Archief per maand:

Archief per jaar:

Maandelijkse archieven: november 2016

IJsbloemen

winter-2016

Landgoed Twickel in Delden lag er vandaag precies 36 jaar geleden bij als een winterschilderij. De sneeuw dwarrelde, terwijl de fotograaf plaatjes schoot van Anette en mij, de vers gehuwden. Anettes blauwe Citroën Caban stak prachtig af tegen het witte landschap (de folder van de autofabrikant was heel wat minder spannend). Anno 2016 moeten we het doen met, ook al heel bijzonder tegenwoordig, ijsbloemen op het slaapkamerraam. Genoeg om sfeer op te roepen, dat wel.

 

Twaalf jaar voor doodschieten ex-vriendin

De rechtbank heeft Ferry de G. (36) uit Zaandam veroordeeld tot twaalf jaar cel. Hij schoot op 22 juni 2015 in Hoofddorp zijn ex-vriendin Raja Draaisma dood.

De officier van justitie vond moord bewezen en eiste vier jaar meer. Volgens de rechtbank heeft De G. het besluit om Draaisma te doden genomen zeer kort voordat hij daadwerkelijk heeft geschoten. Hij heeft daardoor niet de gelegenheid gehad na te denken over de betekenis en de gevolgen van die voorgenomen daad. Dus is voorbedachten rade niet bewezen, wordt hij vrijgesproken van moord maar veroordeeld voor moord.

De G. zegt uit noodweer te hebben gehandeld. Volgens hem werd hij als eerste door zijn ex-vriendin bedreigd en wist hij na een worsteling het wapen van haar af te nemen, waarna hij in het wilde weg heeft geschoten. De rechtbank heeft dit verweer verworpen.  Daarbij was onder meer de verklaring van een toevallige voorbijganger van belang. Zij zag hoe de man en de vrouw elkaar aan het duwen en trekken waren. Draaisma viel naar achteren en de getuige zag dat De G. op dat moment een wapen tevoorschijn haalde en meerdere schoten afvuurde. Hij heeft daarbij het slachtoffer drie keer geraakt, waaronder in het achterhoofd.

Dochtertje

Volgens andere getuigen had het slachtoffer alleen een sleutelbos in haar hand en is de man met het wapen in zijn hand rustig naar zijn auto gelopen en weggereden. Zijn ex-vriendin overleed op straat, vlak voor haar woning waar  haar dochtertje op haar stond te wachten. Uit onderzoek is gebleken dat zowel het letsel in het hoofd als het letsel in de borst ieder op zich de dood van de vrouw kon veroorzaken.

Voor de rechtbank telde zwaar dat De G. geen enkel berouw heeft getoond, de schuld nadrukkelijk bij zijn ex legt, haar in een kwaad daglicht probeert te stellen en zichzelf steeds presenteert als het slachtoffer in de zaak. Voorts heeft meegeteld in de hoogte van de straf dat de schietpartij plaatsvond in een woonwijk op een tijdstip dat er veel mensen op straat waren en dat de man een geoefend schutter is en een wapenvergunning voor meerdere wapens had.

Rugstreeppad kan rustig oversteken

De rugstreeppad, de hazelworm en de zandhagedis kunnen binnenkort zonder gevaar de Zeeweg in nationaal park Zuid-Kennemerland oversteken. Want begonnen is aan de aanleg van de nieuwe natuurbrug.

“Voor mens en dier ontstaat een aantrekkelijk aaneengesloten natuurgebied”, snottert het persbericht van de provincie Noord-Holland. De nieuwe brug over de Zeeweg is de derde natuurlijke verbinding in het park, na Zandpoort (over de Zandvoortselaan, Zandvoort) en Duinpoort (over het spoor).

“De drie natuurbruggen verbinden gezamenlijk meer dan 7000 hectare uniek natuurgebied. De natuur in het park draagt bij aan het leefklimaat van de inwoners van de hele verstedelijkte regio. Dat versterkt weer het vestigingsklimaat van deze streek.” Dat u het maar weet.

Zo moet de brug er uit komen te zien.

Zo moet de brug er uit komen te zien.

In hoger beroep hogere eis voor overval Callantsoog

Dertien jaar cel dreigt voor Appie.

Dertien jaar cel dreigt voor Appie.

De advocaat-generaal heeft in hoger beroep dertien jaar cel geëist tegen de destijds achttienjarige Appie el M. voor de fatale overval op restaurant De Visserman in Callantsoog op 20 oktober 2009. Bij deze overval werd eigenaar Samir Mosa (55) neergeschoten. Hij overleed vrijwel direct. El M. heeft voor ’t eerst bekend.

De eis bij het Amsterdamse gerechtshof is een jaar meer dan de straf die de officier van justitie eiste en die de rechtbank ook oplegde. Er waren drie overvaller, ruim zeven jaar geleden, allen gewapend met een mes en/of vuurwapen. De nu 25-jarige El M. verdachte is de enige verdachte die bekend geworden is en zich voor de rechter moet verantwoorden.

De Amsterdammer is volgens het openbaar ministerie degene die is doorgelopen naar het afgezonderde kantoor waar de eigenaar zat, op zoek naar de dagopbrengst van een paar honderd euro. Hij heeft, in de visie van het OM, vervolgens de eigenaar neergeschoten.

De vriendin van de verdachte liep destijds stage in het restaurant. Vermoedelijk heeft zij de overvallers getipt over de kluis. Opvallend gedrag dat zij daags na de overval in 2009 vertoonde, maakte dat de instelling waar zij verbleef contact opnam met de politie. Zij en haar vriend El M. waren dus al langdurig in beeld bij politie en OM, maar er was op dat moment nog onvoldoende hard bewijs voor een vervolging.

Chanteren

In 2011 kwamen beide namen bij toeval weer naar voren, toen de vriendin in een getapt telefoongesprek aan een familielid vertelde dat zij haar vriend wilde chanteren met een geheim. Het familielid heeft verklaard van de vriendin te hebben gehoord dat de vriend een van de overvallers was. Ook had zij informatie die alleen van de dader afkomstig kon zijn.

Uit diverse in de woning afgeluisterde gesprekken tussen de verdachte en zijn vriendin kan naar de mening van het OM opgemaakt worden dat hij de schutter is. De vriendin heeft haar partner bovendien meermalen, ook publiekelijk, uitgemaakt voor moordenaar. In juni 2012 werd de verdachte opgepakt, maar in december 2012 door de rechtbank vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Het onderzoek werd voortgezet. De verklaring van een (anonieme, bedreigde) getuige vormde het puzzelstukje voor meer bewijs zodat verdachte in februari 2015 opnieuw kon worden aangehouden en voor de rechter kon worden gebracht.

Appie el M. heeft lange tijd gezwegen. Tijdens het proces in hoger beroep heeft de verdachte echter een bekennende verklaring afgelegd. Hij heeft bekend dat hij degene is geweest die op het slachtoffer heeft geschoten, hij het initiatief tot de overval heeft genomen en dat hij deze met twee anderen heeft gepleegd. Wie dat zijn, wil hij niet zeggen. Hij zei ook niet te weten hoe het wapen is afgegaan.

Onaannemelijk

“Die verklaring is niet te rijmen met de eerdere verklaring op de zitting. Wat het OM betreft impliceert schieten een bewuste handeling. Dat het vuurwapen zomaar is afgegaan is volstrekt onaannemelijk. Vuurwapens gaan niet af zonder dat de trekker wordt overgehaald”, aldus de AG.

De AG vindt dan ook dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan doodslag en afpersing dan wel diefstal met geweld met de dood tot gevolg. Zij vindt de opgelegde straf van twaalf jaar door de rechtbank echter te laag. “Verdachte heeft uit geldelijk gewin levens onherstelbaar verwoest door zonder aanleiding een burger van onbesproken gedrag te doden. Het OM weegt de gedeeltelijke bekentenis van verdachte mee. De verantwoordelijkheid die verdachte nu wel neemt voor zijn handelen moet echter worden afgezet tegen de bewuste keuze van verdachte om informatie bij zich te houden, en moet ook worden afgezet tegen de omstandigheid dat verdachte bijna zeven jaar geen verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn verwoestende handelen en pas is gaan verklaren toen er een veroordelend vonnis van de rechtbank lag. Alles overwegende is de geëiste straf passend. ”

De uitspraak is over twee weken.

Visbanken weer in antivliegenkleur

Blauwgroen tegen vliegen. Foto: Ritske Velstra

Blauwgroen tegen vliegen. Foto: Ritske Velstra

Het interieur van de visbanken in Alkmaar heeft zijn hun originele blauwgroene kleur, bedoeld om vliegen af te schrikken, terug.

Het rijksmonument is gebouwd in de zestiende eeuw en in 1755 verbouwd in de huidige staat. De stenen galerijen en overdekte visbanken deden in de eerste helft van de negentiende eeuw dienst als handelskantoor en viskraam.

De vis werd in de galerijen opgeslagen en op de stenen visbanken uitgestald voor de markt. De vismarkt had tot 1998 elke vrijdag plaats. Op dit moment is een gedeelte verhuurd aan restaurant De Buren. 

Voor het schilderwerk dat nu is uitgevoerd aan de binnenkant is de oorspronkelijke kleur herleid op basis van kleuronderzoek. Door verwijdering van diverse verflagen kwam de oude kleur van vroeger naar boven. Het blauwgroene schrikt vliegen af.

De buitenkanten krijgen over vier jaar, bij de volgende schilderbeurt, pas de antivliegenkleur. Dat heeft te maken met de kosten, en afspraken tussen de gemeente en restaurant De Buren.

230601-fotoritskevelstra-2-e7b9a0-original-1479905618

Kappen van vismarkt in 2020 aan de beurt. Foto: Ritske Velstra

 

‘Gemeentebestuur bedankt voor tegenwerking’

Na 5 jaar procederen, heb ik de strijd verloren om een vierde kamer op de Achterdam.

Het gemeentebestuur van Alkmaar wordt hartelijk bedankt voor alle tegenwerking.

De stad regeren is dus niet vooruitzien.

Ik wil vanaf nu dan ook geen enkele politicus meer horen klagen dat de prostitutie de illegaliteit in gaat.

Frans Snel

Deze advertentie verschijnt morgen in de plaatselijke courant. Kamerverhuurder Frans Snel geeft op deze manier uiting aan zijn boosheid om de uitspraak van de Raad van State. Snels verzoek om op Achterdam 3-5 een vierde kamer te mogen openen, is afgewezen.

Vijf jaar geleden begint Snels strijd tegen de weigering van Alkmaars burgemeester Piet Bruinooge hem een vergunning te verstrekken voor een vierde peeskamer. En nu is aan die strijd een einde gekomen, met als resultaat dat Snel naar zijn vierde kamer kan fluiten.

Volgens de raad had Bruinooge het volste recht om het maximaal aantal kamers op 69 te bepalen. Dat was in verhouding tot de toenmalige grootte van de stad en zelfs eentje meer leidt, spreekt de raad de burgemeester na, ‘wel degelijk tot een grotere aantasting van de openbare orde en het woon- en leefklimaat’. Dat daar geen enkel bewijs voor is, zoals Snel en zijn advocaat tijdens de zitting in Den Haag zeiden, negeert de raad.

Achterdam 3-5.'Bedankt voor de tegenwerking.'

Achterdam 3-5.’Bedankt voor de tegenwerking.’

Moestuintjes Ringershof jagen jongere bewoners laatste boom in

NIEUWE VERSIE MET REACTIE VAN WONINGBOUWVERENIGING

Pieter Bliek, zijn vrouw en enkele andere, jongere bewoners van het Ringershofje zijn zo boos en verdrietig over de plannen met de buitenruimte van dit mooie plekje In Alkmaar, dat ze zelfs bereid zijn te verhuizen. “Wij zitten absoluut niet te wachten op ruzies met de bejaarde buren en juridische procedures met woningbouwvereniging Van Alckmaer voor Wonen. Straks staat de rijdende rechter (Alkmaarder John Reid, nota bene) nog in het hofje.”

“Samenleven in een hofje is zonder meer al conflictgevoelig. Dan moet je niet een tuinontwerp maken dat garant staat voor nog meer controverse.”

Lees hieronder hoe het zover is gekomen. De tekst is van freelancejournalist Bliek zelf.

Woningbouwvereniging Van Alckmaer voor Wonen heeft een bizar tuinontwerp gepresenteerd. Ze wil moestuintjes aanleggen, die de bewoners zelf moeten onderhouden. Deze moestuintjes komen pal voor mijn deur te liggen. Gevolg is dat ik in de zomer niet meer voor mijn deur kan zitten en gedwongen ben uit te kijken over rommelige tuintjes waarin mensen prei en uien kweken. 

Veel bewoners die ik heb gesproken zijn net als ik verbijsterd over dit slechte plan. Mensen wordt zo hun mogelijkheid om ongestoord voor hun deur van het mooie weer te genieten ontnomen. Bewoners moeten nu noodgedwongen met z’n allen in een andere hoek op het gras zitten. Dat veroorzaakt conflicten en daar zitten weinigen op te wachten.

Het nieuwe Ringershof: lekker groenten kweken in de stad.

Het nieuwe Ringershof: lekker groenten kweken in de stad.

De ervaring leert dat de tuin altijd slecht is onderhouden. De taak aan bewoners het tuinonderhoud te geven is een bijzonder slecht plan. Dan zitten we straks met een hoop rommel voor de deur en  in de winter is het een grote modderbende. Katten poepen in de moestuintjes. Mensen worden boos op ons omdat wij katten hebben. Etc., etc…

Klagen

De woningbouw heeft dit niet eerst van tevoren overlegd. Nadat wij massaal zijn gaan klagen heeft de woningbouw besloten om het plan uit te printen en aan de bewoners voor te leggen. Afgelopen zaterdag (19 november) was er weliswaar een presentatie in café Koekenbier, maar daar waren niet veel mensen bij aanwezig die nu al in het hofje wonen. Ik was er overigens ook niet. Maar toen we via via van de absurde plannen hoorde kwam iedereen in opstand. Er zijn wel een paar bewoners die de plannen toejuichen, maar dat zijn veelal oudere mensen die vooral veel rust willen en strikte regels die de vrijheid van anderen vergaand beperken.

Juist door dit ontwerp en de plan van aanpak van de woningbouw wordt er bij voorbaat als controverse geschapen. Hier is weinig tot geen overleg over geweest in eerste instantie. Nu iedereen wakker wordt, is het hommeles. Nog voordat de nieuwe bewoners de sleutel hebben is er al verdeeldheid gecreëerd.

De tegenstanders willen graag gebruik kunnen blijven maken van de tuin pal voor hun woning. Voorstel is om de tuin in vier gelijke delen te verdelen met voldoende gelegenheid om te zitten bij mooi weer. Dit is eigenlijk hoe het altijd is geweest en dat heeft zijn dienst bewezen. Samenleven in een hofje is zonder meer al conflictgevoelig. Dan moet je niet een tuinontwerp maken dat garant staat voor nog meer controverse.

Ik heb gebeld met de, voor het tuinontwerp verantwoordelijke architect van Bureau Maris uit Zeewolde. Ik heb haar gevraagd hoe zij het zou vinden als ze een moestuin van een ander pal voor haar deur krijgt. Deze vraag heb ik ook aan de woningbouw voorgelegd. Ik wacht op een antwoord.

Voorts is het plan ook om een kleine heg rondom het hofje aan te leggen. Dan kun je dus helemaal niet meer vanuit je woning direct het gras op. Vergaande vrijheidsbeperking dus, waar weinigen blij mee zijn. Er wordt ons gewoon weer eens iets opgedrongen.

Nu heeft de woningbouw wel de mensen per abuis de gelegenheid te geven om te reageren en lid te worden van de tuincommissie. Dus er lijkt ineens na protesten inspraak te zijn, maar de vraag is of  en zo ja in hoeverre er echt recht op inspraak is. 

Bomen

Enkele bewoners hebben ook bezwaren tegen het kappen van alle bomen. 98 procent  van alle bomen en bosjes zijn volledig verwilderd en mogen van iedereen weg. Maar een stuk of vier grote bomen, die er nog goed uitzien, willen enkele bewoners het liefst sparen. Een van  de bomen is zelfs monumentaal.

'Jonge bewoners kunnen de boom in. Zolang die er nog staat.'

‘Jonge bewoners kunnen de boom in. Zolang die er nog staat.’

Het argument van deze bewoners is dat bepaalde bomen karakteristiek zijn en de sfeer van het hofje mede bepalen. En nieuwe bomen moeten jaren lang groeien, voordat ze enigszins groot genoeg zijn. Van mij mogen alle bomen weg, maar je hebt toch ook te luisteren naar de wensen van andere bewoners. En een paar mooie bomen sparen moet toch kunnen. De woningbouw denkt hier toch anders over..

Een van de oudere bewoners vindt dat de woningbouw in beginsel al onjuist heeft gecommuniceerd over het tuinontwerp. Hij stelt dat je toch eerst alle bewoners raadpleegt voordat je een architect zo’n  tuinontwerp laat maken.

‘Met dit ontwerp tracht Van Alkcmaer voor Wonen de woningbouw de bewoners achteraf haar ontwerp door de strot te duwen’, zegt hij. ‘Dat is de omgekeerde wereld. Eerst hadden de wensen en grieven geïnventariseerd moeten worden. Op basis daarvan had dan een ontwerp gemaakt moeten worden. Zo werkt dat toch immers in een democratie?’ Ik sta volledig achter deze zienswijze.

Ons vermoeden is dat de woningbouw een verborgen agenda min of meer stiekem wil doorvoeren. Anderhalf jaar geleden was er al grote weerstand onder de hoofdzakelijk jongere bewoners van het reeds afgebroken Ringerscomplex dat nu herbouwd is. Zij kregen te horen dat ze weg moesten en niet meer terug mochten keren. Dat is in strijd met de wet, daar bewoners in beginsel altijd het eerste recht op terugkeer behouden.

Vervolgens wordt er een geheel nieuw complex gebouwd. Ziet er mooi uit. Maar de woningen zijn voor zover we hebben kunnen nagaan allemaal seniorenwoingen. De woningbouw heeft dus van het begin af aan doelbewust gekozen om hier allemaal ouderen in te stoppen. Daar hoort dan uiteraard ook een tuinontwerp bij dat de oorspronkelijke rust en uitstraling in het hofje moet herstellen. Het ontwerp van de tuin is dus doelbewust zo gemaakt dat het huidige gebruik door de bewoners dus onmogelijk wordt.

Beperkt

Onze vrijheden worden drastisch beperkt. Je kunt niet meer lekker met je tuinsetje op het gras zitten. Er komt een heg van 40 centimeter direct naast het pad rondom het hofje en pal voor onze deur komt een moestuin. Weg vrijheden. En door die heg wordt het erg krap voor op het stoepje. Dat wordt dan wel 20 centimeter breder, maar dat is nihil. Hierdoor kun je ook geen planten en stoelen voor je huis zetten, omdat mensen er dan niet langs kunnen. Zet je hier dan toch bankjes en stoelen neer en bloempotten, dan gaat daar ook uiteraard weer over geklaagd worden.

Je kunt ook geen bezoek meer in de tuin pal voor je huis ontvangen omdat het anders te krap wordt. Uiteraard zullen veel ouderen steen en been gaan klagen over het tuingebruik van de jongeren die hier wonen. Kortom: het concept dat nu op tafel ligt heeft alle ingrediënten in zich voor grote conflicten.

Het heeft er veel van weg dat de woningbouw hier doelbewust op aanstuurt om zo de bewoners die niet in hun referentiekader passen uit het hofje te weren. Wij zijn straks in de minderheid tegenover een leger aan bejaarden die verwachten dat ze in een rustoord komen te wonen. Vrees is dat er een stortvloed aan klachten zal komen: boze telefoontjes van ouderen naar de woningbouw, boze grieven van de woningbouw en wellicht zelfs politie in het hofje. Dat hebben we in het verleden ook gehad.

Wij vrezen een pakket stringente regels over wat wel en niet mag. En de regelfetisjisten zullen er op toezien dat die worden nageleefd. Het gevolg zijn de grootste ruzies. Mijn vrouw en ik en enkele jonge bewoners zijn bereid om te verhuizen wanneer dit scenario werkelijkheid dreigt te worden. In dat geval willen wij met de woningbouw om de tafel gaan zitten en praten over vervangende woonruimte elders en een verhuiskostenvergoeding.

Wij zitten absoluut niet te wachten op ruzies met bejaarden en juridische procedures met de woningbouw. Straks staat hier de rijdende rechter nog in het hofje. Wij zijn dus bereid te verhuizen. Met ons valt wat dat betreft te praten. Het grieft ons alleen dat de woningbouw de plannen niet meteen vanaf het begin open en eerlijk heeft gecommuniceerd. Dan hadden we al een jaar geleden kunnen verhuizen.

'Woningbouwvereniging jaagt ons weg.'

‘Woningbouwvereniging jaagt ons weg.’

 

Bovenstaande is geschreven en gepubliceerd woensdag 23 november in de ochtend. Om 16 uur meldt Pieter zich weer met goed nieuws:

Zojuist ben ik gebeld door Inge Zwaan van Van Alckmaer. Een positief gesprek al zeg ik het zelf. Ze gaf aan dat er binnenkort een vergadering zal worden belegd waar alle bewoners die hieraan deel wensen te nemen inspraak hebben over het tuinontwerp. Dit ontwerp zoals het nu op tafel ligt is volgens haar slechts een voorstel. Dus wanneer mensen het er niet mee eens zijn, dan gaat het uiteraard niet door. 

Van Alckmaer geeft ook aan dat er niet alleen ouderen in het nieuwe complex komen wonen, maar ook jongeren. En de woningbouw heeft ook niet de intentie om strenge regels over het gebruik van het hofje op te dringen. Heb aangegeven dat het verstandig was om eerst een vergadering te beleggen en pas daarna een ontwerp voor de tuin te laten maken en niet andersom. Door deze manier van handelen is de toon wel een beetje gezet met de nodige commotie als gevolg. Dat begreep mevrouw Zwaan.

Binnenkort krijgen alle bewoners te horen wanneer de vergadering plaatsvindt. De bewoners is om feedback gevraagd. Ze hebben tot maandag om het reactieformulier in te leveren.

Agenten niet vervolgd in ‘kinderpornozaak’ Bliek

Twee politieagenten worden definitief niet vervolgd voor vermeende vervalsing van documenten over Pieter Bliek. De Alkmaarder, ten onrechte beschuldigd van kinderporno, heeft bakzeil gehaald bij het Amsterdamse gerechtshof.

In 2008 kreeg Bliek de politie aan de deur. Hij zou foto’s hebben gemaakt van minderjarige meisjes. De tip bleek nergens op gestoeld en de zaak ging uit als een nachtkaars. Bliek pikte dat niet en begon hardnekkig aan zijn eenzame strijd om rehabilitatie. Zo deed hij aangifte tegen de twee politieagenten die op basis van een anonieme tip een serieuze verdenking tegen hem hadden ‘geconstrueerd’’ .

Maar klachtprocedures bij politie, justitie en nationale ombudsman liepen op niets uit. Vooral dat de ombudsman hem in de kou had laten staan, griefde de Alkmaarder zo dat hij diverse keren in het openbaar de nieuwe ombudsman, de voormalige Alkmaarse rechter Van Zutphen, en zijn discipelen te kakken zette. De magistraat kreeg het stempel ‘wolf in schaapskleren’.

Wolf

Medio september van dit jaar, bij een bezoek van Van Zutphen aan zijn oude standplaats, zag Bliek zijn kans schoon. Gekleed in een wolvenpak deelde hij brochures uit waarin hij de ombudsman fileerde. Van Zutphen weigerde met zijn plaaggeest in discussie te gaan.

In oktober boog het Amsterdamse gerechtshof zich over de door Bliek aangespannen artikel 12-procedure, waarin hij eiste dat het openbaar ministerie de beide dienders alsnog moest vervolgen.

Vandaag deed het hof uitspraak en die deed Blieks laatste hoop op gerechtigheid uiteenspatten. ‘Er zijn geen aanwijzingen dat de documenten zijn vervalst of geantedateerd. Daarmee zijn er geen aanwijzingen dat de strafrechter die over deze zaak zou moeten oordelen tot de conclusie kan komen dat de agenten zich schuldig hebben gemaakt aan enig strafbaar feit’.

Bliek links, Van Zutphen rechts.

Bliek links, Van Zutphen rechts.

Bliek reageert gepikeerd en volledig in zijn lijn op de uitspraak van het hof: “Goede leer voor de volgende keer: dien nooit een klacht in bij overheidsinstanties, want je haalt als burger in 99 procent van de gevallen bakzeil. Een enkele uitzondering daargelaten. Schrale troost is dat ik als een van de weinige burgers mijn bek heb durven opentrekken en deze vuiligheid van de Alkmaarse politie aan de kaak heb durven stellen. Ik heb het ze in ieder geval lastig gemaakt. Dat zouden meer mensen moeten doen.”

“Voorts wil ik de politie Alkmaar van harte feliciteren met hun ‘overwinning’. De rechtsstaat heeft hier voor de zoveelste keer verloren. De burger heeft geen rechten, want het ‘gezag’ houdt elkaar tot in de hoogste regionen de hand boven het hoofd. Ook al blijken documenten aantoonbaar vervalst en geantedateerd te zijn.”

“Het hof heeft alle bewijzen in het goed gedocumenteerde dossier volledig terzijde geschoven. Dit hof zetelt in een gloednieuw, peperduur gebouw in Amsterdam met marmeren vloeren, plafonds en muren. Ja, zelfs de toiletdeuren zijn met puur marmer bekleed. De rechtspraak is echter spotgoedkoop, maar deze ‘hoeders’ van de wet krijgen dik betaald.”

 

 

Geestmolen krijgt weer wieken

De nieuwe wieken van de Geestmolen aan het Hoeverpad in Alkmaar worden morgen (17 november) rond 13 uur geplaatst. Afgelopen week kreeg de molen al z’n nieuwe as.

Een stormachtige wind trok in januari 2015 het wiekenkruis uit de molen, waarbij de as werd afgebroken. Afgelopen week is eerst de oude as verwijderd en de nieuwe as geplaatst. Morgen worden de nieuwe wieken (roeden) geplaatst. De nieuwe wieken hebben een lengte van 25 meter en komen in één stuk aan bij de molen. Ze worden met speciaal transport bij de molen afgeleverd.

De Geestmolen is een van de oorspronkelijke molens van de Egmondermeerpolder, die werd drooggelegd in 1565. De nog altijd maalvaardige molen slaat zijn water uit op de Hoevervaart.

 

De afgebroken as van de molen.

De afgebroken as van de molen.

Appie hoeft niet ‘eerlijk te delen’ met franchisenemers

“De franchisenemers van Albert Heijn hebben hun vorderingen op een onjuist uitgangspunt gebaseerd; het principe van ‘eerlijk delen’ vormt niet de basis van de franchiseovereenkomsten met AH.” Dat oordeelt de rechtbank in de procedure die de franchisenemers begonnen over de vermeende inhaligheid van  grootgrutter Appie. Ze zouden 200 miljoen euro zijn misgelopen.

“De overeenkomsten gaan juist uit van zelfstandigheid van de (franchise-)ondernemer. Dat leidt ertoe dat telkens bezien moet worden of dat ‘delen van opbrengsten/voordelen’ zoals bij de Bonusfolder en magazine Allerhande tussen partijen ook daadwerkelijk overeengekomen is. Dat is niet het geval”, luidt het vonnis. De franchisenemers worden in de kosten van de procedure veroordeeld. De rechtbank roept partijen wel op hun geschilpunten aan de onderhandelingstafel op te lossen.

winkelwagentje

Eind december 2014 zijn 242 AH franchisenemers een procedure gestart tegen Albert Heijn Franchising B.V. (AHF), Albert Heijn (AH) en aan haar gelieerde maatschappijen. De franchisenemers stellen dat AH hen benadeelt door de voordelen niet langer met hen te delen. Volgens hen worden er kosten dubbel in rekening gebracht, worden sommige inkoopvoordelen niet aan hen doorgegeven en delen zij niet in de winst over Allerhande en de Bonusfolder. De franchisenemers willen ook meer inzage in de boeken van AH krijgen, zodat ze de juistheid van de jaarlijkse financiële afrekeningen kunnen controleren.

De rechtbank geeft in haar vonnis eerst een overzicht hoe AH sinds 1981 exploitatie van de winkelformule door derden toestaat en daartoe met die derden franchiseovereenkomsten heeft gesloten. De franchisenemers zijn verenigd in de Vereniging van Albert Heijn Franchisenemers, waarbij alle 242 franchisenemers uit deze procedure zijn aangesloten.

Risico

Vanaf 1989 heeft AH de masterfranchise verleend aan AHF. Tussen de AHF en de Vereniging geldt de standaardfranchiseovereenkomst van 2002, met in aanvulling daarop nadien overeengekomen normenkaders. Diverse normenkaders worden in het vonnis ook uiteengezet.

Essentieel voor de beoordeling van de vorderingen is artikel 29 van de franchiseovereenkomst: ‘franchisenemer zal de winkel als Albert Heijn exploiteren met de toevoeging van zijn eigen handelsnaam, geheel voor eigen rekening en risico en met volledig behoud van zijn zelfstandigheid als ondernemer.’

In 2007 is AH overgestapt van afgifte van een jaarlijkse accountsverklaring aan de vereniging naar een jaarlijks rapport van bevindingen aan de vereniging. Die is daarmee akkoord gegaan.

‘In feite geldt bij alle vorderingen van de franchisenemers dat deze geen basis vinden in de franchiseovereenkomst van 2002 en de daarop overeengekomen aanvullingen. De franchisenemers zijn immers zelfstandige ondernemers die voor eigen risico en rekening handelen, ‘samen delen’ is niet overeengekomen. Ook de vordering tot het benoemen van drie deskundigen om kort gezegd de cijfers te controleren zodat vastgesteld kan worden wat de franchisenemers nog van AHF te vorderen zouden hebben, wordt afgewezen.

In de standaardfranchiseovereenkomst is een financieel controlemechanisme overeenkomen, de financiële afrekeningen hebben volgens dat mechanisme plaatsgevonden en dat mechanisme is deugdelijk bevonden. Er is dus geen enkele reden deskundigen te benoemen.”

Onderhandelingstafel

Tot slot heeft de rechtbank nog opgemerkt dat de vele vorderingen van eisers weliswaar een deugdelijke juridische grondslag missen, maar dat dit niet betekent dat de besproken eisen ‘aan de onderhandelingstafel’ niet legitiem zouden kunnen zijn. De rechtbank spreekt zich er niet over uit of de huidige franchiseovereenkomsten evenwichtig zijn, in die zin dat er een goede balans is tussen de belangen van franchisenemers en franchisegever.

Maar duidelijk is dat de franchisenemers vinden dat die balans er niet (meer) is. Het is ook in het belang van AH dat de rust bij haar franchisenemers terugkeert. De rechtbank heeft partijen opgeroepen om hun geschilpunten via onderhandeling tot een oplossing te brengen.