Archief per maand:

Archief per jaar:

Maandelijkse archieven: februari 2017

80e Baantjer met unieke inhoud

 

Deel 80 in de Baantjer-serie, met in de hoofdrol rechercheur De Cock en zijn assistent Vledder van bureau Warmoesstraat in Amsterdam, verschijnt dinsdag (14 februari) bij uitgever De Fontein (€ 9,99). De titel luidt De Cock en de moord op maat.

Het draait om twee moorden, die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Behalve natuurlijk de stad, waarin de misdaden plaatshebben: het Mokum van wijlen Appie Baantjer en tegenwoordig van zijn waardige opvolger, acteur-auteur Peter Römer.

Ter viering van de 80e Baantjer, de langst lopende Nederlandse boekenserie ooit, krijgt de eerste druk een unieke plattegrond van de hoofdstad. Daarop de PD’s (plaatsen delict) van de 79 voorgaande delen en de favoriete plekken van De Cock.

 

Schimmel verdwenen uit flat

De schimmel is verdwenen uit de woning van de Alkmaarse familie Aryania. De technische ingrepen die woningcorporatie Woonwaard voorstelde om de ventilatie en isolatie van de flat aan de Koelmalaan te verbeteren, hebben hun vruchten afgeworpen.

Op 1 december van het vorig jaar spraken wij voor het eerst over het drama van de familie Aryania, zie daarvoor http://www.nzg-journalisten.nl/schimmel-neemt-b…-woning-aryanias/. Hun woning in de stokoude Koelmaflat was een en al schimmel. Zij gaven woningbouwcorporatie Woonwaard de schuld. Er zitten gaten in de buitenmuren en het vocht slaat door. De muren in de slaapkamers voelen letterlijk vochten en klam aan. Woonwaard kaatste de bal terug en zei dat de familie te weinig of slecht ventileert.

Na de publicatie kwam Woonwaard in actie. Er had een onderzoek plaats, er kwamen een rapport en adviezen, zoals boekenkasten en bedden in de slaapkamers enkele centimeters van de koude muren te schuiven. Hierdoor komen de muurdelen meer in aanraking met de temperatuur van de woning en wordt de ventilatie ook beter. 

Ventileren

Voorts werd er geadviseerd om het stookgedrag aan te passen. De woning met name de temperatuur in de slaapkamers van de kinderen was te laag. Koele lucht kan minder vocht bevatten, waardoor er condens op de koude muurdelen ontstaat. Met name op momenten als er gekookt en gedoucht werd en veel mensen in de woning aanwezig waren, vertoonden de grafieken behoorlijke pieken in de luchtvochtigheid en het gehalte CO2. Dit duidde er volgens Woonwaard op dat er op zulke piekmomenten nog steeds niet afdoende werd geventileerd.

De familie kreeg voorlichting over hoe ze goed moesten ventileren. Bemiddelaar Pieter Bliek schafte een tweedehands afzuigkap aan. De familie Aryania heeft na de technische verbeteringen woord gehouden, door goed te ventileren. De schimmel is daarna inderdaad verdwenen. Iedereen is nu tevreden. Alleen het gehalte CO2 was nog iets te hoog. Het advies is om nog ietsje beter te ventileren. “CO2 zie en ruik je niet, schimmel wel. Maar de schimmel is nu weg en daar ging het in eerste instantie om”, aldus Bliek.

De conclusie is dat de familie Aryania de weddenschap met Woonwaard heeft verloren. Woonwaard had met hen om een fles wijn en een reep chocolade gewed dat wanneer de familie na de technische verbeteringen goed zou ventileren, de schimmelproblemen tot het verleden zouden behoren. “Maar verlies betekent in dit geval winst voor zowel Woonwaard als de familie. Voor de verandering eindelijk eens een conflict dat goed afloopt. Zo kan het dus ook.”

Zo zag het er uit, voordat Woonwaard ingreep.

 

De passie van verzamelaar Wim Selderbeek

Charley Toorop, Jan Sluijters, Leo Gestel, Toon Kelder, Kees Maks. Al deze schilders waren vertegenwoordigd in de collectie van de Amsterdamse poelier en autohandelaar Wim Selderbeek (1884-1963). Stedelijk Museum Alkmaar reconstrueerde de collectie en bezorgt de (top-)werken uit zijn verzameling weer de aandacht die zij verdienen.

Bijzonder in de tentoonstelling is het grote aantal schilderijen dat uit particuliere collecties is opgedoken; onbekende meesterwerken die van 18 februari tot en met 20 augustus voor het eerst te zien zijn.

J. Sluijters, Spaanse danseres, 1906, olieverf op doek, 95 x 107 cm, Singer Laren, bruikleen uit particulier bezit.

In december 2015 schonk Renée Smithuis het kapitale doek Gezelschap aan een tafel van de kunstenaar Toon Kelder aan Stedelijk Museum Alkmaar. Op de achterzijde van het schilderij bleken twee oude labels te zitten met een verwijzing naar de collectie Selderbeek. In de verzameling Bergense School van Stedelijk Museum Alkmaar waren al eerder vijf werken met de herkomst Wim Selderbeek opgenomen.  

Over de man en zijn verzameling was echter nauwelijks iets bekend, dit in tegenstelling tot de Bergense School-verzamelaar Piet Boendermaker waaraan Stedelijk Museum Alkmaar in 2015 een expositie wijdde.  De schenking van het doek van Toon Kelder was een goede aanleiding om nader onderzoek te doen naar Wim Selderbeek en zijn collectie.

Kwaliteit

Dit onderzoek, verricht door gastconservator Kees van der Geer, heeft tot verrassende inzichten en nieuwe ontdekkingen geleid. De privéverzameling van Wim Selderbeek is nu voor het eerst in zijn totaliteit gereconstrueerd. Daaruit blijkt dat deze opvallend sterk van kwaliteit is geweest, met een uitgelezen selectie werken van toonaangevende kunstenaars als Jan Sluijters, Leo Gestel, Toon Kelder, Charley Toorop en Arnout Colnot.

Maar dat niet alleen. Dit onderzoek heeft bovendien onbekende meesterwerken van Jan Sluijters en andere tijdgenoten aan het licht gebracht. Veelal schilderijen die direct door Selderbeek waren gekocht en sindsdien door de erven goed zijn bewaard. Deze goed bewaarde geheimen zijn nu voor het eerst in de speciale aan Selderbeek gewijde expositie in Stedelijk Museum Alkmaar te zien.

De jonge Selderbeek.

World wide web grootste winkelcentrum Randstad

Inwoners van de Randstad besteden bijna twaalf van hun totale uitgaven aan producten die op internet worden aangeboden. Het world wide web is daarmee het grootste winkelcentrum van de Randstad. Dat is een van de conclusies uit het koopstromenonderzoek Randstad 2016 van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.

Met bijna 32.000 winkels is internet het grootste winkelgebied van Nederland. De bestedingen bij webwinkels zijn in vergelijking met 2011 bijna verdubbeld. Inwoners uit de Randstad besteden 11,9 procent van hun uitgaven aan producten bij webwinkels. Voor de dagelijkse boodschappen gaat het om 1,6 procent van de totale uitgaven. Dit was in 2011 nog de helft Voor de niet dagelijkse aankopen zoals kleding en elektronica groeide dit van elf in 2011 naar 21,6 procent in 2016. Naar verwachting zet deze groei door aangezien vooral jongeren relatief veel online kopen.

Alkmaars centrum moet concurreren met www.

Consumenten zijn hun dagelijkse boodschappen dichterbij huis gaan doen. Hiervan profiteren vooral de kleinere winkelcentra. Ondanks de toenemende rol van webwinkels, versterkten ook de grootste centra in de grote steden hun positie voor de niet-dagelijkse aankopen. De middelgrote winkelcentra, tussen de 40.000 en 60.000 vierkante meter winkelvloeroppervlak in wijken en stadsdelen, hebben het ‘t moeilijkst.

In het onderzoek zijn voor het eerst toeristische bestedingen in het onderzoek meegenomen. Daarbij valt op dat de extra winkelbestedingen die het toerisme oplevert relatief beperkt zijn. Het toeristische bestedingssaldo (€ 1,1 miljard) staat gelijk aan 2,6 procent van het totale bestedingspotentieel van de Randstad. Amsterdam is in haar eentje goed voor ongeveer de helft van het totale toeristische bestedingssaldo (€ 580 miljoen). Hiermee is Amsterdam de absolute en uitzonderlijke topper in de Randstad.

Dreefzigt in de sneeuw

Stolpboerderij Dreefzigt in de sneeuw. Wat mij betreft mag dit nog even duren.

Rechter schakelt taxironselaars Schiphol uit

Schiphol geen plek voor ronselaars.

De taxironselaars hebben hun kort geding tegen de burgemeester van Haarlemmermeer verloren. Dat betekent dat de rechter het verbod toestaat op aanbod van taxidiensten buiten het door Schiphol gehanteerde systeem.

De ronselaars, taxichauffeurs die hun diensten aanbieden op het plein voor de aankomsthal en in het luchthavengebouw, hadden de gevraagd om het verbod te schorsen. De burgemeester heeft de maatregel genomen, omdat de taxichauffeurs passagiers onheus bejegenen – menigeen zegt: agressief en intimideren-  waardoor de openbare orde wordt verstoord.

Het verbod om taxidiensten aan te bieden berust op een aanwijzingsbesluit van de burgemeester op grond van de Algemene plaatselijke verordening. In dit besluit heeft de burgemeester het plein voor de aankomsthal en het luchthavengebouw aangewezen als gebied waar geen taxidiensten mogen worden aangeboden. Dat mag alleen nog op de taxistandplaats, vanuit de auto. En daar staan de wel geregistreerde taxi’s en chauffeurs. Volgens de voorzieningenrechter is het aanwijzingsbesluit niet in strijd met de wet personenvervoer 2000 en de gemeentewet. De taxichauffeurs hadden dit betoogd.

Incidenten

Verder blijkt, volgens de voorzieningenrechter, uit een rapportage van de marechaussee dat er incidenten plaats hebben, waardoor de normale gang van zaken ernstig wordt verstoord. De burgmeester is bevoegd daar tegen op te treden. Daarbij heeft hij het belang van de handhaving van de openbare orde mogen laten prevaleren boven het belang van de taxichauffeurs die buiten het door Schiphol gehanteerde taxisysteem hun taxidiensten willen aanbieden.

De rechter vindt het ook van belang dat de taxichauffeurs op de luchthaven taxidiensten kunnen blijven aanbieden als zij zich voegen binnen het door Schiphol gehanteerde taxisysteem. Zij moeten zich dan aansluiten bij een geaccepteerde taxiorganisatie. Dat zij dat niet willen is hun eigen keuze. Het gevolg is dat het nu verboden is in het op Schiphol aangewezen gebied buiten de taxistandplaats taxidiensten aan te bieden.

Tegen de uitspraak van de rechter kan geen hoger beroep worden ingesteld. Wel loopt er nog een beroepsprocedure van de taxichauffeurs tegen het aanwijzingsbesluit van de burgemeester. Daarin zal de rechtbank later dit jaar een uitspraak doen.

TAXI in Ljubljana, Slovenia

 

Deen-overvaller krijgt 40 maanden

Naelle J. (22) uit Hoorn is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 maanden, voornamelijk voor zijn leidende rol in de overval bij de Deen op 17 januari 2016.

Twee mannen, in donkere kleding, met capuchons over het hoofd, komen die zondag rond 18 uur de supermarkt aan het Stan Kentonhof in Hoorn binnen. Ze bedreigen het personeel met (nep-)vuurwapens en maken 1450 euro buit. Volgens de Haarlemse rechtbank hebben J. en zijn  mededader hiermee zeer ernstig inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de hoofdzakelijk minderjarige slachtoffers.

J. heeft geen moment bij de gevolgen van de misdaad stilgestaan, aldus het vonnis. Normaliter staat voor zo’n overval twee jaar cel. Maar het feit dat J. het plan bedacht, dat hij de tweede man ronselde en een eerdere, deels voorwaardelijke veroordeling voor een straatroof werken strafverzwarend.

Het rechtscollege verwerpt daarom ook het pleidooi van zijn advocaat om uit te gaan van het gelijkheidsbeginsel. De minderjarige, tweede overvaller kreeg ‘maar’ een werkstraf 160 uur en 24 dagen jeugddetentie, dus zou J. ook een veel lagere straf moeten hebben dan de vijf jaar die waren geëist.

De Hoornaar heeft bovendien niet alleen deze zaak bekend, maar ook het bezit en de uitgave van valse biljetten van 50 euro en een woninginbraak. Echter, in J.’s jeugdige leeftijd zien de rechters toch een reden om het te laten bij drie jaar en vier maanden. Daar komen wel de twee weken bovenop die nog uitstaan van de straatroof.  

J. moet Deen en de medewerkers van de super in totaal 15.140 euro schadevergoeding betalen. Twee andere winkels in Hoorn die hij opscheepte met een valse vijftigje, krijgen 100 echte euro’s samen van hem.

Hoornse verkrachter krijgt twaalf jaar

Mustapha el N. (39) uit Hoorn is overeenkomstig de eis veroordeeld tot twaalf jaar cel. Hij hield vorig jaar een 37-jarige vrouw maanden gegijzeld, en verkrachtte en mishandelde haar. Bovendien troggelde hij haar ruim 58.000 euro af.

Van de rechtbank in Alkmaar  moet hij die 58 mille terugbetalen en daarnaast aan het slachtoffer 50.000 euro betalen voor de ernstige psychische schade die zij heeft opgelopen.

Het slachtoffer had El N. leren kennen via een datingsite. Al bij een van de eerste ontmoetingen vroeg hij om geld. Hij bleek filmopnamen te hebben gemaakt van hun seksueel contact en dreigde die openbaar te maken als zij niet betaalde. Aangeefster maakte 5000 euro over in de hoop van hem af te zijn, maar kwam in een nachtmerrie terecht die zeven weken heeft geduurd.

Mensonterend

In deze periode is zij door hem met regelmaat en op mensonterende wijze mishandeld, seksueel misbruikt, bedreigd en vernederd. Er zijn brandende sigaretten tegen haar lichaam gedrukt en de vlam van een gasbrander is tegen haar hoofd en lichaam gehouden. Het slachtoffer heeft aan de mishandelingen tientallen brandwonden en blijvende schade aan haar oor overgehouden. In deze periode is zij dagelijks, vaak meermalen per dag, verkracht. El N. heeft haar meerdere keren bedreigd door met een vuurwapen rakelings langs haar te schieten.

Dit alles speelde zich vooral af in haar eigen woning. El N. belette haar de woning te verlaten en isoleerde haar van familie en vrienden door haar telefoon, bankpassen en autosleutels af te nemen. Hij liet haar grote hoeveelheden alcohol en harddrugs gebruiken en hongerde haar uit. Ook liet hij haar urine drinken en zijn ontlasting eten. Zij werd door dit alles zwak en labiel en was niet meer in staat zich aan zijn macht te onttrekken.

Onder dreiging de compromitterende (seks-)films en foto’s die hij had gemaakt, openbaar te maken dwong hij de vrouw tot afgifte van grote geldbedragen en tot het aangaan van een lening. Al dat geld ging naar zijn eigen bankrekening.

De gevolgen voor het slachtoffer zijn enorm. Niet alleen is haar grote materiële schade toegebracht, maar ook lichamelijk en vooral psychisch zal zij nog lange tijd – en wellicht de rest van haar leven – de nadelige gevolgen ondervinden. Zij heeft zich onder traumabehandeling moeten stellen van een psycholoog en functioneert met moeite in haar dagelijks leven.

Inhoud 7

Inhoud 8

Inhoud 9

 

 

Ex-bedrijfsleider moet Schouten ruim 42 mille betalen

Een ex-bedrijfsleider moet Schouten Techniek in Zwaag ruim 42 mille betalen. De rechter vindt bewezen dat de man geheime documenten van zijn voormalige werkgever openbaar heeft gemaakt.

Na een reeks functioneringsklachten is de, in Heerhugowaard woonachtige werknemer bedrijfsleider af. Op 1 mei 2014, als hij in een lagere functie moet beginnen, kopieert hij honderden vertrouwelijke bedrijfsdocumenten op een usb-stick. Niemand heeft iets in de gaten, ook niet als hem een jaar later definitief de deur wordt gewezen, omdat hij privégoederen heeft gekocht op rekening van Schouten. Wel krijgt hij voor 23 jaar trouwe dienst 80.000 euro mee als ontslagvergoeding.

Facturen

In februari 2016 beginnen hij en een Alkmaarse installatie-expert een adviesbureau. De samenwerking ploft al na een paar weken, omdat de Heerhugowaarder klanten en de echtgenote van de bureau-eigenaar onbeschoft behandelt. Als zijn kortstondige partner is vertrokken, ontdekt de expert op de computer een berg notulen van vergaderingen, calculaties, offertes, facturen, klant- en loongegevens van Schouten.

De West-Friese onderneming neemt Hoffmann Bedrijfsrecherche in de arm, dat na uitgebreid onderzoek komt tot de eenduidige conclusie dat de ex-bedrijfsleider de geheime stukken heeft ‘gebruikt’ voor het Alkmaarse bureau en om opdrachten binnen te slepen van klanten van Schouten. Dat zijn respectievelijk een overtreding van het geheimhoudingsbeding en van het relatiebeding.

Boetes

De boetes daarvoor zijn opgeteld 19.000 euro. Verder dient de veroordeelde de kosten voor de inschakeling van Hoffmann, bijna 21.000 euro, te betalen. Eveneens draait hij op voor de proceskosten van Schouten: 2400 euro.  

Volgens Schouten was er sprake van bedrog en verduistering. Daar is opzet voor nodig, aldus de rechter en die constateert dat Schouten niet kan aantonen dat er een vooropgezet plan tot misleiding was. Daarom mag hij de ontslagvergoeding van 80 mille houden. Schouten had in totaal 165.000 euro geëist en beslag gelegd om de woning en de bankrekening van de beklaagde.

 

 

90 euro boete voor binnenstadritje

Je rijdt weliswaar je auto niet meer aan gort. Maar de automobilist die vanaf vandaag de paaltjesloze binnenstad van Alkmaar inrijdt en geen ontheffing heeft, staat op de foto en krijgt een boete van 90 euro.

De beweegbare palen, waarop de nodige auto’s werden gespietst, zijn uit het straatbeeld verdwenen. Nu zijn er camera’s op Ritsevoort, Koorstraat, Heul, Canadaplein, St. Laurensstraat, Van den Boschstraat, Achterstraat, Waagplein, Huigbrouwerstraat,  Laat en Zilverstraat. Ze registreren de kentekens van de auto´s. Het scansysteem vergelijkt het kenteken met de lijst van ontheffinghouders.  

 Elk motorvoertuig dat zonder ontheffing buiten de venstertijden het gebied inrijdt, ontvangt automatisch een boete van € 90. Ontheffingen en meer informatie zijn te verkrijgen via www.alkmaar.parkeerservice.nl.

paaltje weg, cameraatje erbij.