Alkmaars nieuws

Altijd het laatste nieuws uit Alkmaar en omstreken.

Grachtenrondvaart Alkmaar 70 jaar

René Woltheus van het 70-jarige bedrijf Grachtenrondvaart Alkmaar luidt zo meteen, (20 juli), om 10 uur, de bel van de Alkmaarse kaasmarkt. Hét teken dat de markt geheel volgens traditie kan beginnen.
Alkmaar is het mooiste vanaf het water, dat vond ook de Firma Van den Heerink in 1948. Naar aanleiding van een prijsvraag, destijds uitgeschreven door de VVV-Alkmaar om meer bezoekers naar de kaasmarkt te trekken, werd Grachtenrondvaart Alkmaar opgericht.
Het bedrijf is een belangrijke attractie voor de vele toeristen die Alkmaar jaarlijks bezoeken. Een rondvaart door de grachten van Alkmaar is vanwege de lage bruggetjes een heel avontuur. Het bedrijf kende verschillende eigenaren. Zo werd het in 1967 overgenomen en verder uitgebreid en vernieuwd door ‘opa’ Woltheus.
In 1989 splitste het bedrijf op en zijn René en Carla Woltheus verder gegaan met Grachtenrondvaart Alkmaar. De familietraditie zet zich voort nu ook dochter Nicolet en schoonzoon Frans het bedrijf versterken met de intentie om Grachtenrondvaart Alkmaar volgend jaar over te nemen. Dit jaar viert Grachtenrondvaart Alkmaar haar 70-jarig jubileum.

Onveilige Victoriebrug tot jaar dicht

De Alkmaarse Victoriebrug over het Noord-Hollandsch Kanaal is tussen een half en een jaar dicht. Omdat de oevers instabiel zijn, kortom: gevaar voor de fietsers en voetgangers die er dagelijks gebruik van maakten.
Eerder waren er al problemen:de Victoriebrug kwam bij warm weer kleme zitten. De aflopen jaren is vaker gezocht naar de oorzaak hiervan. Onder meer door met regelmaat te meten of de landhoofden zich verplaatsten. De bevindingen van deze metingen waren aanleiding om verder onderzoek te doen naar de stabiliteit.
Het recentstee onderzoek toont aan dat de oevers instabiel zijn. De veiligheid van de gebruikers wordt vooropgesteld en daarom is nu besloten om de brug preventief te sluiten. Zij kunnen gebruikmaken van de Tesselsebrug en voetgangers kunnen ook nog via de Spoorbrug het kanaal oversteken.
De oplossing voor dit probleem is plaatsingn van stalen damwanden die voorkomen dat de oevers verschuiven. Zo snel als mogelijk zullen de voorbereidende werkzaamheden hiervoor in gang worden gezet. Als tijdelijke noodmaatregel zullen de bestrating van het fiets- en voetpad verwijderd worden. Daarnaast worden er grote zakken gevuld met zand in het kanaal geplaatst om te voorkomen dat de houten damwanden bezwijken.

Bouwverbod voor Leeghwaterbrug

De gemeente Alkmaar heeft een tijdelijk bouwverbod opgelegd voor de Leeghwaterbrug. Diverse constructieve tekeningen en berekeningen van de aannemer voldoen nog niet aan de norm. Dat kan betekenen dat het verkeer nòg langer last heeft van vertraging.

In verband met veiligheid heeft de gemeente daarom als vergunningverlener bepaald dat de nieuwbouwwerkzaamheden aan het brugdeel, die op korte termijn zouden beginnen, voorlopig niet kunnen starten. Het tijdelijke bouwverbod geldt voor de realisatie van de fundering van de brug, tot het moment dat de aannemer goedkeuring heeft gekregen op de nog aan te leveren plannen.

Het is nog niet duidelijk welke gevolgen de bouwstop heeft op de planning en de einddatum van het project. Het streven van de aannemer, gemeente Alkmaar en provincie Noord-Holland blijft er op gericht de werkzaamheden in maart 2019 af te ronden en de brug te openen.

De Leeghwaterbrug in de N242 te Alkmaar is een belangrijke schakel in de bereikbaarheid van Noord-Holland. Daarom heeft provincie Noord-Holland besloten tot een grootscheepse en kostbare renovatie en nieuwbouw. Het brugdeel richting Alkmaar stamde uit de jaren vijftig van de vorige eeuw en was aan het einde van zijn levensduur. Het werk bestaat uit de sloop van de complete constructie, fundering en de brug zelf. Alles wordt nieuw gebouwd. Met deze nieuwe brug is de bereikbaarheid van Noord-Holland voor de komende 50 jaar weer verzekerd.

Het verkeer gaat nu over het reeds vernieuwde brugdeel. In beide richtingen zijn twee, smalle rijstroken beschikbaar. Veel automobilisten hebben daar problemen mee. De maximumsnelheid is verlaagd naar 50 km per uur. Deze verkeerssituatie blijft hetzelfde tot de werkzaamheden zijn afgerond.

Nieuw station Alkmaar-Noord

Station Alkmaar-Noord gaat finaal op de schop. In 2021 geven een nieuw stationsgebouw en een tunnel onder het spoor ook goed toegang voor mindervalide reizigers.
Het plan voorziet in een station met royale perronoverkappingen met dezelfde uitstraling als de traverse van het hoofdstation van Alkmaar. De nieuwe glazen liften komen straks uit in de vernieuwde tunnel. Zij bieden toegang tot de perrons voor mindervalide reizigers.
NS en ProRail zijn nog in overleg over het definitieve ontwerp. De gemeente Alkmaar draagt 500.000 euro bij, waarvan 200.000 euro subsidie zal worden aangevraagd bij de provincie. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel van het college wordt er een projectovereenkomst opgesteld tussen de gemeente, ProRail en NS.

Artist’s impression van nieuwe station.

Leeghwaterbrug twee nachten afgesloten

De belijning van de deels afgesloten Leeghwaterbrug bij Alkmaar (N242) wordt vernieuwd. Daartoe is de brug in een rijrichting afgesloten in de nachten van 14 en 15 mei van 20 uur tot 5 uur.

De huidige tijdelijke gele en oude witte belijning wordt er afgehaald. Daar voor in de plaats komt er een opnieuw tijdelijke, maar ‘duurzame’’ gele belijning, die tot het einde van de werkzaamheden (begin 2019) blijft liggen.

Daarnaast worden er iets bredere rijstroken gecreëerd, door de barrières in de middenberm tussen de rijrichtingen te verplaatsen. Het gaat om aanpassingen van enkele decimeters. Dat alles bevordert de veiligheid en doorstroming, hoopt de provincie Noord-Holland.

Onnodig

Menig automobilist veroorzaakt nu onnodige opstopping en vertraging, door over de bestaande belijning te rijden en passeren daardoor onmogelijk te maken.

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, moet de weg gedeeltelijk afgesloten worden. De weg is op maandag 14 mei vanaf 20 uur tot 15 mei 5 uur vanuit Alkmaar richting Heerhugowaard afgesloten. Vanaf dinsdag 15 op woensdag 16 mei gedurende dezelfde periode is de weg van Heerhugowaard richting Alkmaar afgesloten.
Woensdagnacht 16 en donderdagnacht 17 mei staan ingepland voor eventuele uitloop van het werk en als reservedata, indien het weer roet in het eten gooit.

Tijdens de afsluiting geldt de reguliere omleidingsroute via de westelijke randweg en N9. Deze omleiding staat ook ter plaatse aangegeven.

 

Onderzoek naar illegale balkons

Er komt een onderzoek naar mogelijk illegaal gebouwde balkons en dakterrassen bij drive-inwoningen in de Alkmaarse wijk Huiswaard. Aanleiding is het incident van afgelopen weekeinde, waarbij zes gewonden vielen door een afgebroken illegaal balkon.
Dat gebeurde zaterdagavond 5 mei rond 22 uur aan de Bannewaard. Het balkon aan de achterkant van de drive-inwoning was ingestort. De zes personen die er op stonden, zijn gewond geraakt. Naar later bleek viel de ernst van de verwondingen gelukkig mee.
Er is geconstateerd dat de houten constructie van het balkon was doorgerot, waardoor het van zijn bevestigingsankers is geschoten. Voor dit balkon is geen vergunning verleend.  Uit een voorlopige inventarisatie blijkt dat er meer illegale balkons en dakterrassen in de wijk zijn, waarvan wellicht ook een aantal niet aan de veiligheidseisen voldoet. De gemeente stelt daar naar onderzoek in. De woningeigenaren ontvangen hierover in de loop van deze maand een brief.

Prostituee: achttien of toch 21 jaar

De Alkmaarse rechtbank beslist binnen zes weken of de minimumleeftijd voor prostituees in Alkmaar 21 jaar blijft. Kamerverhuurder van de Achterdam Frans Snel wil dat de grens weer op achttien jaar wordt gesteld.
Snel – zelf wegens ziekenhuisopname afwezig – en zijn advocate Kim Hollenberg hebben de gemeente Alkmaar voor de rechter gesleept. Gisteren had het driekoppige rechtscollege veel, vooral juridische vragen aan beide partijen, die lijnrecht tegenover elkaar staan.
Volgens Hollenberg is er geen wettelijke basis om de leeftijdsgrens van 21 jaar in de algemene plaatselijke verordening op te nemen en de vergunning voor Snel en zijn collega’s aan de voorwaarde te koppelen dat ze geen ramen mogen verhuren aan achttien- tot en met 20-jarigen. Deze aanpassing van de APV en de vergunning loopt vooruit op de wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche, waarin de 21-jaarsgrens is vastgelegd.
De vraag is of die wet er ooit komt. De landelijke politiek discussieert al jaren over de invoering. “Zolang die wrp niet in werking is getreden (als dat al gebeurt), is er geen wettelijke grondslag om de leeftijdsgrens te verhogen. Daarenboven valt het buiten de bevoegdheid van de gemeenteraad om een leeftijdsgrens te stellen”, aldus Hollenberg.

Grondwet

Maar alleen al vanwege het feit dat de Alkmaarse APV in strijd is met de grondwet, waar het gaat om leeftijdsdiscriminatie en vrije beroepskeuze, moet de voorwaarde uit de vergunningen worden geschrapt en de APV=aanpassing worden teruggedraaid.
De raadsvrouwen van de kant van de gemeente betoogden dat vrouwen onder 21 jaar moeten worden beschermd tegen misstanden en uitwassen van de prostitutie, zoals mensenhandel. Snel en Hollenberg zeggen daarentegen: “Doordat achttien-, negentien- en 20-jarigen het onmogelijk wordt gemaakt hun geld te verdienen in de (legale) prostitutie, worden ze de illegaliteit ingedreven. Met alle mogelijke risico’s van dien, gezondheidsrisico’s voorop.”
In tegenstelling tot de gemeente staat Hollenberg het standpunt dat het besluit om de APV aan te passen, onzorgvuldig is geweest. “De gemeenteraad was op 23 juni0-2016 bijeen en werd gevraagd een oordeel te geven over ‘geharmoniseerde algemene plaatselijke verordening’. Specifiek agendapunt 22: leeftijdsgrens naar 21 jaar. Geen van de partijen of raadsleden heeft tijdens deze vergadering ook maar een vraag heeft gesteld over het waarom van dit voorstel. Sterker, het was een hamerstuk.”

Alkmaarse raad moet fout goedmaken

Achterdam-kamerverhuurder vraagt politici onwettig besluit terug te draaien

Frans Snel, kamerverhuurder op de Achterdam in Alkmaar, heeft in een brief aan alle gemeenteraadsleden hen op een kolossale fout gewezen. Hij verwacht dat de dames en heren politici, nu er na de gemeenteraadsverkiezingen een – hopelijk – frisse wind door het stadhuis waait, het besluit tot invoering van een minimumleeftijd van 21 jaar voor prostituees, direct wordt teruggedraaid. De negatieve consequenties zijn zeer groot, aldus Snel.

‘Ze hebben een avondje niet goed opgelet en nu zitten we met de gebakken peren. Door prostituees van achttien tot en met 20 jaar het werk onmogelijk te maken, worden ze de illegaliteit in gedreven.’

Lees hier de brief:

Geachte dames heren,
Ik hoop dat de verkiezingen u hebben gebracht waar u stiekem op rekende. Alvorens u gaat formeren, vraag ik u om een fout goed te maken.
Bijgaand treft u een uitnodiging aan mijn advocate en mij van de rechtbank aan. U vraagt zich wellicht af wat u daar mee te maken hebt.
Nu, het antwoord is eenvoudig. Als u uw werk had gedaan en op 23 juni 2016 tijdens de raadsvergadering wèl had opgelet, had ik wellicht niet (weer) een gerechtelijke procedure moeten beginnen tegen de gemeente Alkmaar.
Ik zal uw herinnering even opfrissen. De gemeenteraad was op 23-6-16 bijeen en u werd gevraagd een oordeel te geven over ‘geharmoniseerde algemene plaatselijke verordening’. Specifiek agendapunt 22: leeftijdsgrens naar 21 jaar. U kunt het zelf opzoeken: https://alkmaar.raadsinformatie.nl/vergadering/244008/Gemeenteraad%2023-06-2016?

Gebleken is dat geen van u tijdens deze vergadering ook maar een vraag heeft gesteld over het waarom van dit voorstel. Sterker, het was een hamerstuk. Nu kan ik me voorstellen dat u zo’n document van welgeteld 105 bladzijden niet tot in detail hebt doorgenomen.
Ik wil zelfs wel geloven dat u agendapunt 22 over het hoofd hebt gezien en zich niet hebt afgevraagd of hier bijvoorbeeld een wettelijke basis voor is. Die is er niet. Zolang de wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (wrp) niet in werking is getreden (als dat al gebeurt), is er geen wettelijke grondslag om de leeftijdsgrens te verhogen. Daarenboven valt het buiten de bevoegdheid van de gemeenteraad om een leeftijdsgrens te stellen (ex artikel 149 jo 151a gemeentewet).

De Alkmaarse APV is zelfs in strijd met de grondwet, specifiek leidt die tot leeftijdsdiscriminatie en ontzegt het achttien-, negentien- en 20-jarigen de vrije beroepskeuze.
Toch hebben Alkmaar en slechts 36 andere gemeenten besloten hun APV zonder wettelijke basis aan te passen. In de exploitatievergunning van mij en mijn collega’s is die leeftijdsverhoging ook als bindende voorwaarde opgenomen. Meer dan 300 gemeenten deden dat niet. Daaronder Haarlem.
Consequentie is dat nu in de APV en op mijn vergunning de 21-jaarsgrens staat vermeld. Door een moment van onbedachtzaamheid bij de raadsleden derf ik dus inkomsten.

Veel ernstiger is het maatschappelijke gevolg van dit, mede door u genomen besluit. Door het achttien-, negentien- en 20-jarigen onmogelijk te maken hun geld te verdienen in de (legale) prostitutie, drijft u hen de illegaliteit in. Ze gaan toch het werk doen waar ze voor hebben gekozen, maar dan ‘onder de radar’. Met alle mogelijke risico’s van dien, gezondheidsrisico’s voorop. Dat moet u als volksvertegenwoordiger niet willen.
De veelgehoorde, maar gezochte reden om de leeftijdgrens te verhogen, luidt dat daarmee mensenhandel kan worden tegengegaan. Nog afgezien van de vraag of de gepresenteerde cijfers over uitbuiting correct zijn, is dit een drogreden. Want, en dan citeer ik ombudsvrouw voor sekswerkers Metje Blaak: “Een crimineel of een loverboy gaat echt niet wachten tot ze 21 is, die zet haar gewoon ergens illegaal, zodat niemand erbij kan.”
Ik stel mij dan ook op het standpunt van iemand die de achttienjarige leeftijd heeft bereikt en daarmee volgens de Nederlandse wet volwassen is, zelf mag en kan beslissen of hij of zij de prostitutiebranche ingaat.

Ik heb intussen uit diverse gesprekken met politici begrepen dat zij nooit met de verhoging van de leeftijd hadden ingestemd, als zij hadden gelezen of begrepen wat er van hen werd gevraagd bij agendapunt 22.

U hoeft alleen maar te doen wat gemeenteraden in 300 andere Nederlandse gemeenten deden en dit ontijdige en onwettige besluit terug te draaien.
Ik wens u veel wijsheid toe.
Groet,

Frans Snel

Zijluiken altaarstuk even terug in Alkmaar

Van Heemskercks meesterwerk terug in Alkmaar.

De zijluiken van het Laurentius-altaarstuk komen voor een keer terug naar Alkmaar. Vanaf 20 april zijn de panelen te zien in de Grote of Sint-Laurenskerk, die 500 jaar bestaat.

Maarten van Heemskerck, een van de belangrijkste renaissancekunstenaars van de Nederlanden, maakte tussen 1538 en 1543 een immens kunstwerk voor de Grote of Sint-Laurenskerk. Dit Laurentius-altaarstuk is het grootste beschilderde altaarstuk ooit in de Nederlanden gemaakt.

Na de reformatie verloor het echter zijn functie. In 1581 werd het dan ook verkocht. Via een tussenpersoon kwam het in handen van de koning van Zweden, die het in de kathedraal van Linköping plaatste. Daar staat het nog steeds.

De zijluiken komen nu, in het kader van 500 jaar Grote Kerk, tot en met 7 oktober terug naar de plek waar het ooit voor bedoeld was. Dinsdag 10 april worden ze klaargemaakt voor hun tocht. Dit is precisiewerk: de luiken meten twee bij zes meter, zijn in de loop der eeuwen gekrompen en kromgetrokken, en moeten met grote voorzichtigheid uit hun scharnieren worden gelicht. Het wordt dan ook uitgevoerd onder het toeziend oog van diverse experts. Het transport is een aantal dagen onderweg en komt op vrijdag 13 april in Alkmaar aan.

Tentoonstelling

In de periode dat de luiken in Alkmaar getoond worden, zal in het Stedelijk Museum Alkmaar een presentatie te zien zijn over de achtergronden en avonturen van het altaarstuk. In de tentoonstelling zijn te zien de contracten tussen schilder en opdrachtgevers, portretten van de dochter en schoonzoon van een van de opdrachtgevers door dezelfde schilder, en een zeer bijzonder bruikleen uit New York: het originele getekende ontwerp voor een van de luiken. Ook is er een film over de thuiskomst van de luiken. Van de voorbereidingen voor transport en verpakking tot de installatie op de originele plek in de Grote Kerk in Alkmaar.

Alkmaar vier in 2018 het 500-jarig bestaan van de Grote of Sint-Laurenskerk, de grootste kerk van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. De Grote Kerk huisvest meesterwerken zoals de beroemde gewelfschildering ‘Het Laatste Oordeel’ van Van Oostsanen, schilderingen van Caesar van Everdingen en het bijzondere Van Hagerbeer/Schnitgerorgel.

Stemmen in museum

Ik weet waar ik dit jaar ga stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. In het Stedelijk Musuem Alkmaar. Gratis entree op de koop toe.
Op 21 maart staat er een officieel stembureau in de foyer van het museum, van 7.30 uur in de ochtend tot 21.00 uur ‘s avonds. Op vertoon van het stembiljet krijgt de stemmer een gratis entreeticket (die dag geldig) voor de tentoonstelling ‘Ruysdael & Saenredam in Alkmaar’, een tentoonstelling waarin de Grote Kerk van Alkmaar centraal staat.
Om in de sfeer van de verkiezingen te blijven, is het mogelijk in de tentoonstellingszaal ook nog je stem uitbrengen: voor de schilderijen van Gouden Eeuw-meesters Salomon van Ruysdael of Pieter Saenredam of de hedendaagse foto’s van Karin Borghouts of Hans van der Meer.
Het Stedelijk is gevestigd aan het Canadaplein.