Archief per maand:

Archief per jaar:

Maandelijkse archieven: september 2017

Zieke essen gekapt in Robbenoordbos

Paars: deze essen worden gekapt.
Blauw: route voor (brom-)fietsers.

Zieke essen worden gekapt in het Robbenoordbos en Dijkgatbos, in de kop van Noord-Holland. Het fietspad langs de A7 wordt omgeleid door het bos.

In het Robbenoordbos en Dijkgatbos wordt een groot deel van de zieke essen weggehaald. Ze vormen een potentieel gevaar voor bezoekers en passanten. Deze werkzaamheden beginnen op woensdag 4 oktober. De verwachting is dat de werkzaamheden begin december afgerond zijn.

Sinds een aantal jaren heerst de essentaksterfte. Deze wordt veroorzaakt door een schimmel die de boom aantast en uiteindelijk vernietigt. Het Robbenoordbos en Dijkgatbos bestaan voor tien procent uit essen. Bijna alle essen zijn aangetast en gaan het op een enkeling na het niet overleven. Voor de (verkeers-)veiligheid van bezoekers en deelnemers van het verkeer langs de bossen wordt de helft van de essen met spoed weggehaald. De overige bomen in de bosvakken blijven staan zolang ze geen gevaar vormen.
Hinder
Bezoekers van het Robbenoord- en Dijkgatbos kunnen hinder ondervinden. Er wordt met zwaar materieel gewerkt. Paden zijn tijdelijk minder goed toegankelijk. Dit wordt in het bos aangegeven. Stammen zullen tijdelijk in de bermen en op de parkeerplek van de Sluitgatweg gestapeld worden. Daarnaast wordt het fietspad langs de A7 omgeleid vanaf 4 oktober door het bos. Zodra daar de werkzaamheden langs de a7 zijn afgerond, wordt het fietspad uiteraard vrijgegeven.

3,5 jaar cel geëist tegen IJmuidens witwasechtpaar

Het openbaar ministerie verdenkt de 62-jarige Freek de K. en zijn even oude echtgenote Marjanna L. uit IJmuiden van grootschalig witwassen. Zij hoorden respectievelijk twaalf en 30 maanden gevangenisstraf tegen zich eisen.
Een familielid, Danny K. (52) uit Velserbroek, dreigt acht maanden de bak in te gaan. Het trio staat terecht tijdens een meerdaags proces in de rechtbank op Schiphol. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan schijnconstructies met huurpenningen, salaris en girale leningen/giften; schijnconstructies rondom de verkoop van een auto; onverklaarbare uitgaven aan sieraden; en onverklaarbaar aangetroffen contant geld.
De feiten moeten volgens het OM worden beoordeeld in relatie tot de omvangrijke drugs- en witwaszaak tegen De K. en consorten. Dat onderzoek startte in 2008 onder de naam Vista (zie onder). Er is toen onder andere beslag gelegd op enorme hoeveelheden bankbiljetten die de verdachten voorhanden hadden.
De officier van justitie: “De strafzaak Vista is inmiddels klaar: de verdachten hebben voor de feiten van toen onherroepelijke straffen gekregen. Maar tijdens de rechtsgang van Vista heeft het echtpaar nieuwe witwasfeiten gepleegd. Feiten waarvoor zij zich nu moeten verantwoorden.”
‘Huurpenningen’
In maart 2012 deed een bank melding van ongebruikelijke transacties op de rekening van De K. Er wordt dan al bijna een jaar maandelijks €4000 bijgeschreven als ontvangen huuropbrengsten van een pand in IJmuiden. De K. zou dit pand verhuren aan K. “Opmerkelijk is dat de waarde van het pand in geen verhouding staat tot de ontvangen huurpenningen. Elektriciteit was bovendien niet aanwezig en een sleutel van het pand had huurder K. niet. Hierna is het onderzoek naar vermoedens van financiële schijnconstructies van start gegaan.”
Marjanna L. wordt verweten administratieve werkzaamheden te hebben verricht voor een opmerkelijk hoog maandsalaris, gelet op het feit dat de omzet van het bedrijf nihil was. ” Werkgever K. verklaarde dat hij niet wist hoeveel uren de verdachte per week werkte, dat zij geen vaste werktijden had, dat haar werkplek bij haar thuis was, dat hij geen personeelsdossier van haar had bijgehouden en dat hij ook geen functioneringsgesprekken met haar had gevoerd.
“Eerlijk gezegd ken ik geen organisatie waar administratief medewerkers zo vrij worden gelaten”, merkt de officier op. Het OM concludeert dan ook dat er zonder economische grond giraal geld is verschaft aan verdachte L. Iets dat in onderzoek Vista ook al speelde. “Het begrip ‘déjà vu’ dringt zich op”, aldus de aanklager.
Cruise
Het echtpaar had volgens de officier helemaal geen financiële hulp nodig: “Ja, verdachte zégt wel dat al zijn geld in beslag was genomen, hij zégt wel dat hij geen enkel inkomen had, en hij zégt wel dat hij en zijn vrouw moesten leven van giften en leningen, maar dat acht ik volstrekt ongeloofwaardig.”
“Dat blijkt bijvoorbeeld uit de luxe cruise van Zuid-Afrika naar Singapore, die L. een maand lang maakte. En uit het feit dat zij 3,5 jaar nauwelijks giraal voor levensonderhoud hebben betaald, wat duidt op de aanwezigheid van contant geld. Er werd alleen giraal betaald als het giraal moest, zoals de hypotheeklasten. Noodzaak tot leven van leningen en giften? Welnee, verdachten hadden helemaal geen behoefte aan leningen of giften. Er was voldoende geld. Waar ze wél behoefte aan hadden was giraal geld. Met een legaal en eerlijk voorkomen, zodat de hypotheeklasten betaald konden worden.”
De laatste in de reeks van mistgordijnen betreft de verkoop van een BMW X6 voor tenminste €14.500 meer dan die BMW op dat moment bij verkoop aan particulieren waard was. “In het reguliere economische verkeer kan niemand een gebruikte auto voor 30 procent boven de normale prijs verkopen”, besluit de officier.
Prullenbak
Tot slot de aangetroffen sieraden met een getaxeerde aanschafwaarde van maar liefst ruim €135.000. Juwelen van Chopard, een parelketting, een Rolex. “Het moet allemaal contant zijn aangeschaft. Ook blijft onduidelijk wat de herkomst is van het in de woning van het echtpaar aangetroffen geldbedrag van ruim een half miljoen euro. Biljetten van €500 lagen op tientallen plekken in huis verstopt, tot onder in een prullenbak in de keuken aan toe”, aldus de officier.
“Gewone, brave, burgers komen nooit in aanraking met dit soort biljetten. Die weten niet eens de kleur van zo’n biljet.” De door verdachte L. afgelegde verklaring over de herkomst van het geld is niet verifieerbaar. Ook staat dit bedrag in geen verhouding tot de legale inkomsten van het echtpaar. De K. heeft verklaard niets van dit geld af te weten, omdat hij in de gevangenis zat toen het werd aangetroffen. Nu dat wordt bevestigd door zijn echtgenote, kan het OM alleen voor haar een veroordeling vragen.
“Met behulp van familie en bekenden hebben verdachten geld witgewassen, door op de bankafschriften termen als ‘huur’, ‘salaris’ of ‘lening’ te zetten. Het ziet er op de bankrekeningen dan uit als eerlijk geld, waar je eerlijke betalingen mee kunt doen. Maar het zijn financiële schijnconstructies.”.
“Verder heeft L. geen verklaring kunnen geven voor de aanwezigheid van grote bedragen contant geld en uitgaven aan juwelen. Daarom vindt het OM dat met voldoende mate van zekerheid kan worden uitgesloten dat de geldbedragen of goederen waarop de verdenking betrekking heeft, een legale herkomst hebben en dat een criminele herkomst (dus) als enige aanvaardbare verklaring kan gelden.”
De rechtbank doet naar verwachting uitspraak op 12 oktober.

De Vistazaak draaide om internationale drugshandel en het witwassen van de opbrengsten daarvan. 21 verdachten zijn veroordeeld, twee vrijgesproken. Hier een verkort overzicht.
Freek de K. : 8 jaar cel, verbeurdverklaring € 180.000.
Peter S. : 4 jaar cel.
Frans de V. : 4 jaar cel.
Danny K. : 1 jaar cel.
Marjanna L. : 1 jaar cel waarvan 5 maanden voorwaardelijk, proeftijd van 2 jaar.

Zes jaar en tbs voor doden cafébaas

De Haarlemse rechtbank heeft K. van de W. (56) uit IJmuiden veroordeeld tot zes jaar cel en tbs met dwangverpleging voor doodslag van cafébaas Jos Korver in IJmuiden. De officier van justitie had ‘slechts’ twee jaar was geëist.
De rechtbank acht op basis van forensisch bewijs en diverse getuigenverklaringen bewezen dat Van de W. de uitbater van café Cheers het slachtoffer op 11 december 2016 met diverse messteken, onder meer in de rug, de zij en de hals, van het leven heeft beroofd.
De verdediging had zich beroepen op noodweerexces. In verband met een conflict tussen de verhuurder van de woning en verdachte zou het slachtoffer de verhuurder, zijn schoonvader, hebben willen helpen om verdachte uit de woning te zetten. Het slachtoffer zou de verdachte daarbij hebben aangevallen.

Verworpen
De rechtbank heeft dit verweer verworpen. De rechtbank constateert dat het door de verdediging geopperde scenario geen enkele steun vindt in het dossier. Niet aannemelijk is geworden dat verdachte door het slachtoffer is aangevallen, en dus is er ook geen sprake van noodweer of noodweerexces.
“Door het slachtoffer het leven te benemen, is de nabestaanden onherstelbaar leed aangedaan. Maar ook voor de samenleving is deze doodslag zeer schokkend geweest. De door de officier van justitie geëiste gevangenisstraf van twee jaar en tbs met dwang doet dan ook onvoldoende recht aan de aard en de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder dit is begaan”aldus de rechters.
Van de door vier nabestaanden als benadeelde partij ingediende vorderingen wijst de rechtbank de materiele kosten zoals kosten voor de uitvaart, de notariskosten en verhuiskosten van café Cheers, ruim 8000 euro, en shockschade tot een bedrag van 15.000 euro toe; het slachtoffer was voor de ogen van z’n schoonvader neergestoken.

Gratis naar Stedelijk voor ‘Van Alkmaar de victorie’

Het Stedelijk Museum Alkmaar is op zaterdag 7 oktober gratis toegankelijk, in verband met de viering van Alkmaars ontzet op 8 oktober.

Weet u niet meer precies waarom de Victorie nu juist in Alkmaar begon? Of wilt u weten wie Trijn Rembrands was? Dan is het zaak om 7 oktober naar het Canadaplein te gaan en zelf de zeven zenuwslopende weken van het Beleg van Alkmaar te ondergaan.

Er zwerft die dag een eenzame figuur door de catacomben van het museum. Dat is Angelo Álvaro de Arbizo, een Spaans soldaat uit het leger van Alva. Zijn verhaal geeft een andere kijk op de 80-jarige oorlog. Ook geuzengroep Vive les Gueux geeft acte de présence met trommels en vlaggen en geuzenliederen, waarin ze aangeven dat ze onverschrokken hebben gestreden tegen de vermaledijde Spanjool. ‘Van Alkmaar de victorie’.

Alkmaar belegerd in 1573.

Het museum is open van 11 tot 17 uur. Het optreden van de Spaanse soldaat is om 11, 13 en 16 uur, terwijl Vive les Gueux van 11 tot 15 uur te horen en te zien is.

26 miljoen tegen cyberspionage

Koning Willem-Alexander liet vanmiddag tijdens de Troonrede weten dat er extra geld komt om de toenemende risico’s en dreigingen in de digitale wereld beter het hoofd te kunnen bieden. Die 26 miljoen euro is volgens het kabinet nodig om op te treden tegen onder meer cyberspionage.
Spionage is een van de meest voorkomende vormen van internetcriminaliteit. Aldus Verizon, de internationale beveiligingsspecialist die elk jaar het Data breach investigation report (DBIR) uitbrengt. Enkele feiten op een rij.
Cyberspionage is stelen van vertrouwelijke informatie die is opgeslagen op computers of netwerken van overheidsinstellingen en andere organisaties. De daders werken niet binnen de organisatie. Vaak zijn ze gelieerd aan een staat en/of hebben ze financiële motieven voor hun aanvallen.
Veel aanvallen beginnen met phishing om wachtwoorden te achterhalen. Vervolgens wordt doorgaans malafide software binnen het netwerk geïnstalleerd die achterdeuren creëert, die worden gebruikt om ongezien in en uit het netwerk te komen. Omdat de aanvallers heel gericht op zoek gaan naar sleutelfiguren binnen de organisatie, kunnen ze snel werken en soms al binnen enkele minuten vertrouwelijke documenten naar buiten slepen.
Uit het DBIR 2017 van Verizon blijkt dat de overheid zelf bij de voornaamste doelwitten van cyberspionage hoort. Wereldwijd is 34 procent van alle cyberspionageaanvallen gericht tegen overheden. Alleen de maakindustrie is met 35% nog iets vaker slachtoffer.
Enkele relatief eenvoudige beveiligingsmaatregelen die het risico op dit soort aanvallen verkleinen zijn het gebruiken én bijhouden van antivirus software, analyse van e-mailattachments, een rapportageprocedure voor verdachte mail, gebruik van 2-factor authenticatie en segmentatie van het netwerk.

 

Werk Waarderhout onmogelijk door slecht weer

De werkzaamheden in de Waarderhout, langs de Rustenburgerweg in Heerhugowaard, zijn uitgesteld vanwege het slechte weer.

De grote machines zullen de Waarderhout voor onbepaalde tijd gaan verlaten. De kraanmachine op rupsbanden blijft de komende dagen nog wel in het gebied. Daarbij kan het zo zijn dat er (waar mogelijk) met de hand en motorzaagmachine verder gewerkt wordt. De reden is het uitzonderlijk slechte weer.
“We zijn nog maar halverwege de maand september maar nu is al bijna twee keer zoveel regen gevallen (150 millimeter) dan normaal in deze maand (80mm). Helaas loopt het water moeilijk weg in de Waarderhout”, aldus boswachter Maarten Duinker.
Voor nu is het wachten op drogere tijden. Een planning is vooralsnog moeilijk nu te maken. Mochten er ontwikkelingen zijn dan laten we het spoedig weten.  De wegen worden waar mogelijk zo veel mogelijk gladgetrokken. Na alle werkzaamheden worden de paden weer opgeknapt. Het devies voor de komende tijd blijft: laarzen aan.”
“Excuses voor het ongemak. Omgevallen bomen die door de storm van gisteren op de paden zijn gevallen worden de komende dagen weg gehaald.”

Machtsmisbruik gemeente: Snel krijgt vierde kamer niet

De gemeente Alkmaar misbruikt zijn macht om Frans Snel zijn vierde peeskamer op de Achterdam te onthouden. Dat is de keiharde conclusie die zijn advocaat trekt uit twee ‘aparte’ brieven die de kamerverhuurder recentelijk kreeg. Op 7 september 2017 was het gedonder in de glazen op het stadhuis.
Op 24 juli kreeg Snel uit naam van B&W van de ‘unitmanager vergunning- en subsidieverlening’ een brief. Het college is van plan de ‘van rechtswege verleende vergunning voor de uitbreiding van de seksinrichting in het pand Achterdam 3-5 met een vierde werkkamer in te trekken’.
Reden: Snel zou, sinds de verlening van de vergunning op 17 juli 2014, geen gebruik hebben gemaakt van de verleende vergunning. De withete ondernemer: “Een enorme blunder.” Zijn advocate Vera Platteeuw legt het afgelopen week, 7 september, de twee juristen van de gemeente haarfijn uit. Nota bene: de ambtenaren die de brief hebben geschreven, cq ondertekend, blinken uit door afwezigheid.
Platteeuw: “De vierde kamer was in strijd met de algemene plaatselijke verordening, waarin het maximum van 69 kamers is opgenomen. Echter, de APV bepaalt slechts dat in het pand maar drie kamers mogen worden gebruikt en niet welke specifieke kamer. Achterdam 3-5 heeft vier kamers, en voor drie daarvan is een exploitatievergunning afgegeven. Nooit is vermeld om welke kamers het ging.”
Bewijs
“Daarom is de argumentatie in de brief van de gemeente niet valide. Ik wil het bewijs zien van de stelling dat de zogenoemde vierde kamer, voorheen een werkkast, nooit is gebruikt. Heeft de controlerend ambtenaar drie jaar 365 dagen lang gecontroleerd of dat zo is, en waar zijn dat de foto’s en rapporten?” De juristen snappen niets van het betoog, noch hebben de bewijzen.
Platteeuw maakt ze helemaal zenuwachtig met het vervolg van haar betoog: “Wij wachten op uw antwoord en de bewijzen, voordat we verder ingaan op uw plan tot intrekking van de omgevingsvergunning. Wij gaan dan ook niet zeggen of de werkkast ooit wel is gebruikt in de afgelopen drie jaar, of niet. Want indien wel, trekt u cliënts nieuwe vergunning in, omdat hij vanuit het oogpunt van exploitatie slechts driekamers mocht gebruiken. En hetzelfde doet u als hij zegt dat de kamer nooit gebruikt is, want dan geeft hij toe.”
De handelwijze van de gemeente is zo abject, dat Platteeuw naar de Nationale Ombudman zal stappen om te vragen om een onderzoek naar misbruik van macht om Snel iets te ontnemen waar hij recht op heeft. Bovendien wordt een verzoek wet openbaar bestuur (WOB) ingediend om te achterhalen hoe de procedure voor de afgifte van de exploitatievergunningen van de afgelopen maanden precies is verlopen en welke bestuurder zijn handtekening heeft gezet onder de niet onderbouwde documenten zoals de intrekking.
Weigeren
Dat burgemeester Piet B. en zijn gevolg er op uit zijn Snel de voet dwars te zetten in zijn streven een vierde kamer te openen, blijkt ten overvloede nog eens uit de brief die op 2 september op zijn deurmat ploft. Daarin de aankondiging dat Snels verzoek van 13 juni 2017 voor een exploitatievergunning voor een vierde kamer zal worden geweigerd, ‘omdat deze ruimte nog niet is beoordeeld op hygiëne en zedelijkheid’.
Platteeuw: “Het is opvallend, en dat is een eufemisme, dat op het moment dat de toestand over de intrekking van de omgevingsvergunning speelt, er nog een brief overheen komt over de weigering van de nieuwe exploitatievergunning. Ik vermoed dat de gemeente de intrekking van de omgevingsvergunning op niet valide gronden misbruikt om een valide reden te veroorzaken voor de weigering van de nieuwe exploitatievergunning.”
Net als in juli ontploft Snel en brengt hij de politieke gemeenteraadsfracties op de hoogte van de vuile streken die in het historische gebouw aan de Langestraat worden uitgedacht. Snel: “De exploitatievergunningverlening is sinds de jongste uitspraak van de Raad van State een kwestie van wie het eerst komt, het eerst maalt.”
“Als ik als eerste een vergunning indien en daardoor het maximumaantal van 69 kamers daarmee is bereikt, moet een van mijn collega-ondernemers een kamer inleveren. Dat is lullig, maar zo zijn de regels (zo is de APV) en zo moet het worden gespeeld. Over de vierde kamer heb ik vijf jaar een juridische strijd gevoerd met de gemeente, zij weten ook hoe de hazen lopen.” Het hygiëneonderzoek heeft wel degelijk plaatsgehad, nadat de werkkast was omgebouwd tot vierde kamer. Platteeuw: “Hierbij gaat het, let wel, om een exploitatievergunning en die ziet op het aantal kamers. Om te voorkomen dat de gemeente hem zo’n vergunning weigert, heeft Snel aparte aanvragen gedaan voor drie kamers, en voor een vierde kamer.”
“Uitgaande van de roulatie, dus het principe ‘wie eerst komt, het eerst maalt’, heeft Snel begin juni zijn aanvraag ingediend voor de exploitatievergunningen voor de komende drie jaar. Hij was een van de eersten, en had dus een vergunning moeten krijgen.” Snel: “Maar ik word geweigerd, omdat ik als enige tegen de burgemeester opsta.” Platteeuw: “Het lijkt erop dat volgens de gemeente hij altijd de 70e kamer zal hebben en dus geweigerd zal worden. Dat pikken we niet langer.”

 

Frans Snel

Kettingzager krijgt zestien maanden

Een 48-jarige man uit Grootebroek is veroordeeld tot zestien maanden cel, waarvan acht voorwaardelijk, voor vernieling van een voordeur met een kettingzaag. De Alkmaarse rechtbank acht de man ook schuldig aan brandstichting en het vernielen van een tuin.
De man bewerkte in de nacht van 14 januari van dit jaar een voordeur van een woning in Medemblik met een kettingzaag. Dat deed hij naar eigen zeggen in opdracht van een derde persoon. Ook vernielde de man met een zaag een tuin in Grootebroek en stak hij ’s nachts een auto in brand. Daardoor gingen meerdere auto’s in vlammen op. Het openbaar ministerie had vijftien maanden cel geëist, waarvan vijf maanden voorwaardelijk.
De bewoners, die op dat moment in hun woning lagen te slapen, zijn zich kapot geschrokken. De veroordeelde moet hen een schadevergoeding van bijna 6000 euro betalen.
Volgens de rechtbank is de man verminderd toerekeningsvatbaar. De man moet zich na het uitzitten van zijn straf dan ook een half jaar laten opnemen in een kliniek. Aansluitend moet hij resocialiseren in een beschermende woonvorm en mag hij geen alcohol en drugs gebruiken, zolang de reclassering dat nodig vindt.

Ongelofelijke mazzel voor Tolkien-fans

J.R.R. Tolkien, Christopher Tolkien: Beren en Lúthien
Boekerij
€ 19,99, e-book € 12,99

De fans van Midden-Aarde, Elven en Mensen, Orks en Dwergen hebben ongelofelijke mazzel. Christopher Tolkien heeft uit het onmetelijk grote archief aan aantekeningen en onvoltooide verhalen van zijn vader een overweldigend boek gemaakt. Beren en Lúthien biedt verslaafden aan In de ban van de ring alles waar ze naar smachten.

Sterker, de eerstgenoemde is de voorloper van de tweede. Want Beren was een Mens, zoals Aragorn, en Lúthien was een Elf, zoals Arwen. Thingol, vader van de onsterfelijke Elf uit dit verhaal, was fel gekant tegen Beren en hun liefde. Daarom kreeg Beren van hem een onmogelijke taak, alvorens hij met zijn dochter mocht trouwen.

Dit is de kern van het verhaal, en leidt ook tot de heldhaftige poging van de twee geliefden om het grootste kwaadaardige schepsel Melkor, Morgoth genaamd, De Zwarte Vijand, van een Silmaril te beroven. Waarmee we zijn aanbeland bij een ander pareltje uit het rijke oeuvre van J.R.R. Tolkien.

Silmarillion

Beren en Lúthien, hun liefde en hun lijden vormden een essentieel onderdeel van de Silmarillion, de legendes van de Eerste Era, die de meester schreef na zijn terugkomst van de Slag om de Somme, 1916. Zoon Christopher heeft de 100 jaar oude, originele tekst van Beren en Lúthien gezet naast de vele aanpassingen, aanvullingen en veranderingen die z’n vader in de loop van de jaren erna noteerde.

Samen geven de manuscripten een indrukwekkend beeld van de denkwijze van J.R.R., voortdurend bezig zijn eigen wondere wereld te scheppen en te voltooien. En hoewel ooit bedoeld als deel van een geheel, is deze nieuwe uitgave een geheel, op zichzelf staande geschiedenis van leven en dood in Midden-Aarde.

Christopher, als je dit leest: ga vooral door met graven in de nalatenschap van vader. Zodat we binnen afzienbare tijd weer kunnen genieten van ‘verloren gegaan’ materiaal.

GLENN RUITENBEEK

Volg Glenn ook op Facebook.