Archief per maand:

Archief per jaar:

Maandelijkse archieven: februari 2015

‘Klimop-Van V.’ van vier naar zeven jaar cel

Klimopfraude ook op Zuidas. commons.wikipedia.org

Klimopfraude ook op Zuidas. commons.wikipedia.org

Het Amsterdamse gerechtshof heeft hogere straffen opgelegd tegen de verdachten in de vastgoedfraudezaak Klimop. Zo kreeg hoofdverdachte Jan van V. (57) uit Heemstede in hoger beroep zeven jaar, waar de Haarlemse rechtbank op vier jaar bleef steken.

De Klimopzaak gaat over een zeer omvangrijke fraudezaak bij Bouwfonds en Philips Pensioenfonds. Het gerechtshof heeft verschillende verdachten – waaronder bestuurders bij deze fondsen – veroordeeld voor onder andere verduistering in dienstbetrekking, valsheid in geschrift, witwassen, omkoping en deelname aan een criminele organisatie.

Tegen Van V., oud-directeur van Bouwfonds, was bij het hof ook zeven jaar geëist. Het hof acht bewezen dat de hoofdverdachte leiding heeft gegeven aan twee criminele organisaties. Hij heeft met medeverdachten, door te verduisteren en te frauderen, zijn voormalige werkgever voor tientallen miljoenen euro’s benadeeld. Ook werden gelden witgewassen.

“Het hof neemt het de verdachte bijzonder kwalijk dat hij het vertrouwen van zijn werkgever op grove wijze heeft beschaamd. Hij heeft anderen meegetrokken in een wereld waarin zijn normen golden en hij heeft zich in zijn verlangen naar status en/of geld boven de wet heeft gesteld.”

Notaris

Een notaris is in hoger beroep veroordeeld tot vier jaar, terwijl het OM ‘maar’ 21 maanden had geëist. De rechtbank had eerder een gevangenisstraf voor de duur van vijf maanden opgelegd. Het hof acht bewezen dat hij misbruik heeft gemaakt van zijn positie als professionele geheimhouder door mee te werken aan het witwassen van uit misdrijf verkregen gelden voor een totaalbedrag van ruim tien miljoen euro.

Voor zijn betrokkenheid bij het witwassen heeft de notaris zich voor een bedrag van ruim € 450.000 laten omkopen. Hij is ook veroordeeld voor valselijk opmaken van een koopovereenkomst,  opzettelijk niet melden van een ongebruikelijke transactie en deelname aan een criminele organisatie. Het hof acht meer feiten bewezen dan de rechtbank en rekent het de verdachte zwaar aan dat hij als notaris, door zijn derdengeldrekening ter beschikking te stellen, een belangrijke rol heeft gespeeld bij het witwassen van gelden. De verdachte heeft hierdoor het vertrouwen dat in een openbaar ambt als het notariaat mag worden gesteld aanzienlijk beschadigd.

Vijf jaar was zowel het vonnis over als de eis tegen een ex-directeur van Philips Pensioenfonds. De rechtbank had eerder een gevangenisstraf voor de duur van vier jaar opgelegd. Het hof acht bewezen dat hij zich voor miljoenen euro’s heeft laten omkopen en gelden heeft witgewassen. Ook is de verdachte veroordeeld voor oplichting van zijn werkgever. De rechtbank had de verdachte voor dat feit vrijgesproken. Het hof neemt het ook deze verdachte bijzonder kwalijk dat hij het vertrouwen dat zijn werkgever in hem had gesteld op grove wijze heeft beschaamd.

Noordelijke criminelen 1,3 miljoen euro afgepakt

Geld van verdachten veilig stellen voordat het uit zicht verdwijnt, zodat later slachtoffers niet achter het net vissen. Dat kan met de nieuwe wet conservatoir beslag ten behoeve van slachtoffers. Het openbaar ministerie Noord-Nederland is begin januari 2014 hiermee begonnen en heeft ondertussen voor €1.289.641 beslag gelegd.

Het beslag is afkomstig uit elf strafzaken in Friesland en Groningen waarbij het gaat om fraude, oplichting, verduistering in dienstbetrekking, valsheid in geschrift, DigiD-d fraude, diefstal en heling. Het geld is nog niet uitgekeerd aan de slachtoffers, maar alvast door ons gereserveerd.

 

geldzak

Conservatoir beslag ten behoeve van het slachtoffer is enkel onder strikte voorwaarden mogelijk. Want er wordt vooruitgelopen op een schuldigverklaring door de rechter en hier moet dus zorgvuldig mee moet worden omgegaan. Zo moet de zaak voldoende zwaar zijn en bovendien dient er voldoende bewijs te zijn. Ook moet het reëel zijn dat de rechter later daadwerkelijk een verplichting tot het vergoeden van de schade van het slachtoffer gaat opleggen aan de verdachte.

Pas als de rechter bij de inhoudelijke behandeling beslist dat het slachtoffer recht heeft op schadevergoeding, kan de opbrengst van het beslag ook daadwerkelijk aan het slachtoffer worden uitgekeerd.

Eelde

Soms komt de rechter er niet aan te pas. Bijvoorbeeld bij deze zaak die speelde in Eelde. Twee personen werden opgelicht doordat zij een partij straatklinkers kochten via marktplaats.nl, maar uiteindelijk niet geleverd kregen. Het geld, enkele duizenden euro’s, was ondertussen al wel betaald. Door snel handelen van de politie kon beslag worden gelegd op de bankrekening waarop het geld was gestort, en dus ook op het betaalde bedrag. De verdachte werd aangehouden en bekende de oplichting. Hij deed afstand van het geld en dit kon terug worden gestort aan de slachtoffers.

Een mensenhandelaar in Groningen was volgens de slachtoffers in bezit van een opzichtige gouden zegelring. Dit benoemden zij specifiek in hun aangifte omdat deze zegelring behoorlijke verwondingen maakte als zij door de verdachte geslagen werden. De verdachte werd veroordeeld, zijn gouden ring aangetroffen in zijn cel, is in beslag genomen. De gouden ring wordt omgesmolten en de opbrengst wordt uitgekeerd aan zijn slachtoffers.

 

Vier jaar voor verkrachting, mishandeling en bedreiging

De Alkmaarse rechtbank heeft de 31-jarige Ian A. vrijgesproken van de moord of doodslag op zijn vriendin Michelle Mooij. Wel krijgt hij vier jaar, een jaar meer dan geëist, voor verkrachting, mishandeling en bedreiging van de 24-jarige Alkmaarse vrouw. A. moet direct de cel in.

Michelle Mooij werd op 17 januari 2010 levenloos, hangend aan een koord aan het plafond, aangetroffen in haar woning waar ze de avond en nacht voorafgaand samen met haar vriend A. was. De rechtbank moest in deze zaak beoordelen of A. verantwoordelijk is voor haar dood dan wel of hij haar heeft mishandeld. Voorts of A. haar die bewuste nacht heeft verkracht en op een eerder moment bedreigd.

Cruciaal

De cruciale vraag voor de beoordeling door de rechtbank van wat heeft plaatsgevonden in de nacht van 16 op 17 januari 2010 was, hoe Michelle Mooij om het leven is gekomen. Was er sprake van zelfdoding? Had verdachte haar daartoe gedreven? Had verdachte een rol gespeeld in haar dood en haar verhangen? Was ze door een andere oorzaak om het leven gekomen en daarna opgehangen door verdachte of een ander?

Al deze scenario’s zijn onderzocht. Op basis van de rapporten van twee pathologen en het andere forensisch onderzoeksmateriaal komt de rechtbank tot het oordeel dat de werkelijke doodsoorzaak – al dan niet verstikking door verhanging – niet onomstotelijk kan worden vastgesteld. “Er is niet met voldoende zekerheid vast te stellen dat Michelle Mooij door verhanging om het leven is gekomen.  Evenmin kan worden vastgesteld of er een andere doodsoorzaak is geweest en zij daarna is verhangen. Dat betekent dat meerdere scenario’s als doodsoorzaak mogelijk blijven”, aldus de rechters.

Het vonnis gaat verder: “Afgezien hiervan biedt het dossier onvoldoende bewijs voor betrokkenheid van A. bij haar dood. Om die reden kan alleen vrijspraak volgen voor de beschuldiging van moord of doodslag. Een aan verdachte te wijten zelfdoding kan evenmin worden vastgesteld. Ook hier volgt dus vrijspraak.”

Bewijs

Het rechtscollege vindt daarentegen dat er voldoende bewijs is om A. te veroordelen voor verkrachting van Michelle Mooij in de nacht van 16 op 17 januari 2010. Op het levenloze lichaam van Michelle zijn sporen van geweld aangetroffen die volgens de deskundigen vier tot zes uur voor haar dood zijn ontstaan.  De patholoog heeft vastgesteld dat er in de uren voorafgaand aan haar overlijden anaal seksueel contact heeft plaatsgevonden.

Op haar lichaam is sperma aangetroffen dat matcht met het dna-profiel van verdachte en er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van genetisch materiaal van een ander persoon. Nu deze forensische bewijsmiddelen onderbouwen dat A. die nacht seksueel contact heeft gehad met Michelle Mooij en A. seksueel contact in die nacht ontkent gebruikt de rechtbank zijn kennelijk leugenachtige verklaring voor het bewijs.

Daarnaast heeft de rechtbank in de uitspraak opgenomen dat A. in 2007 is veroordeeld voor verkrachting, mishandeling en bedreiging van Michelle Mooij. Deze feiten pleegde hij indertijd terwijl hij onder invloed verkeerde van drank en cocaïne. A. heeft verklaard dat hij ook in de periode voor het overlijden van Michelle in een “coke-snuifritme” zat.

Mishandeling

De rechtbank acht niet bewezen dat A. Michelle Mooij stelselmatig heeft mishandeld, maar ziet wel voldoende bewijs voor drie mishandelingen door hem gepleegd in 2008, 2009 en in de nacht van 16 op 17 januari 2010. A. heeft erkend dat hij in de nacht van haar dood ruzie met haar had en haar heeft geslagen. Tot slot acht de rechtbank bedreiging van Michelle in 2009 bewezen. Hij had gedreigd haar in brand te steken met terpentine en “haar huis in fik te steken met haar er in”.

 

Michelle Mooij. Foto: Martin Martin Mooij

Michelle Mooij. Foto: Martin Martin Mooij

A. krijgt daarvoor vier jaar cel. “Allereerst gelet op de ernst van de feiten, door A. gepleegd tegen zijn vriendin. Maar ook omdat  A. – na eerdere veroordelingen – tegen alle adviezen in behandelingen heeft afgebroken terwijl hij verslaafd was aan drank en drugs. A. wist dat zijn gedrags- en verslavingsproblematiek negatieve invloed op hemzelf had maar ook op zijn relatie met Michelle. Toch is hij weer gaan samenwonen met haar en teruggevallen in zijn oude patroon van middelengebruik.”

De rechtbank heeft  in zijn nadeel  meegewogen dat A. door zijn proceshouding nauwelijks inzicht heeft willen geven in zijn persoon en wat hem dreef bij het plegen van de strafbare feiten. Daardoor is het slagen van een behandeling en de kans op herhaling moeilijk in te schatten. De rechtbank heeft slechts in beperkte mate rekening gehouden met het tijdsverloop in deze zaak omdat de feiten te ernstig zijn.

De rechtbank komt tot een hogere strafoplegging dan de aanklager eiste. “Voor het zwaarste feit, de verkrachting, staat al 24 maanden, terwijl hier sprake is van anale verkrachting van een levensgezel in de huiselijke sfeer. Maar ook de persoon van verdachte, de ernst en frequentie van de mishandelingen en de bedreiging en de eerdere veroordelingen rechtvaardigen een hogere straf.”  De vorderingen van de nabestaanden tot vergoeding van reis- en telefoonkosten zijn toegewezen, alsmede een bedrag van € 16.832,32 aan advocaatkosten.

Gevangenneming

De rechtbank beveelt  tenslotte de onmiddellijke gevangenneming van A. nu door de bewezen verklaarde verkrachting de rechtsorde ernstig is geschokt. Het gegeven dat Michelle Mooij in diezelfde nacht een niet natuurlijke dood is gestorven en de rechtsorde ook daardoor reeds geschokt is geraakt, doet daaraan niet af.

Geen straf voor sportkleding, wel voor cocaïne

“Ik geloof u niet.” De Alkmaarse politierechter kan niet duidelijker zijn. Toch komt Robert K. (49) er af met een vrijspraak voor diefstal of heling van twee trainingspakken van Björn Borg uit de Telstar Sport-megastore op Overstad in Alkmaar.  

De merksportkleding, verpakt in plastic tasjes, ligt in de achterbak van K.’s auto op 12 september 2014. Haarlemmer K. en zijn Amsterdamse vriend Jalal F. (45) – ze kennen elkaar uit het hoofdstedelijke casino waar K. al 23 jaar werkt – zijn dan net gearresteerd bij de Saturn in Heerhugowaard.

Ontsaver

In die winkel wil Iraniër F. een I-pad stelen met hulp van een zogenoemde ontsaver, waarmee de beveiligingsclip op artikelen kan worden ontgrendeld. Hij staakt zijn poging, als hij bemerkt dat een verkoper hem in de smiezen heeft en legt het apparaat terug. Het is echter te laat, de politie is al gewaarschuwd.

Als ze de wagen waarmee de verdachten zijn gekomen doorzoeken, komen ze de buit van diverse diefstallen tegen. Van de meeste spullen is echter geen aangifte gedaan, zodat ze niet tot een gedupeerde zijn te herleiden. Alleen van de Borg-trainingspakken is zeker dat ze op of kort voor die twaalfde september zijn gejat in Alkmaar. Bovendien blijkt K. 3,4 gram cocaïne in bezit te hebben.

Bij de politie hangen de twee tegenstrijdige verhalen op. K. houdt vol dat F. de plastic zakjes in zijn auto heeft gelegd: “Ik heb niet gevraagd en dus niet geweten wat er in zat.” F. bezweert dat hij geen tassen bij zich heeft als hij die ochtend instapt bij K. De recherche betrapt hen op een keiharde leugen. Ze zeggen dat K. naar Schagen is gereden om F. daar op te pikken. Uit onderzoek naar het mobiele telefoonverkeer blijkt onomstotelijk dat geen beiden die dag in Schagen is geweest.

Problemen

In de rechtszaal laat F. zijn gezicht niet zien. K. blijft er bij het Schagen-verhaal, bepleit zijn onschuld voor de Alkmaarse kwestie en smeekt hem geen strafblad te bezorgen, “omdat ik dan grote problemen op mijn werk krijg.” De rechter  wikt en weegt. De vaker veroordeelde F. krijgt overeenkomstig de eis twee weken celstraf voorwaardelijk voor de diefstalpoging bij de Saturn en de heling van de sportkleding.

“Bij dat laatste ga ik af op wat u verklaart”, zegt ze tegen K., “Maar dat wil niet zeggen dat ik u geloof. Zeker niet aangaande Schagen. In tegenstelling tot de officier van justitie, die diefstal in Alkmaar niet, maar heling bij u wel bewezen acht, spreek ik u wel van beide vrij.” K. verheugt zich te vroeg. “Voor het bezit van de harddrugs, want dat is strafbaar, leg ik u een boete op van 400 euro.” Dus toch een strafblad, al hoeft hij de geëiste 40 uur werkstraf niet uit te voeren.

Uit Telstar in Noorder Arcade werd kleding gestolen. Foto: commons.wikipedia.org

Uit Telstar in Noorder Arcade werd kleding gestolen. Foto: commons.wikipedia.org

80 uur werkstraf na stevig wangedrag

Whiskey dreef M. vermoedelijk tot wandaden. Foto: pixabay.com

Whiskey dreef M. vermoedelijk tot wandaden. Foto: pixabay.com

Mohamed M. (50) gaat eind vorig jaar volledig door het lint in de Alkmaarse wijk Hoefplan. Het levert hem bij de politierechter een werkstraf van 80 uur op. Daarnaast moet de Somaliër een vrouw, die hij een gebroken enkel en een blijvend angstgevoel bezorgt, 1158 euro schadevergoeding betalen.

Al negen jaar is M. in Nederland, waarvan achttien maanden in Alkmaar. De Afrikaan heeft een kleine uitkering en, ook tot verbazing van de rechter, ondanks een flink drankgebruik geen strafblad. Tot 19 december 2014 aanbreekt. Met een woeste blik dendert hij de Vomar in winkelcentrum De Hoef binnen.

Zonder aanleiding duwt hij een oudere vrouw omver. Ze valt, haar enkel klapt dubbel. In het ziekenhuis blijkt het gewricht gebroken.  Volledig herstel laat ook vandaag de dag op zich wachten. Ze heeft aan de zware mishandeling wel de rotste kerst van haar leven overgehouden. Haar treinreisje naar haar dochter kan ze door het ongemak niet maken, koken kan de alleenstaande Alkmaar zo niet. Sinds ‘die malloot’ haar een dreun heeft gegeven, is zij bang om  de straat op te gaan.

Geel

De dader rent die decemberdag zonder om te kijken naar de slijterij van de supermarkt, pikt een fles whiskey en smeert ‘m richting Willem Kalfstraat. Daar aangekomen is de fles half leeg. Hij trapt er deuken in drie auto’s. Een daarvan is geel, en, zoals hij later tegen de politie zegt: ‘Ik houd niet van geel’. Schreeuwend en dansend op de motorkap van een andere wagen, zet hij de buurt op de kop. Een voorbijgangster die niet in de smaak valt bij de wildeman, wordt op de schouder en in het haar gespuugd.

De politie heeft grote moeite hem te arresteren. Medewerkers van de Vomar, die aangifte willen doen van de diefstal, helpen om M. tegen de grond te werken. Bij de politie vertelt-ie een verward verhaal over dat hij heeft gehandeld in opdracht van God. Na twee dagen staat hij weer buiten de cel. Hij blijkt hardleers. Op 28 januari jat hij bij de C1000 rijst, vlees en jus voor welgeteld 14,91 euro.  Weer opgepakt. Verklaring: ‘Ik heb geen geld.’

De rechtszitting laat hij aan zich voorbij gaan. Niemand weet waar hij is. De rechter vindt dat jammer, ‘want zo weten we niet wat hem heeft gedreven tot dit enorme wangedrag.’ De alcohol krijgt de schuld. De eis van de officier van justitie wordt geheel overgenomen.

Brandstichter naar psychiatrische kliniek

De Alkmaarse rechtbank heeft brandstichter Arjen D. (42) overeenkomstig de eis veroordeeld tot opname in een psychiatrische inrichting voor een jaar.

Alkmaarder D. steekt op 30 oktober 2014, rond 16 uur, zijn woning in een appartementencomplex aan de Laan van Bath in de fik. Levensgevaarlijk in zo’n gebouw, oordeelt de rechtbank, al helemaal doordat naast D. een bewoner inderdaad thuis is.

De alcoholist met grote geestelijke problemen, waaronder een enorm angstcomplex, sticht de brand om hulp te krijgen. Hij is net in een psychose beland en ziet geen andere uitweg. Om ervoor te zorgen dat politie en brandweer snel komen, steekt hij naast hout ook pvc aan en zet hij het raam open.

Rook

Een enorme rookontwikkeling zorgt er inderdaad voor dat agenten en spuitgasten op tijd ter plekke zijn, zodat er geen persoonlijke ongelukken gebeuren.  De schade aan de flat is groot. De gedragsdeskundigen die  hem onderzoeken, komen tot de unanieme conclusie dat D. ten tijde van het misdrijf ontoerekeningsvatbaar is.

Een intensieve, langdurige behandeling in een kliniek is op z’n plaats, vinden ook D., zijn advocaat en de officier van justitie. Met een grote voorkeur voor een rustige omgeving, in de natuur, zo weerklinkt het tijdens de zitting. Want hij kan niet tegen drukte van medepatiënten -’Die ADHD’ers’-  om zich heen: ‘Alsof ik op een kermis in een overdekt zwembad ben. Om gek van te worden’.

Verkrachter bang voor hogere straf

IJdock, Amsterdam: zetel gerechtshof.

IJdock, Amsterdam: zetel gerechtshof. Foto Nel de Jager @netevenleuker

Hoger beroep op laatst ingetrokken

Door Arno Ruitenbeek

Amsterdam – Uit angst voor een hoge straf heeft Mounir el H. (20) gisteren zijn hoger beroep plotseling ingetrokken. Hij is schuldig aan twee berovingen, verkrachting en inbraak in Den Helder.

Op 30 november 2013 beroofden El H. en een vriend op straat in Den Helder iemand hardhandig van zijn mobieltje. Het was de opmaat naar twee veel  ernstig misdrijven die dag in de marinestad. Ze hadden een dertienjarige jongen, die alleen thuis was, wijs gemaakt dat er een feestje zou worden gegeven. Het kind opende rond 22 uur de deur voor El H. en zijn maat en beleefde vervolgens een nachtmerrie.

Het duo stal onder meer spelcomputers, twee tv’s, twee gsm’s , een Ipad en een hoofdtelefoon. Terwijl de ene dader de spullen bij elkaar zocht, sloeg El H. de minderjarige gastheer, trok hem aan z’n haren en dreigde hem op te komen zoeken als hij de politie erbij haalde. Vervolgens liet de verdachte zijn broek zakken en dwong het slachtoffer hem oraal te bevredigen.

Een paar dagen later, op 4 december, was El H. een van de mannen die inbraken  in een woning in hun woonplaats. De buit bestond uit twee portable computers, een dockingstation, armbandjes en een horloge.

Mild

In maart 2014 oordeelde de rechtbank in Alkmaar dat alle feiten waren bewezen. Bij de bepaling van de strafhoogte werd in aanmerking genomen dat El H. eerder voor geweld was veroordeeld, dat hij onder invloed van drank en puur uit financieel gewin handelde. De celstraf was desondanks mild, erkende advocaat Fabian Siccama gisteren: twee jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk. “Een verkrachting alleen al kan twee jaar opleveren.”

Zijn cliënt meende toch dat er in hoger beroep te halen was. En dat is hem de afgelopen maanden bitter tegengevallen. Het bewijs is er niet minder op geworden. Als het aan advocaat-generaal Raymond Tdlohreg had gelegen, had het Amsterdamse gerechtshof een fiks hogere straf opgelegd. Echter, zover kwam het niet. Want El H., die de laatste dagen van zijn straf uitzit, liet via Siccama weten het Alkmaarse vonnis alsnog te accepteren.

 

Gehackt: ‘Stuur me even 1600 euro’

Een vreemd mailtje, ’s ochtends om kwart voor zeven. Of ik even 1600 euro wil overmaken via MoneyGram, aan een vriend die tijdens een verblijf in Engeland is bestolen. Blijkt de jongste oplichtingstruc van een stel Nigeriaanse hackers, lees oplichters.

Mijn excuus om u op deze manier te moeten vragen. Ik heb een reis naar Bradford, Verenigd Koninkrijk. gemaakt en mijn tas is toen gestolen. In mijn tas zaten allemaal belangrijkste spullen zoals telefoons, geld en paspoort.

De ambassade wil mij helpen door mij te laten vliegen zonder paspoort. Het enigste wat ik moet doen is een vliegticket kopen en mijn hotelrekeningen betalen. Helaas heb ik geen toegang tot mijn rekeningen zonder mijn creditcard. (…)

Dus wou ik u vragen om mij snel wat geld te lenen dat ik zo snel mogelijk aan u terug ggeef zodat ik terug ben. Ik moet 1,600 Euro en MoneyGram is de snels mogelijke manier om te doen. Ik kan u mijn gegevens sturen over hoe u geld kunt over maken naar mij’.

Dit mailtje zou zijn van Bert Strootman, bevriend ondernemer te Monnickendam . Niet alleen ik krijg het opvallende bericht vol fouten (en sinds wanneer spreekt hij me met u aan?), ook mijn echtgenote ontvangt op haar zakelijke mailadres. Zij heeft direct in de gaten dat hier iets vreselijk mis is en vraagt me contact te leggen met Bert. Ik bel zowel zijn mobieltje als vaste telefoon, spreek voicemails in en krijg aan het einde van de dag de bevestiging van ons vermoeden dat hier boven aan het werk zijn geweest.

Bert vertelt: “Ik heb sinds vanmorgen vroeg, tussen het werk door, heel veel relaties te woord moeten staan en terugbellen. Mijn gmail-account is gehackt door Nigerianen en die proberen nu mijn contacten op te lichten. Ik verwacht dat niemand er in trapt, want 1600 euro vragen is volgens mij niet slim. Als het om een tientje was gegaan, misschien wel.”

De ellende van het misbruik van zijn account en identiteit (naam en foto) blijft hopelijk binnen de perken, maar blij word je er niet van: “Ik moet een nieuw account aanvragen en dat moet ik heel veel mensen laten weten. Dat kost veel tijd en daarmee geld. Bovendien ben ik gegevens uit het gehackte account kwijt.”geldzak

Fraude

De Noord-Hollander zal ongetwijfeld niet de enige gedupeerde zijn. Ik verwijs daarom graag naar de site van MoneyGram, voor informatie en tips over  veel voorkomende financiële fraude (of scams):  http://global.moneygram.com/nl/nl/consumentenbescherming. We lichten er een paar uit.

De valse-chequescam: U ontvangt een cheque of postwissel met de instructie om deze bij uw bank te innen en een deel van het bedrag via MoneyGram aan iemand anders te sturen. Valse cheques zijn vaak moeilijk te herkennen en worden vaak pas ontdekt nadat u de gevraagde overboeking hebt gemaakt. Met deze scam krijgen de oplichters het geld en bent u verantwoordelijk voor het terugbetalen van het valse bedrag en eventuele bijkomende kosten aan de bank.

De loterijscam:  U krijgt een telefoontje waarin u wordt verteld dat u een geldbedrag of een prijs hebt gewonnen, waarover u nog belasting of invoerrechten moet betalen. Deze veel voorkomende truc speelt in op de hoop van mensen om de loterij of een grote prijs te winnen. Maak nooit geld over om een prijs te innen, of aan iemand wiens identiteit u niet kunt controleren.

De phishingscam:  U krijgt een e-mail die van MoneyGram lijkt te komen, waarin u gevraagd wordt naar financiële of andere gegevens. Maar MoneyGram stuurt nooit mails waarin naar financiële of andere gegevens wordt geïnformeerd of gevraagd om geld te sturen. Deze mail vraagt u om geld via MoneyGram te sturen of vertrouwelijke informatie te geven en probeert u zo geld afhandig te maken.

ARNO RUITENBEEK

 

Deejaymateriaal gejat

Soortgelijke spullen werden gestolen. Foto: skwlowbudgetsoundsystems.nl

Soortgelijke spullen werden gestolen. Foto: skwlowbudgetsoundsystems.nl

Dieven hebben in de nacht van woensdag op donderdag een aanhanger vol deejayspullen gejat. Gedupeerde is Alkmaarder Fons Hoffmans: “Zowel de financiële als emotionele waarde was zeer groot.” 

De aanhanger stond bij een woning aan de Herenweg, tussen Oudorp en Sint Pancras. Niemand heeft iets gezien of gemerkt van de diefstal. Op Facebook meldt de aangeslagen vriendin van Fons, Marlies Pepping, dat ‘voor een vermogen aan geluid- en lichtapparatuur is meegenomen. Ook drie mappen met honderden gebrande cd’s, waar de dieven niks aan hebben, maar die voor hem onbetaalbaar zijn.”

Hobbymuzikant Fons zegt desgevraagd: “Er staan unieke opnamen op, waar ik zeer aan ben gehecht. Ze leveren, in financiële zin, echter voor een ander niets op. Daarom ben ik bang dat deze cd’s ergens worden weggegooid.”

Marlies: “Mocht iemand iets van de onderstaande lijst  van gestolen spullen aangeboden krijgen, en daar een vreemd gevoel bij hebben, laat het dan weten.”

2 x Pioneer CDJ 1000 mk2 professionele cd-speler, 1 x Pioneer DJM 800 professionele mixer, 2 x Shure SM58 microfoon, 1 x Rode M1 microfoon, 1 x Technics DJ hoofdtelefoon T-RPDJ1210, 2 x Showtec compact LED lichtset HI-30268, 2 x JB Systems LED pinspot, 1 x melkkratje met XLR-snoeren, 1 x melkkratje met speaker- en stroomkabels, 3 x cd mappen met ongeveer 600 cd’s, 2 x K&M 21367 M20 tussenpaal PB-KM2136700055, 2 x K&M speakerstands en 1 x American DJ spiegelbolmotor A-356003.

 

Gepikte Breitner terug

Dit is 'm. Terug van gestolen. Foto: historiek.net

Dit is ‘m. Terug van gestolen. Foto: historiek.net

De pentekening ‘De Dam bij avond met de Nieuwe Kerk’ van G.H. Breitner die een week geleden was gestolen, is zojuist terugbezorgd bij het Amsterdamse stadsarchief.
De tekening in zwarte en bruine inkt op papier was ontvreemd bij het uitruimen van de tentoonstelling ‘Breitner in Amsterdam’. Rond het middaguur werd bij het stadsarchief een bruine enveloppe afgegeven, waarin het uit 1895 stammende stuk zat, nog in het originele passe-partout.
Het is op het eerste gezicht onbeschadigd. Het stadsarchief is erg blij dat de tekening nu terug kan naar zijn eigenaar, het Teylers Museum in Haarlem. “Graag willen we pers en publiek bedanken voor alle aandacht die de pentekening deze week heeft gekregen”, aldus de leiding van het archief.