Archief per maand:
Archief per jaar:

3,5 jaar cel geëist tegen IJmuidens witwasechtpaar

Het openbaar ministerie verdenkt de 62-jarige Freek de K. en zijn even oude echtgenote Marjanna L. uit IJmuiden van grootschalig witwassen. Zij hoorden respectievelijk twaalf en 30 maanden gevangenisstraf tegen zich eisen.
Een familielid, Danny K. (52) uit Velserbroek, dreigt acht maanden de bak in te gaan. Het trio staat terecht tijdens een meerdaags proces in de rechtbank op Schiphol. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan schijnconstructies met huurpenningen, salaris en girale leningen/giften; schijnconstructies rondom de verkoop van een auto; onverklaarbare uitgaven aan sieraden; en onverklaarbaar aangetroffen contant geld.
De feiten moeten volgens het OM worden beoordeeld in relatie tot de omvangrijke drugs- en witwaszaak tegen De K. en consorten. Dat onderzoek startte in 2008 onder de naam Vista (zie onder). Er is toen onder andere beslag gelegd op enorme hoeveelheden bankbiljetten die de verdachten voorhanden hadden.
De officier van justitie: “De strafzaak Vista is inmiddels klaar: de verdachten hebben voor de feiten van toen onherroepelijke straffen gekregen. Maar tijdens de rechtsgang van Vista heeft het echtpaar nieuwe witwasfeiten gepleegd. Feiten waarvoor zij zich nu moeten verantwoorden.”
‘Huurpenningen’
In maart 2012 deed een bank melding van ongebruikelijke transacties op de rekening van De K. Er wordt dan al bijna een jaar maandelijks €4000 bijgeschreven als ontvangen huuropbrengsten van een pand in IJmuiden. De K. zou dit pand verhuren aan K. “Opmerkelijk is dat de waarde van het pand in geen verhouding staat tot de ontvangen huurpenningen. Elektriciteit was bovendien niet aanwezig en een sleutel van het pand had huurder K. niet. Hierna is het onderzoek naar vermoedens van financiële schijnconstructies van start gegaan.”
Marjanna L. wordt verweten administratieve werkzaamheden te hebben verricht voor een opmerkelijk hoog maandsalaris, gelet op het feit dat de omzet van het bedrijf nihil was. ” Werkgever K. verklaarde dat hij niet wist hoeveel uren de verdachte per week werkte, dat zij geen vaste werktijden had, dat haar werkplek bij haar thuis was, dat hij geen personeelsdossier van haar had bijgehouden en dat hij ook geen functioneringsgesprekken met haar had gevoerd.
“Eerlijk gezegd ken ik geen organisatie waar administratief medewerkers zo vrij worden gelaten”, merkt de officier op. Het OM concludeert dan ook dat er zonder economische grond giraal geld is verschaft aan verdachte L. Iets dat in onderzoek Vista ook al speelde. “Het begrip ‘déjà vu’ dringt zich op”, aldus de aanklager.
Cruise
Het echtpaar had volgens de officier helemaal geen financiële hulp nodig: “Ja, verdachte zégt wel dat al zijn geld in beslag was genomen, hij zégt wel dat hij geen enkel inkomen had, en hij zégt wel dat hij en zijn vrouw moesten leven van giften en leningen, maar dat acht ik volstrekt ongeloofwaardig.”
“Dat blijkt bijvoorbeeld uit de luxe cruise van Zuid-Afrika naar Singapore, die L. een maand lang maakte. En uit het feit dat zij 3,5 jaar nauwelijks giraal voor levensonderhoud hebben betaald, wat duidt op de aanwezigheid van contant geld. Er werd alleen giraal betaald als het giraal moest, zoals de hypotheeklasten. Noodzaak tot leven van leningen en giften? Welnee, verdachten hadden helemaal geen behoefte aan leningen of giften. Er was voldoende geld. Waar ze wél behoefte aan hadden was giraal geld. Met een legaal en eerlijk voorkomen, zodat de hypotheeklasten betaald konden worden.”
De laatste in de reeks van mistgordijnen betreft de verkoop van een BMW X6 voor tenminste €14.500 meer dan die BMW op dat moment bij verkoop aan particulieren waard was. “In het reguliere economische verkeer kan niemand een gebruikte auto voor 30 procent boven de normale prijs verkopen”, besluit de officier.
Prullenbak
Tot slot de aangetroffen sieraden met een getaxeerde aanschafwaarde van maar liefst ruim €135.000. Juwelen van Chopard, een parelketting, een Rolex. “Het moet allemaal contant zijn aangeschaft. Ook blijft onduidelijk wat de herkomst is van het in de woning van het echtpaar aangetroffen geldbedrag van ruim een half miljoen euro. Biljetten van €500 lagen op tientallen plekken in huis verstopt, tot onder in een prullenbak in de keuken aan toe”, aldus de officier.
“Gewone, brave, burgers komen nooit in aanraking met dit soort biljetten. Die weten niet eens de kleur van zo’n biljet.” De door verdachte L. afgelegde verklaring over de herkomst van het geld is niet verifieerbaar. Ook staat dit bedrag in geen verhouding tot de legale inkomsten van het echtpaar. De K. heeft verklaard niets van dit geld af te weten, omdat hij in de gevangenis zat toen het werd aangetroffen. Nu dat wordt bevestigd door zijn echtgenote, kan het OM alleen voor haar een veroordeling vragen.
“Met behulp van familie en bekenden hebben verdachten geld witgewassen, door op de bankafschriften termen als ‘huur’, ‘salaris’ of ‘lening’ te zetten. Het ziet er op de bankrekeningen dan uit als eerlijk geld, waar je eerlijke betalingen mee kunt doen. Maar het zijn financiële schijnconstructies.”.
“Verder heeft L. geen verklaring kunnen geven voor de aanwezigheid van grote bedragen contant geld en uitgaven aan juwelen. Daarom vindt het OM dat met voldoende mate van zekerheid kan worden uitgesloten dat de geldbedragen of goederen waarop de verdenking betrekking heeft, een legale herkomst hebben en dat een criminele herkomst (dus) als enige aanvaardbare verklaring kan gelden.”
De rechtbank doet naar verwachting uitspraak op 12 oktober.

De Vistazaak draaide om internationale drugshandel en het witwassen van de opbrengsten daarvan. 21 verdachten zijn veroordeeld, twee vrijgesproken. Hier een verkort overzicht.
Freek de K. : 8 jaar cel, verbeurdverklaring € 180.000.
Peter S. : 4 jaar cel.
Frans de V. : 4 jaar cel.
Danny K. : 1 jaar cel.
Marjanna L. : 1 jaar cel waarvan 5 maanden voorwaardelijk, proeftijd van 2 jaar.