Alkmaars nieuws

Altijd het laatste nieuws uit Alkmaar en omstreken.

Gemeente Schermer?

De gemeente Schermer is (net als Graft-De Rijp) drie jaar geleden opgeheven en opgegaan in de gemeente Alkmaar. Toch heb ik voor mijn nieuwe paspoort, dat ik deze week (2 februari 2018) heb aangevraagd, moeten onderschrijven dat ik woon in Ursem, gemeente Schermer.  

Nu weet ik waar de Schermer molens, waar ik vanuit mijn kantoor op uitkijk, voor staan. Ze staan voor de ambtelijke molens van de gemeente Alkmaar. Die er meer dan 1000 dagen voor nodig heeft om zoiets simpels als een administratieve correctie door te voeren.

Want meer is het niet, zo bleek me afgelopen vrijdag in het Alkmaarse stadskantoor, waar ik plaatsnam tegenover de gemeenteambtenaar en 65,30 euro moest aftikken voor nog geen tien minuten om de verlenging van mijn paspoort rond te breien. Op het moment dat ze me vroeg mijn persoonsgegevens te controleren, zag ik dat mijn paspoort wordt gebaseerd op incorrecte informatie: “Ik woon in het buitengebied van Ursem, dat met de rest van de gemeente Schermer in 2015 is opgeslokt door de gemeente Alkmaar. Toch staat hier, in dit door u opgemaakte stuk dat aan de basis ligt van mijn paspoort, dat ik in de gemeente Schermer woon. Die helemaal niet meer bestaat.”

“Ja, meneer Ruitenbeek, daar is niets aan te doen, Want zo staat het in de GBA.” De gemeentelijke basisadministratie, bedoelde de schat, die waarschijnlijk al zo beroepsgedeformeerd is dat ze denkt dat een gewone burger de afkorting kent.

Dus, omdat het staat in de GBA, woon ik weliswaar in de gemeente Alkmaar, maar staat er in de gegevens waarop mijn paspoort van ruim zes tientjes is gebaseerd, een knots van een fout. “Ja, meneer Ruitenbeek, zo is het. Ik zal er een aantekening van maken. Ik weet dat meer mensen hierover geklaagd hebben, ik kan er echter niets aan veranderen.”

Als de wereld vergaat, ga ik naar Alkmaar, want daar gebeurt alles altijd 50 jaar later, parafraseer ik de grote Duitse auteur Heinrich Heine. 

PS: Ook de post die ik ontvang, wordt gestuurd naar Ursem, gem S.

Emanuel de Witte-expositie genomineerd

De tentoonstelling Emanuel de Witte, Meester van het Licht van Stedelijk Museum Alkmaar is genomineerd voor de internationale tentoonstelling van het jaar-onderscheiding.

Frame, het internationaal toonaangevende magazine en mediaplatform voor interieur, architectuur en ontwerp, organiseert jaarlijks de strijd om de prestigieuze Exhibition of the year award.

De vormgeving van de tentoonstelling over Emanuel de Witte is van de hand van Jelena Stefanović van studio OTW in Amsterdam. De sfeervolle, theatrale ambiance die zij ontwierp voor de zeventiende-eeuwse meesterwerken van De Witte valt zeer goed bij bezoekers en nu heeft ook de internationale vakjury van Frame zijn waardering uitgesproken met een nominatie.

Op 21 februari wordt bekend gemaakt welke expositie de prijs wint. Naast de beoordeling door de vakjury is er een publieksprijs. Het publiek kan zijn stem uitbrengen op www.frameawards.com/nominees (ga naar op Spatial awards, Exhibition of the Year) of via deze link.

De tentoonstelling Emanuel de Witte, Meester van het Licht is nog tot en met 21 januari te bewonderen in Stedelijk Museum Alkmaar.

Detail schilderij Emanuel de Witte, ‘Interieur met vrouw die op een virginaal speelt’, The Montreal Museum of Fine Arts / Purchase John W. Tempest Fund.

Tot 2019 werk aan vervanging brug

De Leeghwaterbrug (N242) is vanaf 19 januari een jaar lang slechts voor de helft berijdbaar. Die vrijdag begint de vervanging van het smalle brugdeel van de brug richting de A9.

De weggebruikers richting AZ-stadion en de snelweg moeten vanaf 19 januari net als het tegemoetkomend verkeer over het brugdeel richting Heerhugowaard rijden. Dit biedt dan tijdelijk ruimte voor twee keer twee versmalde rijstroken. De maximumsnelheid wordt verlaagd naar 50 km per uur. Deze verkeerssituatie blijft zo tot begin 2019.

Om de vier versmalde rijstroken aan te leggen is het noodzakelijk de N242 op de volgende momenten af te sluiten: op 19 januari van 21 uur tot 20 januari 9 uur, op 20 januari van 21 uur tot 21 januari 9 uur en op 21 januari van 21 uur tot 22 januari 5 uur.

Het verkeer wordt vanaf de A9 omgeleid via het Kooimeerplein naar de N9 (Heilooër Tolweg/ Maarten Lutherkingweg). Bedrijventerrein Boekelermeer is ook te bereiken via het Kooimeerplein.

Op het brugdeel richting Heerhugowaard is alle ruimte beschikbaar gesteld aan het autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens het werk gebruik maken van een pontje dat vanaf 19 januari 2018 op werkdagen van 6.30 uur tot 18.30 uur vaart. Op zondagen, wanneer AZ een thuiswedstrijd speelt, is de pont ook beschikbaar.

Om het verkeer in de spits te ontzien, is besloten om de spitstijden van de brugbediening aan te passen. In de ochtendspits is er van 06.15 uur tot en met 08.30 uur geen brugbediening. In de avondspits is er van 15.45 uur tot en met 18.15 uur geen brugbediening.

PostNL liegt (deel 3)

PostNL.nl gaat onverminderd voort zichzelf onmogelijk te maken. De manke postduif uit mijn vorige twee artikelen (zie onder voor de links) heeft niets geleerd van het verleden of de kritiek. Dit keer liegt het voormalige staatsbedrijf weer dat ze ‘de volgende dag het pakketje zullen brengen’.

Vrijdag 29-12, de postbezorgbus is blijkbaar langs geweest. De bezorger heeft niemand thuis getroffen en gooit een kaartje in de bus. ‘We komen morgen weer bij u langs’. Vreemd is dat de barcode niet is ingevuld, laten we dat vooraleerst maart wijten aan onzorgvuldigheid.

Zaterdag 30-12. De hele dag is er iemand thuis. Maar wie er ook verschijnt, niet de PostNL-man. Ík zeg wel dat ik kom, maar ik kom niet’, zal de gedachte zijn geweest. Helemaal naar het buitengebied, daar beginnen we niet aan op zaterdag. Zoals zo vaak.

De kwestie van de openstaande barcode is echter wel opgelost. Zo kunnen wij via trace & tracking niet achterhalen waar ons pakje is. De klojo’s zijn zo handig om ook bezorgdag en -tijdstip oningevuld te laten. Kunnen ze nergens op afgerekend worden.

Lieve heer, verlos ons van PostNL.nl.

Een prettige jaarwisseling, allen.

Permalink vorige artikel: https://www.nzg-journalisten.nl/postnl-liegt-deel-2/

en

Post.nl heeft maling aan klanten

60.000 bezoekers in Stedelijk Alkmaar

Detail schilderij Emanuel de Witte, ‘Interieur met vrouw die op een virginaal speelt’, The Montreal Museum of Fine Arts / Purchase John W. Tempest Fund.

Stedelijk Museum Alkmaar verwacht 2017 af te sluiten met 60.000 bezoekers. Dit mooie cijfer is te verklaren door een sterk tentoonstellingsaanbod dit jaar. Nog tot en met 21 januaru is de expositie over Emanuel de Witte te zien.
Na recordjaar 2016 heeft Stedelijk Museum Alkmaar zijn landelijke bereik en betekenis kunnen bestendigen. De tentoonstelling over verzamelaar Wim Selderbeek (Sluijters, Toorop, Bergense School) zorgde voor goedbezochte zomermaanden. De huidige tentoonstelling over de zeventiende-eeuwse Alkmaarse schilder Emanuel de Witte, meester van het licht, met topstukken uit binnen- en buitenland werd lovend besproken in de pers en wordt ook door de bezoekers hoog gewaardeerd.
Waar Stedelijk Museum Alkmaar in het verleden vooral bezoek uit de regio trok, komen bezoekers nu uit het hele land. Uit een analyse van de bezoekcijfers blijkt dat alle provincies zijn vertegenwoordigd. Ook buitenlandse bezoekers weten het museum beter te vinden.
In 2018 staan opnieuw onderscheidende tentoonstellingen op stapel. In het kader van de 500e verjaardag van de Grote of Sint-Laurenskerk programmeert Stedelijk Museum Alkmaar meesterwerken uit de Gouden Eeuw van Salomon van Ruysdael en Pieter Saenredam, die de kerk meermalen portretteerden. Verderop in het jaar een prikkelende tentoonstelling over de veranderende wereld van De Koe en de allereerste overzichtstentoonstelling van kunstenaar Piet van Wijngaerdt, de grondlegger van de Bergense School.

Talent

Een van de meest getalenteerde schilders uit de Gouden Eeuw is Emanuel de Witte. Hij werd in 1617 in Alkmaar geboren en groeide er op (overleden 1692). Zijn vader Pieter de Witte was hoofd van de Franse school. De jonge Emanuel volgde zijn opleiding bij stillevenschilder Evert van Aelst (1602-1657) in Delft. Daarna keerde hij terug naar zijn geboortestad, waar hij zich in 1636 inschreef bij het Sint-Lucasgilde, de vakvereniging voor schilders.
Al in 1654 rangschikte de dichter Jan Vos hem onder de belangrijkste kunstenaars van zijn tijd. Hij werd in een adem met Rembrandt en Govert Flinck. Inventarissen en andere oude bronnen geven een indruk van zijn klantenkring: een architect, een koster, de kerkmeesters van de Oude Kerk in Amsterdam. Hij schilderde ook op bestelling.
Het was vooral de fenomenale lichtbehandeling waarmee hij indruk maakte: als geen ander wist hij te spelen met zonlicht dat door hoge kerkramen naar binnen valt en op zuilen en wanden reflecteert. Hij schilderde niet alleen protestantse en katholieke gebedshuizen, maar introduceerde ook het imposante interieur van de Portugese synagoge te Amsterdam in de schilderkunst.
Meer dan veel andere schilders in hetzelfde genre, worden de composities van De Witte bevolkt door mensen die zijn werken een levendig, soms zelfs anekdotisch karakter geven. Kinderen krijgen de borst, er worden graven gedolven en hondjes lopen rond. Wie het werk van Emanuel de Witte vandaag de dag in ogenschouw neemt, wordt getroffen door de verrassende veelzijdigheid van zijn oeuvre.
Naast de Delftse en Amsterdamse kerkinterieurs waaraan hij zijn reputatie dankt, vervaardigde hij marktgezichten, genretaferelen, portretten en historiestukken. En bijna zonder uitzondering van grote levendigheid en hoge kwaliteit. Dankzij bijzondere bruiklenen uit binnen- en buitenland kan het Stedelijk de variëteit en de kwaliteit van De Wittes oeuvre in Stedelijk Museum Alkmaar in de volle breedte laten zien.

Achterdam steekt zelf lichtje op

Als de gemeente Alkmaar zo kinderachtig is om de Achterdam geen feestverlichting te sturen, dan doe ik het wel zelf. Dat dacht kamerverhuurder Frans Snel. Het resultaat mag er zijn.
De kerstgedachte van Piet Bruinooge en zijn trawanten – vrede op aarde – strekt zich niet uit tot de Achterdam. Dat is bekend. Maar dat ze zo kleingeestig zijn, om de hoerenstraat feestverlichting te weigeren (waar de rest van de binnenstad vol hangt) ‘gelet op de activiteiten die daar plaatsvinden’, is een schande in deze tijd van verzoening en toenadering.
Dat vinden veel mensen, blijkt in en op sociale media. Frans Snel, sinds jaar en dag Bruinooges grootste kwelgeest, heeft het er niet bij laten zitten. Gisteren liet hij ‘zijn’ pand Achterdam 3-5 in veelkleurig licht zetten. ‘Ik wens iedereen een mooie kerst, zelfs preutse Piet’.

21-jaarsgrens prostituees blijft voorlopig

De 21-jaarsondergrens voor prostituees blijft voorlopig in de algemene plaatselijke verordening van Alkmaar. De Alkmaarse kortgedingrechter wil geen uitspraak doen, die ook verstrekkende gevolgen kan hebben voor 36 andere gemeenten.
De rechter wees daarom het verzoek af van kamerverhuurder van de Achterdam Frans Snel, om hem toe te staan weer de wettelijke minimumleeftijd voor sekswerkers van achttien jaar te mogen hanteren. In elk geval tot de gemeente Alkmaar een beslissing heeft genomen op het bezwaar dat de exploitant heeft ingesteld tegen de 21-jaarsgrens.
Snel kreeg wel magistratelijk advies en toezegging: “Zodra de gemeente een beslissing heeft genomen, die u noopt tot instelling van beroep, vraag dan om versnelde behandeling. Ik beloof u dat we daar welwillend naar zullen kijken.”

Simpel

Bij aanvang van de zitting had de rechter al gezegd dat de zaak te ingewikkeld was voor een kort geding. Aan het einde moest zijn conclusie luidden dat Snels verzoek weliswaar simpel is, maar inderdaad te complex was voor een enkelvoudige rechter. Over een principiële kwestie als de rechtmatigheid van een APV moet zich een college van drie rechters (meervoudige kamer) buigen, was zijn eindoordeel.
Vooruitlopend op de invoering van de wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (wrp), waarin de verhoging van de minimumleeftijd voor hoeren van achttien naar 21 jaar is opgenomen, hebben Alkmaar en 36 andere gemeenten besloten hun APV alvast in die zin aan te passen. In de exploitatievergunning van Snel (en zijn collega’s) is die leeftijdsverhoging ook als bindende voorwaarde opgenomen. Meer dan 300 gemeenten deden dat dus niet…
Snel heeft door de 21-jaarsgrens zijn omzet in 2015 en 2016 met meer dan de helft zien dalen. En omdat het wrp-wetsvoorstel nog steeds niet is aangenomen in de Tweede, laat staan de Eerste, wil hij terug naar achttien jaar. ‘De vraag is zelfs of de wet er komt”, beaamde de rechter, die er direct op liet volgen dat ‘dit een politiek steekspel is, waarover ik me niet kan uitlaten.” Snel bedankte hem desondanks voor deze ‘goede opmerking’.
Snels advocate Kim Hollenberg legde de aanwezigen in de rechtszaal – onder meer twee raadslieden van de gemeente – nog eens uit waarom haar cliënt de voorlopige voorziening had gevraagd. “Naast oorzaak van omzetderving is de Alkmaarse APV in strijd met de grondwet, specifiek leidt die tot leeftijdsdiscriminatie en ontzegt het achttien-, negentien- en 20-jarigen de vrije beroepskeuze.”

Bewijzen

Achterdam ook voor achttienjarigen.

De gemeentelijke verdediging moest het antwoord schuldig blijven op de vraag of zij kon aantonen dat de openbare orde is gediend met de leeftijdsverhoging, zoals burgemeester Piet Bruinooge steeds stelt. Advocate Simone Smit: “Er zijn geen bewijzen dat de maatregelen invloed heeft op de openbare orde.”
Zij ging ook niet in op de uitlatingen van de kant van Snel dat de jongere prostituees nu massaal de illegaliteit in verdwijnen, zodat gemeente en politie handhaving en controle helemaal kunnen schudden. Snel weet zelfs in Alkmaar adressen, waar prostituees onder 21 jaar hun geld verdienen. “De gemeente gaat uit van het principe ‘Wat je niet ziet, dat is er niet’.”
Na afloop zei de verhuurder dat het ‘m niet verbaast dat de rechter zijn vingers niet aan deze materie wil branden. “Niet geschoten is altijd mis. Over een paar maanden, als de gemeente het bezwaar heeft afgewezen, gaan we gewoon verder.”

DekaMarkt verhuist: groter, beter, meer

DekaMarkt is verhuisd van de Europaboulevard naar het Europaplein in Alkmaar-Noord. Een paar meter maar, maar het verschil is enorm.

De nieuwe winkel (voorheen Vögele) is veel groter, met een zeer uitgebreid assortiment en ruime openingstijden (zeven dagen per week open). Parkeren blijft gratis.

Supermarktmanager Peter Zonneveld is trots: ”Gemak staat voorop: zelf verse jus persen en je doosje eieren samenstellen. Ook nieuw zijn de speciale kruidenmengsels. Je vindt hierbij recepten, zodat je heerlijke nieuwe gerechten kunt bereiden en uitproberen. Op de winkelvloer branden we zelf onze noten, zodat ze lekker vers en knapperig zijn.”

Ontuchtverdachte weer opgepakt

De politie heeft een 66-jarige Alkmaarder opgepakt voor ontuchtige handelingen via internet. Het is de tweede keer in vijf maanden dat de man achter tralies belandt.
Eind juli werd de man ook al aangehouden in verband met soortgelijke feiten. De rechtbank besloot begin september om gedurende het strafrechtelijk onderzoek zijn voorlopige hechtenis onder voorwaarden te schorsen. Nu de verdachte deze voorwaarden heeft overtreden is hij opnieuw vastgezet. Het openbaar ministerie wil dat de schorsing ongedaan wordt gemaakt.
In de woning van de man werden digitale gegevensdragers (computers, laptops) in beslag genomen. Deze gegevensdragers zullen nader worden onderzocht.

Chocolademuseum Ringersfabriek komt er niet

Van Ringersfabriek is financieel geen chocolade te maken.

De Chocolate Experience van chocoladeproducent Dobla komt er niet. Financieel is een chocolademuseum in de Ringersfabriek aan de Noorderkade in Alkmaar niet haalbaar.
Dobla heeft in 2014 het idee gelanceerd weer chocola te maken in een compleet gerestaureerde Ringers chocoladefabriek aan de Noorderkade. In de Chocolate Experience zouden bezoekers kunnen zien hoe chocola gemaakt en verwerkt wordt, van boon tot bonbon.
Dobla, BOEi (een non-profitorganisatie die zich inzet voor restauratie en herbestemming van industrieel, agrarisch en religieus erfgoed in Nederland), BPD (eigenaar van de Ringersfabriek) en de gemeente hebben de herbestemming van de voormalige chocoladefabriek Ringers onderzocht.
De constructieve samenwerking tussen de partijen heeft tot ieders teleurstelling niet geleid tot een financieel haalbaar plan. Ondanks dat alle partijen zich tot het uiterste hebben ingespannen en alle mogelijkheden hebben onderzocht, ontstond geen zicht op een oplossing voor het financieringstekort.
BPD zal zich samen met BOEi en de gemeente de komende tijd beraden op een andere invulling van de voormalige Ringersfabriek.