Archief per maand:

Archief per jaar:

Maandelijkse archieven: juli 2017

Tentoonstelling ‘meester van het licht’

Emanuel de Witte (1617-1692)

De binnenplaats van de Beurs in Amsterdam, 1653, olieverf op paneel, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
(bruikleen Stichting Willem van der Vorm / foto: Studio Tromp, Rotterdam)

Stedelijk Museum Alkmaar zet een van de getalenteerdste schilders uit de Gouden Eeuw in de schijnwerpers: Emanuel de Witte (1617-1692). Hij was de meester van het licht.

De tentoonstelling, van 23 september tot en met 21 januari 2018, biedt bovendien een inkijk in de tragische levensloop van deze markante persoonlijkheid. Het is de eerste keer dat er een monografische tentoonstelling aan Emanuel de Witte wordt gewijd. Dat is opmerkelijk, gezien het feit dat hij als grootste schilder van kerkinterieurs uit de tweede helft van de Gouden Eeuw wordt beschouwd.

In 2017 is het 400 jaar geleden dat De Witte in Alkmaar werd geboren en was een stad- en leeftijdgenoot van de kunstenaar Caesar van Everdingen. Zijn vader Pieter de Witte was hoofd van de Franse school. De jonge Emanuel volgde zijn opleiding bij stillevenschilder Evert van Aelst (1602-1657) in Delft.

Na een kort verblijf in Rotterdam en tien jaar Delft verhuisde Emanuel de Witte naar Amsterdam. Daar was hij op dat moment de enige architectuurspecialist. De Witte wist al snel zijn reputatie te vestigen. Tekenend voor deze reputatie is dat hij al in 1654 door de dichter Jan Vos onder de belangrijkste kunstenaars van zijn tijd werd gerangschikt – in een adem met Rembrandt en Govert Flinck.

Licht

Het was vooral de fenomenale lichtbehandeling waarmee hij indruk maakte: als geen ander wist hij te spelen met zonlicht dat door hoge kerkramen naar binnen valt en op zuilen en wanden reflecteert. Hij schilderde niet alleen protestantse – en katholieke gebedshuizen, maar introduceerde ook het imposante interieur van de Portugese synagoge te Amsterdam in de schilderkunst.

Wie het werk van Emanuel de Witte vandaag de dag in ogenschouw neemt, wordt getroffen door de verrassende veelzijdigheid van zijn oeuvre. Naast de Delftse en Amsterdamse kerkinterieurs waaraan hij zijn reputatie dankt, vervaardigde hij marktgezichten, genretaferelen, portretten en historiestukken. En bijna zonder uitzondering van grote levendigheid en hoge kwaliteit.

Dankzij bijzondere bruiklenen zoals Interieur van de Oude Kerk in Delft uit het Metropolitan (New York) en Gezicht op het grafmonument van Willem de Zwijger in de Nieuwe Kerk te Delft uit het Palais des Beaux-Arts (Lille), de twee bijna identieke interieurscènes met een virginaalspeelster – uit Rotterdam en Montreal – en andere bruiklenen uit onder meer Jeruzalem, Londen en Parijs kunnen we de variëteit en de kwaliteit van De Wittes oeuvre in Stedelijk Museum Alkmaar in de volle breedte laten zien.

Een portret van De Witte werd helaas niet overgeleverd. Verschillende bronnen beschrijven de schilder – die een kleurrijke levenswandel en bepaald geen makkelijk karakter moet hebben gehad – met zoveel verve dat we toch een zeker beeld van hem krijgen.

Dankzij ‘zynen weerborstigen aart’ (aldus biograaf Arnold Houbraken in 1718) raakte hij keer op keer verzeild in ruzies, conflicten en rechtszaken. Geplaagd door persoonlijke problemen met verhuurders en achterstallige betalingen pleegt hij in 1692 uiteindelijk zelfmoord. Daarmee kwam een tragisch einde aan een kleurrijke loopbaan.

100 kilometer door land van Leeghwater

De 100 van Leeghwater wordt dit jaar voor het eerst gelopen. Op 4 augustus om 20 uur is de start van de wandeltocht van 100 kilometer door het land van Leeghwater.
De lange afstandswandeltocht, die begint op het Kerkplein in Zuidschermer, voert door de Schermer en werelderfgoed Beemster. Over prachtige dijken, door authentieke dorpjes, langs de beroemde molens en via natuurgebied Eilandspolder. Langs de route liggen veertien horecagelegenheden, die als rust- en stempelpost voor de wandelaars fungeren.
Er is een route-app beschikbaar in de Playstore (Android) onder de naam ‘100 van Leeghwater’.

Restaurantketen Vapiano samen met foodora

Restaurantketen Vapiano gaat voor de online bezorging van hun gerechten in Nederland samenwerken met bezorgdienst foodora.
Vapiano werd in 2002 in Hamburg (Duitsland) opgericht en heeft meer dan 185 vestigingen in 31 landen op vijf verschillende continenten. Het Italiaanse restaurant staat naast verse pasta’s, pizza’s, antipasti en salades bekend om huisgemaakte sauzen, dressings en pesto’s. De samenwerking tussen beide bedrijven zal in eerste instantie beginnen in Rotterdam, met de bedoeling dat andere steden zullen volgen.
foodora is in oktober 2014 gelanceerd in Duitsland en bezorgt gerechten van kwaliteitsrestaurants in inmiddels tien landen en 65 verschillende steden. De gerechten zijn snel besteld via de Android- of iOS-app of via de website en staan binnen 30 minuten op tafel dankzij de fietsende bezorgers. Bestellen kan iedere dag vanaf 9 tot 23 uur in Amsterdam en vanaf 11 uur in Utrecht, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Leiden en Haarlem.

 

Kiesjefolders.nl ideale oplossing voor ja-ja-sticker

De ja-ja-sticker komt er aan. Wie niet zo’n plakker op de voordeur heeft, ontvangt geen folders van favoriete winkels meer. Onder anderen voor deze consumenten is Kiesjefolders.nl de ideale oplossing.

Onder meer Amsterdam, Utrecht en Leiden bereiden de invoering van de ja-ja-sticker voor. “Zonder sticker geen acties en aanbiedingen meer in de brievenbus”, waarschuwt marketing- en detailhandelsspecialist Aldo Breed, de man achter Kiesjefolders.nl. “De gemeente Amsterdam gaat vanaf 1 januari de sticker invoeren.” Voor de mededeling van de gemeente, klik op de link https://www.amsterdam.nl/afval/nieuws/ja-ja/.

“En als er een schaap over de dam is, volgen er meer. In Leiden en Utrecht lijkt de kogel ook door de kerk. In andere gemeenten zoals Zaanstad is er inmiddels over gesproken.”

Zekerheid

Consumenten die de zekerheid willen hebben dat ze de folders van hun favoriete winkels ontvangen, komen uit bij Kiesjefolders.nl. In de afgelopen vijf maanden hebben maar liefst 23.000 mensen die keuze al gemaakt. Zij gingen naar de site www.kiesjefolders.nl en selecteerden de folders die zij wilden ontvangen. De folders worden wekelijks en gratis door Sandd thuisbezorgd op naam in een eigen pakket.

“Ik zie aan het grote aantal deelnemers in korte tijd dat er bij de consument een enorme behoefte is aan een zelf gekozen folderpakket. We krijgen dan ook veel complimenten. Consumenten ontvangen en lezen graag de folders van de eigen favoriete retailers. Folders leveren voordeel op maar zijn ook gezellig om te lezen.”

“Veel van onze deelnemers wonen overigens in gebieden buiten de bebouwde kom, waar de standaard folderpakketten niet of nauwelijks worden bezorgd. Zij willen echter wel graag de folders van favoriete winkels ontvangen. De meeste deelnemers komen uit Amsterdam, waar we eind januari zijn begonnen.”

In Denemarken is het vanaf 2013 al mogelijk voor consumenten om zelf te kiezen welke folders hij wil ontvangen. Ruim 25 procent van de Deense huishoudens maakt hier gebruik van.

 

Extra geld voor stolpen Schermer

Stolpsubsidie.

De Alkmaarse gemeenteraad stelt met ingang van 2018 extra geld beschikbaar voor onderhoud aan stolpen in Schermer.
Het agrarisch erfgoed in Schermer is bijzonder en er wordt zuinig mee omgesprongen. Het zijn veelal eeuwenoude stolpen die al meerdere generaties in het bezit zijn van dezelfde familie. Om eigenaren van stolpen te ondersteunen bij het onderhoud is het subsidiebudget aangevuld. Het is dan wel noodzakelijk dat de stolp staat geregistreerd als gemeentelijk monument. De stolp krijgt dan een beschermde status. Ongeveer 100 stolpen komen in aanmerking voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst.
Vooruitlopend op de aanmeldingen, is voor de eerder genoemde 100 panden een eerste waardering gemaakt aan de hand van een puntentelling. De eigenaren van deze panden hebben deze informatie per brief ontvangen. Dit is een aanzet voor een uitgebreider omschrijving, die nodig is voor de onderbouwing om stolpen op de lijst te plaatsen. Een deskundige komt na aanmelding ter plaatse beoordelen of de stolp wel of niet in aanmerking komt voor de gemeentelijke monumentenlijst.
Uiteraard is het voor de eigenaren van stolpen niet verplicht de stolp te laten beschermen als monument. Het is wel zo dat alleen stolpen die op de gemeentelijke monumentenlijst staan in aanmerking kunnen komen voor de bijhorende subsidieregeling van jaarlijks maximaal € 6000. En voor cascoherstel maximaal €12.000.

OPA breekt lans voor verruiming openingstijden Achterdam

De grootste politieke partij in Alkmaar, OPA, heeft gisteren tijdens de vergadering van de raadscommissie bestuur en middelen, een lans gebroken voor verruiming van de openingstijden van de Achterdam.

OPA’s fractievoorzitter Jan Hoekzema was zeer duidelijk. Waar andere raadsleden, VVD-factievoorzitter John van der Rhee uitgezonderd, hun oren lieten hangen naar de (valse) emoties over vermeende overlast van omwonenden ( in het stadhuis aan de Langestraat vertegenwoordigd door Pim de Ridder), hanteerde Hoekzema het principe dat slechts de feiten mogen spreken.

En die feiten zijn, zoals ook inspreker Arno Ruitenbeek namens kamerverhuurder Frans Snel, dat van de overlast door of van de Achterdam niet of nauwelijks sprake is. De cijfers zijn afkomstig uit overzichten van de politie.  Al vele jaren lang levert de Achterdam geen serieuze problemen op voor de omgeving, is de constatering die iedereen die de officiële, door het korps aan Ruitenbeek en Snel verstrekte documenten ziet.

Spijtig

Het is daarom extra spijtig om te zien dat sommige gemeentepolitici helemaal niet benieuwd zijn naar die cijfers. Ze hebben zelfs niet gereageerd op Ruitenbeeks aanbod om ze hen toe zenden. “Het enige dat ik hier uit kan opmaken”, aldus Frans Snel, “dat ze hun verhaal niet willen laten verpesten door de feiten. Ze vertellen liever sprookjes over overlast, om in het gevlei te komen van De Ridder en zijn club genaamd Hart van Alkmaar.”

Snel is daarom zeer blij met de steun van Hoekzema en zijn OPA, zoals hij ook een dankjewel laat uitgaan naar John van der Rhee. “Ik hoop van harte dat hun duidelijke opstelling in oktober, als de gemeenteraad een besluit neemt over de verruiming van de openingstijden van de Achterdam, de balans in het voordeel van de sekswerkers en de exploitanten laat doorslaan.”

Achterdam krijgt steun van OPA en VVD.

Hieronder de tekst die Arno Ruitenbeek, journalist en auteur van het naslagwerk ‘De Achterdam, hoe een Alkmaars straatje het strijdtoneel werd van advocaten en politici’, op 11 juli uitsprak:

Geachte commissie, overige aanwezigen,

Namens Frans Snel, kamerverhuurder op de Achterdam, wil ik graag nog iets onder de aandacht te brengen, alvorens het komt tot een definitief besluit over de ‘verruiming van de openingstijden van de Achterdam’.

Deze boodschap zou kunnen luiden: Overlast? Welke overlast? Ik haak daarbij in op de zesde en laatste conclusie uit de brief van de burgemeester met het onderwerp ‘motie verruiming openingstijden Achterdam’, gedateerd 6 juni:

In het besluit tot al dan niet verruimen van de sluitingstijden dient een afweging te worden gemaakt tussen de wens van verruimde sluitingstijden door exploitanten en sekswerkers op de Achterdam en  de door bewoners aangegeven vergroting van reeds aanwezige (horeca-)overlast.

Bruinooge zet horeca nog tussen haakjes. Maar had hij dat niet gedaan, dan had hij de spijker op zijn kop geslagen. De overlast waarover hier wordt gesproken, is geen overlast van de Achterdam. Zij die roepen dat het anders is, ontkennen de feiten.

De keiharde cijfers komen van onverdachte zijde, namelijk de politie.  Uit haar overzichten blijkt dat van overlast van en door de Achterdam en directe omgeving al lang geen sprake is.

Ik citeer:

Overlast (overige delicten openbare orde) op of door de Achterdam. In het jaar 2010: 2. In 2011: 0 (nul). 2012: 4. 2013: 0. 2014: 1. 2015: 0. 2016: 0.

Ik verstrek u desgewenst graag een kopie deze documenten.

De conclusie die we uit deze cijfers moeten trekken is dat het niet gaat om Achterdam-overlast en dat dit dus nooit een argument mag zijn om tegen de verruiming te zijn.

Laat alstublieft de feiten spreken, en ga mee met ons voorstel om de openingstijden als volgt te verruimen: de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag tot maximaal 03.00 uur en alle overige nachten tot maximaal 02.00 uur.

Gebeurt dat niet, dan is er sprak van rechtsongelijkheid. Want de horeca en de casino’s en speelhallen in Alkmaar hebben vrije sluitingstijden, dan wel veel ruimere openingstijden dan de Achterdam. Terwijl de veel besproken overlast nu juist door de horeca wordt veroorzaakt. Ik verwijs naar een persbericht van de gemeente over de nieuwe horecawet 2015, over de vrije sluitingstijden van de horeca en de proef die daarvoor is gehouden.

De gemeente zegt daarin letterlijk:

 Er blijft echter een groep bewoners in de binnenstad die wel een gevoel van onveiligheid (13%) en overlast (17%) ervaren en die van mening zijn dat dit is toegenomen sinds de invoering van de vrije sluitingstijden. Ook de politie en stadstoezicht melden dat het met name in de late uurtjes onrustiger is dan voorheen. Vanuit deze eerste evaluatie worden daarom een aantal aanbevelingen gedaan om ook voor deze groep bewoners de mate van overlast terug te dringen, zoals het onderzoeken van maatregelen voor het terugbrengen van geluidsoverlast en het instellen van een horecaoverlast-loket.

Ik zie niet in waarom voor de Achterdam andere regels moeten gelden.

 

Foto’s en kaas

Anna Lena Mehr van World Press Photo luidt overmorgen (14 juli) om 10 uur , de bel van de Alkmaarse kaasmarkt.

De World Press Photo-expositie van de beste niieuwsfoto’s van 2017 is van vrijdag tot en met 20 augustus te zien in de Grote Kerk in Alkmaar. Dat is de eerste keer. Vandaar de uitnodiging aan Mehr om de Alkmaarse kaasmarkt officieel te openen.

De eerste WPP-tentoonstelling werd in 1955 in Amsterdam gehouden. Ook nu gaat de tentoonstelling in de hoofdstedelijke Nieuwe Kerk in première. Vervolgens reist de expositie de wereld over. Dit jaar onder andere naar Sydney, Berlijn, Rio de Janeiro én Alkmaar.

De gratis toegankelijke expositie bevat foto’s van 45 prijswinnaars uit 25 landen. De Alkmaarse Grote Kerk is van dinsdag tot en met zondag van 11 en 17 uur gratis toegankelijk. Zie voor verdere informatie www.grotekerk-alkmaar.nl.

Kaasmarkt. Eigen foto.

Taakstraf voor dodelijk ongeval Wijkertunnel

De rechtbank in Haarlem heeft de 54-jarige K.T. uit Leeuwarden veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden voor dodelijk verkeersongeval bij de Wijkertunnel.

T. botste op 15 september 2015 vlak voor de ingang van de Wijkertunnel bij Beverwijk met hoge snelheid op de stilstaande auto van het slachtoffer. Door die aanrijding vloog de auto van het slachtoffer in brand en is het slachtoffer overleden

Volgens de verdachte ontstond het ongeluk door slecht functionerende matrixborden en niet door gevaarlijk rijgedrag. De rechtbank acht echter op basis van getuigenverklaringen bewezen dat de matrixborden en het verkeerslicht functioneerden, ook al omdat het slachtoffer zijn auto juist tot stilstand bracht.

Onoplettend

Nu de Fries zowel de matrixborden met de waarschuwing en snelheidsbeperking van 70 respectievelijk 50 km per uur), het knipperende verkeerslicht, noch de stilstaande auto heeft gezien en hij met onverminderde snelheid van 112 km per uur op het slachtoffer is gebotst, is de rechtbank van oordeel dat hij aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend verkeersgedrag heeft vertoond.

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank, naast het blanco strafblad van verdachte, meegewogen dat T. zeer begaan is met de nabestaanden van het slachtoffer en hij oprecht berouw heeft getoond.

Ook heeft T. meteen en samen met anderen gepoogd het slachtoffer uit zijn auto te redden. Dat is niet gelukt, waardoor hij getuige van de afschuwelijk afloop.De rechtbank weegt mee dat die ervaring in het geheugen van verdachte gegrift staat, en hij sinds het ongeval onder behandeling staat van een psychiater.

 

Provincie waarschuwt wel erg laat voor ernstige hinder

Werkzaamheden Leeghwaterbrug (N242) in Alkmaar 

Het verkeer over de provinciale weg N242, vanaf de A9 richting Heerhugowaard  en Omval (Ranzijn, Gamma) bij Alkmaar heeft er al een dikke week veel last van. En nu pas komt de provincie Noord-Holland met een persbericht over de ingrijpende werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug.

Beter laat dan nooit, denken ze in Haarlem. ‘De provincie raadt weggebruikers aan om de Leeghwaterbrug zoveel mogelijk te vermijden. De afsluitingen tijdens de zomer kunnen voor ernstige hinder zorgen. Vooral op werkdagen en tijdens de spits verwacht de provincie flinke filevorming en/of vertraging’. De werkzaamheden zijn al gestart en duren maar liefst tot eind 2018.

Aan het brugdeel richting Heerhugowaard voert de provincie groot onderhoud uit. Tot en met 21 juli is er maar één rijstrook beschikbaar. In de avond en nacht van vrijdag 21 juli vanaf 21 uur tot zaterdagochtend 22 juli 9 uur is de Leeghwaterbrug in beide richtingen afgesloten.

Van zaterdag 22 juli 9 uur tot en met maandagochtend 4 september 5 uur rijdt het verkeer in beide richtingen over een rijstrook per rijrichting. De toerit Diamantweg richting Heerhugowaard is afgesloten. De omleidingsroutes worden ter plekke met borden aangegeven.  

Het brugdeel richting Alkmaar wordt volledig vervangen.

 

 

 

Slipper(tje)

Een slippertje op het strand maken kan vanaf nu bij strandtent Rapa Nui in Bloemendaal. Dat biedt gasten verkoeling met de Havaianas-douche.
In Spanje, Frankrijk, Italië en België konden strandgangers het zand al van zich afspoelen onder de gigantische slipper. Om vervolgens te genieten van een lekker drankje of hapje bij Rapa Nui.