Archief per maand:

April 510 vluchtelingen in Alkmaar

De gemeente Alkmaar en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hebben overeenstemming over de tijdelijke opvang van vluchtelingen in het voormalig belastingkantoor aan de Robonsbosweg. De eerste vluchtelingen nemen in april hun intrek in het gebouw.

Maximaal drie jaar worden hooguit 510 mensen gehuisvest in het kantoor. Naast het bestaande asielzoekerscentrum aan de Picassolaan wordt dit de enige opvang voor vluchtelingen in Alkmaar. Elders in de gemeente komen geen plekken waar vluchtelingen worden opgevangen. Er zijn al beveiligingscamera’s geplaatst in de directe omgeving en ook de straatverlichting rondom de Robonsbosweg wordt aangepast. Er zijn nog tien weken nodig voor de verbouwing van het pand,