Archief per maand:
Archief per jaar:

‘Ambtenaren laten zich op kosten belastingbetaler masseren’

Meer stiekeme controles in de seksbranche

Fiscus en gemeenten controleren de seksbranche steeds meer via stiekeme methoden. Dat schrijft ex-belastinginspecteur en nu -adviseur Almast van Gemeren in zijn belastingnieuwsbrief.

‘Amsterdam gaat het verst bij stiekeme controles. Of u het gelooft of niet: Amsterdamse ambtenaren gaan zich op kosten van de belastingbetaler laten masseren. Zij worden ingezet als neptoerist of nephoerenloper. De gemeente stuurt deze mystery-guests naar massagesalons, privéhuizen en seksclubs om misstanden aan het licht te brengen. Ook kunnen ze een escort bestellen’.

‘De neptoeristen doen zich voor als klant. Ze houden hun ogen en oren open; ze verzamelen informatie die tegen de exploitant wordt gebruikt. Amsterdam hoopt er op deze manier achter te komen of in een massagesalon een zogenoemd happy end (orgasme) wordt aangeboden. Of dat er in een privéhuis onbeschermde seks plaatsvindt’.

Foto: commons.wikimedia.org

Foto: commons.wikimedia.org

 

‘De informatie die de gemeente op die manier verkrijgt, wordt gebruikt om bestuursrechtelijk op te treden, bijvoorbeeld om een massagesalon zonder seksvergunning te sluiten. Strafrechtelijk optreden is met deze informatie niet mogelijk. Strafrechtelijk zal immers al snel van uitlokking gesproken kunnen worden. Dit nog los van bewijsproblemen’.

Aangeboden

‘De gemeente stelt dat de nephoerenlopers niet mogen vragen om een happy end of onbeschermde seks. Alleen als het in de zaak openlijk wordt aangeboden, mag er worden opgetreden. Maar hoe ligt dat als de masseuse op de kamer aan de mystery guest een happy end aanbiedt ? Mogelijk buiten medeweten van de exploitant? En hoe is de bewijspositie als de controleur stelt dat een happy end is aangeboden, maar de masseuse ontkent dat? Hoe ligt dat als een Thaise of Chinese masseuse nauwelijks Nederlands spreekt ? Vragen te over’.

‘De methode “stiekem” trekt een zware wissel op de eerlijkheid van de controleurs. Amsterdam denkt problemen te voorkomen door ze een speciale training en begeleiding te geven. Er zijn ongeveer 130 massagesalons in Amsterdam. De nepklanten zullen dus nog heel wat massages ontvangen’.

Verstopt

‘Bij de fiscus nog geen massages op kosten van de schatkist. Wel doet de fiscus in de seksbranche aan “zichtwaarnemingen”. Dit houdt in dat de controleur zich verstopt in de buurt van een privéhuis. Hij kan in een geparkeerde auto zitten of in de bosjes in de buurt. Maar in elk geval op een plek waar hij de ingang in de gaten kan houden’.

‘De controleur schrijft op wie hij op welk tijdstip naar binnen ziet gaan. “Blonde vrouw met handtas arriveert om 11:18”. “Kale man met Audi arriveert om 12:15”, “Man in blauw jack vertrekt om 12:43” etc. Meestal wordt op verschillende dagen en op verschillende tijden waargenomen’.

‘Als er voldoende waarnemingen zijn gedaan, meldt de controleur zich – meestal na enkele weken – bij het privéhuis. Hij legt dan zijn waarnemingen naast de omzetdagstaten. Hij constateert dat hij zeven vrouwen naar binnen heeft zien gaan en dat er maar zes op de omzetdagstaat staan. Of hij ziet in zijn aantekeningen dat er in een bepaalde periode een man een uur binnen is geweest zonder dat de omzetstaat in die periode aangeeft dat er iemand met een meisje naar de kamer is geweest’.

Verschil

‘Soms kan de exploitant het verschil makkelijk verklaren: een van de dames die de controleur naar binnen heeft zien gaan is de gastvrouw/receptioniste. Soms is het moeilijker de controleur te overtuigen van zijn ongelijk. Denk aan de situatie dat een nieuwe prostituee een intakegesprek heeft gehad, een rondleiding door het huis heeft gehad, maar dat ze het niet eens zijn geworden over de verdiensten. Na een paar uur verlaat zij het privéhuis’.

‘Of een klant blijft wachten op zijn favoriete meisje dat bij zijn aankomst bezet is. Hij blijft wachten totdat ze vrij komt, maar ze komt niet vrij omdat de klant die al met haar op de kamer is, verlengt. In die situatie kan een man een uur of langer binnen zijn geweest zonder dat daar omzet tegenover staat. In de praktijk is het moeilijk een wantrouwende controleur daarvan te overtuigen’.

‘Een rechtbank heeft een keer een omzetbijtelling geaccepteerd op basis van dit soort zichtwaarnemingen. Al vond de rechtbank wel dat daarbij een onzekerheidsmarge in acht genomen moet worden’.

‘Exploitanten die met opting-in werken kunnen door het nauwkeurig bijhouden van de omzetdagstaat discussie met de controleur beperken, maar niet helemaal voorkomen. (Opting-in is dat de arbeidsverhouding als fictieve dienstbetrekking wordt aangemerkt. De exploitant draagt dan loonbelasting/premie volksverzekeringen en bijdrage zorgverzekeringswet voor de prostituee)’.

‘Ze moeten de tijden waarop men naar de kamer gaat en waarop men terugkomt nauwkeurig inboeken. Verder kunne ze ook dames die tevergeefs hebben gesolliciteerd op de omzetdagstaat vermelden (tijd in, tijd uit, geen omzet, NAW-gegevens). En ze kunnen de dames laten tekenen voor de netto ontvangsten van die dag, ook in het zeldzame geval dat een prostituee een dag niets heeft verdiend. Bij controles komt een groot nadeel van het opting-in systeem naar voren: de exploitant is verantwoordelijk voor alle belastingen, bij correcties wordt de rekening aan hem gepresenteerd’.

‘Exploitanten die werken met kamerverhuur/zelfstandige dames (zzp’er) zoals op de Achterdam in Alkmaar hoeven bijvoorbeeld geen omzetdagstaten enn aankomst- en vertrektijden in te vullen; een goed kasboek volstaat. Zij zijn bovendien alleen verantwoordelijk voor hun eigen btw; de rest is een zaak van de dames. Bij kamerverhuur zijn zichtwaarnemingen daarom nauwelijks zinvol voor de fiscus. En de eventuele gevolgen voor de exploitant zijn veel kleiner’.

Twitter

‘De belastingdienst kijkt ook steeds meer op twitter, facebook en andere social media. Als de profielen niet zijn afgeschermd kan iedereen, dus ook de fiscus, de berichten lezen. De controleurs zijn vooral geïnteresseerd in grote, contante aankopen. Stel u hebt een tweedehands boot gekocht en zet een foto van uzelf met de boot op facebook. De controleur zal navraag doen naar de boot, misschien zelfs bij de verkoper, en kijken of u de boot uit uw “witte” inkomsten/kasgeld hebt kunnen betalen. Iedereen moet zich er dus van bewust zijn dat de inspecteur meekijkt. Lastiger wordt het als anderen (bijvoorbeeld de verkoper van de boot) berichten over u op facebook zetten’.

Publicatie met toestemming van Almast van Gemeren, www.bhvangemeren.nl.