Archief per maand:
Archief per jaar:

600 vluchtelingen in belastingkantoor

Er komen maximaal 600 asielzoekers in het voormalig belastingkantoor aan de Robonsbosweg. In de gemeenteraad bleek een breed draagvlak te bestaan voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen in Alkmaar.

De gemeente stelt wel extra randvoorwaarden, vooral op het punt van spreiding van opvang in de regio. Een etage van het, door antikrakers bewoonde fiscuspand wordt pas geschikt gemaakt voor 90 mensen, als het centraal orgaan asielzoekers en een andere gemeente concreet toezegging doen om een kleinschalige plaatselijke opvang in te richten in die gemeente. Dat wordt dan een dependance van  Alkmaar, en alleen als deze vol is wordt het volledige belastingkantoor gebruikt als dat nodig is.

Daarnaast moet het COA garanderen dat er voor de tijdelijke bewoners een zinvolle dagbesteding komt en verbouwing, onderhoud, schoonmaak, afvalinzameling en catering zo veel mogelijk aanbesteden bij lokale en regionale ondernemers. Met de 600 aanstaande ‘logés’ is het maximumaantal asielzoekers in Alkmaar – een procent van de bevolking – bereikt. Burgemeester en wethouders beloven dat ze geen voorstellen zullen doen om daar overheen te gaan.