Alkmaars nieuws

Altijd het laatste nieuws uit Alkmaar en omstreken.

Prostituee: achttien of toch 21 jaar

De Alkmaarse rechtbank beslist binnen zes weken of de minimumleeftijd voor prostituees in Alkmaar 21 jaar blijft. Kamerverhuurder van de Achterdam Frans Snel wil dat de grens weer op achttien jaar wordt gesteld.
Snel – zelf wegens ziekenhuisopname afwezig – en zijn advocate Kim Hollenberg hebben de gemeente Alkmaar voor de rechter gesleept. Gisteren had het driekoppige rechtscollege veel, vooral juridische vragen aan beide partijen, die lijnrecht tegenover elkaar staan.
Volgens Hollenberg is er geen wettelijke basis om de leeftijdsgrens van 21 jaar in de algemene plaatselijke verordening op te nemen en de vergunning voor Snel en zijn collega’s aan de voorwaarde te koppelen dat ze geen ramen mogen verhuren aan achttien- tot en met 20-jarigen. Deze aanpassing van de APV en de vergunning loopt vooruit op de wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche, waarin de 21-jaarsgrens is vastgelegd.
De vraag is of die wet er ooit komt. De landelijke politiek discussieert al jaren over de invoering. “Zolang die wrp niet in werking is getreden (als dat al gebeurt), is er geen wettelijke grondslag om de leeftijdsgrens te verhogen. Daarenboven valt het buiten de bevoegdheid van de gemeenteraad om een leeftijdsgrens te stellen”, aldus Hollenberg.

Grondwet

Maar alleen al vanwege het feit dat de Alkmaarse APV in strijd is met de grondwet, waar het gaat om leeftijdsdiscriminatie en vrije beroepskeuze, moet de voorwaarde uit de vergunningen worden geschrapt en de APV=aanpassing worden teruggedraaid.
De raadsvrouwen van de kant van de gemeente betoogden dat vrouwen onder 21 jaar moeten worden beschermd tegen misstanden en uitwassen van de prostitutie, zoals mensenhandel. Snel en Hollenberg zeggen daarentegen: “Doordat achttien-, negentien- en 20-jarigen het onmogelijk wordt gemaakt hun geld te verdienen in de (legale) prostitutie, worden ze de illegaliteit ingedreven. Met alle mogelijke risico’s van dien, gezondheidsrisico’s voorop.”
In tegenstelling tot de gemeente staat Hollenberg het standpunt dat het besluit om de APV aan te passen, onzorgvuldig is geweest. “De gemeenteraad was op 23 juni0-2016 bijeen en werd gevraagd een oordeel te geven over ‘geharmoniseerde algemene plaatselijke verordening’. Specifiek agendapunt 22: leeftijdsgrens naar 21 jaar. Geen van de partijen of raadsleden heeft tijdens deze vergadering ook maar een vraag heeft gesteld over het waarom van dit voorstel. Sterker, het was een hamerstuk.”

Alkmaarse raad moet fout goedmaken

Achterdam-kamerverhuurder vraagt politici onwettig besluit terug te draaien

Frans Snel, kamerverhuurder op de Achterdam in Alkmaar, heeft in een brief aan alle gemeenteraadsleden hen op een kolossale fout gewezen. Hij verwacht dat de dames en heren politici, nu er na de gemeenteraadsverkiezingen een – hopelijk – frisse wind door het stadhuis waait, het besluit tot invoering van een minimumleeftijd van 21 jaar voor prostituees, direct wordt teruggedraaid. De negatieve consequenties zijn zeer groot, aldus Snel.

‘Ze hebben een avondje niet goed opgelet en nu zitten we met de gebakken peren. Door prostituees van achttien tot en met 20 jaar het werk onmogelijk te maken, worden ze de illegaliteit in gedreven.’

Lees hier de brief:

Geachte dames heren,
Ik hoop dat de verkiezingen u hebben gebracht waar u stiekem op rekende. Alvorens u gaat formeren, vraag ik u om een fout goed te maken.
Bijgaand treft u een uitnodiging aan mijn advocate en mij van de rechtbank aan. U vraagt zich wellicht af wat u daar mee te maken hebt.
Nu, het antwoord is eenvoudig. Als u uw werk had gedaan en op 23 juni 2016 tijdens de raadsvergadering wèl had opgelet, had ik wellicht niet (weer) een gerechtelijke procedure moeten beginnen tegen de gemeente Alkmaar.
Ik zal uw herinnering even opfrissen. De gemeenteraad was op 23-6-16 bijeen en u werd gevraagd een oordeel te geven over ‘geharmoniseerde algemene plaatselijke verordening’. Specifiek agendapunt 22: leeftijdsgrens naar 21 jaar. U kunt het zelf opzoeken: https://alkmaar.raadsinformatie.nl/vergadering/244008/Gemeenteraad%2023-06-2016?

Gebleken is dat geen van u tijdens deze vergadering ook maar een vraag heeft gesteld over het waarom van dit voorstel. Sterker, het was een hamerstuk. Nu kan ik me voorstellen dat u zo’n document van welgeteld 105 bladzijden niet tot in detail hebt doorgenomen.
Ik wil zelfs wel geloven dat u agendapunt 22 over het hoofd hebt gezien en zich niet hebt afgevraagd of hier bijvoorbeeld een wettelijke basis voor is. Die is er niet. Zolang de wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (wrp) niet in werking is getreden (als dat al gebeurt), is er geen wettelijke grondslag om de leeftijdsgrens te verhogen. Daarenboven valt het buiten de bevoegdheid van de gemeenteraad om een leeftijdsgrens te stellen (ex artikel 149 jo 151a gemeentewet).

De Alkmaarse APV is zelfs in strijd met de grondwet, specifiek leidt die tot leeftijdsdiscriminatie en ontzegt het achttien-, negentien- en 20-jarigen de vrije beroepskeuze.
Toch hebben Alkmaar en slechts 36 andere gemeenten besloten hun APV zonder wettelijke basis aan te passen. In de exploitatievergunning van mij en mijn collega’s is die leeftijdsverhoging ook als bindende voorwaarde opgenomen. Meer dan 300 gemeenten deden dat niet. Daaronder Haarlem.
Consequentie is dat nu in de APV en op mijn vergunning de 21-jaarsgrens staat vermeld. Door een moment van onbedachtzaamheid bij de raadsleden derf ik dus inkomsten.

Veel ernstiger is het maatschappelijke gevolg van dit, mede door u genomen besluit. Door het achttien-, negentien- en 20-jarigen onmogelijk te maken hun geld te verdienen in de (legale) prostitutie, drijft u hen de illegaliteit in. Ze gaan toch het werk doen waar ze voor hebben gekozen, maar dan ‘onder de radar’. Met alle mogelijke risico’s van dien, gezondheidsrisico’s voorop. Dat moet u als volksvertegenwoordiger niet willen.
De veelgehoorde, maar gezochte reden om de leeftijdgrens te verhogen, luidt dat daarmee mensenhandel kan worden tegengegaan. Nog afgezien van de vraag of de gepresenteerde cijfers over uitbuiting correct zijn, is dit een drogreden. Want, en dan citeer ik ombudsvrouw voor sekswerkers Metje Blaak: “Een crimineel of een loverboy gaat echt niet wachten tot ze 21 is, die zet haar gewoon ergens illegaal, zodat niemand erbij kan.”
Ik stel mij dan ook op het standpunt van iemand die de achttienjarige leeftijd heeft bereikt en daarmee volgens de Nederlandse wet volwassen is, zelf mag en kan beslissen of hij of zij de prostitutiebranche ingaat.

Ik heb intussen uit diverse gesprekken met politici begrepen dat zij nooit met de verhoging van de leeftijd hadden ingestemd, als zij hadden gelezen of begrepen wat er van hen werd gevraagd bij agendapunt 22.

U hoeft alleen maar te doen wat gemeenteraden in 300 andere Nederlandse gemeenten deden en dit ontijdige en onwettige besluit terug te draaien.
Ik wens u veel wijsheid toe.
Groet,

Frans Snel

Zijluiken altaarstuk even terug in Alkmaar

Van Heemskercks meesterwerk terug in Alkmaar.

De zijluiken van het Laurentius-altaarstuk komen voor een keer terug naar Alkmaar. Vanaf 20 april zijn de panelen te zien in de Grote of Sint-Laurenskerk, die 500 jaar bestaat.

Maarten van Heemskerck, een van de belangrijkste renaissancekunstenaars van de Nederlanden, maakte tussen 1538 en 1543 een immens kunstwerk voor de Grote of Sint-Laurenskerk. Dit Laurentius-altaarstuk is het grootste beschilderde altaarstuk ooit in de Nederlanden gemaakt.

Na de reformatie verloor het echter zijn functie. In 1581 werd het dan ook verkocht. Via een tussenpersoon kwam het in handen van de koning van Zweden, die het in de kathedraal van Linköping plaatste. Daar staat het nog steeds.

De zijluiken komen nu, in het kader van 500 jaar Grote Kerk, tot en met 7 oktober terug naar de plek waar het ooit voor bedoeld was. Dinsdag 10 april worden ze klaargemaakt voor hun tocht. Dit is precisiewerk: de luiken meten twee bij zes meter, zijn in de loop der eeuwen gekrompen en kromgetrokken, en moeten met grote voorzichtigheid uit hun scharnieren worden gelicht. Het wordt dan ook uitgevoerd onder het toeziend oog van diverse experts. Het transport is een aantal dagen onderweg en komt op vrijdag 13 april in Alkmaar aan.

Tentoonstelling

In de periode dat de luiken in Alkmaar getoond worden, zal in het Stedelijk Museum Alkmaar een presentatie te zien zijn over de achtergronden en avonturen van het altaarstuk. In de tentoonstelling zijn te zien de contracten tussen schilder en opdrachtgevers, portretten van de dochter en schoonzoon van een van de opdrachtgevers door dezelfde schilder, en een zeer bijzonder bruikleen uit New York: het originele getekende ontwerp voor een van de luiken. Ook is er een film over de thuiskomst van de luiken. Van de voorbereidingen voor transport en verpakking tot de installatie op de originele plek in de Grote Kerk in Alkmaar.

Alkmaar vier in 2018 het 500-jarig bestaan van de Grote of Sint-Laurenskerk, de grootste kerk van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. De Grote Kerk huisvest meesterwerken zoals de beroemde gewelfschildering ‘Het Laatste Oordeel’ van Van Oostsanen, schilderingen van Caesar van Everdingen en het bijzondere Van Hagerbeer/Schnitgerorgel.

Stemmen in museum

Ik weet waar ik dit jaar ga stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. In het Stedelijk Musuem Alkmaar. Gratis entree op de koop toe.
Op 21 maart staat er een officieel stembureau in de foyer van het museum, van 7.30 uur in de ochtend tot 21.00 uur ‘s avonds. Op vertoon van het stembiljet krijgt de stemmer een gratis entreeticket (die dag geldig) voor de tentoonstelling ‘Ruysdael & Saenredam in Alkmaar’, een tentoonstelling waarin de Grote Kerk van Alkmaar centraal staat.
Om in de sfeer van de verkiezingen te blijven, is het mogelijk in de tentoonstellingszaal ook nog je stem uitbrengen: voor de schilderijen van Gouden Eeuw-meesters Salomon van Ruysdael of Pieter Saenredam of de hedendaagse foto’s van Karin Borghouts of Hans van der Meer.
Het Stedelijk is gevestigd aan het Canadaplein.

 

André van Duin opent kaasmarktseizoen

Het kaasmarktseizoen 2018 begint op vrijdag 30 maart. André van Duin luidt de bel. Het kaasdragersgilde bestaat 425 jaar.
Tot en met 28 september heeft de Alkmaarse kaasmarkt elke vrijdag tussen 10 en 13 uur plaats op het Waagplein. Daarnaast zijn er in de maanden juli en augustus negen kaasmarkten op de dinsdagavond.
André van Duin geldt als een van de succesvolste komieken van ons land. Recent boekte hij grote successen als presentator van het tv-programma ‘Heel Holland Bakt’ en zijn vertolking van Evert in de serie ‘Het geheime dagboek van Hendrik Groen’.
In 1593 verenigden de Alkmaarse kaasdragers zich in een gilde. Dat bestaat ook vandaag de dag nog uit 30 dragers, verdeeld over vier vemen (herkenbaar aan de kleur hoed) met aan het hoofd de kaasvader.
Het 425-jarig bestaan wordt het hele seizoen door gevierd. Op de eerste markt van het seizoen wordt bijvoorbeeld de rode tulp Alckmaer ten doop gehouden.

Kaasmarkt. Eigen foto.

Achterdam op tv

 

de cover van mijn naslagwerk.

Ik ben gisteren ( 5 maart)k geïnterviewd over mijn naslagwerk ‘De Achterdam’. Vrijdag 9 maart, 18.15 uur, is dat vraaggesprek te zien in het tv-programma EenVandaag, op NPO 1. Natuurlijk in verband met de zaak-Holleeder.

Willem Holleeder en Cor van Hout ontvoeren Heineken en een deel van het losgeld, rond 7 miljoen gulden, werd geïnvesteerd in ‘stenen’, panden op de Wallen en de Achterdam. Dat heeft later grote consequenties gehad; Fiod en OM legden beslag op de ‘besmette’ panden en ramen, de burgemeester gebruikte de vermeende link tussen de criminelen en de grootste Achterdam-kamerexploitant om het aantal ramen van ruim 130 terug te brengen naar maximaal 69.

Over het geld, de schikking door de zussen Holleeder met het OM en het proces gaat het dus vrijdag. Allemaal kijken.

 

 

Gemeente Schermer?

De gemeente Schermer is (net als Graft-De Rijp) drie jaar geleden opgeheven en opgegaan in de gemeente Alkmaar. Toch heb ik voor mijn nieuwe paspoort, dat ik deze week (2 februari 2018) heb aangevraagd, moeten onderschrijven dat ik woon in Ursem, gemeente Schermer.  

Nu weet ik waar de Schermer molens, waar ik vanuit mijn kantoor op uitkijk, voor staan. Ze staan voor de ambtelijke molens van de gemeente Alkmaar. Die er meer dan 1000 dagen voor nodig heeft om zoiets simpels als een administratieve correctie door te voeren.

Want meer is het niet, zo bleek me afgelopen vrijdag in het Alkmaarse stadskantoor, waar ik plaatsnam tegenover de gemeenteambtenaar en 65,30 euro moest aftikken voor nog geen tien minuten om de verlenging van mijn paspoort rond te breien. Op het moment dat ze me vroeg mijn persoonsgegevens te controleren, zag ik dat mijn paspoort wordt gebaseerd op incorrecte informatie: “Ik woon in het buitengebied van Ursem, dat met de rest van de gemeente Schermer in 2015 is opgeslokt door de gemeente Alkmaar. Toch staat hier, in dit door u opgemaakte stuk dat aan de basis ligt van mijn paspoort, dat ik in de gemeente Schermer woon. Die helemaal niet meer bestaat.”

“Ja, meneer Ruitenbeek, daar is niets aan te doen, Want zo staat het in de GBA.” De gemeentelijke basisadministratie, bedoelde de schat, die waarschijnlijk al zo beroepsgedeformeerd is dat ze denkt dat een gewone burger de afkorting kent.

Dus, omdat het staat in de GBA, woon ik weliswaar in de gemeente Alkmaar, maar staat er in de gegevens waarop mijn paspoort van ruim zes tientjes is gebaseerd, een knots van een fout. “Ja, meneer Ruitenbeek, zo is het. Ik zal er een aantekening van maken. Ik weet dat meer mensen hierover geklaagd hebben, ik kan er echter niets aan veranderen.”

Als de wereld vergaat, ga ik naar Alkmaar, want daar gebeurt alles altijd 50 jaar later, parafraseer ik de grote Duitse auteur Heinrich Heine. 

PS: Ook de post die ik ontvang, wordt gestuurd naar Ursem, gem S.

Emanuel de Witte-expositie genomineerd

De tentoonstelling Emanuel de Witte, Meester van het Licht van Stedelijk Museum Alkmaar is genomineerd voor de internationale tentoonstelling van het jaar-onderscheiding.

Frame, het internationaal toonaangevende magazine en mediaplatform voor interieur, architectuur en ontwerp, organiseert jaarlijks de strijd om de prestigieuze Exhibition of the year award.

De vormgeving van de tentoonstelling over Emanuel de Witte is van de hand van Jelena Stefanović van studio OTW in Amsterdam. De sfeervolle, theatrale ambiance die zij ontwierp voor de zeventiende-eeuwse meesterwerken van De Witte valt zeer goed bij bezoekers en nu heeft ook de internationale vakjury van Frame zijn waardering uitgesproken met een nominatie.

Op 21 februari wordt bekend gemaakt welke expositie de prijs wint. Naast de beoordeling door de vakjury is er een publieksprijs. Het publiek kan zijn stem uitbrengen op www.frameawards.com/nominees (ga naar op Spatial awards, Exhibition of the Year) of via deze link.

De tentoonstelling Emanuel de Witte, Meester van het Licht is nog tot en met 21 januari te bewonderen in Stedelijk Museum Alkmaar.

Detail schilderij Emanuel de Witte, ‘Interieur met vrouw die op een virginaal speelt’, The Montreal Museum of Fine Arts / Purchase John W. Tempest Fund.

Tot 2019 werk aan vervanging brug

De Leeghwaterbrug (N242) is vanaf 19 januari een jaar lang slechts voor de helft berijdbaar. Die vrijdag begint de vervanging van het smalle brugdeel van de brug richting de A9.

De weggebruikers richting AZ-stadion en de snelweg moeten vanaf 19 januari net als het tegemoetkomend verkeer over het brugdeel richting Heerhugowaard rijden. Dit biedt dan tijdelijk ruimte voor twee keer twee versmalde rijstroken. De maximumsnelheid wordt verlaagd naar 50 km per uur. Deze verkeerssituatie blijft zo tot begin 2019.

Om de vier versmalde rijstroken aan te leggen is het noodzakelijk de N242 op de volgende momenten af te sluiten: op 19 januari van 21 uur tot 20 januari 9 uur, op 20 januari van 21 uur tot 21 januari 9 uur en op 21 januari van 21 uur tot 22 januari 5 uur.

Het verkeer wordt vanaf de A9 omgeleid via het Kooimeerplein naar de N9 (Heilooër Tolweg/ Maarten Lutherkingweg). Bedrijventerrein Boekelermeer is ook te bereiken via het Kooimeerplein.

Op het brugdeel richting Heerhugowaard is alle ruimte beschikbaar gesteld aan het autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens het werk gebruik maken van een pontje dat vanaf 19 januari 2018 op werkdagen van 6.30 uur tot 18.30 uur vaart. Op zondagen, wanneer AZ een thuiswedstrijd speelt, is de pont ook beschikbaar.

Om het verkeer in de spits te ontzien, is besloten om de spitstijden van de brugbediening aan te passen. In de ochtendspits is er van 06.15 uur tot en met 08.30 uur geen brugbediening. In de avondspits is er van 15.45 uur tot en met 18.15 uur geen brugbediening.

PostNL liegt (deel 3)

PostNL.nl gaat onverminderd voort zichzelf onmogelijk te maken. De manke postduif uit mijn vorige twee artikelen (zie onder voor de links) heeft niets geleerd van het verleden of de kritiek. Dit keer liegt het voormalige staatsbedrijf weer dat ze ‘de volgende dag het pakketje zullen brengen’.

Vrijdag 29-12, de postbezorgbus is blijkbaar langs geweest. De bezorger heeft niemand thuis getroffen en gooit een kaartje in de bus. ‘We komen morgen weer bij u langs’. Vreemd is dat de barcode niet is ingevuld, laten we dat vooraleerst maart wijten aan onzorgvuldigheid.

Zaterdag 30-12. De hele dag is er iemand thuis. Maar wie er ook verschijnt, niet de PostNL-man. Ík zeg wel dat ik kom, maar ik kom niet’, zal de gedachte zijn geweest. Helemaal naar het buitengebied, daar beginnen we niet aan op zaterdag. Zoals zo vaak.

De kwestie van de openstaande barcode is echter wel opgelost. Zo kunnen wij via trace & tracking niet achterhalen waar ons pakje is. De klojo’s zijn zo handig om ook bezorgdag en -tijdstip oningevuld te laten. Kunnen ze nergens op afgerekend worden.

Lieve heer, verlos ons van PostNL.nl.

Een prettige jaarwisseling, allen.

Permalink vorige artikel: https://www.nzg-journalisten.nl/postnl-liegt-deel-2/

en

Post.nl heeft maling aan klanten