Alkmaars nieuws

Altijd het laatste nieuws uit Alkmaar en omstreken.

David (12) mag zelf beslissen over medische behandeling

De twaalfjarige David mag zelf beslissen of hij een medische behandeling ondergaat. Dat is de uitspraak van de Alkmaarse voorzieningenrechter. Davids vader is de verliezer in het kort geding.

De gescheiden vader van David had de stichting De jeugd- & gezinsbeschermers voor de rechter gesleept om vervangende toestemming te krijgen om David chemotherapie te laten ondergaan. David wil dat zélf niet en de stichting, die de voogdij heeft over David, respecteert zijn standpunt. De voorzieningenrechter heeft de vordering van de vader afgewezen.

Bij David is in november 2016 een hersentumor geconstateerd en operatief verwijderd. Daarna is David bestraald en ‘schoon’ verklaard. Volgens het behandelplan van de artsen van het AMC zou chemotherapie volgen. David wi echter geen (chemo-)vervolgtherapie en geen behandelingen in het reguliere medische circuit, in welk standpunt zijn moeder hem steunt. Nu dit in strijd is met het behandelplan en mógelijk schadelijk voor de gezondheid van David, is hij op 19 december onder toezicht gesteld en onder voogdij van de stichting gekomen.

Wilsonbekwaam

Op verzoek van de kinderbescherming is David onderzocht door een jeugdpsychiater. Die concludeert dat David op dat moment (december 2016) wilsonbekwaam was om zelf te beslissen over zijn behandeling, gelet op de ernst van de mogelijke gevolgen. David heeft vervolgens zijn bestralingsbehandeling afgemaakt maar meldde op 24 februari zijn gezinsvoogd en zijn behandelend arts te willen stoppen met de behandeling en geen verdere chemotherapie te willen. Ook schrijft hij een brief aan de kinderrechter met uitleg. Dit vormde aanleiding voor de behandelend arts een nieuw onderzoek naar de wilsbekwaamheid van David te starten.

Het rapport van de kinder- en jeugdpsychiater volgt op 27 maart en de conclusie luidt dat David een ontwikkeling heeft doorgemaakt en heel goed kan uitleggen wat zijn ziekte en behandeling betekenen. Ook als hij zijn behandeling stopt. Hij ziet met name op tegen de bijwerkingen van de chemotherapie en de achteruitgang in zijn kwaliteit van leven. Hij is niet depressief, heeft een sterke wil om te leven, maar kan ook nadenken over de dood. David wordt 100 procent wilsbekwaam bevonden.

Het gevolg is geweest dat én de behandelend arts én de stichting Davids keus respecteren. De vader van David heeft vervolgens de rechter verzocht om vervangende toestemming te verlenen zodat David de chemotherapie wél ondergaat.

De rechter heeft de gehele gang van zaken getoetst en heeft vastgesteld dat er voldoende onderbouwing is om David wilsbekwaam te vinden. Ook oordeelt de rechter dat het besluit van de behandelend arts om de beslissing van de wilsbekwame David te respecteren en de chemotherapie te stoppen in lijn is met de gedragslijn van het AMC én met de wettelijke regels. De beslissing is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen en blijft dan ook in stand.

Recht

De rechter begrijpt dat de vader van David vraagtekens plaatst bij diens wilsbekwaamheid vanwege de uitkomst van Davids afweging. Maar de rechter ziet geen ruimte om Davids afweging niet te respecteren. In de door de wetgever gemaakte keuze om wilsbekwame patiënten van twaalf jaar en ouder het recht toe te kennen om ook in levensbedreigende situaties over hun behandeling te beslissen ligt besloten dat dan ook moet worden gerespecteerd dat die beslissing door een kind wordt genomen.

Aangenomen mag worden dat David tot een redelijke waardering van zijn belangen in staat is en zich de gevolgen van zijn beslissing – ook de negatieve – realiseert. David heeft zijn beslissing kennelijk genomen met het oog op de kwaliteit van leven nú. Het recht om die keuze te maken vloeit direct uit zijn zelfbeschikkingsrecht voort. Al kan de uitoefening daarvan voor ouders een hard gelag zijn.

Rijdende rechter gevraagd in Ringershofje

Ringershofje is voor Ringershofjebewoners eerst, aldus Bliek.

Hommeles in het Alkmaarse Ringershofje. Ruzie over het gemeenschappelijk gebruik van de tuin, waar bovendien het gras ‘bedroevend’ is, volgens boze bewoner Pieter Bliek. Hij heeft in arren moede de rijdende rechter aangeschreven. Mocht John Reid trek hebben in dit hoog oplopende conflict (tot en met aangiftes bij de politie toe), hoeft-ie niet ver. Want in het dagelijks leven is hij rechter in Alkmaar.

Hier de brief die Bliek aan de redactie van het tv-programma schreef:

Wij wonen met enkele tientallen bewoners in het Ringershofje in Alkmaar. In het verleden zijn er vele conflicten geweest over het gemeenschappelijk gebruik van de tuin. Dit omdat bewoners bij elkaar bij mooi weer op de stoep gingen zitten en op het gras pal voor de woning. Wij hebben jaren geleden besloten dat iedereen zoveel mogelijk voor zijn eigen woning zit en anders zit op het gras in de hoek waar men woont. Deze afspraak heeft zijn dienst bewezen. De conflicten zijn sindsdien tot een minimum beperkt gebleven.
Vorig jaar is het oude pand aan de Paul Krugerstraat afgebroken. Hiervoor in de plaats is een historisch nieuwbouwpand aan de Paul Krugerstraat herrezen. Het grasveld aan de Paul Krugerstraat werd maar niet door de woningbouw Van Alckmaer voor Wonen ingezaaid. Pas na herhaaldelijk geklaag zaaide de woningbouw het gras in. De nieuwe bewoners gaan nu massaal bij ons voor de deur zitten en ook op het kleine stukje gras. Dit veroorzaakt grote conflicten.
Het gras aan de kant van de Paul Krugerstraat groeit helaas erg slecht. Het is slecht ingezaaid en de grond in arm waardoor het gras niet groeit. Dus hebben de bewoners aan de kant van de Paul Krugerstraat geen plek om op het gras te zitten. De woningbouw verzuimt tot op heden het gras goed in te zaaien en te bemesten zodat het groeit. En de bewoners van de Paul Krugerstraat lijken maar niet te willen begrijpen dat zij de privacy van de bewoners aan de Steijnstraat dienen te respecteren.
Als eiser vraag ik de rijdende rechter om de woningbouw op te dragen te zorgen dat het gras aan de kant van de Paul Krugerstraat zal groeien door het beter in te zaaien en te bemesten. En voorts verzoek ik de rechter om een uitspraak te doen dat iedereen zoveel mogelijk zit op het gras in de hoek waar men woont om conflicten onder bewoners te voorkomen. Behalve natuurlijk als bewoners onderling bij elkaar op visite zijn. Daarnaast hebben wij last van een gluurder uit de buurt.
Een lastige buurvrouw die hier telkens komt gluren, maar niet in het hofje woont. Dit is ook al eerder geëscaleerd, maar deze mevrouw blijft maar doorgaan met haar gegluurd. Dus ook hier graag een uitspraak over.
De emoties lopen momenteel hoog op hier in het Ringershofje in Alkmaar. Dus het wordt de hoogste tijd dat de rijdende rechter hier op bezoek komt.
Hoogachtend, Pieter Bliek.

Bliek heeft de tuin voor zijn huis afgezet met ‘politielint’.

 

Alkmaar leukste stad om koningsdag te vieren

Alkmaar is dé leukste stad om koningsdag te vieren. De Noord-Hollandse stad laat in de top drie Breda en Amsterdam ver achter zich. Dit blijkt uit een poll van reviewplatform Zoover.

In twaalf dagen tijd hebben 3163 mensen op de website van Zoover gestemd en is Alkmaar met 53 procent van de stemmen tot winnaar verkozen. Alkmaar werd maar liefst 1663 keer als favoriet getipt. Breda kreeg veertien procent van de stemmen, gevolgd door de hoofdstad met zes procent.  In Alkmaar is het van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat een groot oranjefeest. Er is van alles te doen in de Alkmaarse binnenstad en daarbuiten. Zo is er bij het AZ-stadion het grote dancefeest Slam! Koningsdag. Alle 30.000 kaarten van dit evenement zijn inmiddels verkocht.

Ook in de binnenstad wordt de 50e verjaardag van de koning volop gevierd. Het Waagplein wordt omgetoverd tot Koningsplein en op de Paardenmarkt is het feest met allerhande artiesten. Daarnaast trekt de grote Alkmaarse vrijmarkt jaarlijks tienduizenden bezoekers, is er een kindervrijmarkt, theater en kinderkermis.

 

Tegeltableau kaasmarkt

De kaasmarkt in de ogen van Cassiers.

Paul Evers, directeur van BASF in De Meern, luidt overmorgen (21 april) om 10 uur de bel van de Alkmaarse kaasmarkt. Eerst schenkt hij de stad een tegeltableau van de markt.

Chemiereus BASF vestigde zich in 2006 in een bestaand pand in De Meern. In het pand hingen twee tegeltableaus van de Vlaamse kunstenaar Henri Cassiers (1858-1944), waarvan een met een afbeelding van de Alkmaarse kaasmarkt en het Waaggebouw.

Evers wil dit tableau nu graag aanbieden aan de burgemeester van de Kaasstad. Dit gebeurt in het stadhuis, voorafgaand aan het bezoek aan de kaasmarkt. Als dank wordt Evers de eer gegund om de kaasmarkt officieel te openen.

Opening Topshelf na kaasmarkt

Inge van Kemenade, directeur Topshelf, luidt morgen (14 april) om 10 uur de bel van de Alkmaarse ‘bloemenkaasmarkt’. Vervolgens opent zijde Topshelfvestiging aan de Laat in Alkmaar.

Op de plek waar vroeger in Alkmaar V&D gevestigd was, opent Topshelf na Groningen, Nijmegen en Arnhem haar vierde warenhuis. Het warenhuis biedt 11.000 vierkante meter winkelplezier en levert tenminste 75 nieuwe banen op.

Naast kaas spelen duizenden tulpen de hoofdrol op de derde kaasmarkt van het seizoen. Na afloop mogen bezoekers gratis een paar van deze fleurige bloemen mee naar huis nemen, inclusief bloembol.

Topshelf opent morgen in oude V & D-pand. Foto: commons.wikimedia.org.

Gedenkteken voor Zwagerman

Schrijver Joost Zwagerman krijgt een gedenkteken op het Canadaplein in zijn geboorteplaats Alkmaar.

Zwagerman heeft veel betekend voor de Nederlandse literatuur en voor de beeldende kunst. De familie van de in 2015 overleden Zwagerman staat positief tegenover de plannen voor het gedenkteken, dat een plekje krijgt bij bibliotheek Kennemerwaard, in het centrum. Naar verwachting wordt het monument deze zomer onthuld.

In de vormgeving staat het boek centraal, waarbij verschillende kleuren natuursteen gebruikt worden. Beeldend kunstenaar Pieter Bijwaard uit Bergen heeft het ontwerp gemaakt. De typografie van de gehouwen tekst komt van grafisch ontwerper Stephan de Smet uit Amsterdam. Het geheel wordt uitgevoerd door steenhouwer Haker uit Alkmaar.

 

Seniorenpartij: voor zeven ton ‘genaaid’ door wethouder

Seniorenpartij Alkmaar voelt zich voor 700.000 euro ‘genaaid’ door wethouder Victor Kloos (OPA). Het draait om het krediet dat zonder instemming van de gemeenteraad is uitgetrokken voor de verlaging van de Noorderkade.

 SPA-fractieleider Arie Epskamp heeft nu schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders gesteld over het optreden van Kloos. “Tijdens de commissievergadering ruimte van 2 maart heeft de SPA gevraagd naar het voorstel ‘keuze voorkeursvariant verlaging Noorderkade en het daaraan verbonden uitvoeringskrediet.’ Drie weken later ontving de commissie een memorandum van de wethouder”, aldus Epskamp, en daar hebben wij nogal wat vragen over.”

“Want in het commissievoorstel van 17 maart 2016 stelde het college dat de commissie een ruimtelijke keuze voorgelegd werd, een (financiële) uitwerking en een verzoek om een uitvoeringskrediet zou nog volgen. Een definitieve instemming was niet aan de orde, want dat zou nog volgen en zo hebben de gemeenteraadsfracties zich in die commissievergadering ook opgesteld.”

Geschonden

SPA wil weten of Bruinooge, Kloos en hun collega’s erkennen dat ze die belofte hebben gedaan. “In het commissievoorstel stelde het college ook dat een uitwerking en een verzoek om een uitvoeringskrediet nog aan de gemeenteraad voorgelegd zouden worden. Volgens ons hebben ze deze toezegging aan de commissie geschonden. Ik wil graag weten of ze het daar mee eens zijn en hoor graag de uitleg.”

“In het memo van 23 maart stelden Kloos cs dat de middelen voor de verlaging van de Noorderkade beschikbaar zijn gesteld bij de begroting van 2017. Daar staat op pagina 132 onder de noemer 1 ‘uitvoeringsprogramma openbare ruimte Overstad’ een bedrag van € 4.637.000. Het college vindt blijkbaar dat de gemeenteraad daarmee had moeten weten dat dat groen licht voor verlaging van de Noorderkade betrof. Ik kan me dat niet voorstellen, maar ik hoor het graag.”

“Volgens de memo bedragen de kosten voor verlaging van de Noorderkade € 700.000. Zijn dit alle kosten die met het verlagen van de Noorderkade gemoeid zijn? En vindt het college echt dat de gemeenteraad met een zinnetje ‘openbare ruimte Overstad’, verstopt op pagina 132 van de begroting, haar budgetrecht inzake een bedrag van maar liefst zeven7 ton voor verlaging van de Noorderkade goed heeft kunnen uitvoeren?”

Zeven ton voor verlaagde Noorderkade. SPA wil daar meer over weten.

 

NH Beat in boek en expositie

Johnny and his Drifting Four, later The Vips, in 1962 gefotografeerd door T. Vlaanderen (Collectie Regionaal Archief Alkmaar).

Peter Smit, ex-collega bij het NHD, vertelt zaterdag 1 april om 17.15 uur over zijn boek NH Beat – Popcultuur tussen duin en polder. Dat gebeurt in het Stedelijk Museum Alkmaar, waar dan de tentoonstelling NH-Beat begint.

Het boek van Smit, die in zijn jaren bij de krant ook veel aandacht besteedde aan (pop-)muziek, beschrijft een muzikale periode van de jaren vijftig tot tachtig en zorgt er zo voor dat deze kenmerkende periode voor het nageslacht bewaard blijft. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel voor €24,50.

Het eerste exemplaar wordt gepresenteerd tijdens NH-Beat live in Victorie op 30 juni, twee dagen voordat de expositie aan de andere kant van het kanaal eindigt. Met beeld, geluid en fotomateriaal worden in het museum de roemruchte jaren zestig en zeventig teruggehaald.

Op de speellijst voor het concert NH-Beat live in het nieuwe Victorie staan in elk geval het destijds bijzonder populaire Shoreline in de originele bezetting en The Vips.

 

Toch cremeren in Alkmaar

Alkmaar krijgt toch een crematorium. De Raad van State heeft groen licht gegeven.

In november 2014 kreeg Monuta een omgevingsvergunning voor de bouw van een crematorium aan de Meerweg (Westrand). De rechtbank vernietigde in juni 2015 dit besluit, omdat de gemeente onvoldoende kon onderbouwen dat in de regio behoefte bestond aan nog een crematorium en niet duidelijk was of er aan alle provinciale regels werd voldaan.

De vergunninghouder en de andere partijen hebben hoger beroep aangetekend. In mei 2016 heeft de gemeente een opnieuw onderbouwd besluit genomen. De Raad van State oordeelt nu dat de gemeente de vergunning voor het crematorium terecht heeft verleend. Wanneer de bouw begint, is nog niet bekend.

 

Boulevard Noorderkade

De Noorderkade krijgt een verlaging langs het water van het Noordhollandsch kanaal over een lengte van ongeveer 110 meter. De ligging is tegenover de Ringersfabriek, direct naast het stadsstrand. Deze week is begonnen met de aanleg. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in juni klaar en is de boulevard deze zomer al te gebruiken.