Misdaad

Eisen tot acht jaar voor grootschalige drugssmokkel

Tot acht jaar cel is geëist tegen vijf mannen (39 tot 50 jaar), afkomstig uit Utrecht, Alphen aan den Rijn en IJsselstein. De bende zou zich onledig hebben gehouden met grootschalige drugssmokkel via onder meer Schiphol en de Rotterdamse haven.
Naast gevangenisstraf wil de officier van justitie ook dat het quintet geldboetes tot 25.000 euro betaalt. Drie van de vijf mannen worden ervan verdacht op 31 juli 2015 maar liefst 547 kilo cocaïne in Nederland te hebben binnen gesmokkeld. Dat zou zijn gebeurd in een hydraulische cilinder, afkomstig uit een vrachtzending uit Zuid-Afrika, die via Schiphol werd binnen gesmokkeld. Om de cocaïne vanaf Schiphol te vervoeren, was een vrachtwagen gehuurd.
Ook wordt drie verdachten verweten in september van dat jaar met een zeecontainer uit Ghana 5685 kilo hennep de haven van Rotterdam te hebben binnengesmokkeld. De container werd afgeleverd in een loods in Zevenhuizen, waarna de mannen werden aangehouden. Bovendien verdenkt het OM vier van de vijf mannen ervan dat zij tussen 1 januari 2015 en 23 september 2015 deelnamen aan een criminele organisatie die op meerdere plekken drugs Nederland binnensmokkelde.

Wapens

Het gaat onder andere om de plaatsen Haarlemmermeer (Schiphol), Rotterdam, Zevenhuizen, Zwammerdam, Utrecht, IJsselstein, Zoetermeer en Waddinxveen. Tot slot worden twee mannen verdacht van het voorhanden hebben van meerdere wapens (stroomstootwapens en vuurwapens) en munitie. Twee andere verdachten wordt witwassen verweten.
‘’Betrokkenen bij internationale vrachtzendingen waar drugs in blijkt te zitten claimen vaak dat zij het slachtoffer dreigen te worden van een afschuwelijk misverstand. Zij geven dan aan dat zij slechts hun werk deden en helemaal niets wisten van de verdovende middelen, die tussen de zending fruit of machineonderdelen is aangetroffen’’, opent de officier van justitie zijn requisitoir bij de rechtbank op Schiphol.
Een verweer dat de aanklager volstrekt ongeloofwaardig acht: ‘’Het ‘pechvogel-verweer’ is moeizaam voor iemand die bij zijn aanhouding in het bezit was van een Glock, een PGP-telefoon, 7000 euro cash, de inlogcode van een e-mailaccount van iemand anders, en een notitie om gecodeerd telefoonnummers door te kunnen geven. Het is zo ongeveer de basisuitrusting van een drugscrimineel.’’
Een van de bewijsmiddelen omvat chatgesprekken tussen een van de verdachten met zijn (schoon-)familie. Hieruit blijkt dat de familie bekend is met het feit dat er illegale handel met zeer grote waarde aan zit te komen. Er wordt gesproken over “ben je al rijk” en dat, als het zo doorgaat, ‘’er nooit meer gewerkt hoeft te worden’’. De familie begrijpt wat wordt bedoeld. ‘’Het OM begrijpt het ook’’, aldus de officier.

De rechtbank doet naar verwachting uitspraak 8 december.

Inleveren rijbewijs geëist voor dodelijk ongeval Texel

De officier van justitie heeft zes maanden gevangenisstraf en een ontzegging van de rijbevoegdheid van twee jaar geëist tegen een 25-jarige vrouw uit Texel. De automobiliste zou een dodelijk ongeval hebben veroorzaakt op 30 maart 2016 op Texel. Een 21-jarige fietsster werd gedood.
Het was de tweede keer dat de zaak werd behandeld. Op 20 juli besloot de Alkmaarse rechtbank in een tussenvonnis dat er aanvullend onderzoek moest komen. Onder leiding van het openbaar ministerie had vervolgens een reconstructie plaats om een door verdachte geschetst scenario te toetsen.
Tijdens het tweede proces zei de aanklager zojuist dat is bewezen dat de verdachte niet goed oplette, met name omdat zij afgeleid was door haar telefoon. Ze had ook haar rijgedrag niet aangepast aan de verkeersomstandigheden. Op de aardedonkere, onverlichte Hoofdweg in De Cocksdorp, ’s avonds om tien voor half tien, matigde ze haar snelheid niet, noch voerde ze groot licht.

Zichtbaar

Het slachtoffer fietste over de lange rechte weg, zonder fietspad, aan de buitenkant naast een vriendin. De verdachte reed in haar auto vanuit haar werk over de weg. Zij verklaarde later vaker over de weg gereden te hebben en was er ook mee bekend dat hier fietsers konden rijden. Om na te gaan of de verdachte de fietsers had kunnen zien, zijn er zichtproeven uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat het achterlicht van het slachtoffer op 72 meter voor de aanrijding zichtbaar was, dat kan worden uitgedrukt in vier seconden rem- of uitwijktijd. Uit het onderzoek bleek dus dat de twee fietsers zichtbaar waren en er tijdig had kunnen worden geanticipeerd.
Uit het sporenbeeld blijkt dat de verdachte pas na het ongeval krachtig heeft geremd en niet is uitgeweken voor de fietsers. Het slachtoffer werd frontaal van achteren geraakt. De officier van justitie is van oordeel dat de verdachte de fietsers niet heeft gezien, omdat zij was afgeleid door haar telefoon. Vanaf het moment dat zij haar werk verliet tot het ongeval heeft ze meerdere whatsapps ontvangen en minstens een bericht heeft verstuurd. Gedurende de dag bleek zij 697 berichten te hebben verzonden en ontvangen.
De verdachte verklaart zelf dat zij haar auto aan de kant heeft gezet toen zij onderweg een bericht verstuurde. Tussen het laatste bericht en het bellen van 112 met haar telefoon zit 97 seconden. De rechtbank vroeg het OM in het aanvullende onderzoek na te gaan hoeveel tijd de verdachte nodig gehad moet hebben om naar de plaats van het ongeval te rijden en te handelen zoals zij zegt gedaan te hebben tussen het ongeval en het bellen van 112.
Zij zou uit de auto zijn gestapt, een fiets hebben verplaatst, terug naar haar auto zijn gelopen, en haar telefoon hebben gepakt om 112 te bellen. De officier van justitie merkte vandaag op dat niet na te gaan is hoeveel tijd het allemaal precies in beslag nam: de vrouw kan bijvoorbeeld even zijn blijven zitten in haar auto of gelijk zijn uitgestapt. Daarnaast is bijvoorbeeld niet meer na te gaan waar de auto van de vrouw precies stond omdat zij zelf aangeeft haar auto verplaatst te hebben na het ongeval.

Speling

De politie heeft in de reconstructie alles zo snel mogelijk gedaan en had daarvoor in totaal 85 seconden nodig, wat dus past in de 97 seconden tussen het laatst verstuurde app en het bellen van 112. Van de berichten die verdachte vervolgens ontving, kon technisch niet worden vastgesteld of deze op dat moment of later pas zijn gelezen. De officier van justitie acht de twaalf seconden speling, afgezet tegen de vele onbekende factoren, te weinig om te concluderen dat het gegaan moet zijn zoals verdachte heeft verklaard. Daarmee weegt de officier van justitie mee dat verdachte deze verklaring pas heeft afgelegd nadat zij ermee werd geconfronteerd dat de eerste plek waar zij verklaard had te zijn gestopt, zo ver van de plaats van het ongeval lag, dat het onmogelijk was dat zij daar was gestopt om te appen. Verder is het onbekend gebleven hoe het – in het scenario van verdachte – kan dat zij de fietsers niet tijdig heeft opgemerkt. De officier acht het verkeersgedrag van verdachte zeer onoplettend en onvoorzichtig.
De rechter doet over twee weken uitspraak.

3,5 jaar cel geëist tegen IJmuidens witwasechtpaar

Het openbaar ministerie verdenkt de 62-jarige Freek de K. en zijn even oude echtgenote Marjanna L. uit IJmuiden van grootschalig witwassen. Zij hoorden respectievelijk twaalf en 30 maanden gevangenisstraf tegen zich eisen.
Een familielid, Danny K. (52) uit Velserbroek, dreigt acht maanden de bak in te gaan. Het trio staat terecht tijdens een meerdaags proces in de rechtbank op Schiphol. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan schijnconstructies met huurpenningen, salaris en girale leningen/giften; schijnconstructies rondom de verkoop van een auto; onverklaarbare uitgaven aan sieraden; en onverklaarbaar aangetroffen contant geld.
De feiten moeten volgens het OM worden beoordeeld in relatie tot de omvangrijke drugs- en witwaszaak tegen De K. en consorten. Dat onderzoek startte in 2008 onder de naam Vista (zie onder). Er is toen onder andere beslag gelegd op enorme hoeveelheden bankbiljetten die de verdachten voorhanden hadden.
De officier van justitie: “De strafzaak Vista is inmiddels klaar: de verdachten hebben voor de feiten van toen onherroepelijke straffen gekregen. Maar tijdens de rechtsgang van Vista heeft het echtpaar nieuwe witwasfeiten gepleegd. Feiten waarvoor zij zich nu moeten verantwoorden.”
‘Huurpenningen’
In maart 2012 deed een bank melding van ongebruikelijke transacties op de rekening van De K. Er wordt dan al bijna een jaar maandelijks €4000 bijgeschreven als ontvangen huuropbrengsten van een pand in IJmuiden. De K. zou dit pand verhuren aan K. “Opmerkelijk is dat de waarde van het pand in geen verhouding staat tot de ontvangen huurpenningen. Elektriciteit was bovendien niet aanwezig en een sleutel van het pand had huurder K. niet. Hierna is het onderzoek naar vermoedens van financiële schijnconstructies van start gegaan.”
Marjanna L. wordt verweten administratieve werkzaamheden te hebben verricht voor een opmerkelijk hoog maandsalaris, gelet op het feit dat de omzet van het bedrijf nihil was. ” Werkgever K. verklaarde dat hij niet wist hoeveel uren de verdachte per week werkte, dat zij geen vaste werktijden had, dat haar werkplek bij haar thuis was, dat hij geen personeelsdossier van haar had bijgehouden en dat hij ook geen functioneringsgesprekken met haar had gevoerd.
“Eerlijk gezegd ken ik geen organisatie waar administratief medewerkers zo vrij worden gelaten”, merkt de officier op. Het OM concludeert dan ook dat er zonder economische grond giraal geld is verschaft aan verdachte L. Iets dat in onderzoek Vista ook al speelde. “Het begrip ‘déjà vu’ dringt zich op”, aldus de aanklager.
Cruise
Het echtpaar had volgens de officier helemaal geen financiële hulp nodig: “Ja, verdachte zégt wel dat al zijn geld in beslag was genomen, hij zégt wel dat hij geen enkel inkomen had, en hij zégt wel dat hij en zijn vrouw moesten leven van giften en leningen, maar dat acht ik volstrekt ongeloofwaardig.”
“Dat blijkt bijvoorbeeld uit de luxe cruise van Zuid-Afrika naar Singapore, die L. een maand lang maakte. En uit het feit dat zij 3,5 jaar nauwelijks giraal voor levensonderhoud hebben betaald, wat duidt op de aanwezigheid van contant geld. Er werd alleen giraal betaald als het giraal moest, zoals de hypotheeklasten. Noodzaak tot leven van leningen en giften? Welnee, verdachten hadden helemaal geen behoefte aan leningen of giften. Er was voldoende geld. Waar ze wél behoefte aan hadden was giraal geld. Met een legaal en eerlijk voorkomen, zodat de hypotheeklasten betaald konden worden.”
De laatste in de reeks van mistgordijnen betreft de verkoop van een BMW X6 voor tenminste €14.500 meer dan die BMW op dat moment bij verkoop aan particulieren waard was. “In het reguliere economische verkeer kan niemand een gebruikte auto voor 30 procent boven de normale prijs verkopen”, besluit de officier.
Prullenbak
Tot slot de aangetroffen sieraden met een getaxeerde aanschafwaarde van maar liefst ruim €135.000. Juwelen van Chopard, een parelketting, een Rolex. “Het moet allemaal contant zijn aangeschaft. Ook blijft onduidelijk wat de herkomst is van het in de woning van het echtpaar aangetroffen geldbedrag van ruim een half miljoen euro. Biljetten van €500 lagen op tientallen plekken in huis verstopt, tot onder in een prullenbak in de keuken aan toe”, aldus de officier.
“Gewone, brave, burgers komen nooit in aanraking met dit soort biljetten. Die weten niet eens de kleur van zo’n biljet.” De door verdachte L. afgelegde verklaring over de herkomst van het geld is niet verifieerbaar. Ook staat dit bedrag in geen verhouding tot de legale inkomsten van het echtpaar. De K. heeft verklaard niets van dit geld af te weten, omdat hij in de gevangenis zat toen het werd aangetroffen. Nu dat wordt bevestigd door zijn echtgenote, kan het OM alleen voor haar een veroordeling vragen.
“Met behulp van familie en bekenden hebben verdachten geld witgewassen, door op de bankafschriften termen als ‘huur’, ‘salaris’ of ‘lening’ te zetten. Het ziet er op de bankrekeningen dan uit als eerlijk geld, waar je eerlijke betalingen mee kunt doen. Maar het zijn financiële schijnconstructies.”.
“Verder heeft L. geen verklaring kunnen geven voor de aanwezigheid van grote bedragen contant geld en uitgaven aan juwelen. Daarom vindt het OM dat met voldoende mate van zekerheid kan worden uitgesloten dat de geldbedragen of goederen waarop de verdenking betrekking heeft, een legale herkomst hebben en dat een criminele herkomst (dus) als enige aanvaardbare verklaring kan gelden.”
De rechtbank doet naar verwachting uitspraak op 12 oktober.

De Vistazaak draaide om internationale drugshandel en het witwassen van de opbrengsten daarvan. 21 verdachten zijn veroordeeld, twee vrijgesproken. Hier een verkort overzicht.
Freek de K. : 8 jaar cel, verbeurdverklaring € 180.000.
Peter S. : 4 jaar cel.
Frans de V. : 4 jaar cel.
Danny K. : 1 jaar cel.
Marjanna L. : 1 jaar cel waarvan 5 maanden voorwaardelijk, proeftijd van 2 jaar.

Zes jaar en tbs voor doden cafébaas

De Haarlemse rechtbank heeft K. van de W. (56) uit IJmuiden veroordeeld tot zes jaar cel en tbs met dwangverpleging voor doodslag van cafébaas Jos Korver in IJmuiden. De officier van justitie had ‘slechts’ twee jaar was geëist.
De rechtbank acht op basis van forensisch bewijs en diverse getuigenverklaringen bewezen dat Van de W. de uitbater van café Cheers het slachtoffer op 11 december 2016 met diverse messteken, onder meer in de rug, de zij en de hals, van het leven heeft beroofd.
De verdediging had zich beroepen op noodweerexces. In verband met een conflict tussen de verhuurder van de woning en verdachte zou het slachtoffer de verhuurder, zijn schoonvader, hebben willen helpen om verdachte uit de woning te zetten. Het slachtoffer zou de verdachte daarbij hebben aangevallen.

Verworpen
De rechtbank heeft dit verweer verworpen. De rechtbank constateert dat het door de verdediging geopperde scenario geen enkele steun vindt in het dossier. Niet aannemelijk is geworden dat verdachte door het slachtoffer is aangevallen, en dus is er ook geen sprake van noodweer of noodweerexces.
“Door het slachtoffer het leven te benemen, is de nabestaanden onherstelbaar leed aangedaan. Maar ook voor de samenleving is deze doodslag zeer schokkend geweest. De door de officier van justitie geëiste gevangenisstraf van twee jaar en tbs met dwang doet dan ook onvoldoende recht aan de aard en de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder dit is begaan”aldus de rechters.
Van de door vier nabestaanden als benadeelde partij ingediende vorderingen wijst de rechtbank de materiele kosten zoals kosten voor de uitvaart, de notariskosten en verhuiskosten van café Cheers, ruim 8000 euro, en shockschade tot een bedrag van 15.000 euro toe; het slachtoffer was voor de ogen van z’n schoonvader neergestoken.

26 miljoen tegen cyberspionage

Koning Willem-Alexander liet vanmiddag tijdens de Troonrede weten dat er extra geld komt om de toenemende risico’s en dreigingen in de digitale wereld beter het hoofd te kunnen bieden. Die 26 miljoen euro is volgens het kabinet nodig om op te treden tegen onder meer cyberspionage.
Spionage is een van de meest voorkomende vormen van internetcriminaliteit. Aldus Verizon, de internationale beveiligingsspecialist die elk jaar het Data breach investigation report (DBIR) uitbrengt. Enkele feiten op een rij.
Cyberspionage is stelen van vertrouwelijke informatie die is opgeslagen op computers of netwerken van overheidsinstellingen en andere organisaties. De daders werken niet binnen de organisatie. Vaak zijn ze gelieerd aan een staat en/of hebben ze financiële motieven voor hun aanvallen.
Veel aanvallen beginnen met phishing om wachtwoorden te achterhalen. Vervolgens wordt doorgaans malafide software binnen het netwerk geïnstalleerd die achterdeuren creëert, die worden gebruikt om ongezien in en uit het netwerk te komen. Omdat de aanvallers heel gericht op zoek gaan naar sleutelfiguren binnen de organisatie, kunnen ze snel werken en soms al binnen enkele minuten vertrouwelijke documenten naar buiten slepen.
Uit het DBIR 2017 van Verizon blijkt dat de overheid zelf bij de voornaamste doelwitten van cyberspionage hoort. Wereldwijd is 34 procent van alle cyberspionageaanvallen gericht tegen overheden. Alleen de maakindustrie is met 35% nog iets vaker slachtoffer.
Enkele relatief eenvoudige beveiligingsmaatregelen die het risico op dit soort aanvallen verkleinen zijn het gebruiken én bijhouden van antivirus software, analyse van e-mailattachments, een rapportageprocedure voor verdachte mail, gebruik van 2-factor authenticatie en segmentatie van het netwerk.

 

Kettingzager krijgt zestien maanden

Een 48-jarige man uit Grootebroek is veroordeeld tot zestien maanden cel, waarvan acht voorwaardelijk, voor vernieling van een voordeur met een kettingzaag. De Alkmaarse rechtbank acht de man ook schuldig aan brandstichting en het vernielen van een tuin.
De man bewerkte in de nacht van 14 januari van dit jaar een voordeur van een woning in Medemblik met een kettingzaag. Dat deed hij naar eigen zeggen in opdracht van een derde persoon. Ook vernielde de man met een zaag een tuin in Grootebroek en stak hij ’s nachts een auto in brand. Daardoor gingen meerdere auto’s in vlammen op. Het openbaar ministerie had vijftien maanden cel geëist, waarvan vijf maanden voorwaardelijk.
De bewoners, die op dat moment in hun woning lagen te slapen, zijn zich kapot geschrokken. De veroordeelde moet hen een schadevergoeding van bijna 6000 euro betalen.
Volgens de rechtbank is de man verminderd toerekeningsvatbaar. De man moet zich na het uitzitten van zijn straf dan ook een half jaar laten opnemen in een kliniek. Aansluitend moet hij resocialiseren in een beschermende woonvorm en mag hij geen alcohol en drugs gebruiken, zolang de reclassering dat nodig vindt.

24 jaar geëist voor explosie woonboot

De advocaat-generaal eiste vandaag in hoger beroep een gevangenisstraf van 24 jaar tegen een 28-jarige man uit Purmerend. Hij zou de aanslag op een woonboot in Wormer op 13 april 2015 hebben gepleegd.

Bij de explosie kwam de 53-jarige bewoner van de woonboot om het leven. Zijn 51-jarige vrouw raakte zwaar gewond. Die bewuste dag worden bewoners in de wijk opgeschrikt door een enorme knal. Een ontploffing heeft een gat in de romp van de woonboot geslagen. De ruiten van omliggende woningen zijn gesneuveld. Op de kade ligt een man: hij blijkt te zijn overleden.

Als de ernstig gewonde vrouw uit coma ontwaakt en de politie vertelt wat zij heeft gezien en gehoord, komt de verdachte snel in beeld. Hij blijkt de verkeerde boot te hebben uitgezocht; zijn doel was de woonboot van een familielid, met wie hij in onmin leeft.

Bij het Amsterdamse gerechtshof draaide het vandaag vooral om de strafmaat. De rechtbank veroordeelde de verdachte in 2016 tot een gevangenisstraf van zeventien jaar. Het openbaar ministerie heeft hoger beroep ingesteld, omdat er uit het onderzoek sterke aanwijzingen naar voren zijn gekomen die wijzen op een stoornis bij de verdachte.

Behandeling

Die zijn wat het OM betreft zodanig ernstig dat een terugkeer in de maatschappij zonder behandeling onverantwoord zou zijn. De officier van justitie had in eerste aanleg een gevangenisstraf van tien jaar en tbs met dwangverpleging geëist of, wanneer de rechtbank tbs niet mogelijke achtte, een gevangenisstraf van twintig jaar.

De advocaat-generaal heeft de zaak in hoger beroep opnieuw bekeken en heeft aanvullend onderzoek laten verrichten. Daaruit is onvoldoende duidelijkheid gekomen over de aard en ernst van de problematiek die bij verdachte speelt en of die stoornis doorwerking heeft gehad bij de feiten. De verdachte heeft zowel in eerste aanleg als in hoger beroep geweigerd mee te werken aan onderzoek naar zijn geestesgesteldheid. Ook familie en vrienden weigerden medewerking te verlenen.

Dat maakt dat er te weinig informatie over verdachte beschikbaar is om een behandeling plaats te laten vinden. De AG rekent het de verdachte echter zeer aan het recht in eigen handen genomen te hebben, met een fatale afloop tot gevolg. “Noch de strafeis van de officier, noch hetgeen de rechtbank heeft opgelegd, doet recht aan de zaak”, aldus de AG.

Het hof doet op 20 september uitspraak.

Taakstraf voor dodelijk ongeval Wijkertunnel

De rechtbank in Haarlem heeft de 54-jarige K.T. uit Leeuwarden veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden voor dodelijk verkeersongeval bij de Wijkertunnel.

T. botste op 15 september 2015 vlak voor de ingang van de Wijkertunnel bij Beverwijk met hoge snelheid op de stilstaande auto van het slachtoffer. Door die aanrijding vloog de auto van het slachtoffer in brand en is het slachtoffer overleden

Volgens de verdachte ontstond het ongeluk door slecht functionerende matrixborden en niet door gevaarlijk rijgedrag. De rechtbank acht echter op basis van getuigenverklaringen bewezen dat de matrixborden en het verkeerslicht functioneerden, ook al omdat het slachtoffer zijn auto juist tot stilstand bracht.

Onoplettend

Nu de Fries zowel de matrixborden met de waarschuwing en snelheidsbeperking van 70 respectievelijk 50 km per uur), het knipperende verkeerslicht, noch de stilstaande auto heeft gezien en hij met onverminderde snelheid van 112 km per uur op het slachtoffer is gebotst, is de rechtbank van oordeel dat hij aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend verkeersgedrag heeft vertoond.

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank, naast het blanco strafblad van verdachte, meegewogen dat T. zeer begaan is met de nabestaanden van het slachtoffer en hij oprecht berouw heeft getoond.

Ook heeft T. meteen en samen met anderen gepoogd het slachtoffer uit zijn auto te redden. Dat is niet gelukt, waardoor hij getuige van de afschuwelijk afloop.De rechtbank weegt mee dat die ervaring in het geheugen van verdachte gegrift staat, en hij sinds het ongeval onder behandeling staat van een psychiater.

 

Twee maanden geëist voor dreiging aanslag

Twee maanden cel, waarvan een maand voorwaardelijk luidt de eis in hoger beroep tegen een 26-jarige Pool, die op 12 april 2016 tegen de marechaussee op Schiphol zei dat hij een terrorist was en een bom bij zich droeg.

 Verder wordt hem verweten een rugzak van een bagageband te hebben weggenomen. Daarnaast is gevorderd dat verdachte gedurende vijf jaar weg moet blijven van de luchthaven. Eerder die dag was er al melding gedaan dat er verdachte personen per trein op de luchthaven zouden arriveren. De verdachte werd vervolgens op de luchthaven gezien met een rugzak aan zowel de voorkant van zijn lichaam als op zijn rug.

Op het moment dat de man de medewerkers van de Koninklijke Marechaussee passeert zegt hij ‘I’m a terrorist’ en ‘I have a bomb’. De explosieven hond slaat aan op de laptop die verdachte bij zich draagt. De verdachte wordt opgepakt, de aankomsthal ontruimd en alle uitgangen van Schiphol Plaza afgesloten.

Onbegrijpelijk

 De politierechter in Haarlem veroordeelde de verdachte in juni vorig jaar tot een boete van 500 euro. In de visie van het openbaar ministerie een onbegrijpelijke beslissing, gelet op de ernst van de feiten. Hoewel de Poolse zwerver heeft verklaard dat hij dronken was en er geen explosieven zijn aangetroffen, kunnen dit soort zaken naar het oordeel van het OM niet worden afgedaan met een geldboete. Het OM stelde hoger beroep in.

De advocaat-generaal bij het Amsterdamse gerechtshof vindt dat er op diverse luchthavens in de wereld en zeker binnen Europa een verhoogde waakzaamheid geldt, na de vele aanslagen. Bij veel mensen spelen angstgevoelens, met name op voor het publiek toegankelijke plaatsen. Verdachte wist dit, zo verklaarde hij destijds tegenover de politierechter.

 Het normale luchthavenproces lag gedurende ruim  vier uur bijna lam. Vele passagiers hun vluchten gemist.

 Het hof doet uitspraak op 15 juni.

 

 

Dossier-Epskamp: ‘Enkhuizenaar er in geluisd’

Ab H. (69) uit Enkhuizen, veroordeeld voor de marteldood van Schagenaar Paul Epskamp, is er volgens zijn advocaat ingeluisd door drie oud-kompanen. Er is bijvoorbeeld bewijs dat een van hen politie-informant was.

De opzienbarende verklaring van de 33-jarige Enkhuizenaar Izaak* maakt onderdeel uit van het lijvige herzieningsverzoek dat H.’s advocaat Niek Hendriksen uit Purmerend heeft ingediend bij Nederlandse hoogste rechtsinstantie, de Hoge Raad.

Het ‘Epskamp’-proces moet over, nadat het Europese hof voor de rechten van de mens H. in februari van dit jaar in het gelijk heeft gesteld. Volgens het Straatsburgse hof heeft de Nederlandse Staat H.’s recht op een eerlijk proces geschonden. Bij verstek (H. zat vast in Noorwegen) veroordeelt het Amsterdamse gerechtshof hem in 2010 als enige verdachte tot acht jaar gijzeling, marteling en daarop volgende dood van Paul Epskamp uit Schagen.

,,Het hof had niet mogen doorgaan met de behandeling, omdat duidelijk was dat Ab erbij had willen zijn. Bovendien heeft het hof hem tot een substantieel hogere straf opgelegd dan de 4,5 jaar die hij in Alkmaar kreeg, zonder dat hij zelf iets te berde kon brengen”, zei Hendriksen drie maanden geleden al. Zijn verzoek tot herziening wordt dan ook zonder meer ingewilligd, maar dat wil niet zeggen dat Hendriksen heeft stilgezeten.

Artemis

Met H., die altijd heeft beweert onschuldig te zijn, heeft hij de afgelopen tijd keihard gewerkt aan een stevig dossier ‘dat destijds het Amsterdamse hof tot de conclusie zou hebben gebracht dat H. dient te worden vrijgesproken’. De strafpleiter en zijn cliënt zijn er in geslaagd documenten boven water te krijgen, onder meer uit een andere drugszaak genaamd Artemis, waarin veel betrokkenen in de ‘Epskamp’-zaak ook een rol of rolletje speelden.

Centraal staat een trio Noord-Hollanders, de in het criminele milieu zeer bekende Zaandammer Ron* (56), Izaak en Cees* (78) uit Grootebroek. Aanvankelijk werken ze samen, later zullen vooral Ron en Izaak gebrouilleerd raken. Vier verschillende getuigen verklaren onafhankelijk van elkaar dat Ron zit achter de diefstal van 3000 kilo hasjiesj uit een loods van Joop* in Nibbixwoud, op Tweede Kerstdag 2004.

Op basis van het dossier van Hendriksen lijkt deelname daaraan door Cees en Izaak realistisch. Hij schrijft dan ook aan de Hoge Raad: “Nu deze heren, naar het zich laat aanzien, achter de verdwijning van de hasj zitten, hadden zij er alle belang bij mijn cliënt de schuld voor de dood van Epskamp in de schoenen te schuiven.”

Inderdaad denken de bestolen drugsbaronnen (die nooit zijn gevonden) dat Ab H., Joop en Epskamp de partij met een handelswaarde van vijf miljoen euro achterover hebben gedrukt. Transporteur H., omdat hij op 17 december en kort voor zijn vertrek met zijn Braziliaanse vrouw naar haar geboorteland, een vrachtwagen en een chauffeur heeft geregeld voor het vervoer van de drugs van een opslag in Mijdrecht naar Nibbixwoud. Joop omdat hij het spul onder zich had. Epskamp, die op instigatie van Joop en zonder dat de eigenaren dat weten, naar een koper moet zoeken.

Roosendaal

Januari 2005. In een pand in Roosendaal verhoren vijf of zes Noord-Afrikanen de vermeende dieven en de Marokkaanse broers El K. uit Amsterdam, die hun kennis H. hadden gevraagd de hasj uit Mijdrecht op te halen. Joop, Ab en de El K.’s mogen op een gegeven moment vertrekken, Epskamp blijft achter. Als ze op 19 januari met een boormachine zijn knieën bewerken, krijgt de Schagenaar vermoedelijk een hartstilstand en overlijdt.

Het lichaam van Epskamp wordt op 21 januari 2005 gevonden langs de A2 bij Abcoude. Zijn ribben zijn gebroken, er is geboord in zijn knieën. De daders verdwijnen in het niets. “Openbaar ministerie en politie willen voor pers en publiek iemand laten bungelen voor Epskamps dood, maar dreigen door gebrek aan bewijs met lege handen te blijven staan. Daarom wordt Ab H. geslachtofferd. Hij was er bij in Roosendaal en houdt zijn lippen stijf op elkaar.”

Ab heeft altijd volgehouden dat Izaak een politie-informant is, die valse verklaringen heeft afgelegd. Nu is er een verklaring van deze Izaak uit het Artemis-dossier opgedoken, waarin die bij de rechter-commissaris in Amsterdam zelf uit de school klapt: “Ik ben uit mijzelf naar de politie gegaan. (…) Ik heb met de CIE gepraat (red.: criminele inlichtingen eenheid, oftewel sectie stiekem).”

Hij verklapt aan de CIE dat Ron een pistool heeft en dat diezelfde Ron mensen bedreigt. Hij zou Joegoslaven afsturen op vrachtwagenchauffeur Cees als die problemen ging maken. Izaak probeert hier niet alleen weer H. zwart te maken, maar ‘weet 100 procent zeker dat Ron (ook) te maken heeft met de moord op Epskamp’.

Ron is bij verstek veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor de hasjtransporten in de Artemis-zaak en zijn zwarte winst van 507.000 euro moest hij aan de Staat afstaan. Hij zou al jaren in Spanje verblijven. Zijn advocaat Hugo ter Brake uit Hoorn belooft een reactie op Hendriksens herzieningsverzoek te geven zodra het contact met Ron is hersteld.

*Deze namen zijn gefingeerd. Bij de redactie zijn de werkelijke namen bekend.