Archief per maand:

Archief per jaar:

Maandelijkse archieven: maart 2017

Paay kan fluiten naar 108.000 euro

Patricia Paays voormalige zakenpartner Maarten Oostvogel hoeft haar geen 108.000 euro te betalen. De Haarlemse rechtbank heeft de vordering niet toewijsbaar geacht.

Volgens de vervroegde uitspraak heeft Paay recht op 7,5 procent van de omzet die Oostvogels bedrijf OVG Textiles BB met de verkoop van LaPaay-producten heeft behaald. Eind februari diende de door de zangeres aangespannen zaak achter gesloten deuren en werd het vonnis voor 12 april aangekondigd.

In 2015 kwam een mondelinge overeenkomst tussen Paay en OVG tot stand. Op grond van deze overeenkomst zou OVG ondergoed en panty’s onder de naam LaPaay verkopen. Paay zou op haar beurt promotieactiviteiten voor de LaPaay-producten verrichten. Paay stelde dat zij recht heeft op tien procent van de omzet die OVG met de verkoop van de LaPaay-producten heeft behaald.

Daarnaast was de vraag of OVG meer heeft omgezet met de verkoop van de LaPaay-producten dan op basis waarvan zij tot nu toe met Paay heeft afgerekend. Paay vorderde dat haar alsnog inzage wordt verleend in de boeken van OVG, zodat kan worden gecontroleerd of de betaalde bedragen conform de afspraken zijn. Om vast te stellen of er nog een bedrag moet worden betaald, bepaalde de rechtbank dat er een deskundige wordt benoemd die onderzoek gaat doen in de boeken van OVG.

Paay vermoedt dat haar buurman Oostvogel te maken heet met de plasseksvideo’s die onlangs opdoken. Oostvogel ontkent in alle toonaarden.

 

Loungen

Over loungen moet je niet praten, zoals een voormalige buurman van ons maandenlang deed, dat moet je doen. Rosé, bier, zon en uitzicht op de bloesemwolk.

‘Slechte boer’ hangt stillegging boven hoofd

Boer Piet M. (44) uit Wieringerwaard gaat misdadig slecht met zijn dieren om, aldus het openbaar ministerie. Dat eist een voorwaardelijke bedrijfstillegging van drie maanden en een boete van 3500 euro.

Daarvan moet 1000 euro als stok achter de deur worden opgelegd. Misschien dat M. dan eindelijk eens orde op zaken stelt, maar de officier van justitie heeft tijdens haar betoog bij de Haarlemse rechtbank weinig hoop. Bij elke nieuwe controle van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit (NVWA) blijkt dat er niets of nauwelijks iets ten goede is veranderd.

De rechters en de officier hadden hem graag toegesproken, nu M. gisteren telefonisch aan het OM heeft gemeld dat hij toch weer 57 runderen en 35 schapen bezit. De NVWA was daar ook niet van op de hoogte. Maar de verdachte laat zijn gezicht niet zien en heeft evenmin een advocaat gestuurd. Uit de hoeveelheid vastgestelde ellende heeft de aanklager een ‘kleine’ selectie van tien misdrijven, gepleegd tussen oktober 2014 en 30 april 2015. Op de laatste datum zijn alle dieren die M. had, afgevoerd en in bewaring genomen.

Omdat het probleem hardnekkig was. De stallen zijn een beestenboel. Smerige en niet droge ligplaatsen voor de runderen, onvoldoende water en voedsel, roestige bouten, uitstekende stalen pijpen, verzakte roosters en beschadigde afscheidingen waardoor de dieren zich kunnen verwonden. Ontstoken uiers, kalveren niet binnen drie dagen na de geboorte geoormerkt. Te veel koeien bij elkaar in een ruimte, waardoor ze niet gelijktijdig kunnen liggen. Melk die in de mestputten wordt gepompt, waardoor deze overlopen. Drie kadavers laten liggen, eentje zelfs in een sloot waar andere dieren drinken.

De uitspraak is op 11 april.


   

Beroerde schapenboer wil niet opgeven

Schapenboer Johannes K. (66) uit Zwaagdijk-Oost behandelt zijn dieren beroerd. En niet voor de eerste keer. Bij de Haarlemse rechtbank hoort hij twee maanden cel voorwaardelijk en een boete van 1500 euro eisen. Van opgeven wil hij desondanks niets weten.

De officier van justitie werpt hem voor dat hij ooien en lammeren ongezond, of voor hun leeftijd ongeschikt voer heeft gegeven. K. gooit bijvoorbeeld eten in, door mest bevuild stro. Uit controles van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit (NVWA) tussen april 2015 en juni 2016 blijkt verder dat schapen onvoldoende en slecht water krijgen, dat er kreupele, door ziekte en diarree verzwakte en magere beesten tussen lopen.

Schapen met een oogaandoening, nogal veel sterfte, kadavers die niet tijdig worden opgeruimd, dubieuze geneesmiddelen: de opsomming van de aanklager is droevig stemmend. ,,Naast het dierenwelzijn is ook de volksgezondheid in het geding.” De constatering is dat K. niet de aangewezen persoon is om een kudde van zo’n 1000 dieren op zes plekken in de regio te onderhouden, maar ’t vertikt om hulp in te roepen. Het dringende advies van deskundigen om te stoppen, slaat hij in de wind.

Zelf vindt hij dat het allemaal wel meevalt, en het in elk geval een stuk beter gaat dan in 2013. Voor soortgelijke feiten als waar hij gisteren voor het hekje staat, is hij destijds veroordeeld tot een boete van 2500 euro, waarvan 2000 als stok achter de deur. Omdat hij toch weer over de schreef is gegaan, wil de officier dat K. de twee mille nu ook betaalt. Niet in de laatste plaats vordert ze dat hij voortaan nooit meer dan 150 schapen heeft, en alleen op zijn boerderij  De uitspraak is op 11 april.

 

Seniorenpartij: voor zeven ton ‘genaaid’ door wethouder

Seniorenpartij Alkmaar voelt zich voor 700.000 euro ‘genaaid’ door wethouder Victor Kloos (OPA). Het draait om het krediet dat zonder instemming van de gemeenteraad is uitgetrokken voor de verlaging van de Noorderkade.

 SPA-fractieleider Arie Epskamp heeft nu schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders gesteld over het optreden van Kloos. “Tijdens de commissievergadering ruimte van 2 maart heeft de SPA gevraagd naar het voorstel ‘keuze voorkeursvariant verlaging Noorderkade en het daaraan verbonden uitvoeringskrediet.’ Drie weken later ontving de commissie een memorandum van de wethouder”, aldus Epskamp, en daar hebben wij nogal wat vragen over.”

“Want in het commissievoorstel van 17 maart 2016 stelde het college dat de commissie een ruimtelijke keuze voorgelegd werd, een (financiële) uitwerking en een verzoek om een uitvoeringskrediet zou nog volgen. Een definitieve instemming was niet aan de orde, want dat zou nog volgen en zo hebben de gemeenteraadsfracties zich in die commissievergadering ook opgesteld.”

Geschonden

SPA wil weten of Bruinooge, Kloos en hun collega’s erkennen dat ze die belofte hebben gedaan. “In het commissievoorstel stelde het college ook dat een uitwerking en een verzoek om een uitvoeringskrediet nog aan de gemeenteraad voorgelegd zouden worden. Volgens ons hebben ze deze toezegging aan de commissie geschonden. Ik wil graag weten of ze het daar mee eens zijn en hoor graag de uitleg.”

“In het memo van 23 maart stelden Kloos cs dat de middelen voor de verlaging van de Noorderkade beschikbaar zijn gesteld bij de begroting van 2017. Daar staat op pagina 132 onder de noemer 1 ‘uitvoeringsprogramma openbare ruimte Overstad’ een bedrag van € 4.637.000. Het college vindt blijkbaar dat de gemeenteraad daarmee had moeten weten dat dat groen licht voor verlaging van de Noorderkade betrof. Ik kan me dat niet voorstellen, maar ik hoor het graag.”

“Volgens de memo bedragen de kosten voor verlaging van de Noorderkade € 700.000. Zijn dit alle kosten die met het verlagen van de Noorderkade gemoeid zijn? En vindt het college echt dat de gemeenteraad met een zinnetje ‘openbare ruimte Overstad’, verstopt op pagina 132 van de begroting, haar budgetrecht inzake een bedrag van maar liefst zeven7 ton voor verlaging van de Noorderkade goed heeft kunnen uitvoeren?”

Zeven ton voor verlaagde Noorderkade. SPA wil daar meer over weten.

 

NH Beat in boek en expositie

Johnny and his Drifting Four, later The Vips, in 1962 gefotografeerd door T. Vlaanderen (Collectie Regionaal Archief Alkmaar).

Peter Smit, ex-collega bij het NHD, vertelt zaterdag 1 april om 17.15 uur over zijn boek NH Beat – Popcultuur tussen duin en polder. Dat gebeurt in het Stedelijk Museum Alkmaar, waar dan de tentoonstelling NH-Beat begint.

Het boek van Smit, die in zijn jaren bij de krant ook veel aandacht besteedde aan (pop-)muziek, beschrijft een muzikale periode van de jaren vijftig tot tachtig en zorgt er zo voor dat deze kenmerkende periode voor het nageslacht bewaard blijft. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel voor €24,50.

Het eerste exemplaar wordt gepresenteerd tijdens NH-Beat live in Victorie op 30 juni, twee dagen voordat de expositie aan de andere kant van het kanaal eindigt. Met beeld, geluid en fotomateriaal worden in het museum de roemruchte jaren zestig en zeventig teruggehaald.

Op de speellijst voor het concert NH-Beat live in het nieuwe Victorie staan in elk geval het destijds bijzonder populaire Shoreline in de originele bezetting en The Vips.

 

Toch cremeren in Alkmaar

Alkmaar krijgt toch een crematorium. De Raad van State heeft groen licht gegeven.

In november 2014 kreeg Monuta een omgevingsvergunning voor de bouw van een crematorium aan de Meerweg (Westrand). De rechtbank vernietigde in juni 2015 dit besluit, omdat de gemeente onvoldoende kon onderbouwen dat in de regio behoefte bestond aan nog een crematorium en niet duidelijk was of er aan alle provinciale regels werd voldaan.

De vergunninghouder en de andere partijen hebben hoger beroep aangetekend. In mei 2016 heeft de gemeente een opnieuw onderbouwd besluit genomen. De Raad van State oordeelt nu dat de gemeente de vergunning voor het crematorium terecht heeft verleend. Wanneer de bouw begint, is nog niet bekend.

 

Boulevard Noorderkade

De Noorderkade krijgt een verlaging langs het water van het Noordhollandsch kanaal over een lengte van ongeveer 110 meter. De ligging is tegenover de Ringersfabriek, direct naast het stadsstrand. Deze week is begonnen met de aanleg. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in juni klaar en is de boulevard deze zomer al te gebruiken.

 

Onderhoud Huiswaarderbrug: overlast

De Huiswaarderbrug gaat van vandaag (17 maart) tot en met maandag (20 maart) in onderhoud. Overlast is niet te vermijden. Friesebrug en Koedijkervlotbrug volgen.

Sommige onderdelen van drie bruggen over het Noordhollandsch Kanaal zijn aan vervanging toe. Om de bruggen voor nu en in de toekomst veilig te kunnen blijven bedienen, moeten ze worden aangepast aan de eisen van deze tijd.

Dit weekeinde is de beurt aan de Huiswaarderbrug. De Friesebrug staat op de agenda voor vrijdag 31 maart tot en met maandag 3 april. Beide bruggen blijven wel gewoon toegankelijk voor het auto- en fietsverkeer.

Friesebrug eind maart in onderhoud.

Na het onderhoud moeten een aantal testen uitgevoerd worden, waarvoor de brug open en dicht zal worden gezet. Het kan tijdens de werkzaamheden voorkomen dat de brug open en dicht gaat zonder dat er een boot doorheen vaart.

De werkzaamheden aan de Koedijkervlotbrug beginnen op maandag 10 april.

Heerhugowaardse mensenhandelaar cel in

De rechtbank heeft een 49-jarige man uit Heerhugowaard veroordeeld tot zeventien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. In april 2016 heeft hij zich schuldig gemaakt aan mensenhandel. Slachtoffer was een minderjarig meisje.

Via een website kreeg de man contact met het minderjarige meisje, dat in een psychiatrische instelling in België verbleef en woonruimte en werk zocht. De man bood het meisje onderdak aan op voorwaarde dat zij zijn slavin zou worden. Dat hield in dat zij seks met hem moest hebben en met andere mannen seks tegen betaling.

Zij is per trein naar Heerhugowaard gereisd en vervolgens door de man naar zijn woning gebracht. De man heeft foto’s van het meisje gemaakt voor een seksadvertentie waarin hij het meisje aanbood als prostituee/slavin. Hij heeft een kamer in zijn woning beschikbaar gesteld en een deel van de opbrengst gehouden. Na een paar dagen waarin het meisje tegen betaling seks had met andere mannen, bood hij haar te koop aan een andere man aan.

Het half jaar gevangenisstraf dat op de lat staat, moet hij alsnog uitzitten als hij zich bijvoorbeeld niet houdt aan de bijzondere voorwaarde dat hij gedurende vier maanden in de psychiatrische kliniek in Heiloo moet verblijven. Aansluitend op de klinische opname komt hij in het begeleid-wonentraject van de GGZ. De reclassering zal hem tijdens de proeftijd verder begeleiden.

De verdachte moet 3150 euro schadevergoeding betalen aan het meisje.