Archief per maand:
Archief per jaar:

Bestraft voor illegaal poker bij voetbalclub

Ga je voetballen? Nee pokeren.

Ga je voetballen? Nee pokeren.

De rechtbank in Haarlem heeft dertien verdachten, onder wie Kris J. veroordeeld tot straffen tot 30 maanden cel voor onder meer de organisatie van illegale pokeravonden bij de Haarlemse voetbalvereniging Young Boys. Ook maakte ze zich schuldig aan afpersing, witwassen, bezit van softdrugs, hennepkwekerijen en verboden wapenbezit.

De verdediging had vrijspraak bepleit, omdat poker geen kansspel zou zijn, maar een behendigheidsspel waar geen vergunning voor nodig is. De rechtbank heeft beslist dat poker wel een kansspel is als bedoeld in de wet op de kansspelen. Kris J., zijn broer Soerin J. en de voorzitter van Young Boys, J.W., zijn veroordeeld omdat zij bij Young Boys gedurende anderhalf jaar bijna wekelijks pokeravonden organiseerden, terwijl hiervoor geen vergunning was verleend. Daarnaast zijn de twee vaste croupiers veroordeeld.

Schuld

Voormalig politie-informant Kris J. kwam met het idee om pokeravonden te organiseren in de bestuurskamer om zo een schuld van 180.000 euro van Young Boys af te lossen. Uit het dossier bleek dat tijdens deze pokeravonden aanzienlijke geldbedragen omgingen. Het minimale bedrag waarvoor deelnemers fiches moesten kopen was 500 euro. Een speler vertelde in een afgeluisterd telefoongesprek dat hij op een avond bij Young Boys 5500 euro had verloren.

Nadat de croupiers en andere kosten waren betaald, bedroeg de winst per avond tot 4000 euro. Dit geld is vervolgens witgewassen doordat de voorzitter van de vereniging in overleg met Kris J. de bedragen op de bankrekening van Young Boys stortte als legale kantine-inkomsten. Zowel de voorzitter als Kris J. zijn ook veroordeeld voor het witwassen van de pokergelden.

Kris J. is voorts samen met zijn voormalige zakenrelatie S. veroordeeld voor afpersing, zij het dat S. veroordeeld is voor medeplichtigheid daaraan. De rechtbank acht bewezen dat Kris J. door bedreiging met geweld 49.000 euro heeft afgeperst van het slachtoffer V. De rechtbank heeft Kris J. voor de feiten die zijn bewezen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar.

De rechtbank komt tot een lagere straf dan de officier van justitie eiste, omdat J. is vrijgesproken van een ander witwasfeit en de feiten al geruime tijd geleden zijn gepleegd, in 2011. Medeplichtige S. is veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf voorwaardelijk en een werkstraf van 240 uur. Zij moeten daarnaast het slachtoffer 50.500 euro betalen, waarvan 1500 smartengeld.

Softdrugs

Zes verdachten zijn veroordeeld omdat zij grote partijen hasj en wiet in huis hadden. De rechtbank verwierp het verweer van de verdediging dat duidelijk was dat deze softdrugs voorraden waren voor coffeeshops, enkel bestemd waren voor de verkoop aldaar en dat gelet op het Nederlands gedoogbeleid geen straf zou moeten worden opgelegd. De rechtbank oordeelde dat de verdachten pas op de zitting hebben verklaard dat de wiet en hasj bestemd waren voor bepaalde coffeeshops in Haarlem, maar dat zij deze stelling op geen enkele wijze hebben onderbouwd.

Daarom is niet vast te stellen of de bij verdachten aangetroffen softdrugs daadwerkelijk alleen de handelsvoorraden van deze coffeeshops betrof. Evenmin is aangetoond dat deze coffeeshops een behoorlijke boekhouding voerden, (volledige) verantwoording aflegden aan de belastingdienst en zich ook overigens aan alle regels hielden.

Een aantal verdachten had wapens in huis. Sommigen dreven wietplantages. Zij zijn veroordeeld tot cel- dan wel forse werkstraffen.