Archief per maand:
Archief per jaar:

School geeft ‘toevoeging’ over dyscalculie toe

School De Overhael in Driehuizen probeert in een verklaring aan de ouders te rechtvaardigen waarom een leerlinge met ernstige rekenproblemen haar rekenmachine is afgepakt. In de brief geeft de schooldirectie toe dat tekst is ‘toegevoegd’.

Esmée Baldinger (elf jaar) uit Graft heeft dyscalculie, ernstige rekenwiskundeproblemen. Op haar school, De Overhael in Driehuizen, mag ze daarom een rekenmachine gebruiken. Tot de Cito-toets en de intelligentietest Nio, want dan pakt de school haar dit broodnodige hulpmiddel af. Dit terwijl de school zegt conform het landelijke dyscalculieprotocol te werken. Vader Sebastiaan Baldinger komt begint december 2015 in verweer, neemt een advocaat in de hand, en dit leidt tot een hoog oplopend conflict.

Duveltje

Medio december komt De Overhael als een duveltje uit een doosje met een ‘specifieke aanpak op ernstige rekenwiskundeproblemen of dyscalculie’ en een ‘schoolondersteuningsprofiel obs De Overhael 2015-2016’. Daarin staat plotseling dat het protocol alleen als basis wordt gebruikt en toets en test worden gemaakt volgens de Cito- en Nio-richtlijnen. Die adviseren – niet meer dan dat – om geen hulpmiddelen toe te staan, omdat anders het niveau van het kind niet zou kunnen worden vastgesteld.

Vader Sebastiaan Baldinger vertrouwt het niet en besluit op digitaal onderzoek uit te gaan. Hij ontdekt het volgende: “De school heeft op 11 december 2015 een document met de specifieke aanpak stiekem opgesteld. Op 14 december heeft de overkoepelende organisatie Isob (intergemeentelijke stichting openbaar onderwijs) het schoolondersteuningsprofiel heimelijk veranderd, zodat de aanpak niet helemaal uit de lucht komt vallen.”

Baldinger en zijn advocaat doen aangifte van valsheid in geschrifte bij justitie in Alkmaar, bovendien wordt de onderwijsinspectie op de hoogte gesteld. Lees mijn vorige artikel, http://www.nzg-journalisten.nl/school-vervalst-documenten-om-fout-rond-rekenmachine-te-verdoezelen/.

Toegevoegd

De school maakt op dat moment geen gebruik van het geboden wederhoor. Maar gisteren krijgen de ouders een brief, waarin naar het eerste verhaal wordt verwezen.  De beschuldiging van vervalsing van de documenten wordt niet weersproken, noch met bewijzen ontkracht. Sterker, schooldirectrice Edith Hoegen en directeur-bestuurder van Isob Robert Smid bekennen dat aan de specifieke aanpak de Cito- en Nio-richtlijnen zijn ‘toegevoegd’, zoals zij dat noemen. Citaat: ‘Voor alle duidelijkheid; het protocol is géén bindend voorschrift. Het protocol is wél in grote mate leidend en uitgangspunt voor ons rekenonderwijs’. Conform krijgt een heel andere lading, zo.

Ze noemen geen datum van de ‘toevoeging’. Maar veel opvallender is dat ze met geen woord reppen over de aanpassing van het profiel. Die bovendien maar half gelukt is. Op pagina 8 wordt De Overhael een uitzonderingspositie gegund. Echter, op pagina 13 wordt gemeld dat De Overhael een aanbod heeft voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie conform de protocollen. De school is een aantal vragen hierover voorgelegd, maar opnieuw zwijgt men stil. Vader Baldinger is op oorlogspad: “Ik zal het onderwijsministerie ook maar eens benaderen, om te zien of iets tegen deze vuige methoden te doen is.”

Hier de bewuste pagina’s:

Pagina 8: uitzonderingspositie De Overhael.

Pagina 8: uitzonderingspositie De Overhael.

Pagina 13: in de cirkel het woord conform.

Pagina 13: in de cirkel het woord conform.