Archief per maand:
Archief per jaar:

Niet verkeerd

VERKEERD

David Hewson: Het verkeerde meisje

Boekerij

19,99 euro, e-book 12,99 euro

De tweede ‘Amsterdam’-policier van deze Britse journalist heeft een spetterend einde, waarin de talloze onverwachte wendingen en verhaallijnen keurig bij elkaar komen. De nogal flets geschilderde rechercheur Pieter Vos neemt een louter op emotie en menselijk inzicht gebaseerde beslissing, die de zeer trage aanloop in een klap goed maakt. Loffelijk streven van Hewson om, gelijk bijvoorbeeld Connelly dat voor de Amerikaanse situatie (politie vs FBI) doet, een beeld te schetsen van hoe het blauwe korps en de algemene inlichtingen- en veiligheidsdienst elkaar in de wielen (willen) rijden. Minpunt is dat Vos’ jonge, Friese collega Laura Bakker ook na Het poppenhuis een karikatuur blijft. De introverte deerne van het platteland die maar niet begrijpt hoe het er in de grote stad aan toegaat. Al met al: niet verkeerd.

ARNO RUITENBEEK