Archief per maand:
Archief per jaar:

Van Alckmaer mag boom Ringershofje niet kappen

Woningcorporatie Van Alckmaer heeft flink bakzeil gehaald bij de herinrichting van de binnentuin van het ingrijpend vernieuwde Ringershofje in Alkmaar. De kapvergunning voor de monumentale iep, die buiten medeweten van de hofjesbewoners werd aangevraagd, wordt ten stadhuize niet eens in behandeling genomen.

Aldus bericht ons Ringershof-correspondent en overtuigd bewoner Pieter Bliek. “Eind vorige week hoorde een buurvrouw dat Van Alckmaer achter onze rug om een kapvergunning heeft aangevraagd voor de enige boom met grote historische waarde die er nog is. Direct hebben we Monumentenzorg gealarmeerd over de voorgenomen kap en een andere misser van de woningbouw, de verwijdering van de stoep met boerengeeltjes.”

Monumentale iep (voorlopig) gered.

Ook ging er dit weekeinde diverse mails ‘op poten’ naar Van Alckmaer. Bliek over de inhoud: “Een maand of twee geleden heeft de woningbouw toegezegd dat er eerst een tuin-bewonerscommissie zou worden belegd om de vernieuwde plannen te bespreken. Een aantal bewoners heeft nadrukkelijk aangeven dat er geen werkzaamheden aan de tuin mogen worden gepleegd voordat er met de huidige en nieuwe bewoners een vergadering is geweest.

Het feit dat er nog steeds geen vergadering is gepland en dat de woningbouw op 21 december 2016 zonder voorafgaand overleg een kapvergunning voor de monumentale iep bij de gemeente heeft aangevraagd, doet bij menigeen de wenkbrauwen fronzen. Met deze handelwijze lijkt het erop dat Van Alckmaer de democratische besluitvorming op slinkse wijze tracht te omzeilen. Daar zijn de bewoners niet blij mee en dat komt het vertrouwen tussen de woningbouw en de bewoners niet ten goede. Wij willen ten alle tijde vooraf geconsulteerd worden en niet achteraf met voldongen feiten worden geconfronteerd.”

Terug

Vooralsnog, aldus Bliek, is de kou uit de lucht. Hij belde gistermiddag met een ambtenaar van de gemeente Alkmaar en kreeg goed nieuws te horen. “Die ambtenaar zei: ‘We hebben een brief van Van Alckmaer binnengekregen met het verzoek die monumentale iep te kappen, omdat die boom niet zou passen in het nieuwe tuinontwerp. Ik heb Van Alckmaer gebeld en gezegd  dat wij om deze reden geen kapvergunning gaan verlenen en het verzoek dus niet in behandeling nemen. Van Alckmaer moet maar terug gaan naar de ontwerper met het verzoek te zorgen dat die iep dan maar wel in het ontwerpplan past’. Daar kunnen ze het mee doen.”