Archief per maand:

Archief per jaar:

Maandelijkse archieven: september 2016

Beduvelde Kolhorner conform eis vrijgesproken

Ewald de F. (53) is, volgens de verwachting en overeenkomstig de eis, vrijgesproken van verzekeringsfraude. Een wraakzuchtige ex-logé zou de Kolhorner hebben beduveld.

Deze Dirk B. krijgt na zijn scheiding onderdak bij De F., uitbater van een boerencamping annex botenverhuur- en rondvaartbedrijf in Nieuwe Niedorp. De F. weet snel wat voor vlees hij in de kuip heeft, want hij moet tijdens B.’s buitenlandse vakanties diens schuldeisers te woord staan. B. mag dan ook na zijn terugkeer zijn koffer ingepakt laten en vestigt zich tenslotte in Afrika.

Problemen

Kort na zijn gedwongen vertrek, op 16 oktober 2012, verdwijnt De F.’s zelfgebouwde motorkruiser voor 50 personen. De F. doet aangifte bij de politie in Den Helder. Univé betaalt in februari 2013 de schade volgens taxatie, 27.449 euro, uit aan de gedupeerde. Dan ontvangt de scheepstaxateur van B. en twee anonieme tipgevers dat De F. zijn financiële problemen heeft willen oplossen door z’n eigen boot te stelen. In Waarland wordt op 16 juli 2013 wordt het karkas van de kruiser gevonden. In een loods in ’t Veld, die De F. huurt, ligt de  onderdelen.

Het openbaar ministerie wil niet tot vervolging wegens oplichting en valse aangifte overgaan, omdat het zaakje stinkt. De tipgevers vragen bijvoorbeeld te nadrukkelijk om het tipgeld. Univé echter stapt naar het gerechtshof, dat beslist dat het OM wel moet vervolgen. Tijdens het proces bij de rechtbank in Haarlem luidt de eis: vrijspraak. Het duo dat de tips heeft gegeven, geef tegenstrijdige verklaringen. ‘Onbetrouwbaar’, aldus het vonnis, waarin ook de meest belastende verklaring van B. bij de politie in twijfel wordt getrokken. Daar komt bij dat B. niet meewerkt aan het onderzoek. Enig bewijs tegen De F. ontbreekt aldus.

De verdediging houdt het er op dat B. vrienden heeft overgehaald om te helpen De F. een loer te draaien. Door de vrijspraak is er een streep gezet door de vordering van 25 mille van Univé. De verzekeraar wil in een civiele procedure zijn geld toch proberen terug te halen.

Veiliger taxivervoer met VIP & Guard

Terreurdreiging, afpersing, zinloos geweld, ontvoeringen. Reizen per taxi is er voor beroemdheden, directeuren en politici het afgelopen decennium niet veiliger op geworden. Van der Valk Taxiservice uit IJmuiden komt daarom met VIP & Guard.

vip

Bekende Nederlanders en vermogende personen voelen zich in toenemende mate niet meer op hun gemak in gewone taxi’s. Terreuraanslagen in Europese steden en nieuwsberichten over geweld op en rond grootstedelijke taxistandplaatsen hebben de vraag naar een hogere veiligheidsstandaard aangewakkerd, constateert Henk van der Valk, directeur van de gelijknamige taxionderneming.

Zijn bedrijf, dat zich van oorsprong richtte op zakelijk en particulier vervoer, heeft zijn dienstenpakket sinds kort uitgebreid met VIP & Guard, een combinatie van hoogstaand vervoer en (persoons-)beveiliging van topkwaliteit. “Veilig, discreet en 24 uur per dag paraat”, aldus Van der Valk.

Met iedere klant van VIP & Guard wordt vooraf een intakegesprek gevoerd. “Zowel voor ons eigen personeel als voor onze klanten geldt: veiligheid is prioriteit. Daarmee valt niet te marchanderen.”

Dus gaat Van der Valk uiterst zorgvuldig te werk. “De passagier wordt gescreend en er wordt een risicoanalyse gedaan”, aldus de directeur. “Ook de af te leggen routes worden nauwkeurig doorgenomen. Daarna bekijken we welke van onze bodyguards het beste bij de klant past.” De gecertificeerde chauffeurs hebben allen een achtergrond bij de politie of ervaring in de terreurbestrijding. “Ze weten hoe te handelen bij dreigende aangelegenheden als achtervolgingen en ontvoeringen.”

Vier BMW’s uit de 7-serie brengen prominente en vermogende reizigers en hun gezinnen veilig van A naar B. Klanten reizen dus niet alleen veilig, maar ook in stijl. Van der Valk: “Voor CEO’s, bankiers en beroemdheden is alleen het beste goed genoeg.”

 

Brugwachter moet werken na dood fietsster

De brugwachter die op 6 februari 2015 de Den Uylbrug in Zaandam opende terwijl er een vrouw overheen fietste, is veroordeeld tot 120 uur onbetaalde arbeid.  Hij heeft schuld aan de dood van de fietsster. Zij viel van de geopende brug. De straf is gelijk aan de eis.

Om de zaak goed te kunnen beoordelen is tijdens de behandeling van de strafzaak de situatie van de centrale post zoveel mogelijk nagebouwd. Zo kon de rechtbank de beelden op de schermen zien, zoals ze op 6 februari 2015 ook voor de verdachte te zien moeten zijn geweest.

Tijdens het afspelen van die beelden heeft de rechtbank waargenomen dat de brugwachter bij het geven van de commando’s ‘stop landverkeer’ en ‘overbrugging VRI’ volgens de normen en voorschriften heeft gehandeld. Anders ligt dat ten aanzien van het commando ’openen brug’. Volgens de richtlijnen mogen er geen brughandelingen worden verricht als verkeersdeelnemers tussen slagbomen zijn.

Zichtbaar

Uit de camerabeelden bleek dat het slachtoffer vlak voor de opening van de brug gedurende vijftien seconden zichtbaar in beeld van de brugcamera’s was en dat zij ook tijdens het openen van de brug gedurende zes seconden op de beelden te zien was. De brugwachter heeft echter aangegeven het slachtoffer in het geheel niet te hebben gezien.

De rechtbank vindt dan ook dat de hij de brug niet of niet voldoende heeft gecontroleerd, alvorens het commando ‘openen brug’ te geven. ‘Daarmee heeft de brugbedienaar aanmerkelijk onachtzaam gehandeld en is er sprake van dood door schuld.’ De rechtbank heeft stilgestaan bij de vraag of in een zaak als deze, waarin geen sprake is van opzet, een strafrechtelijke vervolging op zijn plaats is. Belangrijkste gevolg van de zaak dient te zijn dat ervan geleerd wordt, opdat de kans vermindert dat het nog eens gebeurt.

Ook mag in dit geval de overschrijding van de norm uit het oogpunt van vergelding niet onbestraft blijven, aldus het vonnis. Bij de bepaling van de straf heeft het rechtscollege rekening gehouden met de vreselijke gevolgen die het ongeval voor het slachtoffer en de nabestaanden heeft gehad, maar ook met de consequenties voor de brugwachter die de gevolgen van zijn fout voor de rest van zijn leven zal meedragen.

Trouwring en schoen Maria Tesselschade gevonden

De diamanten ring en de opengewerkte damesschoen die zijn gevonden bij opgravingen aan de Langestraat, zijn van niemand minder dan Maria Tesselschade Roemers Visscher geweest.

Van begin af aan was al duidelijk dat de vondst van de ring en de schoen bijzonder waren. Ze zijn in hetzelfde pakket met materiaal gevonden als de al eerder aan dichteres en graveerster Maria Tesselschade (1594-1649) toegeschreven fragmenten gegraveerd glas. Dankzij de inzet van de gemeentelijk archeologen en de specialisten kon er een zeer scherpe datering aan gegeven worden.

Maria's ring/ Foto: Walter Lensink/Vind Magazine

Maria’s ring. Foto: Walter Lensink/Vind Magazine

Op basis van de zeer specifieke vorm van het slijpsel kan de ring volgens juwelenhistoricus Martijn Akkerman vroeg in de jaren 20 van de zeventiende eeuw gedateerd worden. Maria Tesselschade is in 1623 getrouwd met Allard Crombalch. Het feit dat er in die periode niemand anders gewoond heeft op dit kavel aan de Langestraat die rond die tijd in het huwelijk getreden is, concluderen de gemeentelijk archeologen dat de ring en de schoen met aan zeer zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van Maria Tesselschade Roemers Visscher zijn geweest.

Dit is een vondst die van landelijk historisch belang is. De gedane vondsten scheppen een tastbaar beeld van een hele bijzondere vrouw. Dit is zo bijzonder dat het Stedelijk Museum Alkmaar in samenwerking met de gemeentelijk archeologen vanaf februari tot begin zomer 2017 een tijdelijke expositie gaat organiseren.

Politie met billen bloot over meldingen mensenhandel

De politie moet wellicht toch deels met de billen bloot over 30 meldingen over mensenhandel in Alkmaar. Daarop stuurt de bestuursrechter aan. Kamerverhuurder Frans Snel lijkt aan het langste eind te trekken met zijn verzoek in het kader van de wet openbaarheid van bestuur (wob). Met dank aan een politiewoordvoerder die verklapt dat het om Oost-Europese dames gaat.

 Op 3 maart 2011 stuurt burgemeester Piet Bruinooge een brief aan de Tweede Kamer. Thema: wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche: ‘Registratie van prostituees heeft als belangrijk doel signalen van uitbuiting op te vangen en daar op te acteren.’ Vervolgens schrijft Bruinooge: ‘Eind 2010 zijn onze baliemedewerkers getraind op het signaleren en melden van uitbuiting. Een dertigtal meldingen binnen 3 maanden laat zien dat deze gemeentelijke medewerkers, die dagelijks contact hebben met Oost-Europese migranten, in staat zijn om signalen van uitbuiting te herkennen’.

Als verhuurder van peeskamers op de Achterdam wil Frans Snel steeds bijblijven met zijn kennis van zaken over uitbuiting en vrouwenhandel, zodat hij en zijn collega’s kunnen helpen deze (en andere) misstanden in de prostitutiebranche te bestrijden en te voorkomen. “Wij hebben er alle belang bij dat onze tak van sport schoon is”, aldus de ondernemer.

Niets

Snels advocaat verzoekt de gemeente, met een beroep op de wet openbaarheid van bestuur, in mei 2015 om alle stukken te overleggen over of in verband met de 30 meldingen. De gemeente reageert met het besluit Snel niets te kunnen laten zien, omdat er niets meer is. De emails met en over de meldingen zijn gewist.

Snel tekent bezwaar aan, mag met raadsman op een hoorzitting komen om zijn verzoek nader te onderbouwen en krijgt ook dan nul op het rekest. Bruinooge verwijst naar de politie en beleeft een déjà vu. Afwijzing, bezwaar, hoorzitting en afwijzing. De politie heeft wél een andere reden: ‘De meldingen bevatten gegevens betreffende geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen die worden beschermd door het regime van de wet politiegegevens (wpg) en kunnen niet met een beroep op de wob worden geopenbaard’.

Een handreiking van Snel om de documenten te zwarten, zodat de gegevens van personen  onleesbaar zijn, of zelfs alleen maar een opsomming van de 30 meldingen met uitsluitend datum van melding en aard van melding (uitbuiting, mensenhandel) helpt niets.

Dus gaat Snel in beide gevallen in beroep. De zaak dient vandaag bij de bestuursrechter. Inzake de gemeente is het een herhaling van zetten: er is niets. Namens zijn cliënt zegt Bas van Faassen: “De heer Snel vindt dat ongeloofwaardig en ik sluit me daar bij aan.” Maar als de politie ter sprake komt, gebeurt wat Snel niet voor mogelijk had gehouden.

De rechter heeft de 30 geheimgehouden meldingen gezien, om te kunnen beoordelen of de afwijzing van het wob-verzoek rechtmatig is. “Ik concludeer dat het in de overgrote meerderheid gaat om meldingen door gemeenteambtenaren die twijfel hebben over een inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie. Ik vind dat in elk geval de data van de meldingen niet onder de wpg vallen en dus mogen worden vrijgegeven om aan de gemoedsrust van de heer Snel tegemoet te komen.”

Geheim

De politiejurist denkt daar anders over. In zijn haast de rechter ervan te overtuigen dat deze gegevens net zo privacygevoelig zijn als de namen van de ingeschreven personen en de data van inschrijving, roept hij: “Als er ook maar de geringste kans is dat de heer Snel kan achterhalen om welke Oost-Europese vrouwen het gaat, moeten we ze niet vrijgeven. Tenslotte werkt de heer Snel in de prostitutie en dat is, zacht gezegd, een grijs gebied. “

Snel wordt over die aantijging laaiend. Even later zal hij, buiten de rechtszaal, de ambtenaar op luide toon terechtwijzen: “Prostitutie is legaal, de mensen die er in werken zijn legale ondernemers, dus dit wil ik nooit meer van u horen.”

Het proces eindigt met een kleine discussie tussen de partijen over de vraag of de namen van de gemeenteambtenaren die de meldingen hebben gedaan, ook onder de werking van de wpg vallen. Het kamp Snel vindt van niet. De rechter zal er over nadenken. Op 27 oktober of mogelijk eerder hoort Snel wat hij wel en wat niet mag weten.

Politie met de billen bloot: daar hebben ze op de Achterdam wel zin in.

Politie met de billen bloot: daar hebben ze op de Achterdam wel zin in.

One-wolfmanshow ‘geslaagd’

De one-wolfmanshow van Alkmaarder Pieter Bliek is wat hemzelf geslaagd.Hij kreeg gisteren de nationale ombudsman Reinier van Zutphen bij zijn bezoek aan Alkmaar zo kwaad, dat de ‘klaagbaas’ Blieks camera wilde afpakken.

Bliek links, Van Zutphen rechts.

Bliek links, Van Zutphen rechts.

 

Bij de kraam van de ombudsman op het Europaplein probeerde Bliek, nog in burger, in een serieus gesprek Van Zutphen ertoe over te halen zijn zaak te behandelen. De politie heeft Bliek ten onrechte, want zonder enig bewijs, beschuldigd van vervaardiging van kinderporno.

Om deze blunder te verdoezelen, zijn volgens Bliek officiële stukken vervalst. Daarvan heeft hij aangifte gedaan tegen twee politieagenten. Noch politie, noch justitie en evenmin de ombudsman wilde de kwestie uitpluizen. In oktober buigt echter het Amsterdamse gerechtshof zich over de vraag of het openbaar ministerie de dienders toch moet vervolgen.

Nadat hij bij de voormalige Alkmaarse rechter Van Zutphen bakzeil had gehaald, trok Bliek zoals aangekondigd zijn wolvenpak aan en deelde pamfletten aan, waarin hij de ombudsman omschrijft als een wolf in schaapskleren. De klaagbaas en zijn discipelen werden daar pisnijdig over. “Van Zutphen wilde mijn camera afpakken.”

De politie stond op het punt de Alkmaarder te arresteren, maar liet dat ter elfder ure na omdat de protestactie werd beëindigd. Bliek gaf niet op en meldde zich gisteravond bij het Gulden Vlies om het ombudscafé bij te wonen. Het personeel van de kroeg zette hem echter buiten de deur voordat hij ook maar een vraag had kunnen stellen.

Hier twee, door de Alkmaarder aangeleverde video’s, waarop te zien is dat de ombudsman boos wordt en eentje van het optreden van Bliek in wolvenpak: https://youtu.be/WxU9YAcgGek, en https://youtu.be/BmzuYbabb8A.

 

 

Botenverhuurder er in geluisd

Ewald de F. (53) uit Kolhorn moet worden vrijgesproken van verzekeringsfraude. Dat zegt behalve de verdediging ook de officier van justitie. ‘Hij is er in geluisd’.

Voormalig bloemenman De F. , gerevalideerd na een ernstig ongeval, begint zo’n vier jaar geleden in Nieuwe Niedorp een boerencamping annex botenverhuur- en rondvaartbedrijf. De grote trots van zijn vloot is een motorkruiser voor 50 personen, die hij eigenhandig in 2,5 jaar heeft gebouwd.

In het najaar van 2012 neemt hij de kersvers gescheiden Dirk B., eigenaar van een scheepsmotorenbedrijf in Winkel, in huis. Terwijl B. in het buitenland bijkomt van zijn echtelijke perikelen, lopen zijn schuldeisers en andere boze mensen de deur bij De F. plat. Die pikt dat niet en zegt B. de wacht aan.

Tanzania

De logé verdwijnt, met medeneming van diverse spullen van zijn gastheer, definitief naar Tanzania. Op 16 oktober wordt de unieke motorkruiser gestolen. De F. doet aangifte bij de politie en kaart de zaak bij Univé aan. De verzekeraar betaalt in februari 2013 27.449 euro uit aan de gedupeerde.

De taxateur die de waarde van de gestolen boot heeft betaald, verneemt van B. en twee anonieme tipgevers dat De F. de boel heeft opgelicht. De Kolhorner zou financiële problemen hebben. Op 16 juli 2013 wordt, op basis van informatie van de drie, in Waarland het karkas van de kruiser gevonden. In een door De F. gehuurde loods in ’t Veld ligt een deel van de gestripte onderdelen.

De politie weet het zeker: oplichting en valse aangifte. Het openbaar ministerie talmt echter met vervolging, vanwege de duistere randjes. De tipgevers hebben opvallend veel honger naar het tipgeld en bedreiging zelfs de taxateur. Univé wil echter zijn geld terug en krijgt van het Amsterdamse gerechtshof gedaan dat het OM alsnog moet vervolgen.

Gisteren heeft dan het proces plaats bij de rechtbank in Haarlem. De aanklager vermoedt een opzetje om De F. er in te luizen. B. doet dat uit kinnesinne, en gebruikt daarvoor twee armlastige vriendjes. Zoveel is uit de verhoor van het duo wel gebleken. B. blijft zich in Afrika schuilhouden. Volgens De F. zit hij ook achter de latere, evenmin opgeloste inbraken in zijn bedrijfsruimten.

Kwalijk

De eis tot vrijspraak betekent ook dat Univé kan fluiten naar de ruim 25 mille die ze van De F. terugvorderen. De F.’s advocaat Rob Jan Pardijs kraakt harde noten over de verzekeraar: ,,Die heeft verklaard niet geïnteresseerd te zijn in de waarheid, maar slechts in de poen. Ze proberen naast deze strafzaak zelfs via de civiele weg mijn cliënt aan te pakken. Uiterst kwalijk.”

De uitspraak is op 27 september.

Bernie Gunther blijft verrassen

kerr

Philip Kerr: De schaduw van de stilte

Boekerij

€ 19,99, e-book € 12,99

Bernie Gunther gaat onverdroten door ons te verrassen. Dit keer geen Heydrich of Goebbels, maar beroemde Engelse spionnen als Burgess, Maclean en Philby, Stasi-praktijken en chantage. Kerr weet exact hoe hij de lezer het verhaal moet intrekken in alweer de elfde thriller over de voormalige rechercheur in nazi-Berlijn die nu – we hebben het over 1956 – een redelijk saai leventje leidt als conciërge van een hotel aan de Franse Rivièra. De Koude Oorlog lijkt ver weg, maar blijkt beangstigend dichtbij te komen, met in zijn sleepspoor restanten van het Derde Rijk en dus van Gunthers roerige verleden. Waarvan hij nog steeds niet heeft geleerd, althans als het op vrouwen aankomt. De held blijft daardoor een persoon van vlees en bloed. Mijn waardering gaat speciaal uit naar de ontknoping, waarin Gunther een overtuigend toneelstuk opvoert.

ARNO RUITENBEEK

Wolvenpak past

Wolfje Pieter.

Wolfje Pieter.

’t Wolvenpak, dat Pieter Bliek morgen (14 september) zal dragen bij het bezoek van de nationale ombudsman aan Alkmaar, past. Op de buik ‘Kontman’, Blieks variant op de titel van de voormalige Alkmaarse rechter Reinier van Zutphen: ‘Ook bekend als ombuttsman’.

Bliek heeft tot bloedens toe geprobeerd voor elkaar te krijgen dat de ombudsman zijn zaak tot op de bodem uitzoekt. Dat blijkt onder meer uit dit filmpje https://youtu.be/8gtOpIEZu74.

De Alkmaarder heeft ook een brief opgesteld, die hij aan Van Zutphen zal overhandigen.

Hier het epistel: 

‘Alkmaar 14 september 2016

Onderwerp: schreeuw om hulp van weerloze burger

Geachte Ombudsman Reinier van Zutphen,

 In 2011 diende ik een klacht in bij de Nationale Ombudsman over een huisbezoek van de politie Alkmaar, naar aanleiding van een aantoonbaar valse anonieme melding van kinderporno gedaan via de kliklijn Meld Misdaad Anoniem. De oprichter en voormalig directeur van de kliklijn Guus Wesselink was het oneens met het politieoptreden. Hij vroeg mij een klacht in te dienen bij de Ombudsman, dit omdat de politie zich overduidelijk niet aan het protocol van het gebruik van anonieme meldingen had gehouden.

Feit is dat de politie aantoonbaar zonder gedegen vooronderzoek bij mij op de stoep stond. Het protocol is er juist voor om de burger te beschermen tegen valse anonieme meldingen door mensen die wraak willen nemen. Na een heel klachtentraject (interne klachtenprocedure bij de politie en de ‘onafhankelijke’ klachtenadviescommissie) dien ik een klacht in bij de Ombudsman. Overlegt de politie plotseling aantoonbaar vervalste en geantedateerde documenten op basis waarvan de Ombudsman een oordeel velt.

Met deze vervalste en geantedateerde documenten heeft de politie de Ombudsman zand in de ogen gestrooid, om u te willen laten geloven dat er weldegelijk voorafgaand aan het huisbezoek door de agenten gedegen vooronderzoek is gedaan. Het betreft o.a. het document van 5 maart 2011 dat de politie pas voor een eerste maal op 9 oktober 2012 (1 jaar en 8 maanden later!!!)  aan de Ombudsman overlegt, en dat volgens een valse verklaring van een agent speciaal is opgemaakt ten behoeve van de procedure bij de klachtenadviescommissie van de politie. Dit is onmogelijk, want mijn advocaat dient de klacht pas in op 26 mei 2011 en het document van 5 maart 2011 is nooit aan de klachtenadviescommissie overlegd. En de agent die het document mede heeft opgesteld en door de klachtencommissie op 7 september 2011 wordt gehoord, heeft op zitting niets gezegd van het bestaan document van 5 maart 2011 dat nota bene speciaal voor deze procedure zou zijn opgesteld. Maar wanneer een onderzoekster van de Ombudsman deze agent op 17 juli 2012 telefonisch ondervraagt, weet de agent plotseling alle details weer en refereert hij uitgebreid aan het document van 5 maart 2011 (voor de gelegenheid opgesteld ‘onderliggend feitenrelaas’???) waarin alle bewijzen zouden staan. Dat is natuurlijk bijzonder vreemd!

Ik heb hier slechts een heel klein tipje van de sluier opgelicht over de oplichtingpraktijken van de politie. Thuis heb ik een dik dossier met hierin alle bewijzen en saillante details over de valsheid in geschrifte gepleegd door de politie Alkmaar. Uw medewerkers (Jos Verpaalen en Marjo Hess) heb ik de afgelopen jaren gestalkt met als doel een gedegen onderzoek af te dwingen naar het waarheidsgehalte en de authenticiteit van de door de politie aan de Ombudsman overlegde documentatie. Zij weigeren derhalve een diepgaand onderzoek in te stellen. Ik ben zelfs meerdere malen naar het kantoor van de Ombudsman op de Bezuidenhoutseweg 151 in Den Haag gegaan, waar ik voor een gesloten deur stond.

Als inwoner van de pittoreske kaasstad Alkmaar wil ik uw bezoek aan deze stad, waar u overigens zelf jaren rechter bent geweest, aangrijpen om uw persoonlijke aandacht voor mijn zaak middels deze ludieke actie te trekken. In de hoop dat u samen met mij op korte termijn naar mijn zaak wilt kijken en onderzoek zult gaan doen naar het waarheidsgehalte en de authenticiteit van de door de politie overlegde documentatie. U bent van harte welkom bij mij thuis in Alkmaar. De koffie staat klaar! Maar ik ben derhalve ook van harte bereid om bij u op kantoor te komen in Den Haag.

Het instituut Nationale Ombudsman is een instelling die de burger moet beschermen tegen een te grote invloed van de overheid en erop dient toe te zien dat de overheid de burger eerlijk behandelt. In mijn geval is daar aantoonbaar geen sprake van. Sterker nog: de overheid (in dit geval de politie) misbruikt zijn positie en pleegt vervolgens ook nog eens bewijsbaar valsheid in geschrifte met het overleggen van vervalste en geantedateerde documentatie, die nota bene gebruikt is in de procedure bij de Nationale Ombudsman. En vervolgens doet diezelfde Nationale Ombudsman er alles aan om de deksel op de beerput te houden. Dit om maar niet te hoeven toe te geven dat de politie de Ombudsman een oor heeft aangenaaid.

Door deze affaire is de onafhankelijkheid en de geloofwaardigheid van het instituut Nationale Ombudsman ernstig in diskrediet gebracht. Als gedupeerd burger van deze criminele praktijken geef ik u als Ombudsman nog een eerlijke kans om samen met mij deze kwestie op te helderen en recht te zetten. Vals beschuldigd worden van kinderporno en dan op de koop toe ook nog eens door de politie beschuldigd te worden van een niet begaan zedendelict middels aantoonbaar vervalste en geantedateerde documentatie, heeft een diepe impact op mijn leven en mijn naaste omgeving gehad.

Als onze nieuwe Nationale Ombudsman hoop ik dat u wel ballen toont!!!

Hoogachtend,

Pieter Bliek’

 

 

Ursem ontwaakt

ursem-ontwaakt

 

Ursem ontwaakt. Het belooft een prachtige dag te worden. De zon doet nu al zijn best. Sterkte voor de mannen, die de aardappelen binnenbrengen.

tuffels