Archief per maand:
Archief per jaar:

AFC’34 en AZ samen in de Westrand

Alkmaar wil dolgraag sportstad zijn

 
Alkmaar wil dolgraag een, nee, dé sportstad zijn. Een gemeente die veel meer biedt dan alleen eredivisievoetbal in het AZ-stadion. Aan de vele verenigingen zal het niet liggen. En aan ondernemers als Mulder Obdam ook niet. Het bouwbedrijf heeft vergevorderde plannen voor de Westrand van Alkmaar klaarliggen.
 
AZ is de afkorting van Alkmaar-Zaanstreek. Maar ontegenzegelijk is AZ de trots van Alkmaar. De enige voetbaleredivisionist boven het Noordzeekanaal (tot de Volendamse heen-en-weer weer vaart) met een naam die zelfs in het buitenland respect afdwingt. De amateurs van AFC’34 hopen dat die allure ook op hen zal afstralen.
Want AFC’34 (niet te verwarren met het Amsterdamse AFC) werkt samen met AZ en met hun buurman aan de Robonsbosweg, de Alkmaarse Rugbyclub. AZ krijgt een trainings- en opleidingscomplex in deze zogenoemde Westrand, gelegen tussen de ringweg N9 en de gemeentegrens van Bergen en de laatste plek in Alkmaar waar nog ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen.
Hier ligt bijvoorbeeld ook ijsbaan De Meent. En Sportpaleis Alkmaar voor baanwielrennen, mountainbiking, zaalsporten maar ook muziekevenementen. Een belangrijke gebruiker van de Westrand is de Alkmaarse hockeyvereniging AMHC. In 2012 viert de oude club van recordinternational Teun de Nooijer zijn 100-jarig bestaan. Ze heeft ruim 1000 leden en schurkt tegen de nationale top aan: Heren 1 speelt Overgangsklasse, Dames 1 in de 1e Klasse.
Tien

Als AZ komt, verdwijnt het daar gelegen evenemententerrein en komen er in totaal tien volwassen velden te liggen, tegen de vijf waarover AFC’34 nu kan beschikken. Met 700 leden is AFC’34 een middelgrote club, met een van de beste jeugdafdeling en –opleidingen van Nederland. De sportieve ambities van de zondaghoofdklasser strekken echter veel verder. Een nieuw jeugdplan, waarin de individuele speler centraal staat, vereist de ruimte die door de komst van AZ wordt geschapen.
Ook een ander plan kan AFC’34 en zijn buren in de vaart der volkeren omhoog stuwen. Vooral wat accommodaties betreft. Het gaat om Sport Plaza. Beter: Sport-, spel- en ontspanningsplein. Want rond Sportpaleis Alkmaar en De Meent moet tussen 2012 en 2020 een aantrekkelijke verblijfsplek ontstaan. Waar je heerlijk kunt relaxen in Thermen Oase, gezellig naar de bioscoop kunt gaan, van amusement kunt genieten in Klein Ahoy en kinderen zich kunnen uitleven in speelparadijs Monkey Town.
Een veelheid aan elkaar versterkende functies, bij elkaar op de doorgaande weg naar de kust. Een wegenstelsel, dat tegelijkertijd groots wordt aangepakt, met bijvoorbeeld een overkluizing van de Westelijke Randweg. Zodat buiten de bewoners in de regio ook de toeristen er zullen komen. Bouwbedrijf Mulder Obdam en Sander Douma Architecten zijn de grondleggers van Sport Plaza.
Advies- en ingenieursbureau Grontmij en vastgoedontwikkelaar Rotteveel M4 sloten zich later bij de initiatiefgroep aan.
IntegraalAlgemeen directeur Cor van Vliet van Mulder Obdam: “Sinds de initiatiefgroep in maart 2009 van start is gegaan, heeft het plan alleen maar aan kracht gewonnen. We hebben de belangen van alle betrokken partijen geïnventariseerd en gestroomlijnd en zijn tot een integraal concept gekomen waarbij de verschillende functies elkaar versterken. Het is ongelooflijk wat we de afgelopen twee jaar vanuit de private hoek al hebben gerealiseerd.”

Sport Plaza moet 100 miljoen euro kosten. Het bestaat uit de deelprojecten cultureel evenementencentrum (Klein Ahoy) met drie hallen, sporthotel, wellness center (Sauna Thermen Oase, nu nog Heerhugowaard), kegelbaan, McDonald’s, Sportpaleis Alkmaar, bioscoop, ijsbaan De Meent, fitnesscentrum (Basic Fit), sport en scholing (OSG Willem Blaeu), sportmedische voorzieningen, indoor speelparadijs (Monkey Town), overkluizing Westelijke Randweg Alkmaar en een parkeervoorziening van circa 1300 plaatsen.
De gemeente Alkmaar heeft het plan omarmd. De initiatiefgroep heeft de vaart er in en wil zo snel mogelijk aan de slag om tot een samenhangend, duurzaam ingericht verblijfsgebied te komen. In principe dit jaar nog. Van Vliet: “We hebben een bijna kostendekkend plan, dat in vier fases kan worden uitgevoerd. Dat is de kracht van het plan. Wij vragen de gemeente niet om een zak met geld, maar willen alleen optimale medewerking bij het doorlopen van de noodzakelijke procedures om planvertraging te voorkomen.”
Er is een groot draagvlak voor de ontwikkelingen en veel interesse van ondernemers zoals Sauna Thermen Oase en de organisator van het Indian Summer Festival in recreatiegebied Geestmerambacht die een Mini-Ahoy wil opzetten. Het grote Rotterdamse Ahoy wil het Alkmaarse broertje met raad en daad bijstaan. Van Vliet: “De hechte samenwerking tussen de verschillende partijen is de sleutel tot succes.”
“Het voorgenomen concessiemodel, waarbij de gemeente grond verkoopt aan het consortium op het moment dat daar behoefte aan is, spreekt ons bijzonder aan. De grondopbrengsten worden door de gemeente bovendien weer ingezet in het plangebied. Dat is een mooie insteek. Er is ook voldoende openbaar gebied in te richten. Voorstel is dat de initiatiefgroep zorg draagt voor de opstelling van het bestemmingsplan, wat de slagkracht vergroot.”
Impuls

Zo’n all-weather voorziening betekent bovendien een impuls voor het kusttoerisme. Het consortium wil graag in gesprek met alle partijen die initiatieven tonen voor de Westrand Alkmaar, zoals met Holland Health dat een Europees onderzoekscentrum voor obesitas wil realiseren.
Het initiatief van Rotteveel M4 tot overkluizing van de Westelijke Randweg biedt niet alleen een infrastructurele oplossing voor het toenemende autoverkeer. De weg is ook een duidelijke meerwaarde. Over de bestaande weg bouwen maakt dubbel ruimtegebruik mogelijk. De sport- en ontspanningszone wordt gelijk perfect verbonden met de stad.
Sport Plaza en de M4-weg kunnen los van elkaar ontwikkeld worden, maar een integrale gebiedsaanpak verdient duidelijk de voorkeur, stelt Van Vliet. “Wij anticiperen met ons totaalplan op de toekomst. De Martin Luther Kingweg is een druk bereden weg, die over enkele jaren zijn maximumcapaciteit heeft bereikt. Met een overkluizing van de randweg bieden we een oplossing voor een probleem van de toekomst.”
Een oplossing voor een probleem van de toekomst? Bij de voetbalvereniging Jong Holland zouden ze die héél graag willen hebben. Wat heet, de toekomst is feitelijk nu en de oplossing is er… (nog lang) niet. Dé club van Alkmaar-Zuid zit klem op Sportpark De Hout.
Het ledental van de, van oorsprong christelijke voetbalvereniging van 1933 groeit jaarlijks met tien procent, heeft bij aanvang van het seizoen 2011-2012 750 leden. Daarvan 600 jeugdleden, inclusief vier meisjesteams. Er is zelfs een wachtlijst, mede door de sterke aanwas van vrouwen en meiden die willen voetballen op deze plek: middenin in de stad, in het bos (de Alkmaarder Hout). Waar ooit AZ zijn kunstjes vertoonde.
Jong Holland heeft echter maar drie velden, terwijl de regels van de voetbalbond KNVB voorschrijven dat een vereniging van deze omvang 4,5 veld ter beschikking heeft.  De trainingscapaciteit is volstrekt onvoldoende. Slechts door de bijna professionele organisatie, met maar liefst 200 vrijwilligers, 300 ouders die ‘verplicht verenigingswerk’ doen en optimale communicatie tussen alle geledingen, lukt het Jong Holland om ‘eeuwig jong’ te blijven.
De oplossing voor haar probleem ligt opgesloten in het (voort-)bestaan van medegebruiker van het complex, Drafcentrum Alkmaar. Het plan om de drafbaan ter verhuizen naar Geestmerambacht, was in vergevorderd stadium. Jong Holland zou er dan vier velden bij krijgen. Daarnaast was er plek voor 120 woningen om de exploitatie (op twee miljoen euro na) rond te krijgen.
Onopgehelderd
Tot de gemeente Alkmaar, om voor het bestuur van Jong Holland nooit opgehelderde reden, besloot de paardensport in de Alkmaarder Hout te laten. De tribune van het ovaaltje, een ontwerp van architect Jan Wils uit 1929 en rijksmonument (zie ‘399 monumenten, die doe je niet in een dagje’), is recentelijk voor miljoenen euro’s opgeknapt. Zo’n investering gooi je niet onmiddellijk weg, weten de bestuurders van Jong Holland.
Wat nu? Jong Holland wedt op twee paarden, om in de sfeer te blijven. Enerzijds is er de hoop dat de paardenraces uitsluitend op zondag worden verreden. Nu zijn er ook koersen op maandagavond, die druk worden bezocht en dan is voetbaltraining op het complex uitgesloten. Andere mogelijkheid is dat zwembad De Hout verdwijnt of, zoals wel eens is geopperd, ‘ondergronds’ gaat. Met op maaiveldniveau een veld, kantine en kleedkamers voor zowel Jong Holland als de zwemmers.Dit verhaal schreef ik voor het onlangs verschenen boek ‘Juist! Heerhugowaard – Alkmaar – Langedijk’.