Archief per maand:

Maandelijkse archieven: juli 2018

Grachtenrondvaart Alkmaar 70 jaar

René Woltheus van het 70-jarige bedrijf Grachtenrondvaart Alkmaar luidt zo meteen, (20 juli), om 10 uur, de bel van de Alkmaarse kaasmarkt. Hét teken dat de markt geheel volgens traditie kan beginnen.
Alkmaar is het mooiste vanaf het water, dat vond ook de Firma Van den Heerink in 1948. Naar aanleiding van een prijsvraag, destijds uitgeschreven door de VVV-Alkmaar om meer bezoekers naar de kaasmarkt te trekken, werd Grachtenrondvaart Alkmaar opgericht.
Het bedrijf is een belangrijke attractie voor de vele toeristen die Alkmaar jaarlijks bezoeken. Een rondvaart door de grachten van Alkmaar is vanwege de lage bruggetjes een heel avontuur. Het bedrijf kende verschillende eigenaren. Zo werd het in 1967 overgenomen en verder uitgebreid en vernieuwd door ‘opa’ Woltheus.
In 1989 splitste het bedrijf op en zijn René en Carla Woltheus verder gegaan met Grachtenrondvaart Alkmaar. De familietraditie zet zich voort nu ook dochter Nicolet en schoonzoon Frans het bedrijf versterken met de intentie om Grachtenrondvaart Alkmaar volgend jaar over te nemen. Dit jaar viert Grachtenrondvaart Alkmaar haar 70-jarig jubileum.

Tot negen jaar voor Hells Angels

Lysander R. kopstuk van de Haarlemse Hells Angels, is tot negen jaar gevangenisstraf veroordeeld voor leiding geven aan een criminele organisatie en plegen van een aantal misdrijven. De negen medeverdachten zijn ook tot gevangenisstraffen veroordeeld, onder andere voor deelname aan een criminele organisatie.
In maart 2015 is het onderzoek Toren gestart. Dit betrof een onderzoek naar drie leden van de Hells Angels charter Haarlem, Lysander de R., Ricardo v.d. H. en Frank L. Gaandeweg is dit uitgebreid naar de leden Mathias de B., Sebatiaan V., Petrus B., Theodorus C., Tom P. en Jacob B., alsmede naar de stichting Hells Angels Haarlem en Sylvana P., de partner van Lysander de R.

In de strafzaak stond met name ‘deelname aan een criminele organisatie’ als beschuldiging centraal. De rechtbank acht bewezen dat Lysander de R. en de anderen deel hebben genomen aan een criminele organisatie. Sylvana P. was geen lid van de Hells Angels charter Haarlem, maar vormde tijdens de detentie van Lysander de R. een onmisbare schakel tussen hem en de clubleden.
Aan de hand van het strafonderzoek concludeert de rechtbank dat er tussen hen, Sylvana P. en de Stichting Hells Angels Haarlem van 1 mei 2014 tot en met 26 januari 2017 sprake was van een duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband, dat misdrijven pleegde of wilde plegen.
De rechtbank: “Hells Angels Haarlem hebben een bedreigende en gewelddadige reputatie. Die reputatie wordt in het dagelijks leven ingezet tegen willekeurige personen, die vervolgens geen verklaring durven af te leggen in verband met hun veiligheid. Het gebruik van geweld door de leden wordt beloond, met onder meer een patch (insigne).”

Geweld

“Zo verwijst de patch ‘Dequiallo’ naar geweld tegen overheidspersoneel. Lysander de R., Sebastiaan V. en Richard vd H. dragen zo’n patch. Uit de verschillende dossiers blijkt dat leden van Hells Angels Haarlem zich schuldig hebben gemaakt aan bedreigingen, afpersingen, brandstichtingen aan een sporthal om de eigenaar zo te dwingen zijn hal niet beschikbaar te stellen voor de choppershow van motorclub Rogues MC uit Opmeer, mishandelingen, intimidatie en openlijke geweldplegingen om bijvoorbeeld andere motorclubs uit Haarlem te weren of autoschades sneller af te wikkelen.”
Lysander de R. gaf leiding aan deze criminele organisatie die bekendstond als kei- en keihard; hij wilde de baas in Haarlem zijn. Een waar schrikbewind werd gevoerd. De gepleegde ernstige strafbare feiten hebben niet alleen een grote impact op de slachtoffers gehad maar ook de samenleving ontwricht. Hells Angels Haarlem plaatste zich bewust buiten de democratische rechtsorde en boven de wet.
De rechtbank acht niet bewezen dat het oogmerk van de organisatie gericht was op moord en doodslag. Aan geen van de leden is de patch ‘Filthy Few’ uitgereikt, gericht op moord of doodslag. Uit het dossier blijken ook geen concrete handelingen in die richting.
De verdachten
Alle verdachten worden veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. De rechtbank vond bij een paar verdachten dat er onvoldoende bewijs was om tot een veroordeling van alle beschuldigingen te komen. Dat heeft tot een vrijspraak van die feiten geleid. Bij een aantal verdachten was de deelname als enig feit tenlastegelegd.
De rechtbank komt tot lagere straffen dan de officier van justitie heeft geëist, deels vanwege de vrijspraken en deels vanwege de zeer beperkte rol in de criminele organisatie die een andere straf rechtvaardigt. Voor alle clubleden was overigens duidelijk dat er met regelmaat in de context van het lidmaatschap van Hells Angels Haarlem strafbare feiten werden gepleegd om de positie van Hells Angels Haarlem zo stevig mogelijk te maken maar ook zeggenschap te krijgen over welke ondernemer er wel of niet zijn bedrijf in Haarlem kon voortzetten. Bij de strafoplegging heeft de rechtbank onderscheid gemaakt tussen de ‘jonge garde’, leidinggevende leden met een kaderfunctie zoals Ricardo vd H. (‘sergeant at arms’) en Frank L. (penningmeester), en de ‘oudere garde’ die wel van de activiteiten van ‘de leiding’ wist maar niet betrokken was bij het uitvoeren van de strafbare feiten in clubverband.

President

Lysander de R. is sinds 2012 lid van Hells Angels charter Haarlem en heeft als president een kaderfunctie bekleed en de macht naar zich toe weten te trekken. “Hij wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar, mede vanwege zijn aandeel in diverse andere misdrijven, zoals brandstichtingen in de sporthal, openlijke geweldpleging tegen een lid van motorclub No Surrender, afpersingen van forse bedragen en wapenbezit. Hij heeft ook een fors strafblad.”
Ricardo v.d. H., ‘sergeant at arms’, geeft mede leiding aan Hells Angels Haarlem. Hij wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar, mede vanwege andere strafbare feiten zoals geweldsmisdrijven, afpersingen, handel in cocaïne, en verboden wapenbezit. Hij heeft De R. in zijn machtsdrift altijd volledig gesteund en zich ook tijdens het strafproces voortdurend volledig afhankelijk van De R. opgesteld.
Frank L., sinds 2011 lid, bekleedt de functie van treasurer (penningmeester) en behoort ook tot de leiding. Hij wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar, mede in verband met andere strafbare feiten zoals brandstichting aan de sporthal, mishandeling, uitvoer van hennepstekken en verboden wapenbezit. “Ook hij heeft De R. altijd voor ‘honderdduizend procent’ gesteund in diens drang de macht in Haarlem te hebben en zich tijdens het strafproces afhankelijk van De R. opgesteld.”
Sylvana P., partner van Lysander de R., wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden mede vanwege witwassen van een Rolex. Zij is tijdens de detentie van De R. een onmisbare schakel geweest tussen De R. en de overige leden van Hells Angels Haarlem, door berichten van De R. aan de andere leden en andersom door te geven.
Zij adviseerde De R. en gaf Frank L. en Ricardo v.d. H. instructies. Zij vervulde een belangrijke rol, ook voor de detentie van De R. Zij heeft geen relevant strafblad. De voorlopige hechtenis blijft geschorst totdat het vonnis onherroepelijk is geworden, zodat er opvang voor het dochtertje van beiden geregeld kan worden.
Sebastiaan V. is zeventien jaar lid van Hells Angels charter Haarlem en bekleedt de functie van road captain. “V. heeft, evenals de andere leden van de oudere garde, op geen enkele wijze afstand genomen, maar zijn lidmaatschap voort laten duren en bewust een cultuur laten ontstaan waarin misdrijven werden gepleegd. Uit de dossiers blijkt dat de ‘oudere garde’ op de hoogte was van een aantal concrete strafbare feiten. V. heeft echter een zeer beperkte rol in de organisatie gehad en geen relevant strafblad.”
Voor Tom P., die al 40 jaar lid is, Petrus B., die 12 jaar lid is en de functie van secretary bekleedt, en voor Mathias de B., 15 jaar lid met de functie van vicepresident, geldt hetzelfde. De rechtbank veroordeelt hen allen tot 365 dagen gevangenisstraf waarvan 322 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

Vrijgesproken

Theodorus C., die tien jaar lid is, wordt vrijgesproken van geweldshandelingen tegen leden van Mongols MC. Hem wordt een gevangenisstraf van 365 dagen opgelegd waarvan 186 voorwaardelijk met een verplichting tot behandeling vanwege psychische problemen en begeleiding door de reclassering gedurende de proeftijd. Ook zijn rol is zeer beperkt geweest. Hij is een keer eerder veroordeeld voor een geweldsmisdrijf.
Jacob B. wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 365 dagen waarvan 261 dagen voorwaardelijk mede vanwege verboden wapenbezit. Hem wordt ook een werkstraf van 240 uren opgelegd. Zijn rol is beperkt geweest en hij heeft geen relevant strafblad.
Geen van de voorwaardelijk veroordeelden hoeft terug naar de cel.
Ten slotte, de Stichting Hells Angels Haarlem wordt eveneens veroordeeld. De Stichting heeft Hells Angels charter Haarlem gefaciliteerd door de aanschaf en het onderhoud van het clubhuis. Het clubhuis wordt verbeurdverklaard, van de opbrengst gaat 50.000 euro naar de Staat.

Beste privédetective Nederland

Apotheker & Van Dissel: Erfenis

Luitingh-Sijthoff

€19,99

Chris Meyer is met afstand de beste privédetective van Nederland.

Een vrouw uit een stuk, zeer slim en voor de duivel niet bang. Goed, ze wordt wel eens verliefd en ziet de dingen dan even niet meer zo helder. Dat kan heel naar aflopen, zoals in deze steengoede roman blijkt. In opdracht van de rijke Mirko Noorman gaat ze op zoek naar zijn zoon Mathias.

De jongen is vier jaar geleden verdwenen, en zelfs misdaadverslaggever Pieter Dijkgraaf – in wie we moeiteloos Peter R. herkennen – heeft hem niet kunnen opsporen. Op zich niet zo verwonderlijk, leren we stukje bij beetje. De tv-speurder en een drugsbaron die zijn pedofiele zoon ten koste van alles wil beschermen, hebben nauwe banden met elkaar.

Chris, terzijde gestaan door vrienden die thuis zijn in de wereld van (contra-)spionage en gevechtsmethodiek, laat zich echter door een moord meer of minder niet uit het veld slaan.

Engström twee keer goed

Thomas Engström: 1) Ten noorden van het paradijs

2) Ten oosten van de afgrond

Ambo/Anthos

€ 15 per titel

1) Deze spionageroman is ouderwets goed. Omdat-ie over het zoveelste potje dodelijke schaak tussen de Russen en Amerikanen gaat.

Als het doek bijna is gevallen, zegt een CIA-medewerker het ook: ‘Wij (de VS, red.) reageren en passen ons aan. En dan nu die obsessie met jihadisten. Wat voor bedreiging vormen die eigenlijk? De werkelijke dreiging komt uit Rusland en China.’

In het derde, onafhankelijk te lezen deel van de serie over de officieel uitgetreden dubbelspion Ludwig Licht hebben de Russen opnieuw een spionagebasis ingericht op Cuba. De CIA wil de communicatie van zijn grootste vijand afluisteren en tegelijkertijd de anti-Castrobeweging onder de duim houden, maar zelf de handen niet smerig maken.

Daarom klopt de dienst met een zak geld aan bij Licht. Dat heeft grote gevolgen, mede doordat de huurling zo zijn eigen ideeën heeft hoe je conflicten moet oplossen. Hij werkt dit keer samen met de even nihilistische Cathy Marcela.

2) ‘Rusland is geen laatste verzetslinie in de eerzame strijd voor onze Europese cultuur. Rusland is gewoon de maffia met een vlag en een volkslied’.

Slechts zijn bijtende cynisme en de immer gevuld heupfles met lokaal bocht van 70 procent slepen de alcoholistische ex-Stasi- en voormalig CIA-agent Licht door zijn laatste klus heen. Hij moet in het godvergeten Georgië helpen om de democratie en de westerse waarden overeind te houden.

Geen sinecure, tegenover de Russische moordenaars en hun vazal Frauke Koch, Lichts bazin bij de Staatssicherheitsdienst. Moskou beschikt over onbeperkte middelen en kan bovendien rekenen op hulp van IS-afdeling Kaukasus. Ludwig heeft de pech dat zijn zoon Walter op bezoek is in Tiblisi. Het laat zich raden dat de journalist onderdeel van de smerige strijd wordt.

De finale van het Lichtkwartet is net zo goed geschreven, hard en rauw als de vorige. Engströms haat-liefdeverhouding met Georgië ontroert.

Lehane flikt ’t weer

Dennis Lehane: De vrouw in de spiegel

Ambo/Anthos

€ 20,00

En Lehane flikt hem weer. Schijnbaar zonder moeite schudt deze topacteur de mooiste intriges, karakters en dialogen uit zijn mouw.

Dit keer introduceert hij Rachel Childs bij ons. Een vrouw voor wie we direct sympathie opvatten. Nadat deze verslaggeefster tijdens een verslag vanaf Haïti dood en verkrachting van dichtbij heeft meegemaakt, raakt ze psychisch ontregeld. Pleinvrees is slechts een van de vele angsten die haar leven tot een hel maken.

Genezing lijkt er pas te komen als ze de charmante houthandelaar Brian Delacroix ontmoet. Dat de zeepbel uiteen zal spatten, en niet zachtzinnig, voelen we op onze klompen aan. Maar hoe, wie, waar en wanneer?

En dat is de grote kracht van Lehane. Die komt met de ene verrassende wending na de andere, even origineel als geloofwaardig. We verklappen alleen dat dit een van de beste thrillers over oplichting en zwendel is sinds The talented mr. Ripley van Patricia Highsmith.

Thriller van het jaar

Michael Connelly: De nachtploeg
Boekerij
€ 19,99
Terecht verkozen mijn collega-recensenten van Vrij Nederland (lees die Detective en Thriller Gids) Connelly’s nieuwste tot ‘de thriller van het jaar’.
Want Renée Ballard betoont zich een waardige opvolger van Harry Bosch – die ongetwijfeld als bijvoorbeeld privédetective weer zal opduiken in een van zijn volgende boeken. Net als mijn favoriete oude brombeer heeft Renée een verleden bij de politie dat haar bij de uitoefening van haar werk in de weg zit.
Renée heeft haar baas aangeklaagd wegens seksuele intimidatie, maar verliest de strijd mede doordat de rechercheur die getuige was van de opdringerigheid van de chef, haar onverwacht keihard laat vallen. Haar straf is dat ze nachtdiensten moet draaien en, als er in de avond- en nachturen dat eens eens een echte zaak langskomt, ze die moet overdragen aan de dagdienst.
Eigenzinnig als ze is – het kon een dochter van Bosch zijn – gaat ze op eigen houtje toch graven in de kwestie van een gruwelijke mishandelde en ontvoerde travestiet en een schietpartij in een nachtclub waarbij vijf doden vallen. De surfster komt heel veel in haar naspeuringen; te ver in feite, want haar eigen leven komt op het spel te staan.
Connelly is en blijft de allerbeste, hoe zijn held of heldin ook heet. Plot, dialogen, tempo, de vele wendingen, de verbazingwekkende ontknoping: niemand kan een politieroman schrijven zoals de Amerikaan.
PS: de komende dagen nog een paar topthrillers om mee te nemen op vakantie.

Bedrijf dicht om wietplantage

De gemeente Heerhugowaard sluit morgen, 6 juli, een autobedrijf aan de Korteweg na de vondst van een wietplantage.
De sluiting geldt voor zes maanden en is bedoeld als afkoelingsperiode om eventuele drugsgebruikers en -handelaren te ontmoedigen om daar te komen. De planten en kweekapparatuur zijn in beslag genomen.
De eigenaar en anderen mogen het pand tijdens de sluitingsperiode niet in.

Foto: commons.wikimedia.org

 

Onveilige Victoriebrug tot jaar dicht

De Alkmaarse Victoriebrug over het Noord-Hollandsch Kanaal is tussen een half en een jaar dicht. Omdat de oevers instabiel zijn, kortom: gevaar voor de fietsers en voetgangers die er dagelijks gebruik van maakten.
Eerder waren er al problemen:de Victoriebrug kwam bij warm weer kleme zitten. De aflopen jaren is vaker gezocht naar de oorzaak hiervan. Onder meer door met regelmaat te meten of de landhoofden zich verplaatsten. De bevindingen van deze metingen waren aanleiding om verder onderzoek te doen naar de stabiliteit.
Het recentstee onderzoek toont aan dat de oevers instabiel zijn. De veiligheid van de gebruikers wordt vooropgesteld en daarom is nu besloten om de brug preventief te sluiten. Zij kunnen gebruikmaken van de Tesselsebrug en voetgangers kunnen ook nog via de Spoorbrug het kanaal oversteken.
De oplossing voor dit probleem is plaatsingn van stalen damwanden die voorkomen dat de oevers verschuiven. Zo snel als mogelijk zullen de voorbereidende werkzaamheden hiervoor in gang worden gezet. Als tijdelijke noodmaatregel zullen de bestrating van het fiets- en voetpad verwijderd worden. Daarnaast worden er grote zakken gevuld met zand in het kanaal geplaatst om te voorkomen dat de houten damwanden bezwijken.