Archief per maand:

Archief per jaar:

Maandelijkse archieven: november 2015

Alkmaar houdt volwaardige rechtbank

Alkmaar, Almelo, Assen, Dordrecht, Zutphen, Maastricht en Lelystad blijven volwaardige rechtbanken, meldt www.rechtspraak.nl zojuist.

Dat hebben de presidenten en de Raad voor de rechtspraak besloten. Aanleiding hiervoor is dat de Tweede Kamer donderdag een breed ondersteunde motie indiende die de regering oproept in de Voorjaarsnota 2016 ‘voldoende middelen vrij te maken’ om zeven rechtbanken ‘volwaardig open te houden, zonder leegstand te financieren’. De Tweede Kamer stemt morgen (1 december) over de ingediende moties.

De rechtspraak had een plan opgesteld waarin stond dat in de zeven rechtbanken alleen nog het ‘kleien grut’mochten behandelen, en dat de meervoudige kamers die ernstige misdrijven behandelen van bijvoorbeeld de rechtbank Alkmaar naar die in Haarlem zouden verdwijnen. In de zeven steden waren dan niet meer dure faciliteiten als grote zittingszalen, cellenblokken en beveiliging nodig. Onderdeel van het plan was ook de kantoren in de arrondissementen waarin de vestigingen liggen, te concentreren op een plek (Haarlem, in dit geval ),waardoor op huisvesting zou kunnen worden bespaard.

Bezuinigingen

Aanleiding het plan op te stellen was dat de rechtspraak wordt geconfronteerd met bezuinigingen oplopend tot 88 miljoen euro. Tegelijkertijd moet de Rechtspraak investeren in verlichting van de werkdruk en kwaliteit. Zo loopt er een grootschalig moderniseringsprogramma, met digitalisering van de zittingszalen als hoofdmoot. In Alkmaar zijn, ondanks de uitkleedoperatie, twee grote zittingszalen als gedigitaliseerd voor een flinke duit.

In de aanloop naar de begroting van het ministerie van veiligheid en justitie vorige week, heeft de rechtspraak steeds gezegd 50 miljoen euro structureel extra nodig te hebben om overal alle rechtszaken te kunnen blijven doen en de noodzakelijke investeringen in kwaliteit te kunnen betalen. Vlak voor de begrotingsbehandeling maakte minister Van der Steur bekend in 2016 20 miljoen extra en vanaf 2017 25 miljoen structureel beschikbaar te stellen. Hier komt dus als gevolg van de motie van de Tweede Kamer geld bij. Hoeveel is nog niet bekend. Dat hangt af van de vraag, welke oplossingen er lokaal kunnen worden gevonden om de overtollige vierkante meters af te stoten.

Huisvesting

Frits Bakker, voorzitter van de raad voor de rechtspraak: ‘Nu de politiek onze roep om extra geld gehoord en gehonoreerd heeft, kunnen we gaan kijken hoe we de huisvestingsparagraaf van ons toekomstplan kunnen herschrijven. Waarbij als uitgangspunt geldt dat het aanbod van rechtszaken in de 7 vestigingen gehandhaafd blijft.’

Astrid Holleeder getuigt nu in liquidatieproces

Astrid Holleeder getuigt op dit moment in het hoger beroep van het grote liquidatieproces Passage. Morgen is tweede zus Sonja Holleeder aan de beurt, meldt RTV NH. Een verslaggever van de regionale zender verstuurt tweets uit de zittingzaal.

Ook Sandra den Hartog, de ex van ‘De Neus’ en de weduwe van de geliquideerde crimineel Sam Klepper, staat op de agenda voor morgen (dinsdag). De vrouwen hebben belastende verklaringen afgelegd over de betrokkenheid van Holleeder bij een aantal liquidaties in het criminele milieu. Hun getuigenissen zijn daarom ook belangrijk voor Passage. De zaak tegen Holleeder bij de rechtbank is echter gescheiden van het liquidatieproces bij het Amsterdamse gerechtshof.

Holleeder zou met onder anderen Dino Soerel, Fred Ros, Jesse R. en de inmiddels geliquideerde Ali Akgün hebben samengewerkt, die centraal staan in het liquidatieproces. In de zaak tegen Holleeder zelf worden de drie vrouwen ook gehoord. Dat zal gebeuren van december tot maart. Die verhoren zijn besloten.

Holleeder wordt er onder meer van verdacht de hand te hebben gehad in de dood van zijn oude vriend Cor van Hout (2003), vastgoedmagnaat Willem Endstra (2004), Kees Houtman (2005), John Mieremet (2005) en Thomas van der Bijl (2006).

Spekgladde keitjes in hofje

Berichtje van de scherp slijpende freelancer Pieter Bliek. De keitjes in het Ringershofje zijn spekglad. Het lijkt wel een glijbaan. Wat is er loos, Pieter?
‘Het is letterlijk glibberen en glijden om het hofje aan de Steijnstraat uit te komen. Levensgevaarlijk voor de ouderen die hier wonen. Het is wachten op gebroken ledenmaten. Zie de foto.’ 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Er is natuurlijk geklaagd bij woningbouwvereniging Van Alckmaer voor Wonen? ‘Ja zeker. Ettelijke keren hebben diverse bewoners gevraagd aan Van Alckmaer om de gladheid te bestrijden. Maar al die verzoeken zijn tot nu toe aan dovemansoren gericht.’
‘Op de keitjes groeit een mossoort. In combinatie met het natte weer staat die garant voor een spiegelglad pad. IJsbaan de Meent zou er jaloers op zijn.’
Waarvan akte. 
 

Steeds meer gemeentebelasting betalen

Steeds meer gemeenten brengen aanzienlijke bedragen in rekening bij hun burgers via de nota’s van energie en drinkwater, schrijft Netbeheer Nederland in zijn jongste nieuwsbrief. Veel gemeenten heffen al precariobelasting en steeds meer gemeenten willen op korte termijn precariobelasting gaan heffen op energiekabels, energieleidingen en drinkwaterleidingen.

Dat is volgens Vewin, Netbeheer Nederland en Energie-Nederland zeer ongewenst. Precariobelasting is een indirecte en onzichtbare belasting voor de burger, die door de gemeente ongelimiteerd kan worden verhoogd en die de transparantie van de overheidsfinanciën vertroebelt. De drie organisaties verzoeken hun leden de minister aan te sporen tot actie om een einde te maken aan de precarioheffing.

Invoering van precariobelasting betekent een forse verhoging van de factuur voor gas, water en elektra. Voor drinkwater betaalt de consument tot € 50 extra per jaar aan gemeentebelasting via de drinkwaterfactuur, bij een gemiddeld bedrag van € 180 per jaar. Daarbovenop komen nog de kosten voor precario voor elektriciteit, gas en warmte.

Inmiddels willen 56 van de in totaal 183 gemeenten in het gebied van het drinkwaterbedrijf Vitens (provincies Friesland, Overijssel, Flevoland, Gelderland en Utrecht) precariobelasting gaan heffen. In de 24 gemeenten in het Groene Hart die drinkwaterbedrijf Oasen voorziet van drinkwater, neemt de precariobelasting toe van dertien gemeenten in 2015 naar 21 gemeenten in 2016. Bij Dunea heffen inmiddels alle Zuid-Hollandse gemeenten in de regio Den Haag precariobelasting.

Eenzelfde ontwikkeling is ook zichtbaar bij de energienetbeheerders en warmteleveranciers. In het gebied van netbeheerder Liander, van Noord-Holland tot de Duitse grens, heffen op dit moment 62 gemeenten precario, in het gebied van netbeheerder Stedin heffen 36 gemeenten precario (zuidelijk Z uid-Holland, Utrecht en delen van Amstelland, Kennemerland, noordoost-Friesland en Weert).

Vrijstelling

Staatssecretaris Wiebes van financiën heeft bij de behandeling van het belastingplan 2016 gemeld, dat hij in het voorjaar van 2016 bekijkt hoe en op welke termijn een vrijstelling van precariobelasting alsnog kan worden gerealiseerd. Dit duurt  veel te lang. De vrijstelling is al vaak met VNG besproken en alle argumenten zijn meermalen in de Tweede Kamer gewisseld. De conclusie in de Tweede Kamer was steeds dat precariobelasting op nutsnetwerken ongewenst is en wettelijke maatregelen genomen moet worden.

Opeenvolgende bewindspersonen hebben de Tweede Kamer sinds 2004 toegezegd om werk te maken van afschaffing. Ook de consequenties van vrijstelling zijn door de minister van BZK meermalen in kaart gebracht. Er ligt een uitgewerkt wetsvoorstel voor aanpassing van de Gemeente-, Provincie-, en Waterschapswet klaar. Zowel de VNG commissie Rinnooy Kan, als de Raad voor financiële verhoudingen en het Coelo pleiten voor afschaffing van precariobelasting op nutsnetwerken, omdat sprake is van een niet-transparante vorm van belastingheffing die uiteindelijk door de burger (als verbruiker van nutsvoorzieningen) moet worden betaald.

 

Van ’t pad af

linksaf

Prima gasten hoor, die ontwerpers en uitvoerders. Maar eigenwijs, jôh. Niet leren van het verleden, hè. Ze moeten nou toch wel weten dat de gemiddelde Nederlander zich nergens iets van aantrekt. Die snijdt de bocht af, als ‘m dat een milliseconde tijdwinst oplevert. Die gaat van ’t pad af en volkomen zijn eigen weg, met een middelvinger naar de natuur en schijt aan de aanleg. Neem nou zo’n ‘parkje’. Net weer opnieuw geasfalteerd, lekker strak. Paarlen voor de zwijnen. We motte linksaf, dus gaan we linksaf. Had je wat?  

Erfgoedconferentie in Grote Kerk

Wat gaat er gebeuren met Driehuizen, gemeente Alkmaar? Foto: R. Velstra

Wat gaat er gebeuren met Driehuizen, gemeente Alkmaar? Foto: R. Velstra

Wie zijn, wellicht hoogst creatieve ideeën over het Alkmaars erfgoed gratis wil afstaan aan de gemeente, moet zeker woensdag 16 december om 19.30 uur naar de erfgoedconferentie in de Grote Sint Laurenskerk.

Eigenaren van monumenten kunnen zich die avond laten informeren over de nieuwe subsidieregeling die in april 2016 in gaat. De gemeenteraad stelt extra subsidiegeld beschikbaar voor restauratie en onderhoud van erfgoed.

Leuk, maar daar moet blijkbaar ook wat tegenover staan. Dezelfde gemeente die een dure deskundige inhuurt om het ‘merk Alkmaar’ in de vaart der volkeren op te stuwen, wil om niet van haar burgers voorstellen horen over herbestemming en promotie van de rijke historie van Alkmaar (en voorheen Graft-De Rijp en Schermer, natuurlijk) en landschap.

Instellingen die zich inzetten voor erfgoed, vormen die zestiende december een informatiemarkt. Hier worden de visies van de  bezoekers genoteerd. Aanmelden via monumentenzorg@alkmaar.nl.

 

’s Werelds beste rechercheur in steengoede thriller

Brandhaard

Michael Connelly: Brandhaard

Boekerij

€ 19,99, e-book € 12,99

Ik vrees voor de toekomst van mijn grote held Harry Bosch. ’s Werelds beste rechercheur lost in deze steengoede thriller enkele, voorheen onopgeloste misdrijven op. Maar, zoals we intussen weten, hebben zijn onconventionele methoden altijd al de afkeuring van de boven hem gestelde papierheen-en-weerschuivers en dit keer lijkt hij zijn eigen graf te hebben gegraven.

Goed, ik parkeer mijn onrust over Bosch’ toekomst even en concentreer me op de hoofdzaak. Een muzikant overlijdt aan de gevolgen van een verdwaalde kogel die hem negen jaar geleden trof. Bosch en zijn zoveelste nieuwe partner Lucia Soto duiken vol overgave in het onderzoek waarin de twijfel toeneemt over de ethiek van een ex-burgemeester met gouverneursaspiraties, diens rechterhand als ook een stinkend rijke betonkoning.

Tweede zaak – of in feite een combinatie van schijnbaar losstaande misdaden – is een 20 jaar oude brand in de kelder van een flatgebouw. Daarbij kwamen veel jonge kinderen om het leven. Soto was erbij, overleefde en wil eindelijk wel eens weten wie de fik stookte. Haar mentor Bosch veegt haar de mantel uit dat ze met een verbogen agenda bij de politie is gekomen, maar helpt haar vervolgens de daders te traceren.

Boek na boek wordt de voorsprong die Connelly heeft op zijn collega-auteurs, groter. Met Brandhaard doet hoe een extra grote stap richting eeuwige roem en waardering. Karakter, dialogen, intrige, tempo, sfeer: alles klopt als een zwerende vinger. En nu maar bidden voor Hieronymus Bosch.

ARNO RUITENBEEK

Spuitende kazen voor station

Een waterelement, dat de kaasmarkt met rijen kazen uitbeeldt, verrijst binnenkort op het voorplein van het nieuwe stationsgebied.

De karakteristieke platte, ronde kazen van natuursteen worden grotendeels onderdeel van de verharding op het plein en in het hart van het plein rijzen de gestapelde kazen uit de vloer. In totaal worden elf fonteinspuiters in het waterkunstwerk verwerkt. Drie daarvan zullen vanuit de gestapelde kazen spuiten en acht vanuit de natuurstenen kazen in de verharding. LED-verlichting zorgt ervoor dat het kunstwerk ’s avonds ook duidelijk herkenbaar is.

Op 17 december moet nog wel de gemeenteraad groen licht geven voor de aanleg van het waterelement. Dezelfde dag, tussen 15 en 17.30 uur, heeft de feestelijke opening plaats van de nieuwe traverse op het station. De oude stationstunnel wordt op dezelfde dag buiten gebruik gesteld.

Zo gaat het waterelement er uitzien.

Zo gaat het waterelement er uitzien.

Polderhof vordert

polderhof

De nieuwe Polderhof krijgt steeds meer vorm. Bouwkranen zijn vol in bedrijf. 

Burgemeesters op bres voor rechtbanken

De burgemeesters van Alkmaar, Almelo, Assen, Lelystad, Maastricht en Zutphen hebben de Tweede Kamer gevraagd er voor te zorgen dat de rechtbanken in hun steden blijven bestaan.

Deze week bespreekt de kamer de justitiebegroting. De burgemeesters willen dat het extra geld dat justitie krijgt, wordt aangewend om de rechtbanken open te houden en niet in de laatste plaats dat de zware zaken lokaal en regionaal worden behandeld. De Haagse sterfhuisconstructie was eerder om de rechtbanken in de zeven steden uit te kleden, waarna sluiting op termijn onvermijdelijk zou zijn.

“Rechtspraak moet in de directe omgeving van burgers toegankelijk blijven. Als de rechtbanken uit onze steden verdwijnen, zou dat desastreuze economische gevolgen hebben voor de omgeving. Daarom vragen wij nu helderheid”, aldus de burgemeesters.