Archief per maand:

Archief per jaar:

Maandelijkse archieven: april 2015

Gemeentesecretaris op non-actief

Gemeentesecretaris Coen Aalders is op non-actief gezet. “Zijn financiële documenten waren onjuist en onvolledig, waardoor de Alkmaarse begroting voor 2016 gebaseerd is op mogelijk valse voorstelling van zaken.”  

Dat zegt een ingewijde, Volgens hem is begin deze week gemeentelijk personeel ingelicht over de achtergronden van de stille afgang door de zijdeur van de gemeentesecretaris. Dezelfde dag zijn de fractievoorzitters bijgepraat. “Aalders leverde aan het college stukken aan voor de jaarrekening, de lopende financiële zaken en de begroting 2016. Ze bleken van droevige, onvolledige en onjuiste aard. Ook zijn doorrekening van het coalitieakkoord was (daardoor) onjuist, onvolledig en onzorgvuldig.”

Dat de hoogste ambtenaar naar huis is gestuurd, moet volgens deze bron ook politieke consequenties hebben. “VVD-wethouder Peter de Baat heeft de gemeenteraad een begroting laten vaststellen die is gebaseerd op foute, onvolledige en mogelijk valse voorstelling van zaken. Hoewel hij afhankelijk is van de informatie die hem wordt aangereikt, is hij wel bestuurlijk verantwoordelijk.

De conclusie moet zijn dat de wethouder de raad onjuist, onzorgvuldig heeft geïnformeerd en op die politieke doodzonde staat maar een conclusie, dat is opstappen.”

De gemeente wil niet inhoudelijk reageren. Communicatiemedewerker Jelmar Helmhout laat het bij: “Op dinsdag 14 april is gesproken tussen het college en de gemeentesecretaris over de samenwerking. Hieruit is gebleken dat partijen een beëindiging nastreven. Over de aanleiding zullen vooralsnog geen mededelingen worden gedaan.”

Gemeentesecretaris af door zijdeur. Foto: commons.wikimedia.org

Gemeentesecretaris af door zijdeur. Foto: commons.wikimedia.org

Lintje voor negen Alkmaarders

De negen geridderden met Bruinooge (rechts). Foto: Wick Natzijl

De negen geridderden met Bruinooge (rechts). Foto: Wick Natzijl

Negen inwoners van de gemeente Alkmaar hebben vandaag van burgemeester Piet Bruinooge een Koninklijke onderscheiding gekregen. Zij zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Riet Kervel – Kramer (75 jaar) krijgt de onderscheiding voor haar langdurige vrijwillige inzet, met name op het gebied van welzijn en cultureel gebied. Ineke de Graaff-Wijpkema (67 jaar) is geridderd voor zeventien jaar vrijwilligerswerk als secretaris bij de stichting wijkcentrum Overdie.

Een lintje was er ook voor Kerstin Hopman (52 jaar) voor haar langdurige inzet op maatschappelijk niveau. Zij verricht vrijwillige werkzaamheden bij de stichting rechtswinkel Noord-Holland Noord. Jan Winkelaar (84 jaar) krijgt het lintje voor zijn 60 jaar lange vrijwillige inzet voor de operettevereniging Odeon.

Invalidenbond

Nieuwbakken drager van de onderscheiding Jos Admiraal (70 jaar) zette zich sinds 1993 voor invalidenbond Sint Liduina als penningmeester, bestuurslid en later als voorzitter. Voor 35 jaar vrijwilligerswerk is Hendrik Spitz (70 jaar) onderscheiden. Hij heeft er voor gezorgd dat in de toenmalige nieuwbouwwijk Huiswaard het nieuwe buurthuis De Dobber werd gebouwd. Willem Verver (70 jaar) is bestuurslid van de stichting buurtcomité Ooievaarsnest-Rekerbuurt-De Friese Poort.

Net als Verver krijgt ook Leo Goudsblom (68 jaar) een onderscheiding. De laatste is vanaf 1964 vrijwilliger/bestuurslid van voetbalvereniging ASV De Flamingo’s 64. Hans Petit (67 jaar) is geridderd als langdurig voorzitter van ontmoetingscentrum De Rietschoot.

‘Tromp publiekelijk vermorzeld’

“Ik probeer mijn man een stem te geven. Hij heeft de beste bedoelingen gehad, maar hij is publiekelijk vermorzeld. Wat iedereen ook vindt, wat deskundigen ook zeggen: wij, familie en vrienden, blijven ijveren voor zijn eerherstel.”

Dat zei Anneke Tromp gisteren in de rechtbank in Alkmaar. De weduwe van huisarts Nico Tromp uit Tuitjenhorn had daar de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) gedaagd. De huisarts werd in oktober 2013 door de IGZ op non-actief gezet en pleegde later zelfmoord. De weduwe vindt dat de inspectie dat verstrekkende besluit nooit had mogen nemen.

Huisarts Tromp gaf in augustus 2013 veel meer morfine dan toegestaan aan een terminaal zieke patiënt, die korte tijd later overleed. Een aanwezige co-assistente van het AMC in Amsterdam stapte hierop naar haar begeleider, die de IGZ inlichtte. De inspectie bracht de zaak vervolgens aan bij het openbaar ministerie (OM).

De huisarts werd begin oktober voor zeven dagen op non-actief gesteld. Tromp tekende bezwaar aan tegen dat besluit, maar maakte kort daarna een einde aan zijn leven. In mei 2014 erkende de inspectie dat het verbod een te ruime reikwijdte had gehad en dat het had moeten worden beperkt tot de palliatieve zorgverlening. In verband met het overlijden van Tromp besloot de IGZ het besluit te herroepen.

Bron: ANP

'Tromp had goede bedoelingen.'

‘Tromp had goede bedoelingen.’

Oplichter heeft geen geld om naar hof te komen

Gerechtshof: busje te ver voor S.

Gerechtshof: busje te ver voor S.

Marktplaatsoplichter Martien S. (64) heeft geen geld voor trein en bus, dus verschijnt hij niet bij het Amsterdamse gerechtshof. Dat kan hem niet bereiken, want S. is – opnieuw – zwervende.

De rechtbank in Alkmaar heeft S. in juni 2013 bij verstek veroordeeld tot 240 uur onbetaalde arbeid. Bewezen is dat op zijn bankrekening in augustus en september 2010 betalingen zijn binnengekomen voor aankopen via martkplaats.nl. De gekochte laptops, telefoons en spelcomputers zijn echter nooit geleverd

De Noord-Hollander moet, aldus het vonnis, zestien gedupeerden uit onder meer Nijmegen, Valkenburg, Grootebroek, Hoorn en IJmuiden de gevorderde schadevergoedingen betalen. De Noord-Hollander heeft zich twee jaar geleden niet in de rechtszaal laten zien. Hij is met onbekende bestemming uit zijn toenmalige woonplaats Berkhout vertrokken. Wel stelt hij binnen de termijn van veertien dagen hoger beroep in.

Hoorn

Het hof wil hem dagvaarden op een nieuw adres in Hoorn voor de zitting van deze week. Ook daar is de vogel alweer gevlogen sinds 23 december 2014. Hij zoekt vorige week contact met advocaat Mario Appelman in Purmerend. Die zegt: “Ik krijg een belletje van deze, mij tot dan toe onbekende meneer S. ‘dat iemand anders zijn naam heeft gebruikt’.”

“Hij mailt mijn kantoor later die dag, dat hij wel met de fiets vanuit Wervershoof naar Hoorn kan komen. Of ik hem daar kan oppikken, maar ik heb geen taxidienst. Hij heeft geen geld voor openbaar vervoer en zou pas donderdag zijn uitkering krijgen.”

In de hoofdstad blijft de stoel naast Appelman ook leeg. “Ik heb hem op het hart gedrukt te komen, maar u ziet het.” Het hof is niet blij: “We hebben hier anderhalf uur voor uitgetrokken.” S.’ afwezigheid is, omdat hij nergens te vinden is, voorvoeld: “Daarom hebben we de benadeelden tijdig verwittigd dat ze niet hoeven te komen.”

Appelman weet niet of S. in Werverhoof onderdak heeft gevonden, of slechts het postadres van die gemeente heeft gebruikt om een uitkering aan te vragen. Hij zal zijn best doen de verdachte te traceren en ervan te overtuigen dat hij moet gehoorzamen aan het bevel tot verschijning van het hof. De nieuwe procesdatum is nog niet bekend.

 

Schiphol voor Alkmaar belangrijk

De fusie van Alkmaar met Schermer en Graft-De Rijp zorgt ervoor dat de geluidscontour van Schiphol sinds 1 januari binnen de gemeentegrenzen valt. Hierdoor neemt ‘Groot Alkmaar’ sinds deze maand deel aan de omgevingsraad Schiphol.

De omgevingsraad is het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van de luchthaven en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, de luchtvaartsector, bewoners en brancheorganisaties. De maatschappelijke aandacht voor de ontwikkelingen op en rond Schiphol en de uitbreiding van het grondgebied vanwege de fusie hebben het college doen besluiten zich bij de raad aan te sluiten.

Alkmaar in omgevingsraad Schiphol. Foto: commons.wikimedia.org

Alkmaar in omgevingsraad Schiphol. Foto: commons.wikimedia.org

Naast de omgevingsraad neemt Alkmaar ook deel aan het overleg bestuurlijke regie Schiphol. BRS is een samenwerkingsverband waarin drie provincies (Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht) en 43 gemeenten zijn vertegenwoordigd. De gedeputeerde Schiphol van Noord-Holland is voorzitter van de BRS. Het doel van BRS is om de belangen van de regio bij het Rijk en bij de luchtvaartsector te behartigen als het gaat om de ontwikkeling van luchtvaart en luchthaven in relatie tot de omgeving.

Economie

De gemeente Alkmaar steunt de ontwikkeling van Schiphol als internationale luchthaven, omdat die van groot belang is voor de Alkmaarse economie. Schiphol genereert veel werkgelegenheid, zowel direct als indirect en levert een positieve bijdrage aan het toerisme in Alkmaar. Veel mensen uit de regio Alkmaar werken ook op of nabij Schiphol.

Naast het economische aspect, is er ook aandacht voor de gevolgen van de nabijheid van Schiphol voor het leefmilieu in Alkmaar. In de gemeente spelen zaken als geluidshinder, fijn stof en de externe veiligheid. “Door deel te nemen in de diverse overlegstructuren kan Alkmaar een bijdrage leveren aan besluitvorming over ontwikkelingen van de luchthaven en optimaal geïnformeerd blijven over de afwegingen die worden gemaakt tussen economie en leefmilieu”, aldus het gemeentebestuur.

Verzetsmonument Noordeinde gerestaureerd

Monument gerestaureerd in Noordeinde. Foto: commons.wikimedia.org

Monument gerestaureerd in Noordeinde. Foto: commons.wikimedia.org

Het kruis dat in Noordeinde, gemeente Alkmaar, al bijna zeventig jaar de plek markeert waarop twee verzetshelden hun leven gaven voor de vrijheid is  gerestaureerd teruggeplaatst.

Zo kregen Lou Beumer en Willem Woestenburg hun herdenkingsplek terug. De Duitsers schoten beide mannen dood op 6 februari 1945. Ze waren betrapt terwijl ze neergehaalde Engelse piloten in veiligheid wilden brengen.

Al vrij snel na de fatale datum plaatsten omwonenden een herdenkingskruis op de plaats waar Beumer en Woestenburg de dood vonden. Toen het gemeentebestuur een bezoek bracht aan de ‘nieuwe’ kernen die per 1 januari onderdeel uitmaken van ‘Groot Alkmaar’, zagen ze dat het kruis dringend aan onderhoud toe was. Dat is in de afgelopen maanden uitgevoerd.

In het bijzijn van familie van beide verzetsmannen onthulde wethouder Peter de Baat het naamplaatje op het kruis. “Zouden wij, als we voor die keuze zouden staan, dezelfde moed op weten te brengen als deze mannen?” vroeg hij zich hardop af. “Laten we nooit vergeten hun verhaal en dat van vele anderen te blijven vertellen. Dwingelandij en onvrijheid liggen nog steeds op de loer en vereisen voortdurend onze inzet en waakzaamheid.”

Dodenherdenking

Zoals we gisteren reeds meldden, wordt op 4 mei op de katholieke begraafplaats in De Rijp een krans gelegd bij de graven van Beumer en Woestenburg.

Vanaf 18.45 uur is de Grote Kerk van De Rijp geopend, waar om 19 uur historicus en jurist Cees Fasseur een lezing geeft met als titel ‘De Tweede Wereldoorlog – een blijvende herinnering’. Fasseur, zelf opgegroeid in een Jappenkamp in Nederlands-Indië, besteedt in zijn verhaal aandacht aan Fritz Conijn, een Alkmaarse verzetsheld.

Om 19.50 uur gaan de aanwezigen naar de katholieke begraafplaats voor de kranslegging. Om 20.00 uur volgen twee minuten stilte. Bij het verlaten van de begraafplaats vormt fietsclub Tandje Erbij een erehaag waarna ze op pad gaan om in Wageningen het bevrijdingsvuur op te gaan halen in Wageningen. Aansluitend worden bloemen gelegd bij het monument in Noordeinde.

Foto: Marco van Ammers

Oldtimer-rallydeelnemers luiden bel

Jowett Long Four Tourer, zevenpersoons (1926). Foto: uk.wikipedia.org

Jowett Long Four Tourer, zevenpersoons (1926). Foto: uk.wikipedia.org

Twee leden van The Jowett Car Club luiden morgen (24 april) om 10 uur de bel van de Alkmaarse kaasmarkt.

Hét teken dat de markt geheel volgens traditie kan beginnen. Zij doen dit op uitnodiging van de kaasvader van het Alkmaarse kaasdragersgilde, Willem Borst.

Jowett is een Brits automerk, dat bestond van 1906 tot 1954. Van vandaag tot 27 april wordt in Alkmaar en omgeving de Dutch Jowett Rally gehouden. Hieraan nemen 90 leden uit tien verschillende landen deel, zowel uit Europa als uit Amerika en Australië. Een bezoek aan de kaasmarkt mag dan natuurlijk niet ontbreken.

De 40 auto’s die aan de rally deelnemen zijn onder andere een Jowett Long Four, Saloon, Bradford en een Jupiter. Twee auto’s zijn te bewonderen op het Waagplein. De voorzitter van de Jowett Car Club Australië, Bill Ebzery en een zeer actief clublid uit Engeland, David Mason, hebben de eer om de bel te luiden.

Inspectie gezondheidszorg voor rechter

Fotot: commons.wikimedia.org

Fotot: commons.wikimedia.org

De Alkmaarse bestuursrechter buigt zich morgen (23 april) over de zaak-Tuitjenhorn. Althans, over de vraag of de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) de regels goed heeft gevolgd door het bezwaar af te wijzen op het bevel aan huisarts Nico Tromp om zeven dagen te stoppen met de praktijk.

In het Alkmaarse gerechtsgebouw staan morgen de huisartsenpraktijk Tuitjenhorn, wijlen Nico Tromp en zijn weduwe, dr. Anneke Tromp-Schaap, tegenover de IGZ.  In augustus 2013 heeft Tromp een hoge dosis medicijnen toegediend aan een terminale patiënt die snel hierna kwam te overlijden.

Nadat hiervan melding is gemaakt bij de IGZ, heeft de inspectie het voorval gemeld bij het openbaar ministerie. Dat begon vervolgens een (strafrechtelijk) onderzoek. Later heeft de IGZ de huisartsenpraktijk een bevel gegeven. Dit bevel hield in dat Tromp zeven dagen zijn werk als huisarts niet mocht doen.

Hiertegen maakte Tromp bezwaar. De IGZ heeft dit bezwaar afgewezen. Daarop ging de weduwe namens de praktijk en haar in oktober 2013 overleden man in beroep bij de bestuursrechter. Die gaat morgen bekijken of de inspectie het bezwaar van de huisarts volgens de regels heeft afgewezen. Hij beoordeelt dus niet dat bevel zelf, noch de rol van het OM.

Herdenken en vieren op vier plekken

Stille tocht op Ritsevoort 2014. Foto: Wick Natzijl

Stille tocht op Ritsevoort 2014. Foto: Wick Natzijl

De nationale dodenherdenking op maandag 4 mei is op vier plaatsen in ‘Groot Alkmaar’. Daarnaast heeft in de Grote Sint Laurenskerk in Alkmaar herdenkingsconcert ‘Peace of music’ plaats. Op 5 mei is er in de Alkmaarderhout voor de 20e keer een bevrijdingsfestival en in De Rijp een bevrijdingsfeest.

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst in de Grote Sint Laurenskerk op 4 mei om 19 uur spreekt burgemeester Piet Bruinooge de herdenkingsrede uit. Leerlingen van de theaterafdeling van Artiance noemen de namen van 42 Alkmaarse verzetsmensen die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog en van vier niet Alkmaarse verzetsmensen die op 17 november 1944 zijn gefusilleerd op de plek waar nu het monument staat aan de Harddraverslaan.

Het regionaal jeugdorkest Artiance onder leiding van Otto de Jong verzorgt de muziek en stadsorganist Pieter Van Dijk sluit de bijeenkomst af met bespeling van het Van Hagerbeer/Schnitger-orgel.

Stil

Aansluitend om 19.37 uur, vertrekt de stille tocht vanaf de Koorstraat naar het monument aan de Harddraverslaan voor de kranslegging door burgemeester en mevrouw Bruinooge namens de Alkmaarse bevolking. Om 20 uur is er twee minuten stilte, en daarna het defilé langs het monument met gelegenheid om bloemen te leggen. Aan deze plechtigheid verlenen stedelijk harmonieorkest SDG Alkmaar en scoutinggroep De Geuzen medewerking.

Later die avond, om 21.15 uur geven Musicians without borders in de Grote Sint Laurenskerk, een concert. In ‘Peace of music’ mengen topmusici van verschillende nationale, etnische en religieuze achtergronden elementen uit verschillende muziekgenres en culturen, waarbij grenzen vervagen. Onder anderen Shura Lipovsky, vertolkster van het Jiddische lied, de Oekraïense zangeres Maryana Golovchenko, Mehmet Polat, virtuoos op de ud (oosterse luit) en de violisten Bert Vos en Oene van Geel treden op. Toegang € 10,–, kaarten via www.theaterdevest.nl.

Om 19.20 uur vertrekt een stille tocht vanaf de rooms-katholieke kerk aan de Herenweg in Oudorp naar het monument aan de Bovenweg. Leden van de colleges van Alkmaar en Langedijk leggen daar een krans.

Stompetoren

Om 19.30 uur verzamelen de belangstellenden zich in Het Scherm Wapen. Om 19.50 uur vertrekt het gezelschap naar het monument bij de kerk waar om 20 uur twee minuten stilte wordt gehouden. Aansluitend is de kranslegging en het defilé langs het monument. In de kerk worden het Australische en Engelse volkslied gespeeld, speeches gehouden en laat de Schermer jeugd zich zien. De Schermer fanfare zorgt voor de muziek.

Kranslegging bij monument.

Kranslegging bij monument. Foto: Wick Natzijl

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst in De Rijp om 19 uur houdt historicus en Cees Vasseur een lezing onder de titel, ‘De Tweede Wereldoorlog, een blijvende herinnering’. Vasseur staat stil bij het Nederlandse verzet tegen de Duitse bezetter in WOII en hij gaat in op de verzetsdaden van de jonge Alkmaarse verzetsman Fritz Conijn. Hij werd in september 1944 op 21-jarige leeftijd gefusilleerd. Aansluitend is de stille tocht naar de katholieke begraafplaats gevolgd door kranslegging en twee minuten stilte om 20 uur. Wielerclub Tandje Erbij vormt een erehaag, waarna de fietsers naar Wageningen vertrekken om het bevrijdingsvuur op te halen. Het gezelschap loopt naar het monument nabij Noordeinde waar bloemen worden gelegd.

Op 5 mei wordt op en rond het Jan Boonplein in De Rijp 70 jaar bevrijding gevierd. Om 9.30 uur ontsteekt burgemeester Bruinooge het bevrijdingsvuur dat Tandje Erbij ’s nachts van Wageningen naar De Rijp heeft gehaald gebracht. Om 10 uur start het bevrijdingsconcert met een gevarieerd aanbod aan artiesten, waarna om 12 uur een puzzel-wandeltocht voor jong en oud start. Van 14 tot 21 uur is er bevrijdingspop op het gasfabriekterrein met optredens van DJ Vince, Poor mans limo en The Spocks.

Hout

Het ‘5 mei comité Alkmaar’ houdt voor de 20e keer in de Alkmaarder Hout een bevrijdingsfestival met veel muziek van 12.15 tot 20.15 uur. Kinderen kunnen zich laten schminken, vredesduiven maken en sporten. Daarnaast is er weer een informatiemarkt met Bits of freedom, COC, Amnesty International en het Rode Kruis.

Lopers van atletiekvereniging Hylas, politie en brandweer halen in Wageningen het bevrijdingsvuur op en brengen dat in een lange nachtelijke estafette van 150 kilometer naar het festivalterrein. Daar ontsteekt de burgemeester om 13.30 uur het Alkmaarse bevrijdingsvuur. Zie voor het volledige programma en de programmering van de bands www.5meialkmaar.nl.

Woede over crematorium

Hier moet crematorium komen. Foto: eigen foto

Hier moet crematorium komen. Foto: eigen foto

Buurtbewoners van de Alkmaarse wijk De Hoef werden gisteravond geïnformeerd over het nieuwe  crematorium aan de westrand van Alkmaar. Plannen waar ze niets van wisten, en bovendien is de vergunning al verleend. Dat leverde volgens Radio TV Noord-Holland een pittig avondje op. Grote afwezige tijdens de bijeenkomst: de wethouder.

Woedend zijn de bewoners van De Hoef, constateert de regionale zender. Ze zijn naar eigen zeggen nooit op tijd op de hoogte gebracht van het plan om een crematorium naast hun woonwijk te bouwen. En toen ze er van wisten, was het te laat om massaal bezwaar te maken. En dat lieten ruim 60 omwonenden duidelijk merken tijdens een informatieavond over de plannen. “Het is net of we bewust niet zijn geïnformeerd”, zegt er een. “De bewoners worden nu voor het blok gezet.”

Tijdens de avond geven de projectontwikkelaar, de architect en Monuta uitleg over de plannen. De zorgen van bewoners over mogelijke reuk- en rook overlast worden grotendeels weggenomen, maar de vraag waarom ze hier niet eerder van op de hoogte zijn gesteld, blijft onbeantwoord. ‘Daarvoor moet u bij de gemeente zijn’, antwoordt de projectontwikkelaar. En dat leidt tot irritatie.

Wethouder

Want wat de meeste van de aanwezigen ook steekt, aldus RTVNH, is de afwezigheid van verantwoordelijk wethouder Anjo van de Ven (Onafhankelijke Partij Alkmaar). Twee van haar ambtenaren krijgen de boodschap mee, dat de wethouder nog maar een bijeenkomst moet beleggen waarin ze komt uitleggen hoe dit allemaal zo heeft kunnen gaan.
Ondertussen hebben de buurtbewoners hun laatste hoop gevestigd op de rechter. Afgelopen woensdag boog de bestuursrechter zich over de vergunning. Twee bewoners, die wel op tijd waren met hun bezwaar, een natuurorganisatie en Dela trekken in twijfel of de gemeente die vergunning wel had mogen verstrekken. Binnen zes weken doet de rechter uitspraak.