Maandelijkse archieven: december 2017

Vuurwerkverbod centrum Alkmaar

Vuurwerk mag van oud op nieuws niet worden afgestoken in Alkmaar binnen de singels.
Het verbod voor het centrum van de stad geldt van 31 december van 18 uur tot 1 januari om 2 uur.
Vuurwerk kopen mogen alleen mensen die zestien jaar of ouder zijn, op 28, 29 en 30 december en alleen bij winkels met een vergunning. Het bezit van illegaal vuurwerk is strafbaar en knaltuig zonder Nederlandse gebruiksaanwijzing is ook verboden. Verder mag iemand nooit meer dan 25 kilo vuurwerk in uw bezit hebben.
Kinderen die zich niet aan de regels houden, stuurt de politie door naar Bureau Halt. Hier maken ze afspraken over een passende straf. Vaak bestaat die uit een aantal uren werken of een leeropdracht. Ook moet eventuele schade worden vergoed.
Constateren de veldwachters te vroeg afsteken of kopen, afsteken en bezitten van illegaal verkregen vuurwerk, volgt een fikse boete.

Binnen de singels: geen vcuurwerk (hopen we).

21-jaarsgrens prostituees blijft voorlopig

De 21-jaarsondergrens voor prostituees blijft voorlopig in de algemene plaatselijke verordening van Alkmaar. De Alkmaarse kortgedingrechter wil geen uitspraak doen, die ook verstrekkende gevolgen kan hebben voor 36 andere gemeenten.
De rechter wees daarom het verzoek af van kamerverhuurder van de Achterdam Frans Snel, om hem toe te staan weer de wettelijke minimumleeftijd voor sekswerkers van achttien jaar te mogen hanteren. In elk geval tot de gemeente Alkmaar een beslissing heeft genomen op het bezwaar dat de exploitant heeft ingesteld tegen de 21-jaarsgrens.
Snel kreeg wel magistratelijk advies en toezegging: “Zodra de gemeente een beslissing heeft genomen, die u noopt tot instelling van beroep, vraag dan om versnelde behandeling. Ik beloof u dat we daar welwillend naar zullen kijken.”

Simpel

Bij aanvang van de zitting had de rechter al gezegd dat de zaak te ingewikkeld was voor een kort geding. Aan het einde moest zijn conclusie luidden dat Snels verzoek weliswaar simpel is, maar inderdaad te complex was voor een enkelvoudige rechter. Over een principiële kwestie als de rechtmatigheid van een APV moet zich een college van drie rechters (meervoudige kamer) buigen, was zijn eindoordeel.
Vooruitlopend op de invoering van de wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (wrp), waarin de verhoging van de minimumleeftijd voor hoeren van achttien naar 21 jaar is opgenomen, hebben Alkmaar en 36 andere gemeenten besloten hun APV alvast in die zin aan te passen. In de exploitatievergunning van Snel (en zijn collega’s) is die leeftijdsverhoging ook als bindende voorwaarde opgenomen. Meer dan 300 gemeenten deden dat dus niet…
Snel heeft door de 21-jaarsgrens zijn omzet in 2015 en 2016 met meer dan de helft zien dalen. En omdat het wrp-wetsvoorstel nog steeds niet is aangenomen in de Tweede, laat staan de Eerste, wil hij terug naar achttien jaar. ‘De vraag is zelfs of de wet er komt”, beaamde de rechter, die er direct op liet volgen dat ‘dit een politiek steekspel is, waarover ik me niet kan uitlaten.” Snel bedankte hem desondanks voor deze ‘goede opmerking’.
Snels advocate Kim Hollenberg legde de aanwezigen in de rechtszaal – onder meer twee raadslieden van de gemeente – nog eens uit waarom haar cliënt de voorlopige voorziening had gevraagd. “Naast oorzaak van omzetderving is de Alkmaarse APV in strijd met de grondwet, specifiek leidt die tot leeftijdsdiscriminatie en ontzegt het achttien-, negentien- en 20-jarigen de vrije beroepskeuze.”

Bewijzen

Achterdam ook voor achttienjarigen.

De gemeentelijke verdediging moest het antwoord schuldig blijven op de vraag of zij kon aantonen dat de openbare orde is gediend met de leeftijdsverhoging, zoals burgemeester Piet Bruinooge steeds stelt. Advocate Simone Smit: “Er zijn geen bewijzen dat de maatregelen invloed heeft op de openbare orde.”
Zij ging ook niet in op de uitlatingen van de kant van Snel dat de jongere prostituees nu massaal de illegaliteit in verdwijnen, zodat gemeente en politie handhaving en controle helemaal kunnen schudden. Snel weet zelfs in Alkmaar adressen, waar prostituees onder 21 jaar hun geld verdienen. “De gemeente gaat uit van het principe ‘Wat je niet ziet, dat is er niet’.”
Na afloop zei de verhuurder dat het ‘m niet verbaast dat de rechter zijn vingers niet aan deze materie wil branden. “Niet geschoten is altijd mis. Over een paar maanden, als de gemeente het bezwaar heeft afgewezen, gaan we gewoon verder.”

Zeven katvangers in vizier

Zes Noord-Hollanders zijn de afgelopen week, in het kader van project Emma (European money mule action) ontboden op het politiebureau. Een van hen belandde achter tralies. Een zevende verdachte zal deze week nog worden gehoord.
Een verdachte die gehoord is, moet zich voor de rechter verantwoorden. Een andere zaak wordt behandeld op een OM-zitting. De zaak van een van de gehoorde verdachten is geseponeerd, vanwege gebrek aan bewijs. In de zaken van de overige verdachten wordt nader onderzoek gedaan.
Emma is een Europees project dat gericht is op de internationale aanpak van money mules (geldezels, katvangers) en is gestart in 2015. Criminele organisaties ronselen de katvangers om hun betaalpas en pincode uit te lenen. De boeven kunnen hun bankrekening gebruiken om gestolen geld weg te sluizen.
In 2016 deden veertien landen mee aan Emma, in 2017 26. De actieweek liep dit jaar van 20 tot en met 24 november. In die week is in alle deelnemende landen actie ondernomen tegen katvangers. Dit kan zijn in het kader van de aanpak cybercrime, maar ook (digitale) fraude.

Vier geruchtmakende seriemoorden op tv

Geruchtmakende seriemoorden komen, onder de titel Serial Killer Sundays, vanaf zondag 7 januari tot en met zondag 28 januari om 22 uur op tv, bij de zender Investigation Discovery (ID).

Uit de docu over Son of Sam. Foto: www.press.discovery.com

De documentaires gaan over vier gewetenloze seriemoordenaars, die soms jarenlang hun gang konden gaan en samen voor waarschijnlijk honderden moorden verantwoordelijk zijn.

De documentairefilm The Dating Game Killer, op 7 januari, vertelt het even gruwelijke als bizarre verhaal van seriemoordenaar Rodney Alcala die op het hoogtepunt van zijn moordpartijen in 1978 op televisie verscheen als deelnemer van het populaire datingprogramma The Dating Game (en won). Niemand wist toen precies van de gruweldaden die hij gepleegd had en nog zou plegen. Hij deed zich destijds voor als professioneel fotograaf en wist met zijn charme en mooie praatjes de nodige aantrekkelijke vrouwen zijn studio in te lokken om ze vervolgens om het leven te brengen. Hoewel het precieze aantal slachtoffers onbekend is, lopen de schattingen van zijn daden op tot maar liefst 130 doden.

Sam

Op 14 januari kijkt ID 40 jaar terug. Destijds werd New York City opgeschrikt door een brute seriemoordenaar die het gemunt had op jonge stelletjes in auto’s op parkeerplaatsen. Deze David Berkowitz vermoordde in korte tijd zes personen en verwondde er zeven. Terwijl de politie een grote
klopjacht ondernam, kondigde hij via brieven naar de pers en de politie nog meer moorden aan. Hij ondertekende zijn brieven met Son of Sam en verklaarde later te doden in opdracht van de hond van zijn buurman Sam.

In 2013 werd het lichaam opgegraven van Albert DeSalvo, de man die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van dertien vrouwen die begin jaren zestig in en om Boston werden vermoord. Justitie probeerde zijn DNA te matchen met DNA gevonden op het lichaam van Mary Sullivan, een van de slachtoffers uit deze 50 jaar oude zaak die altijd door mysteries is omgeven omdat er nooit echt direct bewijs is gevonden. Is DeSalvo nu echt de Boston Strangler. Of toch iemand anders? De twee uur durende documentaire op 21 januari reconstrueert deze geruchtmakende zaak vanaf het moment van de eerste moord in 1962 tot en met de analyse van DeSalvo’s DNA.

Chicago

Tijdens de Wereldtentoonstelling van Chicago in 1893 zaten de hotels vol met de vele bezoekers die de stad aandeden. Een van de opmerkelijkste gebouwen was het World’s Fair Hotel dat de apotheker dr. H.H. Holmes had laten bouwen en ook gebruikte voor zijn praktijk en het huisvesten van zijn personeel. Maar het gebouw bleek een sinister geheim te verbergen… Het was een doolhof waar geen ontsnappen aan was, met geheime gangen, geluidsdichte kamers zonder raam en zelfs gaskamers. Hoeveel vrouwen Holmes in zijn Murder Castle vermoord heeft, is onbekend omdat hij sporen uiterst nauwkeurig uitwiste met brandovens en ongebluste kalk. Maar het waren er beslist genoeg om van hem de eerste gedocumenteerde seriemoordenaar van Amerika te maken. Te zien op 28 januari.