Archief per maand:
Archief per jaar:

Bundel met ontroerende verhalen tienjarig SamenSpraak

Alkmaar_Accijnstoren

Gilde SamenSpraak Alkmaar bestaat tien jaar. Dit tweede lustrum wordt 18 oktober gevierd met de presentatie van een boekje met ontroerende verhalen, geschreven door taalbegeleiders en anderstaligen. Plaats van handeling is wijkcentrum De Eenhoorn.

SamenSpraak biedt individuele taalhulp. Elke week komen taalbegeleider en anderstalige bij elkaar, thuis, in de bibliotheek of op een afgesproken plek in de stad. Het aantal individuele taalkoppels varieert tussen de 65 en 75. In de afgelopen tien jaar zijn anderstaligen van ruim 80 nationaliteiten ingeschreven geweest.

SamenSpraak telt nu 67 taalbegeleiders. De taalvaardigheid van de ongeveer 70 anderstaligen varieert. Veel hoog opgeleide anderstaligen weten de weg naar SamenSpraak te vinden. De meeste anderstaligen zijn tussen 25 en 50 jaar. Een toenemend aantal van hen neemt sinds september 2013 ook deel aan SamenSpraak TaalKring. Deze gespreksgroep discussieert eens per twee weken over een thema, met het accent op de Nederlandse taal en cultuur.

Trots

Coördinator van SamenSpraak is Tilly Bestevaar. Zij  is trots op de resultaten, die sinds de start op 18 oktober 2004 zijn bereikt. “Door veel te praten en meer zelfvertrouwen op te bouwen, hebben veel anderstaligen grote stappen gezet naar een betere integratie en naar meer welzijn. Dat is ook een groot compliment aan onze begeleiders.”

De ervaringen van anderstaligen en hun begeleiders zijn neergelegd in een bundel ter gelegenheid van de viering van het tweede lustrum. Dit gebeurt met een lunch in De Eenhoorn aan het Verdronkenoord, zaterdag 18 oktober om 13.30 uur. Deelnemers, begeleiders en overige aanwezigen krijgen een exemplaar.  Voor en na de lunch maken anderstaligen en begeleiders in twee groepen een boottocht langs Alkmaarse bezienswaardigheden.

Gilde

Gilde Nederland is een overkoepelend orgaan van lokale verbanden van vrijwilligers die na of naast hun loopbaan actief maatschappelijk betrokken willen zijn. Zij dragen belangeloos hun kennis, kunde en (levens-)ervaring over aan medeburgers.

Gilde Alkmaar, opgericht op 6 augustus 1991, biedt aan begeleide stadswandelingen en fietstochten, praktische taalhulp aan anderstaligen en deskundige ondersteuning van leerlingen die de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs moeilijk vinden.