Alkmaars nieuws

Altijd het laatste nieuws uit Alkmaar en omstreken.

Fotokunstenaar in Stedelijk

Thomas Struth, Milan Cathedral, Milan 1998

Stedelijk Museum Alkmaar toont vanaf morgen (11 november) drie werken van Thomas Struth (1954, Geldern).

De hedendaagse fotokunstenaar geeft met de getoonde werken een nieuwe impuls aan de beeldtraditie van het kerkinterieur, het genre dat in het zeventiende-eeuwse Holland werd beoefend door meesterschilders als Emanuel de Witte (nu te zien in het museum) en Pieter Saenredam.

In de jaren negentig creëerde Thomas Struth de reeks Places of Worship. In deze serie brengt hij de overweldigende architectuur van beroemde kerken en tempels in beeld en laat hij zien hoe bezoekers deze gebouwen gebruiken en beleven.

Struth portretteert geliefde toeristische bestemmingen, zoals de Dom in Milaan of de boeddhistische tempel in het Japanse Nara. Het strenge perspectief, de zorgvuldig gekozen beelduitsnede en het grote formaat maken duidelijk dat het hier niet om triviale vakantiefoto’s gaat.

Indrukwekkend

Zonder kunstgrepen of computerbewerking probeert Struth in een shot de indrukwekkende ruimtelijkheid van deze eeuwenoude monumenten te vangen. Precies zoals de oude meesters dat ook deden. De bezoekers in de kerk zijn meer dan figuranten. Zij leiden onze blik de ruimte in, vol gedetailleerde ornamenten, schilderijen en beeldhouwwerken. Deze monumenten dwingen devotie en ontzag af. Thomas Struth laat zien hoe bezoekers deze indrukwekkende architectuur beleven.

Thomas Struth maakte naam met straat- en stadsgezichten en met familieportretten, die opvallen door hun grote formaat. Zijn werk is vertegenwoordigd in tal van internationale kunstcollecties. Vooraanstaande musea als het Museo del Prado in Madrid, het Metropolitan in New York en het Stedelijk Museum in Amsterdam wijdden er tentoonstellingen aan.

Hij maakte deel uit van de Düsseldorfer Photoschule. Deze groep stond een zuivere, objectieve fotografie voor, waarin de persoonlijke expressie van de kunstenaar afwezig lijkt.

 

Gratis naar Stedelijk voor ‘Van Alkmaar de victorie’

Het Stedelijk Museum Alkmaar is op zaterdag 7 oktober gratis toegankelijk, in verband met de viering van Alkmaars ontzet op 8 oktober.

Weet u niet meer precies waarom de Victorie nu juist in Alkmaar begon? Of wilt u weten wie Trijn Rembrands was? Dan is het zaak om 7 oktober naar het Canadaplein te gaan en zelf de zeven zenuwslopende weken van het Beleg van Alkmaar te ondergaan.

Er zwerft die dag een eenzame figuur door de catacomben van het museum. Dat is Angelo Álvaro de Arbizo, een Spaans soldaat uit het leger van Alva. Zijn verhaal geeft een andere kijk op de 80-jarige oorlog. Ook geuzengroep Vive les Gueux geeft acte de présence met trommels en vlaggen en geuzenliederen, waarin ze aangeven dat ze onverschrokken hebben gestreden tegen de vermaledijde Spanjool. ‘Van Alkmaar de victorie’.

Alkmaar belegerd in 1573.

Het museum is open van 11 tot 17 uur. Het optreden van de Spaanse soldaat is om 11, 13 en 16 uur, terwijl Vive les Gueux van 11 tot 15 uur te horen en te zien is.

Machtsmisbruik gemeente: Snel krijgt vierde kamer niet

De gemeente Alkmaar misbruikt zijn macht om Frans Snel zijn vierde peeskamer op de Achterdam te onthouden. Dat is de keiharde conclusie die zijn advocaat trekt uit twee ‘aparte’ brieven die de kamerverhuurder recentelijk kreeg. Op 7 september 2017 was het gedonder in de glazen op het stadhuis.
Op 24 juli kreeg Snel uit naam van B&W van de ‘unitmanager vergunning- en subsidieverlening’ een brief. Het college is van plan de ‘van rechtswege verleende vergunning voor de uitbreiding van de seksinrichting in het pand Achterdam 3-5 met een vierde werkkamer in te trekken’.
Reden: Snel zou, sinds de verlening van de vergunning op 17 juli 2014, geen gebruik hebben gemaakt van de verleende vergunning. De withete ondernemer: “Een enorme blunder.” Zijn advocate Vera Platteeuw legt het afgelopen week, 7 september, de twee juristen van de gemeente haarfijn uit. Nota bene: de ambtenaren die de brief hebben geschreven, cq ondertekend, blinken uit door afwezigheid.
Platteeuw: “De vierde kamer was in strijd met de algemene plaatselijke verordening, waarin het maximum van 69 kamers is opgenomen. Echter, de APV bepaalt slechts dat in het pand maar drie kamers mogen worden gebruikt en niet welke specifieke kamer. Achterdam 3-5 heeft vier kamers, en voor drie daarvan is een exploitatievergunning afgegeven. Nooit is vermeld om welke kamers het ging.”
Bewijs
“Daarom is de argumentatie in de brief van de gemeente niet valide. Ik wil het bewijs zien van de stelling dat de zogenoemde vierde kamer, voorheen een werkkast, nooit is gebruikt. Heeft de controlerend ambtenaar drie jaar 365 dagen lang gecontroleerd of dat zo is, en waar zijn dat de foto’s en rapporten?” De juristen snappen niets van het betoog, noch hebben de bewijzen.
Platteeuw maakt ze helemaal zenuwachtig met het vervolg van haar betoog: “Wij wachten op uw antwoord en de bewijzen, voordat we verder ingaan op uw plan tot intrekking van de omgevingsvergunning. Wij gaan dan ook niet zeggen of de werkkast ooit wel is gebruikt in de afgelopen drie jaar, of niet. Want indien wel, trekt u cliënts nieuwe vergunning in, omdat hij vanuit het oogpunt van exploitatie slechts driekamers mocht gebruiken. En hetzelfde doet u als hij zegt dat de kamer nooit gebruikt is, want dan geeft hij toe.”
De handelwijze van de gemeente is zo abject, dat Platteeuw naar de Nationale Ombudman zal stappen om te vragen om een onderzoek naar misbruik van macht om Snel iets te ontnemen waar hij recht op heeft. Bovendien wordt een verzoek wet openbaar bestuur (WOB) ingediend om te achterhalen hoe de procedure voor de afgifte van de exploitatievergunningen van de afgelopen maanden precies is verlopen en welke bestuurder zijn handtekening heeft gezet onder de niet onderbouwde documenten zoals de intrekking.
Weigeren
Dat burgemeester Piet B. en zijn gevolg er op uit zijn Snel de voet dwars te zetten in zijn streven een vierde kamer te openen, blijkt ten overvloede nog eens uit de brief die op 2 september op zijn deurmat ploft. Daarin de aankondiging dat Snels verzoek van 13 juni 2017 voor een exploitatievergunning voor een vierde kamer zal worden geweigerd, ‘omdat deze ruimte nog niet is beoordeeld op hygiëne en zedelijkheid’.
Platteeuw: “Het is opvallend, en dat is een eufemisme, dat op het moment dat de toestand over de intrekking van de omgevingsvergunning speelt, er nog een brief overheen komt over de weigering van de nieuwe exploitatievergunning. Ik vermoed dat de gemeente de intrekking van de omgevingsvergunning op niet valide gronden misbruikt om een valide reden te veroorzaken voor de weigering van de nieuwe exploitatievergunning.”
Net als in juli ontploft Snel en brengt hij de politieke gemeenteraadsfracties op de hoogte van de vuile streken die in het historische gebouw aan de Langestraat worden uitgedacht. Snel: “De exploitatievergunningverlening is sinds de jongste uitspraak van de Raad van State een kwestie van wie het eerst komt, het eerst maalt.”
“Als ik als eerste een vergunning indien en daardoor het maximumaantal van 69 kamers daarmee is bereikt, moet een van mijn collega-ondernemers een kamer inleveren. Dat is lullig, maar zo zijn de regels (zo is de APV) en zo moet het worden gespeeld. Over de vierde kamer heb ik vijf jaar een juridische strijd gevoerd met de gemeente, zij weten ook hoe de hazen lopen.” Het hygiëneonderzoek heeft wel degelijk plaatsgehad, nadat de werkkast was omgebouwd tot vierde kamer. Platteeuw: “Hierbij gaat het, let wel, om een exploitatievergunning en die ziet op het aantal kamers. Om te voorkomen dat de gemeente hem zo’n vergunning weigert, heeft Snel aparte aanvragen gedaan voor drie kamers, en voor een vierde kamer.”
“Uitgaande van de roulatie, dus het principe ‘wie eerst komt, het eerst maalt’, heeft Snel begin juni zijn aanvraag ingediend voor de exploitatievergunningen voor de komende drie jaar. Hij was een van de eersten, en had dus een vergunning moeten krijgen.” Snel: “Maar ik word geweigerd, omdat ik als enige tegen de burgemeester opsta.” Platteeuw: “Het lijkt erop dat volgens de gemeente hij altijd de 70e kamer zal hebben en dus geweigerd zal worden. Dat pikken we niet langer.”

 

Frans Snel

Hinder niet minder bij Leeghwaterbrug

Dit brugdeel is 4 september weer te gebruiken. Maar dan begint de ellende pas…

De hinder wordt niet minder bij de volgende fase van het werk aan de Leeghwaterbrug (N242) in Alkmaar. Richting Heerhugowaard is het brugdeel vanaf 4 september weer in gebruik, maar het is raadzaam om juist dan de brug links te laten liggen.

Aan het brugdeel richting Heerhugowaard voert de provincie groot onderhoud uit. Het brugdeel richting de A9 wordt volledig vervangen. Vanaf 4 september zijn er vier rijstroken beschikbaar. Dat is meer dan de twee rijstroken waar het verkeer uit beide richtingen nu overheen rijdt, maar een minder dan gewoonlijk. Om te zorgen dat het verkeer weer over die vier rijstroken kan rijden, wordt de N242 afgesloten van zondag 3 september 20 tot 4 september 5 uur. De toerit Diamantweg richting Heerhugowaard is vanaf 4 september weer open.

Het scheepvaartverkeer hoger dan 4,5 meter kan tot 4 september niet onder de brug doorvaren. En van 4 tot en met 18 september twee keer per dag: op werkdagen om 10.30 uur en 20.30 uur en in het weekend om 9 uur en 19.30 uur. Door de werkzaamheden wordt de brug richting Heerhugowaard handmatig bediend.

Gesloten

Openen en sluiten van de brug duurt daardoor langer dan gewoonlijk. Om te voorkomen dat het verkeer een uur voor de brug staat te wachten, wordt het verkeer richting Heerhugowaard omgeleid: van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11 uur en van 20 tot 21 uur. Op zaterdag en zondag is de brug vanaf 8.30 uur en 19 uur maximaal een uur gesloten voor wegverkeer.

Het verkeer wordt vanaf de A9 omgeleid via het Kooimeerplein naar de N9 (Heilooër Tolweg/ Maarten Lutherkingweg). Bedrijventerrein Boekelermeer is ook te bereiken via het Kooimeerplein.

In het najaar van 2017 wordt naar verwachting gestart met de sloop van de brug richting A9. Dit is een omvangrijk werk waarbij de totale brug wordt vervangen. Meestal duren zulke werkzaamheden een jaar. Dus ellende tot eind 2018.

Omleidingsroute.

Duizenden Noord-Hollanders hebben foute cholesterolwaarde

6000 mensen moeten contact opnemen met arts

Duizenden 55-plussers, hart- en vaatpatiënten en diabetici uit Alkmaar en omgeving hebben te lage cholesterolwaarden gekregen. Oorzaak is een ‘verkeerde afstelling van de apparatuur’ bij het laboratorium in Alkmaar.
Ouderen, diabetici en hart- en vaatpatiënten die tussen 7 november 2016 en 19 april van dit jaar bloed lieten prikken bij de Starlet-vestiging aan de Juliana van Stolberglaan of in het MCA, hebben een hogere cholesterolwaarde dan ze mochten aannemen. Dat blijkt uit een gezamenlijke excuusbrief van de Noordwest Ziekenhuisgroep en Starlet, die vandaag – ook bij mij – op de deurmat viel.
Volgens brief is de afwijking in de waarde althans in mijn geval dusdanig klein dat er geen consequenties voor mij zijn. Dat wist ik al, want veertien dagen geleden zei mijn huisarts dat alles in orde was, mede op basis van, wat nu uit de brief blijkt, de gecorrigeerde cholesterolwaarde.
Op de site van NWZ lezen we dit: ‘De totaal cholesterolwaarde is in deze periode zeven procent te laag geweest. Dit heeft een direct effect op de gerapporteerde LDL-cholesterol. De LDL-cholesterolwaarde is hierdoor 10 tot 20 procent lager dan deze in werkelijkheid was.’
‘Het LDL-cholesterol is het ‘slechte’ deel van het totaal cholesterol. Op basis van deze waarde bekijkt de arts of de behandeling moet worden aangepast. Dit gaat veelal om een hogere medicijndosering.’

6000

Het venijn zit zoals altijd onderin. Let op het eufemisme. ‘Bij een beperkt aantal patiënten heeft de foute waarde mogelijk gevolgen gehad voor het behandelbeleid (medicatiedosering).’ Maar liefst 6000 patiënten ontvangen op 8 augustus een brief waarin hen wordt geadviseerd contact op te nemen met hun huisarts of behandelend arts.
NWZ-bestuursvoorzitter J. Hendriks en zijn tegenvoeter van Starlet J. Goudriaan-Barendrecht zeggen dat de fouten zijn voortgekomen uit een verkeerde afstelling van de paaratuur (van het lab). ‘Er is een onderzoek gestart om te achterhalen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ook is hiervan melding gemaakt bij de inspectie voor de gezondheidszorg

Tentoonstelling ‘meester van het licht’

Emanuel de Witte (1617-1692)

De binnenplaats van de Beurs in Amsterdam, 1653, olieverf op paneel, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
(bruikleen Stichting Willem van der Vorm / foto: Studio Tromp, Rotterdam)

Stedelijk Museum Alkmaar zet een van de getalenteerdste schilders uit de Gouden Eeuw in de schijnwerpers: Emanuel de Witte (1617-1692). Hij was de meester van het licht.

De tentoonstelling, van 23 september tot en met 21 januari 2018, biedt bovendien een inkijk in de tragische levensloop van deze markante persoonlijkheid. Het is de eerste keer dat er een monografische tentoonstelling aan Emanuel de Witte wordt gewijd. Dat is opmerkelijk, gezien het feit dat hij als grootste schilder van kerkinterieurs uit de tweede helft van de Gouden Eeuw wordt beschouwd.

In 2017 is het 400 jaar geleden dat De Witte in Alkmaar werd geboren en was een stad- en leeftijdgenoot van de kunstenaar Caesar van Everdingen. Zijn vader Pieter de Witte was hoofd van de Franse school. De jonge Emanuel volgde zijn opleiding bij stillevenschilder Evert van Aelst (1602-1657) in Delft.

Na een kort verblijf in Rotterdam en tien jaar Delft verhuisde Emanuel de Witte naar Amsterdam. Daar was hij op dat moment de enige architectuurspecialist. De Witte wist al snel zijn reputatie te vestigen. Tekenend voor deze reputatie is dat hij al in 1654 door de dichter Jan Vos onder de belangrijkste kunstenaars van zijn tijd werd gerangschikt – in een adem met Rembrandt en Govert Flinck.

Licht

Het was vooral de fenomenale lichtbehandeling waarmee hij indruk maakte: als geen ander wist hij te spelen met zonlicht dat door hoge kerkramen naar binnen valt en op zuilen en wanden reflecteert. Hij schilderde niet alleen protestantse – en katholieke gebedshuizen, maar introduceerde ook het imposante interieur van de Portugese synagoge te Amsterdam in de schilderkunst.

Wie het werk van Emanuel de Witte vandaag de dag in ogenschouw neemt, wordt getroffen door de verrassende veelzijdigheid van zijn oeuvre. Naast de Delftse en Amsterdamse kerkinterieurs waaraan hij zijn reputatie dankt, vervaardigde hij marktgezichten, genretaferelen, portretten en historiestukken. En bijna zonder uitzondering van grote levendigheid en hoge kwaliteit.

Dankzij bijzondere bruiklenen zoals Interieur van de Oude Kerk in Delft uit het Metropolitan (New York) en Gezicht op het grafmonument van Willem de Zwijger in de Nieuwe Kerk te Delft uit het Palais des Beaux-Arts (Lille), de twee bijna identieke interieurscènes met een virginaalspeelster – uit Rotterdam en Montreal – en andere bruiklenen uit onder meer Jeruzalem, Londen en Parijs kunnen we de variëteit en de kwaliteit van De Wittes oeuvre in Stedelijk Museum Alkmaar in de volle breedte laten zien.

Een portret van De Witte werd helaas niet overgeleverd. Verschillende bronnen beschrijven de schilder – die een kleurrijke levenswandel en bepaald geen makkelijk karakter moet hebben gehad – met zoveel verve dat we toch een zeker beeld van hem krijgen.

Dankzij ‘zynen weerborstigen aart’ (aldus biograaf Arnold Houbraken in 1718) raakte hij keer op keer verzeild in ruzies, conflicten en rechtszaken. Geplaagd door persoonlijke problemen met verhuurders en achterstallige betalingen pleegt hij in 1692 uiteindelijk zelfmoord. Daarmee kwam een tragisch einde aan een kleurrijke loopbaan.

100 kilometer door land van Leeghwater

De 100 van Leeghwater wordt dit jaar voor het eerst gelopen. Op 4 augustus om 20 uur is de start van de wandeltocht van 100 kilometer door het land van Leeghwater.
De lange afstandswandeltocht, die begint op het Kerkplein in Zuidschermer, voert door de Schermer en werelderfgoed Beemster. Over prachtige dijken, door authentieke dorpjes, langs de beroemde molens en via natuurgebied Eilandspolder. Langs de route liggen veertien horecagelegenheden, die als rust- en stempelpost voor de wandelaars fungeren.
Er is een route-app beschikbaar in de Playstore (Android) onder de naam ‘100 van Leeghwater’.

Extra geld voor stolpen Schermer

Stolpsubsidie.

De Alkmaarse gemeenteraad stelt met ingang van 2018 extra geld beschikbaar voor onderhoud aan stolpen in Schermer.
Het agrarisch erfgoed in Schermer is bijzonder en er wordt zuinig mee omgesprongen. Het zijn veelal eeuwenoude stolpen die al meerdere generaties in het bezit zijn van dezelfde familie. Om eigenaren van stolpen te ondersteunen bij het onderhoud is het subsidiebudget aangevuld. Het is dan wel noodzakelijk dat de stolp staat geregistreerd als gemeentelijk monument. De stolp krijgt dan een beschermde status. Ongeveer 100 stolpen komen in aanmerking voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst.
Vooruitlopend op de aanmeldingen, is voor de eerder genoemde 100 panden een eerste waardering gemaakt aan de hand van een puntentelling. De eigenaren van deze panden hebben deze informatie per brief ontvangen. Dit is een aanzet voor een uitgebreider omschrijving, die nodig is voor de onderbouwing om stolpen op de lijst te plaatsen. Een deskundige komt na aanmelding ter plaatse beoordelen of de stolp wel of niet in aanmerking komt voor de gemeentelijke monumentenlijst.
Uiteraard is het voor de eigenaren van stolpen niet verplicht de stolp te laten beschermen als monument. Het is wel zo dat alleen stolpen die op de gemeentelijke monumentenlijst staan in aanmerking kunnen komen voor de bijhorende subsidieregeling van jaarlijks maximaal € 6000. En voor cascoherstel maximaal €12.000.

OPA breekt lans voor verruiming openingstijden Achterdam

De grootste politieke partij in Alkmaar, OPA, heeft gisteren tijdens de vergadering van de raadscommissie bestuur en middelen, een lans gebroken voor verruiming van de openingstijden van de Achterdam.

OPA’s fractievoorzitter Jan Hoekzema was zeer duidelijk. Waar andere raadsleden, VVD-factievoorzitter John van der Rhee uitgezonderd, hun oren lieten hangen naar de (valse) emoties over vermeende overlast van omwonenden ( in het stadhuis aan de Langestraat vertegenwoordigd door Pim de Ridder), hanteerde Hoekzema het principe dat slechts de feiten mogen spreken.

En die feiten zijn, zoals ook inspreker Arno Ruitenbeek namens kamerverhuurder Frans Snel, dat van de overlast door of van de Achterdam niet of nauwelijks sprake is. De cijfers zijn afkomstig uit overzichten van de politie.  Al vele jaren lang levert de Achterdam geen serieuze problemen op voor de omgeving, is de constatering die iedereen die de officiële, door het korps aan Ruitenbeek en Snel verstrekte documenten ziet.

Spijtig

Het is daarom extra spijtig om te zien dat sommige gemeentepolitici helemaal niet benieuwd zijn naar die cijfers. Ze hebben zelfs niet gereageerd op Ruitenbeeks aanbod om ze hen toe zenden. “Het enige dat ik hier uit kan opmaken”, aldus Frans Snel, “dat ze hun verhaal niet willen laten verpesten door de feiten. Ze vertellen liever sprookjes over overlast, om in het gevlei te komen van De Ridder en zijn club genaamd Hart van Alkmaar.”

Snel is daarom zeer blij met de steun van Hoekzema en zijn OPA, zoals hij ook een dankjewel laat uitgaan naar John van der Rhee. “Ik hoop van harte dat hun duidelijke opstelling in oktober, als de gemeenteraad een besluit neemt over de verruiming van de openingstijden van de Achterdam, de balans in het voordeel van de sekswerkers en de exploitanten laat doorslaan.”

Achterdam krijgt steun van OPA en VVD.

Hieronder de tekst die Arno Ruitenbeek, journalist en auteur van het naslagwerk ‘De Achterdam, hoe een Alkmaars straatje het strijdtoneel werd van advocaten en politici’, op 11 juli uitsprak:

Geachte commissie, overige aanwezigen,

Namens Frans Snel, kamerverhuurder op de Achterdam, wil ik graag nog iets onder de aandacht te brengen, alvorens het komt tot een definitief besluit over de ‘verruiming van de openingstijden van de Achterdam’.

Deze boodschap zou kunnen luiden: Overlast? Welke overlast? Ik haak daarbij in op de zesde en laatste conclusie uit de brief van de burgemeester met het onderwerp ‘motie verruiming openingstijden Achterdam’, gedateerd 6 juni:

In het besluit tot al dan niet verruimen van de sluitingstijden dient een afweging te worden gemaakt tussen de wens van verruimde sluitingstijden door exploitanten en sekswerkers op de Achterdam en  de door bewoners aangegeven vergroting van reeds aanwezige (horeca-)overlast.

Bruinooge zet horeca nog tussen haakjes. Maar had hij dat niet gedaan, dan had hij de spijker op zijn kop geslagen. De overlast waarover hier wordt gesproken, is geen overlast van de Achterdam. Zij die roepen dat het anders is, ontkennen de feiten.

De keiharde cijfers komen van onverdachte zijde, namelijk de politie.  Uit haar overzichten blijkt dat van overlast van en door de Achterdam en directe omgeving al lang geen sprake is.

Ik citeer:

Overlast (overige delicten openbare orde) op of door de Achterdam. In het jaar 2010: 2. In 2011: 0 (nul). 2012: 4. 2013: 0. 2014: 1. 2015: 0. 2016: 0.

Ik verstrek u desgewenst graag een kopie deze documenten.

De conclusie die we uit deze cijfers moeten trekken is dat het niet gaat om Achterdam-overlast en dat dit dus nooit een argument mag zijn om tegen de verruiming te zijn.

Laat alstublieft de feiten spreken, en ga mee met ons voorstel om de openingstijden als volgt te verruimen: de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag tot maximaal 03.00 uur en alle overige nachten tot maximaal 02.00 uur.

Gebeurt dat niet, dan is er sprak van rechtsongelijkheid. Want de horeca en de casino’s en speelhallen in Alkmaar hebben vrije sluitingstijden, dan wel veel ruimere openingstijden dan de Achterdam. Terwijl de veel besproken overlast nu juist door de horeca wordt veroorzaakt. Ik verwijs naar een persbericht van de gemeente over de nieuwe horecawet 2015, over de vrije sluitingstijden van de horeca en de proef die daarvoor is gehouden.

De gemeente zegt daarin letterlijk:

 Er blijft echter een groep bewoners in de binnenstad die wel een gevoel van onveiligheid (13%) en overlast (17%) ervaren en die van mening zijn dat dit is toegenomen sinds de invoering van de vrije sluitingstijden. Ook de politie en stadstoezicht melden dat het met name in de late uurtjes onrustiger is dan voorheen. Vanuit deze eerste evaluatie worden daarom een aantal aanbevelingen gedaan om ook voor deze groep bewoners de mate van overlast terug te dringen, zoals het onderzoeken van maatregelen voor het terugbrengen van geluidsoverlast en het instellen van een horecaoverlast-loket.

Ik zie niet in waarom voor de Achterdam andere regels moeten gelden.

 

Foto’s en kaas

Anna Lena Mehr van World Press Photo luidt overmorgen (14 juli) om 10 uur , de bel van de Alkmaarse kaasmarkt.

De World Press Photo-expositie van de beste niieuwsfoto’s van 2017 is van vrijdag tot en met 20 augustus te zien in de Grote Kerk in Alkmaar. Dat is de eerste keer. Vandaar de uitnodiging aan Mehr om de Alkmaarse kaasmarkt officieel te openen.

De eerste WPP-tentoonstelling werd in 1955 in Amsterdam gehouden. Ook nu gaat de tentoonstelling in de hoofdstedelijke Nieuwe Kerk in première. Vervolgens reist de expositie de wereld over. Dit jaar onder andere naar Sydney, Berlijn, Rio de Janeiro én Alkmaar.

De gratis toegankelijke expositie bevat foto’s van 45 prijswinnaars uit 25 landen. De Alkmaarse Grote Kerk is van dinsdag tot en met zondag van 11 en 17 uur gratis toegankelijk. Zie voor verdere informatie www.grotekerk-alkmaar.nl.

Kaasmarkt. Eigen foto.