Archief per maand:

Jaarlijkse archieven: 2015

Geuzenoliebol is heerlijk

Geuzen bakken zich slag in de rondte. Foto: Pieter Bliek

Geuzen bakken zich slag in de rondte. Foto: Pieter Bliek

Scoutinggroep De Geuzen bakte alweer voor de 58e keer oliebollen voor Alkmaar en omstreken. NZG’s eigen oliebolspecialist Pieter Bliek proefde en was onder de indruk.

“Gisterochtend was ik bij het jaarlijkse oliebollenbakfestijn van De Geuzen”, aldus Pieter. “Volgens oliebollenbakster Loes van den Berg bakt de scouting dit jaar tussen de 20 en 25 duizend oliebollen. ‘We hebben een team van 100 vrijwilligers die de hele dag druk bezig zijn met het klaarmaken van het beslag, het bakken, inpakken, verkopen en bezorgen van onze oliebollen. Die worden volgens geheim recept bereid’.”

“Foto’s maken van het bakken en inpakken mag ik wel, maar de ruimte waar het beslag in grote mixmachines wordt klaargemaakt is verboden terrein voor journalisten. Op vragen hoeveel zakken meel en hoeveel krenten en rozijnen er worden gebruikt voor het beslag, krijg ik geen antwoord. ‘Als u hier  stiekem foto’s van maakt, dan nemen we uw camera in beslag’, zegt chef beslagbereiding van het oliebollenbakteam. ‘De reden dat we ons recept zo angstvallig geheim houden is omdat we er jaren over hebben gedaan om het lekkerste oliebollenrecept te ontwikkelen. Dat geheim willen we niet zo maar prijsgeven’, fluistert Loes.”

'Heel lekker'aldus specialist  en fotpgraaf Pieter Bliek.

‘Heel lekker’aldus specialist en fotpgraaf Pieter Bliek.

In alle vroegte, om 4 uur, werd het eerste beslag klaargemaakt. Twee uur later gingen de eerste oliebollen in het vet. De scouts bakten door tot 21 uur gisteravond, in ploegendiensten. De voorbereidingen voor de jaarlijkse oliebollenbakdag beginnen al in oktober. Vandaag (31 december) en gisteren worden de oliebollen verkocht op drie vaste punten: het clubgebouw aan Honkpad 4, bij ijswinkel Pravisani in Egmond aan Zee en op de parkeerplaats van Overstad in Alkmaar. Daarnaast rijden er drie bolderkarren in Alkmaar rond, waar de oliebollen ook gekocht kunnen worden. Een zak oliebollen (met of zonder krenten en rozijnen) kost vijf euro.

“Ik proefde een oliebol en echt, overheerlijk. Beste wensen voor het nieuwe jaar aan u allen.”

Voor meer informatie: www.scoutinggroepdegeuzen.nl.

Geslaagd boek over speurhonden

laatste spoor

André Hoogeboom: Het laatste spoor

Conserve

€17,99

Twee Nederlandse vrouwen, een Irakese Nederlander en vooral hun honden oogsten in de hele wereld al jaren succes bij de loodzware zoektochten naar doden. Of het nu om zelfmoordenaars gaat, slachtoffers van een aardbeving of tsunami, of ze nu al jaren spoorloos verdwenen zijn, diep onder water of onder tonnen puin liggen: de mensen en dieren achter de stichting Signi stoppen niet tot ze de vermisten hebben gevonden. Maar waar je open doekjes en eindeloze (financiële) ondersteuning zou verwachten van opsporingsinstanties, overheden en internationale hulporganisaties, daar moet Signi het louter doen met de waardering van de nabestaanden. Een enorme schande, dat jaloezie en afgunst hier de sfeer mogen verpesten. Daar had de auteur wat mij betreft nog meer op mogen ingaan en scherpere kritiek mogen uiten. Dat hij dit niet doet, is anderzijds begrijpelijk. Zelfs een Belgische politieman kan lezen. Hoogeboom heeft willen laten zien wie en wat Signi is. Daarin is hij zeker geslaagd, hoewel hij de hoofdrolspelers niet kon interviewen.

ARNO RUITENBEEK

‘KLM niet betrokken bij corruptiezaak’

KLM was niet betrokken bij een corruptiezaak, althans daar waren geen aanwijzingen voor. Dat is kort gezegd de boodschap van een verklaring die de persrechter van het gemeenschappelijk hof van justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba meent te moeten afgeven na een artikel in NRC.

NRC Handelsblad publiceerde op 23 december een stuk van journalist Joep Dohmen, waarin  verband wordt gelegd tussen een beslissing van rechter-commissaris F. Veenhof, destijds rechter op Bonaire, en de gevolgen voor een strafrechtelijk onderzoek waarbij de KLM zou zijn betrokken.

Persrechter S. Carmelia: ‘Mr. Veenhof heeft op 8 juni 2010 een beslissing gegeven in de zaak, die veelal wordt aangeduid met de naam Zambezi. Onder andere de heer R. Booi was verdachte in die zaak. De beslissing hield in dat aan het openbaar ministerie een termijn gegeven werd tot 1 november 2010 om het lopende onderzoek af te sluiten. Dat onderzoek zag op diverse strafbare feiten, waaronder de verdenking van ambtelijke corruptie.

Bij zijn beslissing heeft mr. Veenhof tot uitgangspunt genomen de aard en de omvang van de verdenking jegens de heer Booi zoals die bleek uit de diverse vorderingen van de officier van justitie d.d. 2 september 2009 tot het doen van huiszoeking. Die vorderingen maken, onder andere, melding van de verdenking van ambtelijke corruptie. Dat deze ambtelijke corruptie mede betrekking had op feiten waarin de KLM betrokken zou zijn, blijkt niet uit de op 2 september 2009 ingediende vorderingen huiszoeking.’

Ook uit nadien nog opgemaakte en op 8 juni 2010 beschikbare stukken blijkt, volgens Carmelia, niet van zo’n verdenking. ‘De conclusie is dat geen aanwijzingen bestaan dat mr. Veenhof, toen deze op 8 juni 2010 besliste, wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat het onderzoek Zambezi zich mede richtte op feiten waarbij de KLM betrokken was.’

Niemand wordt afgesloten van gas of stroom…

…Behalve bij diefstal voor wietplantage

Niemand hoeft bang te zijn dat hij tijdens deze kerstvakantie wordt afgesloten van stroom en gas. Tenzij hij, voor een wietplantage, energie heeft gestolen (omgeleid).

De beheerders van regionale elektriciteit- en gasnetten hebben dit besloten. Liander, Enexis, Stedin, Rendo, Endinet, DELTA Netwerkbedrijf, Cogas en Westland Infra zijn in de winter altijd al zeer terughoudend met afsluiting. Afspraak is dat bij vorst geen klanten in de kou worden gezet, behalve als er sprake is van energiediefstal, onveilige situaties of als klanten categorisch weigeren een energiecontract af te sluiten. Dit geldt nu ook tijdens de kerstvakantie.

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, sluiten netbeheerders geen klanten af, omdat zij hun energierekening niet betalen. Die rekening betalen zij niet aan de netbeheerder, maar aan de energieleverancier. Meestal echter zullen energieleveranciers eenzijdig het contract met deze klanten beëindigen, vanwege betalingsproblemen. In dat geval moeten zij een nieuwe energieleverancier zoeken, omdat de netbeheerders anders verplicht zijn ze af te sluiten. De netbeheerders verzoeken deze klanten snel een nieuwe leverancier te kiezen en geven hen daar ook de tijd voor. Pas als klanten categorisch weigeren daar aan mee te werken, worden ze afgesloten.

‘Lijkdumpers vrij voor kerst’

Het trio, dat de aan een overdosis overleden Michael Wielenga (29) in recreatiegebied Geestmerambacht dumpte, heeft kerst in vrijheid gevierd.

Zoals de advocaat van een van de verdachten een week eerder al voorspelde, besloot de rechtbank dat de drie Alkmaarders naar huis mochten. Het openbaar ministerie probeerde het nog even met het argument dat er nog onderzoek nodig was en de drie daarom zouden moeten blijven zitten. Maar daar trapte de raadkamer niet in. Tenslotte worden de drugsgebruikers er alleen maar van verdacht dat ze Wielenga’s lijk hebben weggebracht, niet van moord of doodslag.

Wielenga overleed op 11 december in een gebruikerspand aan de Willem Kalfstraat. Daar was hij samen met het drietal. Nadat Wielenga was overleden aan de overdosis drugs, waren de andere aanwezigen bang dat ze op straat kwamen te staan. Daarom besloten ze dat het lichaam het huis uit moest.

 

Zo mooi als de dood

Foto: www.uitgeverijdefontein.nl

Foto: www.uitgeverijdefontein.nl

Peter James: Als de dood

De Fontein

19,99 euro

Op de valreep van 2015 nog een voltreffer in de ‘dodelijke reeks’ politieromans van deze sympathieke Brit. Zelden dekte de vlag (titels van vorige, overigens zelfstandige boeken waren bijvoorbeeld Op dood spoor, Ten dode opgeschreven en Doodskus) zo de lading als bij deze sublieme thriller over belaging in haar extreemste vorm. Bryce Laurent is een pathetische leugenaar die de vrouw die hem aan de kant zette een vreselijk lesje wil leren. Dit houdt niet op bij posten bij haar onderduikadres dat hij ondanks alle maatregelen toch heeft achterhaald. De griezel beschikt behalve over een angstaanjagende sluwheid over vaardigheden en kennis van uiteenlopende zaken waaronder pyrotechniek, afluisteren en observeren. Makelaar Red Westwood is, ondanks de hulp van de inmiddels wereldberoemde chef-rechercheur Roy Grace en zijn team, elke dag haar leven onzeker. De zaak loopt dermate de spuigaten uit, dat Grace zijn huwelijksreis moet uitstellen en een van zijn beste mensen wordt vermoord. Dat z’n doodverklaarde vrouw Sandy opnieuw opduikt, hadden de vele fans, onder wie ik, gehoopt en verwacht.

ARNO RUITENBEEK

Alkmaar geeft mensenhandelstukken niet en moet betalen

We publiceerden onder de kop ‘Meldingen mensenhandel mogelijk verzonnen’ in juli een artikel over het wob-verzoek van kamerverhuurder Frans Snel. Zoals gevreesd, wil Alkmaar de gevraagde documenten niet vrijgeven. Want na het bezwaar op de afwijzing en de hoorzitting van 14 oktober is het doodstil in het stadhuis. Snels advocaat heeft de gemeente daarom in gebreke gesteld. Dat kan Alkmaar geld gaan kosten.

Nog even het geheugen opfrissen. Op 3 maart 2011 stuurt burgemeester Piet Bruinooge een brief aan de Tweede Kamer over de wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche: ‘Eind 2010 zijn onze baliemedewerkers getraind op het signaleren en melden van uitbuiting. Een dertigtal meldingen binnen 3 maanden laat zien dat deze gemeentelijke medewerkers, die dagelijks contact hebben met Oost-Europese migranten, in staat zijn om signalen van uitbuiting te herkennen’.

Schoon

Als verhuurder van peeskamers op de Achterdam wil Frans Snel steeds bijblijven met zijn kennis van zaken  over uitbuiting en vrouwenhandel, zodat hij en zijn collega’s kunnen helpen deze (en andere) misstanden in de prostitutiebranche te bestrijden en te voorkomen. “Wij hebben er alle belang bij dat onze tak van sport schoon is”, aldus de ondernemer.

Snels verwoede poging zich zo breed mogelijk te informeren, stuit echter op een dikke en hoge muur ‘van onbegrip en onwil’ bij de gemeente. ‘De gemeente maakt geen documenten openbaar, waarvan ze weten dat het gedonder gaat geven. Alles wijst er op, dat ze uit de dikke duim zijn gezogen.’

Snels advocaat heeft via de wet openbaarheid van bestuur (wob) in mei verzocht om de stukken waar de 30 binnengekomen meldingen schriftelijk in zijn verwerkt en die onder meer inzicht verschaffen over de afkomst van de meldingen. Ook wil hij documenten zien  waaruit blijkt of de gemeentelijke medewerkers meer meldingen hebben geregistreerd. En tenslotte wil de raadsman de notulen van vergaderingen dan wel besprekingen waarin het bestuur of ambtenaren het onderwerp hebben besproken en de daaruit voortvloeiende besluiten.

De gemeente reageert met het besluit Snel niets te laten zien, omdat ‘de meldingen niet altijd bestonden uit schriftelijke stukken. Voor zover dat wel geval was in de vorm van e-mails van medewerkers aan een daarvoor ingericht meldpunt buiten de gemeente (cursivering AR) zijn deze niet meer beschikbaar binnen de gemeente’.

Gehakt

Snels juridische adviseur: “Digitale stukken hebben wettelijk gezien dezelfde status als de papieren versie. Buiten de gemeente: dat zegt niets. In het bos, in een andere gemeente? Dan nog, Alkmaar is hier het bevoegd gezag en kan niemand wijs maken dat mails niet digitaal worden opgeslagen en niet meer beschikbaar zijn. Zeker niet als het om een onderwerp gaat dat de burgemeester zo na aan het hart ligt.”

Notulen dan? Vergeet het maar. Reactie van de gemeente op dit onderdeel van het wob-verzoek: ‘Voor zover bestuurders of medewerkers van de gemeente bij besprekingen naar aanleiding van meldingen aanwezig zijn geweest betreft dit vertrouwelijke informatie waarbij strikte privacyregels en bewaartermijnen voor dossiers met persoonsinformatie van mogelijke slachtoffers in acht worden genomen. Of de gemeente bij dergelijke overleggen aanwezig is geweest is derhalve niet meer voor ons te achterhalen. Wij kunnen daarvan dan ook geen stukken overleggen’.

‘Dan moet u per melding aangeven, dus 30 keer, waar het vertrouwelijke informatie betreft. Indien dat aangetoond kan worden, mag u desbetreffende passages zwart maken’, kaatsen Snel cs de bal terug in hun bezwaarschrift. 14 oktober in het stadhuis mag de kamerverhuurder mondeling zijn bezwaren tegen de weigering van het wob-verzoek uitleggen. Hij neemt liefst twee advocaten mee, die de  bezwaarambtenaren geduldig uitleggen waarom de gemeente de stukken wel moet laten zien.

Dwangsom

Uiterlijk 24 november moet de gemeente een beslissing nemen, maar er komt geen syllabe uit het stadhuis aan de Langestraat. Daarom is op 7 december een officiële ingebrekestelling de deur uitgegaan. De reactietermijn van veertien dagen is vandaag verlopen en nu kan, na tussenkomst van de rechter, de gemeente worden gedwongen tot betaling van een dwangsom van maximaal 1250 euro.  Snel: “We rusten niet tot de waarheid boven tafel is.”

ingebrek

 

 

 

 

Paardenparade vooraf in Stedelijk

Een exclusieve voorschouw van de beeldenroute paardenparade is tot en met 25 februari 2016 te zien in Stedelijk Museum Alkmaar. Kunstenaar Hellen van Meene presenteert haar beeld Stairway to Ringo en Mattia Ilić zijn versie van het kunststofpaard met als titel klein geheugen van Alkmaar.

Paardenparade 2015 David Bade. Foto: Lizette Schaap

Paardenparade 2015 David Bade. Foto: Lizette Schaap

Stairway to Ringo van Hellen van Meene (Alkmaar, 1972) laat een heel klein hondje zien dat trots op de rug van het paard zit. Een fragiel ogend laddertje dat tegen het paard aanstaat suggereert dat hij via die weg op het paard geklommen is. Het is een beeld dat veel ruimte over laat voor interpretatie. Je kunt het nemen zoals het is, maar ook op zoek gaan naar verschillende betekenissen.

Van Meene is als internationaal bekende kunstenaar beroemd als  fotograaf van meisjes, maar deze opdracht past goed binnen haar kunstenaarspraktijk. In haar werk is de plaats immers erg belangrijk en sinds 2010 fotografeert zij ook objecten en dieren. Met name honden komen veel in haar recente werk voor.

De jonge getalenteerde Mattia Ilić (Alkmaar, 1988) heeft Alkmaar in al haar facetten verwerkt in zijn werk klein geheugen van Alkmaar. Het paard heeft als roepnaam Adam, naar een van de eerste burgemeesters van de stad. Door het werk niet alleen een titel maar ook een naam te geven, wordt het een persoon en inwoner van de stad zoals ieder ander. De focus van het werk ligt vooral op de minder voor de hand liggende aspecten die bij Alkmaar horen en gemakkelijk over het hoofd gezien worden. Een knop van een brugleuning, een tegelpatroon, de logo’s op paaltjes maar ook beeltenissen van straten en bekende gebouwen uit de stad zijn verwerkt op het beeld.

De paardenparade

Borg 40 mille terug aan drugsverdachten

Twee verdachten uit een groot drugsonderzoek krijgen 40.000 euro borg terug, omdat het proces ruim een jaar is vertraagd. De veelal Noord-Hollandse mannen en vrouwen staan in april 2016 dagenlang terecht in Haarlem.

Na intensief onderzoek naar de, op Texel geboren horeca- en bordeelexploitant Jan W. (55) klapte begin 2014 de val toe. Veertien mensen uit onder meer Hippolytushoef, IJmuiden en Julianadorp werden gearresteerd, deels als bijvangst. Zij worden beschuldigd van veel, uiteenlopende feiten zoals invoer van hard drugs vanuit Zuid-Amerika met zeilschip Andromeda, witwassen, lidmaatschap van een criminele organisatie en verboden wapenbezit en import van 2000 kilo hennep uit Zuid-Afrika.

Pieter B. (40) zou met wietteelt in het huis van vriendin Claudia M. (41) in Hippolytushoef en in een pand in Slootdorp en de uitvoer van hennep en 30 kilo xtc naar Engeland meer dan twee miljoen euro hebben verdiend. Dat geld wil het openbaar ministerie van hem afpakken. In de kofferbak van B.’s BMW werd 230.000 euro aangetroffen. Claudia M. dreigt voor 127.000 euro te worden geplukt als wietplantagehouder.

Zeilschip

Volgens het OM hebben de in Almere woonachtige Jan W. en Adrie K. (46) uit IJmuiden in 2012 in Denemarken zeilschip Andromeda – met dubieus verkregen geld – gekocht waarmee ze 1000 kilo cocaïne van Venezuela naar Europa wilden brengen. W. cs houden vol dat ze de Andromeda wilden inzetten voor de verhuur aan toeristen. Het schip zou totaal ongeschikt zijn voor drugstransport. De advocaten, in koor: “Er was letterlijk geen land mee te bezeilen. Het heeft, vanaf het moment dat het Denemarken verliet een jaar op zee rondgezworven en moest constant met motor- of andere pech uitwijken naar havens in onder meer Portugal, Gran Canaria en Barbado. Het ligt sinds eind 2013 aan de ketting op Curacao na een politiecontrole.”

Als de tocht wel goed zou zijn gegaan, was de coke met een straatwaarde van 30 miljoen euro op de Noordzee overgezet op de kotter van Marlon de J. (41) uit Hippolytushoef. Hij, zijn vader Gerard (63) en broer Lucien (39) gebruikten hun visserijbedrijf De Onderneming als dekmantel voor criminele activiteiten, luidt de aanklacht. Ze wasten het geld dat ze met sigaretten- en drugssmokkel verdienden, wit met de aankoop van de Nancy II. Dit schip vol hasj liep in de fuik van de Spaanse autoriteiten. Het OM wil dat de drie De J.’s 3,7 miljoen euro zwarte winst inleveren.

Leningen

Het OM heeft de verdachten altijd voorgespiegeld dat ze begin dit jaar hun straffen zouden horen. Op grond van die verwachting leenden W. en K. elk 20.000 euro tegen fikse rentes. Daarmee konden ze in de zomer van 2014 de borg betalen om uit voorarrest te komen. Het geduld van de schuldeisers is helemaal op, nu het voorjaar 2016 wordt voordat de Haarlemse rechtbank vonnist.

De rechters hebben begrip voor de problemen waarin de mannen zijn verzeild en droeg gisteren het OM op de 40 mille terug te geven. De beide officieren van justitie verontschuldigden zich voor de vertraging: ,,De collega die op deze zaak zat, is overgeplaatst naar het onderzoek naar het neerschieten van de MH-17.”

 

‘Geestmerambachtdode door overdosis’

Michael Wielenga (29) is overleden aan een overdosis. De drie mannen die exact een week geleden werden opgepakt, omdat het levenloze lichaam van Wielenga was neergelegd in recreatiegebied Geestmerambacht, worden niet meer verdacht van moord of doodslag.

Dat meldt de advocaat van een van de verdachten. Het openbaar ministerie heeft de beschuldiging tegen de mannen afgezwakt naar artikel 151 van het wetboek van strafrecht: ‘Hij die een lijk begraaft, verbrandt, vernietigt, verbergt, wegvoert of wegmaakt, met het oogmerk om het feit of de oorzaak van het overlijden, dan wel van het dood ter wereld komen te verhelen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren’.

Woensdag zal de raadkamer van de rechtbank (achter gesloten deuren) beslissen of de mannen thuis kerst mogen vieren. De raadsman gaat daar wel vanuit.

De politie kreeg 11 december omstreeks 9.50 uur melding dat vanuit een woning  aan de Willem Kalfstraat het lichaam van een man werd ingeladen in een bestelwagen. Korte tijd later werd gemeld dat er een lijk was gevonden langs een pad in Geestmerambacht. Een zoektocht volgde. Agenten traceerden de bus op de N245 in Alkmaar. De bestuurder ging in de boeien. Bij het huis aan de Willem Kalfstraat hield de politie nog twee mensen aan.

Het gaat volgens de advocaat om een zogenoemd gebruikerspand, waar het slachtoffer en de verdachten vaker verdovende middelen gebruikten. “Dat liep dit keer slechts af voor Wielenga en de andere aanwezigen hebben uit angst voor de gevolgen – onderzoek, politie, sluiting van de woning – besloten hem weg te brengen. Ze hebben geen enkele opzet gehad om het slachtoffer te verbergen. Anders leg je hem niet ergens neer waar veel wandelaars en fietsers langskomen.”