Archief per maand:

Jaarlijkse archieven: 2017

PostNL liegt (deel 3)

PostNL.nl gaat onverminderd voort zichzelf onmogelijk te maken. De manke postduif uit mijn vorige twee artikelen (zie onder voor de links) heeft niets geleerd van het verleden of de kritiek. Dit keer liegt het voormalige staatsbedrijf weer dat ze ‘de volgende dag het pakketje zullen brengen’.

Vrijdag 29-12, de postbezorgbus is blijkbaar langs geweest. De bezorger heeft niemand thuis getroffen en gooit een kaartje in de bus. ‘We komen morgen weer bij u langs’. Vreemd is dat de barcode niet is ingevuld, laten we dat vooraleerst maart wijten aan onzorgvuldigheid.

Zaterdag 30-12. De hele dag is er iemand thuis. Maar wie er ook verschijnt, niet de PostNL-man. Ík zeg wel dat ik kom, maar ik kom niet’, zal de gedachte zijn geweest. Helemaal naar het buitengebied, daar beginnen we niet aan op zaterdag. Zoals zo vaak.

De kwestie van de openstaande barcode is echter wel opgelost. Zo kunnen wij via trace & tracking niet achterhalen waar ons pakje is. De klojo’s zijn zo handig om ook bezorgdag en -tijdstip oningevuld te laten. Kunnen ze nergens op afgerekend worden.

Lieve heer, verlos ons van PostNL.nl.

Een prettige jaarwisseling, allen.

Permalink vorige artikel: https://www.nzg-journalisten.nl/postnl-liegt-deel-2/

en

Post.nl heeft maling aan klanten

60.000 bezoekers in Stedelijk Alkmaar

Detail schilderij Emanuel de Witte, ‘Interieur met vrouw die op een virginaal speelt’, The Montreal Museum of Fine Arts / Purchase John W. Tempest Fund.

Stedelijk Museum Alkmaar verwacht 2017 af te sluiten met 60.000 bezoekers. Dit mooie cijfer is te verklaren door een sterk tentoonstellingsaanbod dit jaar. Nog tot en met 21 januaru is de expositie over Emanuel de Witte te zien.
Na recordjaar 2016 heeft Stedelijk Museum Alkmaar zijn landelijke bereik en betekenis kunnen bestendigen. De tentoonstelling over verzamelaar Wim Selderbeek (Sluijters, Toorop, Bergense School) zorgde voor goedbezochte zomermaanden. De huidige tentoonstelling over de zeventiende-eeuwse Alkmaarse schilder Emanuel de Witte, meester van het licht, met topstukken uit binnen- en buitenland werd lovend besproken in de pers en wordt ook door de bezoekers hoog gewaardeerd.
Waar Stedelijk Museum Alkmaar in het verleden vooral bezoek uit de regio trok, komen bezoekers nu uit het hele land. Uit een analyse van de bezoekcijfers blijkt dat alle provincies zijn vertegenwoordigd. Ook buitenlandse bezoekers weten het museum beter te vinden.
In 2018 staan opnieuw onderscheidende tentoonstellingen op stapel. In het kader van de 500e verjaardag van de Grote of Sint-Laurenskerk programmeert Stedelijk Museum Alkmaar meesterwerken uit de Gouden Eeuw van Salomon van Ruysdael en Pieter Saenredam, die de kerk meermalen portretteerden. Verderop in het jaar een prikkelende tentoonstelling over de veranderende wereld van De Koe en de allereerste overzichtstentoonstelling van kunstenaar Piet van Wijngaerdt, de grondlegger van de Bergense School.

Talent

Een van de meest getalenteerde schilders uit de Gouden Eeuw is Emanuel de Witte. Hij werd in 1617 in Alkmaar geboren en groeide er op (overleden 1692). Zijn vader Pieter de Witte was hoofd van de Franse school. De jonge Emanuel volgde zijn opleiding bij stillevenschilder Evert van Aelst (1602-1657) in Delft. Daarna keerde hij terug naar zijn geboortestad, waar hij zich in 1636 inschreef bij het Sint-Lucasgilde, de vakvereniging voor schilders.
Al in 1654 rangschikte de dichter Jan Vos hem onder de belangrijkste kunstenaars van zijn tijd. Hij werd in een adem met Rembrandt en Govert Flinck. Inventarissen en andere oude bronnen geven een indruk van zijn klantenkring: een architect, een koster, de kerkmeesters van de Oude Kerk in Amsterdam. Hij schilderde ook op bestelling.
Het was vooral de fenomenale lichtbehandeling waarmee hij indruk maakte: als geen ander wist hij te spelen met zonlicht dat door hoge kerkramen naar binnen valt en op zuilen en wanden reflecteert. Hij schilderde niet alleen protestantse en katholieke gebedshuizen, maar introduceerde ook het imposante interieur van de Portugese synagoge te Amsterdam in de schilderkunst.
Meer dan veel andere schilders in hetzelfde genre, worden de composities van De Witte bevolkt door mensen die zijn werken een levendig, soms zelfs anekdotisch karakter geven. Kinderen krijgen de borst, er worden graven gedolven en hondjes lopen rond. Wie het werk van Emanuel de Witte vandaag de dag in ogenschouw neemt, wordt getroffen door de verrassende veelzijdigheid van zijn oeuvre.
Naast de Delftse en Amsterdamse kerkinterieurs waaraan hij zijn reputatie dankt, vervaardigde hij marktgezichten, genretaferelen, portretten en historiestukken. En bijna zonder uitzondering van grote levendigheid en hoge kwaliteit. Dankzij bijzondere bruiklenen uit binnen- en buitenland kan het Stedelijk de variëteit en de kwaliteit van De Wittes oeuvre in Stedelijk Museum Alkmaar in de volle breedte laten zien.

Achterdam steekt zelf lichtje op

Als de gemeente Alkmaar zo kinderachtig is om de Achterdam geen feestverlichting te sturen, dan doe ik het wel zelf. Dat dacht kamerverhuurder Frans Snel. Het resultaat mag er zijn.
De kerstgedachte van Piet Bruinooge en zijn trawanten – vrede op aarde – strekt zich niet uit tot de Achterdam. Dat is bekend. Maar dat ze zo kleingeestig zijn, om de hoerenstraat feestverlichting te weigeren (waar de rest van de binnenstad vol hangt) ‘gelet op de activiteiten die daar plaatsvinden’, is een schande in deze tijd van verzoening en toenadering.
Dat vinden veel mensen, blijkt in en op sociale media. Frans Snel, sinds jaar en dag Bruinooges grootste kwelgeest, heeft het er niet bij laten zitten. Gisteren liet hij ‘zijn’ pand Achterdam 3-5 in veelkleurig licht zetten. ‘Ik wens iedereen een mooie kerst, zelfs preutse Piet’.

Autodieven uit de bocht

Twee zeventienjarige autodieven zijn uit de bocht gevlogen toen zij probeerden te ontkomen aan de politie. Het duo en hun even oude metgezel, die te voet vluchtte, zijn opgepakt.
Gisterochtend rond 5 uur ziet de politie een auto staan op de Olympiaweg in Alkmaar. Controle van het kenteken wijst uit dat het om een gestolen auto gaat. Bij de wagen staat een jongen, die er bij het zien van de politie rennend vandoor gaat. Hij kan even verderop echter worden gearresteerd.
De bestuurder en een passagier gaan er met hoge snelheid vandoor. De auto strandt echter op de kruising van de Nicolaas Beetskade en de Rembrandstraat, waar de bestuurder een bocht mist en op het trottoir tegen een paaltje botst. Hier kunnen de twee knapen worden ingerekend.
Naar de bestuurder, die al in het bezit was van een rijbewijs, wordt een onderzoek ingesteld naar de geschiktheid om een voertuig te besturen. Het trio komt uit Alkmaar en Heerhugowaard.

Vuurwerkverbod centrum Alkmaar

Vuurwerk mag van oud op nieuws niet worden afgestoken in Alkmaar binnen de singels.
Het verbod voor het centrum van de stad geldt van 31 december van 18 uur tot 1 januari om 2 uur.
Vuurwerk kopen mogen alleen mensen die zestien jaar of ouder zijn, op 28, 29 en 30 december en alleen bij winkels met een vergunning. Het bezit van illegaal vuurwerk is strafbaar en knaltuig zonder Nederlandse gebruiksaanwijzing is ook verboden. Verder mag iemand nooit meer dan 25 kilo vuurwerk in uw bezit hebben.
Kinderen die zich niet aan de regels houden, stuurt de politie door naar Bureau Halt. Hier maken ze afspraken over een passende straf. Vaak bestaat die uit een aantal uren werken of een leeropdracht. Ook moet eventuele schade worden vergoed.
Constateren de veldwachters te vroeg afsteken of kopen, afsteken en bezitten van illegaal verkregen vuurwerk, volgt een fikse boete.

Binnen de singels: geen vcuurwerk (hopen we).

21-jaarsgrens prostituees blijft voorlopig

De 21-jaarsondergrens voor prostituees blijft voorlopig in de algemene plaatselijke verordening van Alkmaar. De Alkmaarse kortgedingrechter wil geen uitspraak doen, die ook verstrekkende gevolgen kan hebben voor 36 andere gemeenten.
De rechter wees daarom het verzoek af van kamerverhuurder van de Achterdam Frans Snel, om hem toe te staan weer de wettelijke minimumleeftijd voor sekswerkers van achttien jaar te mogen hanteren. In elk geval tot de gemeente Alkmaar een beslissing heeft genomen op het bezwaar dat de exploitant heeft ingesteld tegen de 21-jaarsgrens.
Snel kreeg wel magistratelijk advies en toezegging: “Zodra de gemeente een beslissing heeft genomen, die u noopt tot instelling van beroep, vraag dan om versnelde behandeling. Ik beloof u dat we daar welwillend naar zullen kijken.”

Simpel

Bij aanvang van de zitting had de rechter al gezegd dat de zaak te ingewikkeld was voor een kort geding. Aan het einde moest zijn conclusie luidden dat Snels verzoek weliswaar simpel is, maar inderdaad te complex was voor een enkelvoudige rechter. Over een principiële kwestie als de rechtmatigheid van een APV moet zich een college van drie rechters (meervoudige kamer) buigen, was zijn eindoordeel.
Vooruitlopend op de invoering van de wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (wrp), waarin de verhoging van de minimumleeftijd voor hoeren van achttien naar 21 jaar is opgenomen, hebben Alkmaar en 36 andere gemeenten besloten hun APV alvast in die zin aan te passen. In de exploitatievergunning van Snel (en zijn collega’s) is die leeftijdsverhoging ook als bindende voorwaarde opgenomen. Meer dan 300 gemeenten deden dat dus niet…
Snel heeft door de 21-jaarsgrens zijn omzet in 2015 en 2016 met meer dan de helft zien dalen. En omdat het wrp-wetsvoorstel nog steeds niet is aangenomen in de Tweede, laat staan de Eerste, wil hij terug naar achttien jaar. ‘De vraag is zelfs of de wet er komt”, beaamde de rechter, die er direct op liet volgen dat ‘dit een politiek steekspel is, waarover ik me niet kan uitlaten.” Snel bedankte hem desondanks voor deze ‘goede opmerking’.
Snels advocate Kim Hollenberg legde de aanwezigen in de rechtszaal – onder meer twee raadslieden van de gemeente – nog eens uit waarom haar cliënt de voorlopige voorziening had gevraagd. “Naast oorzaak van omzetderving is de Alkmaarse APV in strijd met de grondwet, specifiek leidt die tot leeftijdsdiscriminatie en ontzegt het achttien-, negentien- en 20-jarigen de vrije beroepskeuze.”

Bewijzen

Achterdam ook voor achttienjarigen.

De gemeentelijke verdediging moest het antwoord schuldig blijven op de vraag of zij kon aantonen dat de openbare orde is gediend met de leeftijdsverhoging, zoals burgemeester Piet Bruinooge steeds stelt. Advocate Simone Smit: “Er zijn geen bewijzen dat de maatregelen invloed heeft op de openbare orde.”
Zij ging ook niet in op de uitlatingen van de kant van Snel dat de jongere prostituees nu massaal de illegaliteit in verdwijnen, zodat gemeente en politie handhaving en controle helemaal kunnen schudden. Snel weet zelfs in Alkmaar adressen, waar prostituees onder 21 jaar hun geld verdienen. “De gemeente gaat uit van het principe ‘Wat je niet ziet, dat is er niet’.”
Na afloop zei de verhuurder dat het ‘m niet verbaast dat de rechter zijn vingers niet aan deze materie wil branden. “Niet geschoten is altijd mis. Over een paar maanden, als de gemeente het bezwaar heeft afgewezen, gaan we gewoon verder.”

Zeven katvangers in vizier

Zes Noord-Hollanders zijn de afgelopen week, in het kader van project Emma (European money mule action) ontboden op het politiebureau. Een van hen belandde achter tralies. Een zevende verdachte zal deze week nog worden gehoord.
Een verdachte die gehoord is, moet zich voor de rechter verantwoorden. Een andere zaak wordt behandeld op een OM-zitting. De zaak van een van de gehoorde verdachten is geseponeerd, vanwege gebrek aan bewijs. In de zaken van de overige verdachten wordt nader onderzoek gedaan.
Emma is een Europees project dat gericht is op de internationale aanpak van money mules (geldezels, katvangers) en is gestart in 2015. Criminele organisaties ronselen de katvangers om hun betaalpas en pincode uit te lenen. De boeven kunnen hun bankrekening gebruiken om gestolen geld weg te sluizen.
In 2016 deden veertien landen mee aan Emma, in 2017 26. De actieweek liep dit jaar van 20 tot en met 24 november. In die week is in alle deelnemende landen actie ondernomen tegen katvangers. Dit kan zijn in het kader van de aanpak cybercrime, maar ook (digitale) fraude.

Vier geruchtmakende seriemoorden op tv

Geruchtmakende seriemoorden komen, onder de titel Serial Killer Sundays, vanaf zondag 7 januari tot en met zondag 28 januari om 22 uur op tv, bij de zender Investigation Discovery (ID).

Uit de docu over Son of Sam. Foto: www.press.discovery.com

De documentaires gaan over vier gewetenloze seriemoordenaars, die soms jarenlang hun gang konden gaan en samen voor waarschijnlijk honderden moorden verantwoordelijk zijn.

De documentairefilm The Dating Game Killer, op 7 januari, vertelt het even gruwelijke als bizarre verhaal van seriemoordenaar Rodney Alcala die op het hoogtepunt van zijn moordpartijen in 1978 op televisie verscheen als deelnemer van het populaire datingprogramma The Dating Game (en won). Niemand wist toen precies van de gruweldaden die hij gepleegd had en nog zou plegen. Hij deed zich destijds voor als professioneel fotograaf en wist met zijn charme en mooie praatjes de nodige aantrekkelijke vrouwen zijn studio in te lokken om ze vervolgens om het leven te brengen. Hoewel het precieze aantal slachtoffers onbekend is, lopen de schattingen van zijn daden op tot maar liefst 130 doden.

Sam

Op 14 januari kijkt ID 40 jaar terug. Destijds werd New York City opgeschrikt door een brute seriemoordenaar die het gemunt had op jonge stelletjes in auto’s op parkeerplaatsen. Deze David Berkowitz vermoordde in korte tijd zes personen en verwondde er zeven. Terwijl de politie een grote
klopjacht ondernam, kondigde hij via brieven naar de pers en de politie nog meer moorden aan. Hij ondertekende zijn brieven met Son of Sam en verklaarde later te doden in opdracht van de hond van zijn buurman Sam.

In 2013 werd het lichaam opgegraven van Albert DeSalvo, de man die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van dertien vrouwen die begin jaren zestig in en om Boston werden vermoord. Justitie probeerde zijn DNA te matchen met DNA gevonden op het lichaam van Mary Sullivan, een van de slachtoffers uit deze 50 jaar oude zaak die altijd door mysteries is omgeven omdat er nooit echt direct bewijs is gevonden. Is DeSalvo nu echt de Boston Strangler. Of toch iemand anders? De twee uur durende documentaire op 21 januari reconstrueert deze geruchtmakende zaak vanaf het moment van de eerste moord in 1962 tot en met de analyse van DeSalvo’s DNA.

Chicago

Tijdens de Wereldtentoonstelling van Chicago in 1893 zaten de hotels vol met de vele bezoekers die de stad aandeden. Een van de opmerkelijkste gebouwen was het World’s Fair Hotel dat de apotheker dr. H.H. Holmes had laten bouwen en ook gebruikte voor zijn praktijk en het huisvesten van zijn personeel. Maar het gebouw bleek een sinister geheim te verbergen… Het was een doolhof waar geen ontsnappen aan was, met geheime gangen, geluidsdichte kamers zonder raam en zelfs gaskamers. Hoeveel vrouwen Holmes in zijn Murder Castle vermoord heeft, is onbekend omdat hij sporen uiterst nauwkeurig uitwiste met brandovens en ongebluste kalk. Maar het waren er beslist genoeg om van hem de eerste gedocumenteerde seriemoordenaar van Amerika te maken. Te zien op 28 januari.

Bertjes grote boodschap

De Alkmaarse straatartiest Bertje Doperwtje heeft een nieuw album uitgebracht. ‘De Grote Boodschap’ is speciaal bedoeld voor kinderen.

Doperwtje laat zich ook begeleiden door kinderen. (Van links naar rechts) Kelsey, Elise en Yana zingen het hoogste lied. De tekeningen voor het muzikale cadeau zijn van de hand van de Alkmaarse kunstenares Paddy Eline.

 

 

DekaMarkt verhuist: groter, beter, meer

DekaMarkt is verhuisd van de Europaboulevard naar het Europaplein in Alkmaar-Noord. Een paar meter maar, maar het verschil is enorm.

De nieuwe winkel (voorheen Vögele) is veel groter, met een zeer uitgebreid assortiment en ruime openingstijden (zeven dagen per week open). Parkeren blijft gratis.

Supermarktmanager Peter Zonneveld is trots: ”Gemak staat voorop: zelf verse jus persen en je doosje eieren samenstellen. Ook nieuw zijn de speciale kruidenmengsels. Je vindt hierbij recepten, zodat je heerlijke nieuwe gerechten kunt bereiden en uitproberen. Op de winkelvloer branden we zelf onze noten, zodat ze lekker vers en knapperig zijn.”