Archief per maand:

Jaarlijkse archieven: 2021

Oliebollenvet in gootsteen kost miljoenen

Veel mensen bakken met Oud en Nieuw oliebollen. Het gebruikte frituurvet verdwijnt daarna nog vaak in de gootsteen of wc. Het vet veroorzaakt grote problemen in leidingen en bij de rioolwaterzuiveringen. De zuivering en afvoer van oliebollenvet kost de waterschappen jaarlijks enkele miljoenen euro’s.

Wanneer frituurvet door de gootsteen wordt gespoeld, gaat het gestolde vet aan de binnenkant van leidingen zitten. Dit kan zorgen voor verstoppingen bij mensen thuis en op rioolwaterzuiveringen. Bij een verstopping thuis moet al snel een loodgieter gebeld worden. Waterschappen moeten vaak speciale bedrijven inhuren die het vet verwijderen uit de persleidingen en gemalen.

De zuivering en afvoer van oliebollenvet kost de waterschappen jaarlijks enkele miljoenen euro’s. De getallen verschillen per regio, maar een waterschap kan hier jaarlijks wel twee ton aan kwijt zijn. Deze kosten betalen inwoners via de waterschapsbelasting uiteindelijk zelf.

Minder dan de helft van de Nederlandse huishouden recyclet het frituurvet nadat de oliebollen gereed zijn. Daar moet verandering in komen. Waterschappen roepen op om gebruikt frituurvet in een (oude) verpakking in te leveren bij recyclepunten. Dan kan er biobrandstof van gemaakt worden, een vorm van groene energie.

Maximale straffen voor doden Lotte

De rechtbank heeft twee broers uit Almelo (nu zestien en achttien jaar) veroordeeld tot een en twee jaar jeugddetentie voor het doden van de veertienjarige Lotte uit Almelo. Daarnaast legt de rechtbank hen ook jeugd-tbs op. Ook moeten zij de ouders van het meisje in totaal een schadevergoeding betalen van ruim 47.000 euro.

De straffen zijn gelijk aan de eisen.

Op 10 januari 2021 reden de broers samen met Lotte op de scooter naar een afgelegen plek op een bedrijventerrein in Almelo. De broers hadden de dag ervoor het plan gemaakt om het meisje daar ‘klappen’ te geven, omdat zij ruzie met haar hadden. Daar aangekomen hebben de jongens haar mishandeld en is ze uiteindelijk door verwurging om het leven gekomen.

Vervolgens hebben ze haar lichaam naar een sloot gesleept, in het water gegooid en bedekt met riet en maaiafval. De broers zijn daarna op de scooter vertrokken. De broers worden niet veroordeeld voor moord, nu niet vast is komen te staan dat zij op voorhand het plan hadden het meisje van het leven te beroven.

Maximaal

De rechtbank veroordeelt de broers volgens het jeugdstrafrecht en legt hen in beide gevallen de maximale straffen op. De jongens waren allebei minderjarig op het moment dat ze het feit pleegden: de oudste broer was zeventien, de jongste vijftien.

Het staat voor de rechtbank buiten kijf dat ze ernstige misdrijven hebben begaan. Het zijn echter ook minderjarige jongens met persoonlijkheidsproblemen. Volgens de deskundigen is er bij de oudste broer  sprake van ontwikkelingsproblematiek en bij de jongste broer is sprake van complexe problematiek. Volgens de rechtbank is de kans op herhaling zonder behandeling bij de jongste broer groot en bij de oudste broer matig verhoogd. Om herhaling te voorkomen moeten de broers gedwongen worden behandeld via de PIJ-maatregel.

Door Lotte te doden hebben de broers onherstelbaar leed toegebracht aan de nabestaanden van het slachtoffer. De ouders en het broertje van het meisje hebben dit op zeer indrukwekkende wijze onder woorden gebracht in hun slachtofferverklaringen. De rechtbank realiseert zich dat geen enkele straf het gemis zal kunnen compenseren dat de nabestaanden hun leven lang nog zullen ervaren. Daarnaast hebben de jongens geen openheid van zaken gegeven over wat zich die middag precies heeft afgespeeld.

Eis jaar cel en jeugd-tbs tegen jongste Almelose broer voor dood Lotte

Een jaar cel en jeugd-tbs. Dat is zojuist geëist tegen een inmiddels zestienjarige jongen uit Almelo. Op vijftienjarige leeftijd zou hij, samen met zijn oudere broer, op 10 januari van dit jaar de veertienjarige Lotte hebben gedood.

Tegen de broer, op het moment van het misdrijf zeventien, is vorige week twee jaar jeugdgevangenis geëist. Ook deze verdachte, nu achttien, moet volgende officier van justitie een psychiatrische behandeling ondergaan, de zogenoemde plaatsing in een jeugdinrichting (PIJ-maatregel, beter bekend als jeugd-tbs).

De jongens zijn op 10 januari op een scooter naar het Almelose industrieterrein Het Wendelgoor gereden. In de dagen daaraan voorafgaand was er ruzie geweest en de jongens wilden het meisje ‘een klap geven’.

Afval

Er is op het industrieterrein fors geweld gebruikt tegen het meisje en uiteindelijk is ze overleden door verwurging, is uit sectie gebleken. Het lichaam van het meisje is in de sloot geschopt en afgedekt met riet en maai-afval. De verhulling van het lichaam wordt de broers ook verweten.

Van een vooropgezet plan om het meisje van het leven te beroven (moord) is geen sprake, aldus de officier van justitie, maar wel van opzet op haar dood (doodslag). Het OM vindt dat er sprake is van medeplegen van doodslag. Beide jongens kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor de dood van het meisje.

Bij de jongens is volgens deskundigen sprake van ontwikkelingsproblematiek. Dat maakt dat het strafbare feit hen in mindere mate toegerekend kan worden. Gezien de bijzondere ernst van het feit, ziet de officier van justitie in de verminderde toerekenbaarheid echter geen reden om

Big Brown Data wint Waterinnovatieprijs

Big Brown Data is een van de winnaars van de Waterinnovatieprijs 2021. Andere innovatieve ideeën die dit jaar in de prijzen zijn gevallen: het roterende duikerschot, de AdOx-technologie om medicijnresten te zuiveren en de Energie Damwand.

Dat werd bekendgemaakt op  2 december tijdens het Waterinnovatiefestival. Juryvoorzitter van de Waterinnovatieprijs, Annemieke Nijhof, algemeen directeur van Deltares, stipt bij de uitreiking het belang van de prijs aan. ,,Zoals de recente jaren van droogte en de overstromingen in het stroomgebied van de Maas hebben laten zien leidt klimaatverandering tot nieuwe uitdagingen in het waterbeheer en voor de toekomst van waterschappen.”

,,Innovaties zijn onmisbaar om ons watermanagement te vernieuwen en te verbinden met andere ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. De Waterinnovatieprijs vormt daarmee een platform voor bestaande én nieuwe partijen, nieuwe allianties, nieuwe technologieën en concepten.”

Dit jaar zijn de prijzen niet meer traditioneel uitgereikt in de categorieën die de kerntaken van de waterschappen representeren: waterveiligheid, schoon water en voldoende water. De Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank kozen er als organiserende partijen voor om de grootste opgaven in de watersector centraal te zetten: aanpassen aan weersextremen, gezond water en een gezonde bodem en klimaatneutraliteit. Als vierde categorie is daar het thema van het Waterinnovatiefestival aan toegevoegd: het waterschap van de toekomst.

Schot

Er waren maar liefst 99 inzendingen. Een deskundige jury onder leiding van Nijhof bracht dat aantal terug naar twaalf genomineerden, drie per categorie. De eerste winnaar was ‘Het roterend kunststof duikerschot’. Dit instelbare, draaibare schot van waterschap De Dommel kan op goedkope, duurzame en eenvoudige wijze in duikers worden geplaatst waardoor water beter en langer kan worden vastgehouden in dit door droogte geteisterde stukje Noord-Brabant. De jury vindt de innovatie ingenieus, betekenisvol en ziet de opschalingsmogelijkheid.

Nummer twee was AdOx. Met de vergrijzing neemt het medicijngebruik in Nederland toe en daarmee komen er ook steeds meer medicijnresten in het water terecht met negatieve effecten voor de ecologie als gevolg. De TU Delft bedacht AdOx, een techniek waarmee zonder schadelijke effecten medicijnresten uit het afvalwater kunnen worden gezuiverd. Een vooruitstrevende technologie die concrete problemen bij onder meer het hoogheemraadschap van Delfland direct kan oplossen. De jury ziet deze innovatie als een belangrijke stap vooruit in de medicijnverwijdering.

Met winnaar nummer drie,  de Energie Damwand van Crux Engineerging BV, worden twee vliegen in een klap geslagen. De damwand kan worden ingezet als waterkering én zorgt in combinatie met een warmtepomp voor de levering van thermische energie uit oppervlaktewater. Volgens de jury geeft de Energie Damwand een gezicht aan de grote potentie van warmte uit water. Ook prijst de jury de cross-sectorale benadering: de innovatie brengt twee werelden samen.

Indicatie

Niet iedereen gaat naar de teststraat, maar iedereen gaat wel naar de wc. Daarom bleek het rioolwater een heel goede indicatie te geven over de verspreiding van het coronavirus. Door dagelijks alle rioolwaterzuiveringsinstallaties van de waterschappen te laten bemonsteren, hebben de 21 waterschappen samen met het RIVM en het ministerie van VWS gezorgd voor nauwkeurig inzicht in de verspreiding van het virus en daarmee een belangrijke bijdrage geleverd in de strijd tegen het virus.

De jury heeft gezien dat deze innovatie Nederland internationaal op de kaart heeft gezet met deze corona-aanpak en prijst de snelheid waarin de dagelijkse bemonstering is gerealiseerd. De jury ziet enorme potentie in data uit rioolwater.

Met 20 procent van de stemmen wist de innovatie ‘Superkritische vergassing’ van het hoogheemraadschap van Hollands Noorderkwartier de Publieksprijs in de wacht te slepen. Met deze innovatie worden de reststromen die ontstaan in het zuiveringsproces op een rioolwaterzuiveringsinstallatie omgezet naar groen gas.

De Unie van Waterschappen organiseert om het jaar de Waterinnovatieprijs in samenwerking met de Nederlandse Waterschapsbank, het Waterschapshuis en STOWA. Vanwege de huidige coronasituatie vond de feestelijke uitreiking dit jaar online plaats.

Jeugd-tbs en twee jaar cel geëist voor doodslag Lotte (14) in Almelo

Een nu achttienjarige Almeloër heeft bij de kinderrechter in Almelo twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs tegen zich horen eisen. De destijds zeventienjarige jongen zou in januari van dit jaar de veertienjarige Lotte hebben gedood.

Omdat de verdachte dus minderjarig was ten tijde van het misdrijf, vond de zitting achter gesloten deuren plaats.

De jongen heeft op 10 januari het meisje op de scooter opgehaald en is, samen met zijn destijds vijftienjarige broer, naar industrieterrein Het Wendelgoor in Almelo gereden. In de dagen daaraan voorafgaand was er ruzie geweest en de jongens wilden Lotte ‘een klap geven’.

Er is op het industrieterrein fors geweld gebruikt tegen het meisje en uiteindelijk is ze overleden door verwurging, is uit sectie gebleken. Het lichaam van het meisje is in de sloot geschopt en afgedekt met riet en maai-afval. De verhulling van het lichaam wordt de jongen ook verweten.

Opzet

Van een vooropgezet plan om het meisje van het leven te beroven (moord) is geen sprake, aldus de officier van justitie, maar wel van opzet op haar dood (doodslag). Bij de jongen is volgens deskundigen sprake van ontwikkelingsproblematiek. Dat maakt dat het strafbare feit hem in mindere mate toegerekend kan worden.

Gezien de bijzondere ernst van het feit, ziet de officier van justitie in de verminderde toerekenbaarheid geen reden om af te wijken van de maximale jeugddetentie van twee jaar. Bovendien zou er een gedwongen psychiatrische behandeling moeten plaatshebben. In de volksmond heet dat jeugd-tbs, de officiële benaming is plaatsing in een jeugdinrichting (PIJ-maatregel).

Op dinsdag 7 en woensdag 8 december staat de inmiddels zestienjarige broer terecht. Ook deze verdachte (van doodslag) komt voor de kinderrechter, in een niet voor pers en publiek toegankelijke zitting.

Cel voor vijftienjarige met machete

De Alkmaarse rechtbank heeft een vijftienjarige jongen veroordeeld tot elf maanden jeugdgevangenis, waarvan 4,5 maand voorwaardelijk voor een moordpoging. Op 17 mei van dit jaar ging hij op een schoolplein in Hoofddorp een leeftijdgenoot te lijf met een machete.

Het slachtoffer liep zeer ernstig letsel op toen hij probeerde de steek- en hakbewegingen met het grote mes af te weren. Hij raakte een deel van zijn vinger kwijt en had een snijwond in zijn dijbeen. Zijn duim moest bijna geamputeerd worden, maar is na een operatie behouden. Tijdens de zitting bleek dat het een zeer traumatische ervaring is geweest. Hij krijgt een immateriële schadevergoeding van 10.000 euro en 240 euro voor beschadigde kleding.

De verdachte – destijds nog veertien – en het slachtoffer hadden de avond ervoor ruzie met elkaar en daagden elkaar uit. In een gezamenlijke groeps-chat bedreigde de verdachte het slachtoffer. Zo zei hij: ‘Zeg je ouders maar gedag, morgen sta ik voor je school’. En tegen een getuige zei hij meermalen ‘dat hij de jongen dood gaat maken’. Nadat zij een afspraak hadden gemaakt elkaar de volgende dag bij school te treffen, heeft verdachte meerdere mensen via Snapchat gevraagd of ze een machete voor hem hadden.

Geraakt

Op 17 mei verscheen de verdachte op de school van het slachtoffer. Uit de camerabeelden van de school blijkt dat hij direct met de machete voor zich uit op het slachtoffer is afgestormd. Hij heeft met hakkende en stekende bewegingen acht keer met de machete op het slachtoffer ingeslagen en hem diverse keren geraakt.

Bij de bepaling van de straf houdt de rechtbank enerzijds rekening met het zeer ernstige feit, dat op klaarlichte dag plaatsvond op het schoolplein. Maar ook met de jonge leeftijd van de verdachte en zijn blanco strafblad. De verdachte heeft in voorarrest gezeten vanaf zijn aanhouding op de dag van het incident.

In de proeftijd van twee jaar bij de voorwaardelijke straf van 140 dagen moet hij zich aan een groot aantal voorwaarden houden. Zoals zes maanden huisarrest, drie maanden elektronisch toezicht, dagbesteding, een leerstraf, een gebiedsverbod voor een deel van Hoofddorp en een contactverbod met het slachtoffer. Dit alles onder toezicht en begeleiding van de jeugdreclassering.

Wateroverlast: tot 174 miljard schade

,,We kijken aan tegen een potentiële schade door wateroverlast, hitte en droogte tot 174 miljard euro voor voornamelijk particulieren in 2050.” Deze waarschuwing doet de Unie van Waterschappen in aanloop van het wetgevingsoverleg water in de Tweede Kamer.

De Unie doet bij monde van haar voorzitter Roger van der Sande aan de politici een oproep tot een versnelde aanpak voor klimaatadaptatie en structurele financiering voor de opvang van de gevolgen van de klimaatverandering.

Van der Sande: “Het demissionaire kabinet heeft met de zeven miljard euro voor verduurzaming laten zien in te kunnen én willen zetten op een klimaataanpak. De aanpak van verdere temperatuurstijging is belangrijk, maar we hebben nu al dagelijks te maken met de gevolgen van klimaatverandering. En we moeten daarom niet vergeten te investeren in de betere opvang van die gevolgen, zoals wateroverlast en droogte. Ook klimaatadaptatie vraagt extra inzet en middelen van het Rijk en moet topprioriteit zijn het nieuwe regeerakkoord.”

Klimaatbestendig

Waar demissionair minister Barbara Visser van infrastructuur en waterstaat eerder al bepleitte ruim twee miljard euro nodig te hebben voor het beheer en onderhoud van de infrastructuur in Nederland, willen de waterschappen benadrukken dat een vergelijkbare investering nodig is om Nederland klimaatbestendig in te richten. ,,De wateroverlast in Limburg, Noord-Holland en Friesland van afgelopen zomer laten zien dat extreem weer vandaag de dag al voor problemen zorgt,“ licht Rogier van der Sande toe.

De schade door onder meer wateroverlast kan tot 174 miljard oplopen. Foto: Unie van Waterschappen

Volgens de klimaatschadeschatter kan de schade door wateroverlast (41,5 miljard), hitte (8,5 miljard) en droogte in bebouwd gebied in Nederland (124 miljard) in 2050 oplopen tot 174 miljard euro. Van der Sande: ,,Als regionale waterbeheerders ervaren de waterschappen deze problemen het eerst. Daarom doen we ook jaarlijks investeringen van 1,8 miljard euro om Nederland klimaatbestendig te maken. Door bijvoorbeeld dijken te versterken, regenwaterbuffers aan te leggen en zoetwater vast te houden.”

,,Toenemende hoosbuien en droogte betekenen niet alleen meer werk voor de waterschappen, maar ook voor het Rijk, de provincies en gemeenten. Iedereen moet vol aan de bak, zodat we ons versneld kunnen aanpassen aan de verandering. De tijd dat we water, land en bodem naar onze hand konden zetten is voorbij. Daarom is die structurele financiering nu nodig.”

Rioolwater Monitor genomineerd

‘Big Brown Data: De Nationale Rioolwater Monitor’ is genomineerd voor de Waterinnovatieprijs, categorie Het waterschap van de toekomst. Nog elf andere innovatieve projecten op het gebied van waterbeheer dingen mee naar een van de vijf prijzen, die op 2 december worden bekend gemaakt.

De Unie van Waterschappen organiseert samen met de Nederlandse Waterschapsbank de Waterinnovatieprijs om innovatieve projecten op het gebied van waterbeheer in het zonnetje te zetten.

De twaalf genomineerde projecten komen – per drie – in aanmerking voor de prijs in een van de vier categorieën ‘Aanpassen aan weersextremen’, ‘Gezond water en een gezonde bodem’, ‘Klimaatneutraliteit’ en ‘Het waterschap van de toekomst’. Alle twaalf maken ook nog kans op de Publieksprijs.

De genomineerden in de categorie ‘Aanpassen aan weersextremen’ zijn geworden:

 • Gekleurd zand bij monitoring grofzandbarrière (Waterschap Rivierenland en de Combinatie Van de Wetering e.a.)
 • De Heuvelstraat Silvolde (Waterschap Rijn en IJssel)
 • Het Roterende Kunststof Duikerschot (Waterschap De Dommel)

‘Gezond water en gezonde bodem’:

 • Waternavel als voer voor wormen (Waterschap Aa en Maas)
 • AdOx – Medicijnresten uit rioolwater verwijderen met zeolieten en ozon (TU Delft)
 • WaterQi – Het water stinkt niet meer en er zwemmen visjes (het hoogheemraadschap van Delfland, MHWaterzaken en WaterQi B.V.)

‘Klimaatneutraliteit’:

 • De Energie Damwand (CRUX Engineering B.V.)
 • Superkritisch vergassen: de missing link naar een duurzame samenleving (hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)
 • RWZI H2essenpO2rt (Waterschap Drents Overijsselse Delta)

‘Het waterschap van de toekomst’:

 • Vakmanschap op afstand (Waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel)
 • De detectie van muskus- en beverratten via eDNA (UvA, Wetterskip Fryslân, het hoogheemraadschap de Stichtse Rijlanden)
 • Big Brown Data: De Nationale Rioolwater Monitor (Operationeel Team Rioolwatersurveillance, ministerie van VWS, RIVM en Unie van Waterschappen)

Meer uitleg over de genomineerden is terug te vinden op Waterinnovatieprijs.nl . Ook is het via deze website mogelijk te stemmen voor de Publieksprijs.

Wie de winnaars worden, wordt op 2 december bekendgemaakt tijdens een feestelijke prijsuitreiking op het Waterinnovatiefestival. Dat heeft dit jaar plaats in De Fabrique in Utrecht. Het thema is ‘Het waterschap van de toekomst’.

Jiskefet Encyclopedie moet sticker krijgen

De Noord-Hollandse kortgedingrechter heeft bepaald dat Noblesse BV alle exemplaren van de Jiskefet Encyclopedie moet (laten) voorzien van een sticker voordat zij in de handel worden gebracht. Noblesse moet een dwangsom van 5000 euro betalen voor iedere dag dat zij hier niet aan voldoet.

Jiskefet BV, waarvan acteurs Herman Koch en Michiel Romeyn de aandeelhouders zijn, spande de zaak aan. In eerste instantie vorderde zij voorinzage in de Jiskefet Encyclopedie om te kunnen bepalen of hiermee inbreuk wordt gemaakt op hun intellectuele eigendomsrechten (merkrechten, auteursrechten en portretrechten). Tijdens de rechtszaak van 21 oktober 2021 kwamen partijen overeen dat Noblesse alsnog inzage zou geven en werd de zitting aangehouden tot 1 november 2021.

Inbreuk

Tijdens die laatste zitting eiste Jiskefet dat, voordat het boek in de handel komt, Noblesse op de voorkant van het boek een sticker plakt met de tekst: ‘Jiskefet is een merk van Jiskefet BV – Dit boek is niet afkomstig van Jiskefet BV of de makers van Jiskefet’. Deze tekst eist Jiskefet ook bij de aanprijzing van het boek in fysieke en online winkels. Jiskefet vindt dat de kaft van het boek inbreuk maakt op haar merkrecht op het woord ‘Jiskefet’ en dat door de wijze van vermelding van het woord op de kaft onvoldoende duidelijk is dat het boek niet van de makers van Jiskefet afkomstig is. 

Noblesse heeft aangevoerd dat zij het merk Jiskefet op deze manier mag gebruiken, aangezien het een artistieke uiting is die onder de vrijheid van meningsuiting valt. Er is volgens Noblesse geen sprake van verwarringsgevaar, aangezien het een encyclopedie is en dus voor iedereen duidelijk is dat het over Jiskefet gaat en niet door Jiskefet is gemaakt. Bovendien staat op de achterzijde van de kaft de vermelding ‘gegarandeerd ongeautoriseerd’ in rode letters.

De voorzieningenrechter oordeelt dat het gebruik van de naam ‘Jiskefet’ op en in het boek niet kan worden aangemerkt als het gebruik van een merk, omdat de naam niet wordt gebruikt als naam voor de aangeboden waar.

Vrijheid

Jiskefet kan wel een beroep op hun merkrechten doen tegen het gebruik van het teken ‘Jiskefet’. Maar niet tegen ieder gebruik van dat teken in het boek, omdat ze daarmee te zeer zouden treden in de vrijheid van de auteur om een boek te schrijven over een bekend cabarettrio.

Ook in de titel van het boek moet duidelijk zijn dat het boek over Jiskefet gaat. Jiskefet kan wel aangeven dat op het boek duidelijk zichtbaar tot uitdrukking wordt gebracht dat dit niet van haar afkomstig is en niet met haar betrokkenheid of instemming tot stand is gebracht. De vermelding ‘gegarandeerd ongeautoriseerd’ vindt de voorzieningenrechter onvoldoende.

Met relatief beperkte aanpassingen van de bestaande oplage wordt voldoende aan de belangen van Jiskefet tegemoetgekomen. De voorzieningenrechter heeft daarom beslist dat Noblesse de boeken moet voorzien van een sticker op de voorzijde met een tekst die naar het oordeel van de voorzieningenrechter geschikt is om verwarring van herkomst te voorkomen.

“Graag dweilen met de kraan dicht’

Het klimaatbeleid leidt tot meer CO2-reductie, maar extra stappen blijven nodig. Dat blijkt uit de Klimaatnota 2021. Waterschappen onderstrepen die noodzaak, omdat zij de gevolgen van klimaatverandering merken in het dagelijks werk. “Wij dweilen graag met de kraan dicht en nemen onze verantwoordelijkheid met hoge ambities op het gebied van duurzaamheid.”
Day zegt Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen. ”Niet alleen de recente wateroverlast in Limburg laat zien dat extreem weer ons nu al op de proef stelt”, aldus Schoonman. “We kampen ook al jaren met droogte. En worden geconfronteerd met zeespiegelstijging, verzilting en bodemdaling. Klimaatverandering moet meer en meer leiden tot bewust ruimtegebruik.”
,,Als we Nederland op termijn ook veilig en bewoonbaar willen houden, moeten water en bodem leidend zijn in ruimtelijke keuzes. Niet alles kan overal. De bestemming moet het klimaat volgen. Daarom zijn wij als waterschappen uiterst ambitieus om verdere klimaatverandering te beperken. We lopen voorop om energieneutraal te worden, door energiebesparing, vermindering van broeikasgassen, duurzaam inkopen en opwek van duurzame energie.”
Energieneutraal
De waterschappen dragen volop bij aan het nationale klimaatakkoord. Ze zetten zich in voor energieneutraliteit in 2025, door de opwek van duurzame energie bij de rioolwaterzuiveringen en het inzetten van terreinen voor wind- en zonne-energie. En door aquathermie: thermische energie uit oppervlaktewater en afvalwater. Waterschappen zijn een van de grootste producenten van biogas en overwegen om het biogas maatschappelijk in te zetten als groen gas.
Op dit moment zijn de waterschappen al voor meer dan 40 procent zelfvoorzienend door eigen duurzame energieproductie. Ook hebben waterschappen de doelstelling van een 100 porcent circulaire economie in 2050. Waterschappen vergroten het aanbod aan hernieuwbare alternatieven door waardevolle grondstoffen terug te winnen, zoals nutriënten, cellulose, bioplastic en schoon water uit rioolwater. Tegelijk werken ze aan een strategie richting klimaatneutrale en circulaire waterschappen.
Circulair
Met circulaire inkoop en aanbesteding van grote projecten kan de uitstoot van C02 fors worden teruggebracht (bijvoorbeeld bij dijkversterkingen). Dat geldt ook voor verduurzaming van het rijdend materieel van de waterschappen.
De klimaatverandering beperken is een. De andere kant zijn de gevolgen die de waterschappen nu al opvangen met de toenemende weersextremen als droogte en hoosbuien. Ze investeren de komende jaren 1,8 miljard euro per jaar in onder meer het klimaatbestendiger maken van Nederland door bijvoorbeeld dijken te versterken, waterbergingen aan te leggen en voorzieningen om zoetwater vast te houden, zoals regenwaterbuffers.