Archief per maand:
Archief per jaar:

Bouw 411 woningen Jaagpad

Ontwikkelaar Alkmaar Hoog en de gemeente Alkmaar hebben op hoofdlijnen overeenstemming  over de bouw van 411 woningen op Jaagpad 0ost (langs het Noordhollands Kanaal).

Jaagpad Oost moet de ergste woningnood in Alkmaar lenigen. Versnelling in de woningbouwproductie is van groot belang. Het project kent al een lange geschiedenis. Nieuwe inzichten hebben geleid tot een bouwplan dat op enkele punten afwijkt van het in 2010 vastgestelde bestemmingsplan.

De afwijkingen van het bestemmingsplan betreffen vooral de inrichting van de buitenruimte met groen in plaats van water en verplaatsing van de monumentale schoorsteen. Voor een voortvarende realisering van de woningbouw wordt daarom de procedure gesplitst.

Wijziging

Het bouwplan voor de hoofdgebouwen past binnen het bestemmingsplan en kan naar verwachting op korte termijn door het college worden goedgekeurd. Voor de herinrichting van de buitenruimte en de verplaatsing van de schoorsteen wordt een wijziging van het bestemmingplan aan de gemeenteraad voorgelegd.

Ontwikkelaar Alkmaar Hoog organiseert over het woningbouwproject binnenkort een informatie- en participatiebijeenkomst voor omwonenden en ondernemers.

Zo moet dit deel van het Jaagpad (bedrijventerrein Oudorp) er binnenkort uitzien.