Archief per maand:
Archief per jaar:

65-plussers beslissen mee over cultuur

Canadaplein voor dag en dauw met 65-plussers.

Canadaplein voor dag en dauw met 65-plussers.

Door Arno Ruitenbeek

Alkmaar -Ouder, maar nog niet versleten? Grijpt dan de kans mee te beslissen over culturele activiteiten in Alkmaar. Gezocht: leden voor het zogenoemde 65+-programmateam van Dag en dauw.

Dag en dauw is de naam van tien culturele dinsdagochtenden die tussen de herfst- en de kerstvakantie worden gehouden. Plaatsen van handeling zijn centrum voor de kunsten Artiance en bibliotheek Kennemerwaard, beide gelegen aan het Alkmaarse cultuurplein (Canadaplein, onder de Grote Kerk).

Het idee is dat een groep inwoners van Alkmaar zelf ‘eigenaar’ wordt van de serie bijeenkomsten. Nu mogen alle leeftijdsgroepen deelnemen aan Dag en dauw, maar het tijdstip is volgens de organisatoren Artiance en bibliotheek wel ideaal voor ouderen. Voor dag en dauw? Nee, zo erg is het ook weer niet. Dinsdagochtenden tussen 10 en 11.30 uur. Dus leek het de instanties een goed idee om een netwerk van 65-plussers op te bouwen, die ‘als ambassadeur van cultuurparticipatie kunnen fungeren’.

Klinkt nogal verheven, maar de bedoeling is om senioren serieus te laten mee beslissen over de programmering van de wekelijkse voorstellingen, lezingen, workshops  en optredens. Ze helpen mee bij de voorbereiding, organisatie en publiciteit, en treden op als gastheer of -vrouw. Mocht de proef met Dag en dauw succesvol zijn, krijgt de reeks een vervolg in het voorjaar.

Bij de selectie van 65+-programmateamleden wordt gelet op evenredige vertegenwoordiging van  mannen en vrouwen en spreiding in de wijken en dorpskernen in de regio Alkmaar. In oktober zijn de  selectiegesprekken. Aanmelden kan via info@bknw.nl .