Diverse

26 miljoen tegen cyberspionage

Koning Willem-Alexander liet vanmiddag tijdens de Troonrede weten dat er extra geld komt om de toenemende risico’s en dreigingen in de digitale wereld beter het hoofd te kunnen bieden. Die 26 miljoen euro is volgens het kabinet nodig om op te treden tegen onder meer cyberspionage.
Spionage is een van de meest voorkomende vormen van internetcriminaliteit. Aldus Verizon, de internationale beveiligingsspecialist die elk jaar het Data breach investigation report (DBIR) uitbrengt. Enkele feiten op een rij.
Cyberspionage is stelen van vertrouwelijke informatie die is opgeslagen op computers of netwerken van overheidsinstellingen en andere organisaties. De daders werken niet binnen de organisatie. Vaak zijn ze gelieerd aan een staat en/of hebben ze financiële motieven voor hun aanvallen.
Veel aanvallen beginnen met phishing om wachtwoorden te achterhalen. Vervolgens wordt doorgaans malafide software binnen het netwerk geïnstalleerd die achterdeuren creëert, die worden gebruikt om ongezien in en uit het netwerk te komen. Omdat de aanvallers heel gericht op zoek gaan naar sleutelfiguren binnen de organisatie, kunnen ze snel werken en soms al binnen enkele minuten vertrouwelijke documenten naar buiten slepen.
Uit het DBIR 2017 van Verizon blijkt dat de overheid zelf bij de voornaamste doelwitten van cyberspionage hoort. Wereldwijd is 34 procent van alle cyberspionageaanvallen gericht tegen overheden. Alleen de maakindustrie is met 35% nog iets vaker slachtoffer.
Enkele relatief eenvoudige beveiligingsmaatregelen die het risico op dit soort aanvallen verkleinen zijn het gebruiken én bijhouden van antivirus software, analyse van e-mailattachments, een rapportageprocedure voor verdachte mail, gebruik van 2-factor authenticatie en segmentatie van het netwerk.

 

Werk Waarderhout onmogelijk door slecht weer

De werkzaamheden in de Waarderhout, langs de Rustenburgerweg in Heerhugowaard, zijn uitgesteld vanwege het slechte weer.

De grote machines zullen de Waarderhout voor onbepaalde tijd gaan verlaten. De kraanmachine op rupsbanden blijft de komende dagen nog wel in het gebied. Daarbij kan het zo zijn dat er (waar mogelijk) met de hand en motorzaagmachine verder gewerkt wordt. De reden is het uitzonderlijk slechte weer.
“We zijn nog maar halverwege de maand september maar nu is al bijna twee keer zoveel regen gevallen (150 millimeter) dan normaal in deze maand (80mm). Helaas loopt het water moeilijk weg in de Waarderhout”, aldus boswachter Maarten Duinker.
Voor nu is het wachten op drogere tijden. Een planning is vooralsnog moeilijk nu te maken. Mochten er ontwikkelingen zijn dan laten we het spoedig weten.  De wegen worden waar mogelijk zo veel mogelijk gladgetrokken. Na alle werkzaamheden worden de paden weer opgeknapt. Het devies voor de komende tijd blijft: laarzen aan.”
“Excuses voor het ongemak. Omgevallen bomen die door de storm van gisteren op de paden zijn gevallen worden de komende dagen weg gehaald.”

Kiesjefolders.nl ideale oplossing voor ja-ja-sticker

De ja-ja-sticker komt er aan. Wie niet zo’n plakker op de voordeur heeft, ontvangt geen folders van favoriete winkels meer. Onder anderen voor deze consumenten is Kiesjefolders.nl de ideale oplossing.

Onder meer Amsterdam, Utrecht en Leiden bereiden de invoering van de ja-ja-sticker voor. “Zonder sticker geen acties en aanbiedingen meer in de brievenbus”, waarschuwt marketing- en detailhandelsspecialist Aldo Breed, de man achter Kiesjefolders.nl. “De gemeente Amsterdam gaat vanaf 1 januari de sticker invoeren.” Voor de mededeling van de gemeente, klik op de link https://www.amsterdam.nl/afval/nieuws/ja-ja/.

“En als er een schaap over de dam is, volgen er meer. In Leiden en Utrecht lijkt de kogel ook door de kerk. In andere gemeenten zoals Zaanstad is er inmiddels over gesproken.”

Zekerheid

Consumenten die de zekerheid willen hebben dat ze de folders van hun favoriete winkels ontvangen, komen uit bij Kiesjefolders.nl. In de afgelopen vijf maanden hebben maar liefst 23.000 mensen die keuze al gemaakt. Zij gingen naar de site www.kiesjefolders.nl en selecteerden de folders die zij wilden ontvangen. De folders worden wekelijks en gratis door Sandd thuisbezorgd op naam in een eigen pakket.

“Ik zie aan het grote aantal deelnemers in korte tijd dat er bij de consument een enorme behoefte is aan een zelf gekozen folderpakket. We krijgen dan ook veel complimenten. Consumenten ontvangen en lezen graag de folders van de eigen favoriete retailers. Folders leveren voordeel op maar zijn ook gezellig om te lezen.”

“Veel van onze deelnemers wonen overigens in gebieden buiten de bebouwde kom, waar de standaard folderpakketten niet of nauwelijks worden bezorgd. Zij willen echter wel graag de folders van favoriete winkels ontvangen. De meeste deelnemers komen uit Amsterdam, waar we eind januari zijn begonnen.”

In Denemarken is het vanaf 2013 al mogelijk voor consumenten om zelf te kiezen welke folders hij wil ontvangen. Ruim 25 procent van de Deense huishoudens maakt hier gebruik van.

 

De Stijl in provinciehuis

Tim Hudson, Singularity.

De tentoonstelling In Stijl, van vrijdag (24 mei) tot en met 7 juni in het provinciehuis in Haarlem. Staat stil bij de 100e geboortedag van De Stijl. Dat was de legendarische kunstenaars- en architectengroep rond Piet Mondriaan, Theo van Doesburg en Gerrit Rietveld.

Kunstenaars Henriëtte van ’t Hoog, Jan Maarten Voskuil, Jochem van der Spek, Louise de Haan, Robert de Vries en Tim Hudson laten hun werk zien. De expositie is te bezichtigen op werkdagen van 9 tot 17 uur, in paviljoen Welgelegen, Dreef 3 Haarlem.

De theorieën van Mondriaan, Rietveld en van Doesburg over kleur en ruimte leidden tot een revolutionaire, volledig abstracte beeldtaal die een wereld van totale harmonie moest brengen. De Stijl werd in 1931 opgeheven, maar is tot op de dag van vandaag voor kunstenaars, vormgevers en architecten een inspiratiebron. Ook de kunstenaars in deze tentoonstelling werken in meer of mindere mate abstract.

 

 

Tim Hudson – Singularity

David (12) mag zelf beslissen over medische behandeling

De twaalfjarige David mag zelf beslissen of hij een medische behandeling ondergaat. Dat is de uitspraak van de Alkmaarse voorzieningenrechter. Davids vader is de verliezer in het kort geding.

De gescheiden vader van David had de stichting De jeugd- & gezinsbeschermers voor de rechter gesleept om vervangende toestemming te krijgen om David chemotherapie te laten ondergaan. David wil dat zélf niet en de stichting, die de voogdij heeft over David, respecteert zijn standpunt. De voorzieningenrechter heeft de vordering van de vader afgewezen.

Bij David is in november 2016 een hersentumor geconstateerd en operatief verwijderd. Daarna is David bestraald en ‘schoon’ verklaard. Volgens het behandelplan van de artsen van het AMC zou chemotherapie volgen. David wi echter geen (chemo-)vervolgtherapie en geen behandelingen in het reguliere medische circuit, in welk standpunt zijn moeder hem steunt. Nu dit in strijd is met het behandelplan en mógelijk schadelijk voor de gezondheid van David, is hij op 19 december onder toezicht gesteld en onder voogdij van de stichting gekomen.

Wilsonbekwaam

Op verzoek van de kinderbescherming is David onderzocht door een jeugdpsychiater. Die concludeert dat David op dat moment (december 2016) wilsonbekwaam was om zelf te beslissen over zijn behandeling, gelet op de ernst van de mogelijke gevolgen. David heeft vervolgens zijn bestralingsbehandeling afgemaakt maar meldde op 24 februari zijn gezinsvoogd en zijn behandelend arts te willen stoppen met de behandeling en geen verdere chemotherapie te willen. Ook schrijft hij een brief aan de kinderrechter met uitleg. Dit vormde aanleiding voor de behandelend arts een nieuw onderzoek naar de wilsbekwaamheid van David te starten.

Het rapport van de kinder- en jeugdpsychiater volgt op 27 maart en de conclusie luidt dat David een ontwikkeling heeft doorgemaakt en heel goed kan uitleggen wat zijn ziekte en behandeling betekenen. Ook als hij zijn behandeling stopt. Hij ziet met name op tegen de bijwerkingen van de chemotherapie en de achteruitgang in zijn kwaliteit van leven. Hij is niet depressief, heeft een sterke wil om te leven, maar kan ook nadenken over de dood. David wordt 100 procent wilsbekwaam bevonden.

Het gevolg is geweest dat én de behandelend arts én de stichting Davids keus respecteren. De vader van David heeft vervolgens de rechter verzocht om vervangende toestemming te verlenen zodat David de chemotherapie wél ondergaat.

De rechter heeft de gehele gang van zaken getoetst en heeft vastgesteld dat er voldoende onderbouwing is om David wilsbekwaam te vinden. Ook oordeelt de rechter dat het besluit van de behandelend arts om de beslissing van de wilsbekwame David te respecteren en de chemotherapie te stoppen in lijn is met de gedragslijn van het AMC én met de wettelijke regels. De beslissing is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen en blijft dan ook in stand.

Recht

De rechter begrijpt dat de vader van David vraagtekens plaatst bij diens wilsbekwaamheid vanwege de uitkomst van Davids afweging. Maar de rechter ziet geen ruimte om Davids afweging niet te respecteren. In de door de wetgever gemaakte keuze om wilsbekwame patiënten van twaalf jaar en ouder het recht toe te kennen om ook in levensbedreigende situaties over hun behandeling te beslissen ligt besloten dat dan ook moet worden gerespecteerd dat die beslissing door een kind wordt genomen.

Aangenomen mag worden dat David tot een redelijke waardering van zijn belangen in staat is en zich de gevolgen van zijn beslissing – ook de negatieve – realiseert. David heeft zijn beslissing kennelijk genomen met het oog op de kwaliteit van leven nú. Het recht om die keuze te maken vloeit direct uit zijn zelfbeschikkingsrecht voort. Al kan de uitoefening daarvan voor ouders een hard gelag zijn.

Molenplaats uit zeventiende eeuw gevonden

Restanten van een molenplaats, gebouwd tussen 1632 en 1635, zijn aangetroffen bij de aanleg van een nieuwe oprit vanaf de Purmerenderweg naar de N244 in Zuidoostbeemster.

Een van de vondsten.

Rond 1600 was het gebied tussen Hoorn, Alkmaar en Zaandam het silicon valley van Europa, waar op grote schaal vernieuwingen plaatshadden. Ook droogmalen van meren was voor die tijd ‘high tech’. De hier gevonden molen was de vierde en laatste in de zogeheten Draaioordergang tussen de Oostersloot en de Oostdijk. Zo’n 50 windmolens zorgden van begin zeventiende tot eind negentiende eeuw dat de Beemster werd drooggemalen en -gehouden.

Bijna 400 jaar oud.

De opgraving volgt op archeologisch vooronderzoek, waarbij de resten van de fundering van de oude molen zijn aangetroffen. De provincie Noord-Holland heeft het werk aan de nieuwe oprit vervolgens tijdelijk stilgelegd (inmiddels hervat) en is in samenspraak met de gemeente Beemster een opgraving begonnen.

Pispot

Archeoloog Martin Schabbink: “De archeologische resten van deze molenplaats bestaan onder andere uit het koehuis. Dit is het bijgebouw waar de molenaar woonde, een molenkolk van de achtkante molen en resten zoals borden, wijnglazen, tinnen lepels, speelgoed en restanten van een pispot en een kloot om mee te klootschieten. De vondsten zijn veelal beschadigd. Waarschijnlijk hadden de bewoners geen afvalput, en gooiden ze alles op het erf.” 

Leden van Historisch Genootschap Beemster lopen ook rond op de plek. Het is de eerste keer is dat er in Noord-Holland archeologisch onderzoek wordt gedaan naar een molen. De meeste resten liggen onder de grond, blijven daar liggen en worden nooit blootgelegd. Gezien de archeologische waarde van de molenplaats worden alle vondsten opgegraven, gefotografeerd, getekend, gedocumenteerd en vervolgens gedeponeerd in het provinciaal archeologisch depot van de provincie Noord-Holland. 

Graven naar resten van de molenfundering.

 

Cartoonexpositie ‘Vrijmoedig’ in Haarlem

De cartoonexpositie ‘Vrijmoedig’ in het provinciegebouw aan het Houtplein in Haarlem begint woensdag (3 mei). De Haarlemse cartoonist TRIK zal een speciaal voor deze gelegenheid gemaakte cartoon presenteren.

De nationale viering bevrijding begint dit jaar in Noord-Holland en daarom is de expositie hier, hoewel die voortkomt uit een samenwerking tussen de provincie Zeeland en de Roosevelt Foundation. De Roosevelt Foundation en FECP Nederland/De Tulp hebben eerder het initiatief genomen voor een internationale cartoonwedstrijd en tentoonstelling rond het thema ‘de vier vrijheden’. President Franklin D. Roosevelt verkondigde in zijn historische toespraak tot het Amerikaanse Congres op 6 januari 1941 de vier vrijheden: van meningsuiting, van godsdienst, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees.

Cartoonisten uit verschillende landen en culturen tekenden voor vrijheid en laten zien dat humor en satire een belangrijke functie hebben. Ze doorbreken taboes en laten ons lachen en nadenken over vrijheid en onvrijheid, over onszelf en onze diepste overtuigingen. Ruim 35 cartoons zijn op de tentoonstelling te bezichtigen tot en met 15 juni. De toegang is gratis.

TRIK

TRIK is een Haarlemse illustrator, politiek cartoonist en ontwerper als ook docent illustratie aan de  ArtEZ Academy of Art & Design Zwolle. Hij heeft in 2008 de Inktspotprijs 2007 gewonnen met zijn Wiske/België-cartoon. Hij heeft twee keer de junior inktspotprijs op zijn naam geschreven: editie 2004 met zijn cartoon Een eigen mening is dodelijk/Theo van Gogh en editie 2006 met zijn cartoon 1 Burgeroorlog/Irak.

Screeningbedrijf wil graag aanstaande politici doorlichten

Vergrootglas op verleden legt integriteitsrisico’s bloot

“Politieke affaires hollen vertrouwen in het bestuur uit”, trapt René Reijenga, algemeen directeur van van Screenen.com een open deur in. Maar hoe open ook, een screening vooraf van aanstaande gemeenteraads- en kamerleden is nog steeds geen usance bij politieke partijen. Terwijl ze veel beter Reijenga’s bedrijf kunnen inschakelen.  

Bij screening van politici wordt het risico van (toekomstig) wangedrag tot een minimum beperkt. Reijenga: “Vooraf screenen van kandidaten voor een politieke partij draagt bij aan de opbouw van een betrouwbaar imago, zodat de partij kan staan voor een integere keuze.”

Uit internationaal onderzoek blijkt dat Nederlandse burgers het wantrouwendst staan tegenover politici. De voornaamste redenen voor het wantrouwen in de overheid zijn fraude, incompetentie en het feit dat tientallen kamerleden zich niet aan de regels hielden bij de melding van bijverdiensten en nevenfuncties

“Een democratische samenleving wenst integere politici. Integer houdt in dat de politicus eerlijk is in zijn of haar verhaal, oprecht in zijn of haar gedrag en zich niet laat omkopen. Een verklaring omtrent gedrag (VOG) zegt weinig tot niets omtrent iemands integriteit, daar is een screening voor nodig. Bij een screening wordt gelet op de feiten zoals genoten opleiding en werkervaring, maar ook wordt in een persoonlijk gesprek doorgevraagd naar onder meer lacunes in het cv, worden referenten benaderd en wordt omgevingsonderzoek uitgevoerd.”

Partijen hadden zich heel wat kopzorgen kunnen besparen indien zij onderstaande kandidaten op de kieslijst vooraf hadden gescreend. Hieronder een paar voorbeelden, die Screening.com gebruikt om zijn diensten aan te bieden.

PvdA

1. Henk Lalji van de PvdA raakte tien jaar geleden in opspraak toen na onderzoek bleek dat hij zich verschillende keren schuldig had gemaakt aan belangenverstrengeling door zich te laten betalen door instellingen die door de gemeente werden gesubsidieerd, waardoor partijen voordeel hadden bij de besluitvorming. 

2. In 2002 heeft LPF’er Philomena Bijlhout slechts zeven uur haar positie in de kamer mogen bekleden. Bijlhout bleek – na de Decembermoorden in 1982 – nog lid te zijn geweest van de Volksmilitie van de Surinaamse legerleider Bouterse. Dit saillante detail heeft Bijlhout verzuimd te vertellen aan de toenmalige premier Balkenende. 

3. Voor misbruik van afbeeldingen van vrouwen op een Hongaarse datingsite, in beheer van Digitania, waar James Sharpe directeur was, raakte pornobaron Sharpe (PVV) eind 2010 in opspraak, toen bekend werd dat hij zich schuldig had gemaakt aan klantenmisleiding; de afgebeelde vrouwen hadden niets te maken met de site. Sharpe is daarvoor in Hongarije veroordeeld tot het betalen van een boete van € 256.000. 

4. Loek Duyn – voormalig CDA-Tweede Kamerlid – kwam eind jaren 80 herhaaldelijk in het nieuws. Zijn eerste verschijnen in de media had te maken met het gebruik van de verboden ‘geboortekrik’ voor kalfjes. Later is Loek Duyn gepakt met een slok op (alcoholpromillage van 1,71) en werd hij betrapt op het parkeren van zijn auto op een invalidenplek.

5. De burgemeester van Ommen, Marc-Jan Ahne (D66), is in 2015 op heterdaad betrapt bij het stelen van contant geld in een kledingwinkel. Ahne trof onmiddellijk een regeling met de eigenaar, maar eiste wel dat de zaak buiten de publiciteit zou blijven. In 2011 vergat Ahne ook enkele verfkwasten af te rekenen. In september van 2015 besluit Ahne ontslag te nemen als burgemeester. 

Doctorandus

6. Charl Schwietert raakte na zijn benoeming in opspraak toen bleek dat hij zichzelf een doctorandustitel had toegedicht. Ook beweerde hij luitenant te zijn geweest in het leger. Na zijn slechts driedaagse periode op het Ministerie van Defensie ontving Schwietert gedurende twee jaar ruim 80 procent van zijn salaris aan wachtgeld.

Twaalf jaar later beweerde Schwietert alsnog een doctorstitel te hebben behaald aan de Amerikaanse Hawthorne Universiteit; na een jaar werd bekend dat deze universiteit niet onder academische kringen erkend werd. Geruchten rondom vervalste documenten die zijn gebruikt voor toelating op de universiteit deden Schwietert besluiten zijn graad in 1998 weer in te leveren.

7.  Mariko Peters (GroenLinks) bracht in 2005 een positief advies uit betreffende een subsidieaanvraag van €38.000 van haar partner Robert Kluijver. Peters ontkende de relatie, totdat deze aan het licht kwam door de publicatie van een e-mailwisseling tussen Peter en Kluijver. 

De lijst van foute politici lijkt oneindig en zal ook dit jaar weer worden aangevuld. Bij nagenoeg alle partijen gaat het om vertrouwen. Screenen of bedrijfsrecherche vinden veel partijen overdreven, onnodig of te duur. Alleen VNL heeft zijn kandidaten gescreend voor de nieuwe regeerperiode, maar kwam (desondanks) niet in de Tweede Kamer.

 

Paay kan fluiten naar 108.000 euro

Patricia Paays voormalige zakenpartner Maarten Oostvogel hoeft haar geen 108.000 euro te betalen. De Haarlemse rechtbank heeft de vordering niet toewijsbaar geacht.

Volgens de vervroegde uitspraak heeft Paay recht op 7,5 procent van de omzet die Oostvogels bedrijf OVG Textiles BB met de verkoop van LaPaay-producten heeft behaald. Eind februari diende de door de zangeres aangespannen zaak achter gesloten deuren en werd het vonnis voor 12 april aangekondigd.

In 2015 kwam een mondelinge overeenkomst tussen Paay en OVG tot stand. Op grond van deze overeenkomst zou OVG ondergoed en panty’s onder de naam LaPaay verkopen. Paay zou op haar beurt promotieactiviteiten voor de LaPaay-producten verrichten. Paay stelde dat zij recht heeft op tien procent van de omzet die OVG met de verkoop van de LaPaay-producten heeft behaald.

Daarnaast was de vraag of OVG meer heeft omgezet met de verkoop van de LaPaay-producten dan op basis waarvan zij tot nu toe met Paay heeft afgerekend. Paay vorderde dat haar alsnog inzage wordt verleend in de boeken van OVG, zodat kan worden gecontroleerd of de betaalde bedragen conform de afspraken zijn. Om vast te stellen of er nog een bedrag moet worden betaald, bepaalde de rechtbank dat er een deskundige wordt benoemd die onderzoek gaat doen in de boeken van OVG.

Paay vermoedt dat haar buurman Oostvogel te maken heet met de plasseksvideo’s die onlangs opdoken. Oostvogel ontkent in alle toonaarden.

 

Drie ton voor weidevogels

Grutto.

De provincie Noord-Holland trekt dit jaar 300.000 euro uit voor weidevogels als de grutto, kievit en tureluur.

Noord-Holland telt een van de grootste weidevogelpopulaties van Nederland. Er is in het verleden veel geïnvesteerd. Toch zijn de weidevogelpopulaties afgelopen decennia fors gedaald, onder meer door intensivering van de landbouw en oprukkende bebouwing. Met gerichte subsidies kan het leefgebied van weidevogels beter worden ingericht en worden hun kansen vergroot.

Dat gebeurt door waterpeilen en minder bomen en struiken in het leefgebied van de dieren. Ook komt er een proef met kruidenrijk gras is belangrijk voor de kuikens. Zij vinden er voedsel en kunnen er schuilen. Ook de eieren zijn zo veiliger voor vossen en roofvogels. De verwachting is dat dit najaar graslanden worden ingezaaid met gras met inheemse kruiden.