Archief per maand:

Maandelijkse archieven: mei 2018

‘Golfbaan’ tussen A8 en A9 beste

Puinbak bij Krommenie. Foto: (c) Michiel Wijnbergh

Om de bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied tussen de A8 en A9 te verbeteren en de UNESCO-waarden van de Stelling van Amsterdam te herstellen, is het Golfbaanalternatief de beste verbinding tussen beide snelwegen.
Tot die conclusie komen Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland op basis van de uitkomsten van diverse onderzoeken, gesprekken, aanbevelingen en ingediende zienswijzen.
Het gebrek aan een goede oost-westverbinding zorgt dagelijks voor files op de provinciale wegen N203 en N246. Dit leidt in Krommenie en Assendelft tot ernstige overlast. De provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen onderzoeken samen de mogelijkheden om de doorstroming en de leefbaarheid te verbeteren.

Alternatieven

Dit zijn de alternatieven (zie kaart). Het Nul-plusalternatief (paars): verbetering van de bestaande verbinding via de N246 en N203. Het Golfbaanalternatief (oranje): een nieuwe wegverbinding van de A8 naar de A9. En het Heemskerkalternatief (blauw): eveneens een nieuwe, maar andere wegverbinding van de A8 naar de A9.

Alle partijen vinden de aanleg van een verbinding van belang, maar over de wijze waarop bestaat geen unanimiteit. De Vervoerregio Amsterdam kiest voor het Golfbaanalternatief. Ook adviserend lid Rijkswaterstaat lijkt dit het beste alternatief. De gemeente Heemskerk en de gemeente Beverwijk kiezen voor het Heemskerkalternatief. De gemeente Velsen en de gemeente Uitgeest maken nu nog geen keuze. In de gemeente Zaanstad is geen draagvlak voor het Nul-plusalternatief; er is geen voorkeur voor het Golfbaanalternatief of het Heemskerkalternatief.
GS hebben na zorgvuldige studie, adviezen en onderzoek gekozen voor het Golfbaanalternatief. Het Nul-plusalternatief draagt volgens de prinvincie onvoldoende bij aan de doelstellingen van het project en is bovendien maatschappelijk onrendabel. In de afweging tussen het Golfbaanalternatief en het Heemskerkalternatief gaven de betere mogelijkheden om het Golfbaanalternatief in te passen in het landschap en de lagere kosten de doorslag. Het Golfbaanalternatief is 180 miljoen euro goedkoper dan het Heemskerkalternatief.

Broekpolder

In de keuze voor het Golfbaanalternatief hebben GS nadrukkelijk gekeken naar de resultaten van het geluidsonderzoek Broekpolder. Bewoners van deze woonwijk zijn bang voor meer geluidsoverlast van de A9 na aanleg van het Golfbaanalternatief. GS zijn daarom bereid om extra geluidsmaatregelen te nemen ten behoeve van de Broekpolder, gekoppeld aan de bijdragen van de gemeenten aan het project. Uitgangspunt is om de geluidsbelasting op de Broekpolder op hetzelfde niveau te krijgen als bij het Heemskerkalternatief.
Het besluit over het gekozen alternatief wordt begin juli ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten (PS). Na behandeling in PS wordt het besluit definitief. Het Golfbaanalternatief wordt in de volgende fase van het project nader uitgewerkt.
Voor het herstel van de waarden van de Stelling van Amsterdam en een goede inpassing van de weg in dat gebied wordt eerst een landschapsplan opgesteld.

 

Congres bij afscheid nestor DNA-onderzoek

Prof.dr. Ate Kloosterman stond aan de wieg van het Nederlandse DNA-onderzoek. Dit jaar gaat hij met een pensioen. Ter gelegenheid van dit afscheid is er morgen (17 mei) een congres in Amsterdam.

Kloostermanhad een lange en zeer succesvolle carrière bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en de Universiteit van Amsterdam. Ter ere van zijn belangrijke rol in de introductie van forensische DNA-profilering in Nederland heeft het Co van Ledden Hulsebosch Centrum, het interdisciplinaire kenniscentrum voor forensisch wetenschappelijk en medisch onderzoek in Amsterdam, een speciaal symposium georganiseerd.

Vakgenoten kijken in de oude Lutherse kerk aan de Singel in de hoofdstad niet terug, maar juist vooruit op de stand van zaken en de toekomstige mogelijkheden van DNA in forensisch onderzoek. Er zijn meerdere (internationale) sprekers die tijdens dit afscheid van Kloosterman de nieuwste inzichten met de toehoorders zullen delen. Zij spreken over de huidige stand van zaken en de toekomst van het DNA-onderzoek.

Om 16 uur zal Kloosterman zijn afscheidsrede houden: ‘40 jaar forensische biologie: waarheidsvinding als wetenschappelijke missie’.

 

Nieuw station Alkmaar-Noord

Station Alkmaar-Noord gaat finaal op de schop. In 2021 geven een nieuw stationsgebouw en een tunnel onder het spoor ook goed toegang voor mindervalide reizigers.
Het plan voorziet in een station met royale perronoverkappingen met dezelfde uitstraling als de traverse van het hoofdstation van Alkmaar. De nieuwe glazen liften komen straks uit in de vernieuwde tunnel. Zij bieden toegang tot de perrons voor mindervalide reizigers.
NS en ProRail zijn nog in overleg over het definitieve ontwerp. De gemeente Alkmaar draagt 500.000 euro bij, waarvan 200.000 euro subsidie zal worden aangevraagd bij de provincie. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel van het college wordt er een projectovereenkomst opgesteld tussen de gemeente, ProRail en NS.

Artist’s impression van nieuwe station.

Culinair met MuseumTV

MuseumTV (www.museumtv.nl) presenteert een culinaire verkenningstocht in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. De van ‘Heel Holland bakt’ bekende Janny van der Heijden neemt de kijker mee door de openluchttentoonstelling Vers van vroeger.

In deze MuseumTV-productie worden de culinaire aspecten van de regio verkend. Niet alleen de 100 jaar geleden bekende eetgewoonten komen aan bod, maar ook frisse en moderne gerechten die met traditionele ingrediënten worden bereid.

Om een goed beeld te krijgen van hoe het leven in Enkhuizen er rond 1920 uit moet hebben gezien, gaat Van der Heijden lunchen in een klassiek huishouden uit die tijd. Uiteraard staat er ook vis op het menu. Zo is er een proeverij van sprot in de ambachtelijke visrokerij.

Van der Heijden (links) in het Zuiderzeemuseum.

Leeghwaterbrug twee nachten afgesloten

De belijning van de deels afgesloten Leeghwaterbrug bij Alkmaar (N242) wordt vernieuwd. Daartoe is de brug in een rijrichting afgesloten in de nachten van 14 en 15 mei van 20 uur tot 5 uur.

De huidige tijdelijke gele en oude witte belijning wordt er afgehaald. Daar voor in de plaats komt er een opnieuw tijdelijke, maar ‘duurzame’’ gele belijning, die tot het einde van de werkzaamheden (begin 2019) blijft liggen.

Daarnaast worden er iets bredere rijstroken gecreëerd, door de barrières in de middenberm tussen de rijrichtingen te verplaatsen. Het gaat om aanpassingen van enkele decimeters. Dat alles bevordert de veiligheid en doorstroming, hoopt de provincie Noord-Holland.

Onnodig

Menig automobilist veroorzaakt nu onnodige opstopping en vertraging, door over de bestaande belijning te rijden en passeren daardoor onmogelijk te maken.

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, moet de weg gedeeltelijk afgesloten worden. De weg is op maandag 14 mei vanaf 20 uur tot 15 mei 5 uur vanuit Alkmaar richting Heerhugowaard afgesloten. Vanaf dinsdag 15 op woensdag 16 mei gedurende dezelfde periode is de weg van Heerhugowaard richting Alkmaar afgesloten.
Woensdagnacht 16 en donderdagnacht 17 mei staan ingepland voor eventuele uitloop van het werk en als reservedata, indien het weer roet in het eten gooit.

Tijdens de afsluiting geldt de reguliere omleidingsroute via de westelijke randweg en N9. Deze omleiding staat ook ter plaatse aangegeven.

 

Onderzoek naar illegale balkons

Er komt een onderzoek naar mogelijk illegaal gebouwde balkons en dakterrassen bij drive-inwoningen in de Alkmaarse wijk Huiswaard. Aanleiding is het incident van afgelopen weekeinde, waarbij zes gewonden vielen door een afgebroken illegaal balkon.
Dat gebeurde zaterdagavond 5 mei rond 22 uur aan de Bannewaard. Het balkon aan de achterkant van de drive-inwoning was ingestort. De zes personen die er op stonden, zijn gewond geraakt. Naar later bleek viel de ernst van de verwondingen gelukkig mee.
Er is geconstateerd dat de houten constructie van het balkon was doorgerot, waardoor het van zijn bevestigingsankers is geschoten. Voor dit balkon is geen vergunning verleend.  Uit een voorlopige inventarisatie blijkt dat er meer illegale balkons en dakterrassen in de wijk zijn, waarvan wellicht ook een aantal niet aan de veiligheidseisen voldoet. De gemeente stelt daar naar onderzoek in. De woningeigenaren ontvangen hierover in de loop van deze maand een brief.