Alkmaars nieuws

Altijd het laatste nieuws uit Alkmaar en omstreken.

Op zoek naar aardwarmte

Het Alton-kassengebied.

HVC gaat onderzoek doen in Alkmaar, Langedijk en als eerste in het Alton-kassengebied in Heerhugowaard naar aardwarmte. “Dat is een goed en betrouwbaar alternatief voor fossiel aardgas en kan een forse bijdrage leveren aan de lokale verduurzaming”, aldus het bedrijf.

HVC, voorheen de Huisvuilcentrale, op bedrijventerrein Boekelermeer in Alkmaar is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders (46 gemeenten en zes waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland). HVC zet zich in om zoveel mogelijk afval te scheiden zodat grondstoffen opnieuw kunnen worden gebruikt. Daarnaast produceert HVC duurzame energie.

Onlangs heeft het ministerie van economische zaken en klimaat een opsporingsvergunning voor aardwarmte aan HVC toegekend. HVC gaat de ondergrond gedetailleerd in kaart brengen. Samen met de gemeenten Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard verkent HVC of en onder welke voorwaarden de ondergrond hiervoor geschikt is.

Het kassengebied Alton in Heerhugowaard wordt als eerste onderzocht, omdat uit eerder onderzoek blijkt dat deze locatie zeer kansrijk lijkt voor aardwarmte en de kassen een grote warmtevraag hebben.

Aardgasvrij

De overheid heeft in al haar kortzichtigheid bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig aardgasvrij moet zijn, want daarmee zou de zogenaamde klimaatverandering mogelijk gestopt kunnen worden.

Dat kost (de burgerij) niet alleen miljarden, maar betekent ook dat ruim zeven miljoen huishoudens moeten van het aardgas af. Aardgas draagt als fossiele brandstof bij aan de klimaatverandering. Voor een klimaatneutraal Nederland moeten we daarom over op nieuwe manieren van verwarmen, douchen en koken.

HVC gaat onderzoeken of er warm water in de grond zit en hoe die op veilige en verantwoorde wijze te benutten is voor de verwarmingn van woningen, bedrijven en kassen. Het onderzoek brengt in beeld hoeveel warmte er in potentie gewonnen kan worden, met welke risico’s rekening gehouden moet worden en hoe deze afdoende beheersbaar zijn.

In Nederland is al veel kennis over de (diepe) ondergrond beschikbaar, doordat er in het verleden al veel onderzoeken en boringen zijn gedaan naar de diepe ondergrond voor olie- en gaswinning. Al deze informatie is beschikbaar en gaat HVC gebruiken.

In eerste instantie wordt gekeken naar de ontwikkeling van een aardwarmteboring in het glastuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard. Hier wordt momenteel nog veel fossiel aardgas gebruikt voor de groei van groenten, planten en bloemen waardoor veel CO2 in de lucht komt. HVC heeft een duurzame-energiesubsidie (SDE+) aangevraagd bij het ministerie om het project te realiseren. Op zijn vroegst zal de boring in de tweede helft van 2020 plaatshebben.

Boring

Momenteel neemt HVC deel aan een aardwarmteproject voor tuinders in de omgeving van Naaldwijk in Zuid-Holland (Trias Westland). Met de boring naar aardwarmte is veel praktijkervaring opgedaan met mijnbouwkundige processen. Al geruime tijd levert HVC warmte via warmtenetten in Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Dordrecht en Zaanstad aan duizenden woningen en bedrijven (12.000 woningequivalenten). Duurzame bronnen zoals aardwarmte en energie uit oppervlaktewater geven HVC de mogelijkheid om ook warmtenetten te ontwikkelen in andere gemeenten dan Alkmaar en Dordrecht.

Illustratie gheotermie HVC.

Werkzaamheden Leeghwaterbrug hervat

De N242 (Alkmaar-Heerhugowaard vv) is pas september 2019 klaar. Het bouwverbod bij de Leeghwaterbrug in Alkmaar is eindelijk opgeheven.

De aannemer begint uiterlijk maandag (22 oktober) de schroefpalen te boren, waar de gemeente Alkmaar eind mei zomer wegens vermeende onveiligheid een stokje voor had gestoken. Zie mijn eerdere artikel https://www.nzg-journalisten.nl/bouwverbod-voor-leeghwaterbrug/

Door de opgelopen vertraging duurt de hinder voor het wegverkeer op de N242 (Alkmaar-Heerhugowaard vv) nog langer dan gepland (bedoeling was tot maart 2019 . Door de bouwstop, die het gevolg was van kwalitatief slechte voorbereiding van de aannemer, is de voorlopige ingebruikname van de nieuwe brug gepland in september 2019.

De provincie heeft deze planning nog niet geaccepteerd en is nog op zoek naar maatregelen om de ingebruikname te versnellen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de mogelijkheid om ook ’s nachts en in het weekeinde te werken.

De provincie treft wel extra maatregelen om de hinder te beperken voor het autoverkeer. De brug blijft zowel in de ochtend- als avondspits een kwartier langer beschikbaar voor de weggebruikers. In de spits is dit de maximale aanpassing die mogelijk is voor een goede doorstroming van het autoverkeer en de beroepsvaart. Voor de recreatievaart geldt dat de brug in de avondspits niet bediend wordt tussen 15 uur en 19 uur.

Slag om Rustenburg morgen herdacht

De herdenking van de Slag bij Rustenburg heeft morgen, donderdag 11 oktober, om 15 uur plaats in Stompetoren.
Restaurant Het Schermer Wapen aan de Oterlekerweg 3 in Stompetoren is het verzamelpunt om 14.30 uur. Daarna lopen de aanwezigen om 14.45 uur naar het verzetsmonument bij de algemene begraafplaats.
Daar wordt om 15 uur twee minuten stilte gehouden.
Wapendropping
In de nacht van 10 op 11 oktober 1944 is een groep verzetsmensen na een wapendropping in de Wogmeer door verraad in een val gelopen. Er ontstond een hevig vuurgevecht tussen de verzetsgroep en Duitse militairen. Gerard Veldman kwam daarbij ter plekke om het leven, een tweede man viel gewond in handen van de Duitsers.
De anderen wisten nog te vluchten naar een boerderij in de Schermer, maar werden daar gevonden en direct neergeschoten. De Duitsers staken boerderij Houtlust aan de Zuidervaart in brand. Deze gebeurtenis staat bekend als ‘De slag bij Rustenburg’.
De omgekomen verzetshelden zijn, naast Gerard Veldman: Dirk de Boer DZ, Piet de Boer, Johannes de Jong, Piet Koning, Floor Niele, Johannes de Reus, Siem Spierenburg, Jacob Wagenaar, Piet Wagenaar, Jan Walter, Rein Witteveen en Frans van der Zeijden.

Laatste kaasmarkt van seizoen

Kaasmarkt. Foto: Wick Natzijl

Luca Stappers, regisseur van de Karavaan-voorstelling Victorie!, luidt morgen om 10 uur de bel voor de opening van de laatste Alkmaarse kaasmarkt van dit seizoen.
Karavaan speelt al 25 jaar buitengewoon theater op locatie. Op 3,4,5 en 6 oktober is de groep te zien in, Victorie!, een historisch theaterspektakel over de 80-jarige oorlog. De strijd van de Alkmaarders tegen de Spanjaarden komt tot leven als onderdeel van de Alkmaarse Ontzetfeesten (officiële datum 8 oktober).
Het stuk wordt opgevoerd op 3, 4 , 5 en 6 oktober, tegen het eeuwenoude decor van het Alkmaarse Waagplein. De kijker staat oog in oog met Willem van Oranje, Jacob Cabeliau en Diederick van Sonoy en ontmoet Sien Kannegieter: fris, brutaal en met een groot hart.
Een bloedstollend verhaal over helden, verraad en idealen, met een knipoog naar het nu. Professionele acteurs en een leger aan figuranten nemen de toeschouwere mee in dit dynamisch en groots locatietheater.

Kermismuntjes voor arme kinderen

Alkmaarse kinderen uit arme gezinnen hebben zes gratis muntjes gekregen voor de kermis. Die begint morgen.
In Alkmaar wonen ongeveer 1600 kinderen, in de leeftijd vanaf vier tot en met zeventien jaar, in een gezin met een minimuminkomen. De meeste gezinnen zijn bij de gemeente geregistreerd en ontvingen automatisch bericht (via Alkmaarpas-app) waar en ze de kermismuntjes konden ophalen.
Na morgen (24 augustus) vervalt het recht op de gratis kermismuntjes.
De kermis duurt tot en met zondag 2 september.

Kermis voor iedereen. (Foto: gemeente Alkmaar)

Grachtenrondvaart Alkmaar 70 jaar

René Woltheus van het 70-jarige bedrijf Grachtenrondvaart Alkmaar luidt zo meteen, (20 juli), om 10 uur, de bel van de Alkmaarse kaasmarkt. Hét teken dat de markt geheel volgens traditie kan beginnen.
Alkmaar is het mooiste vanaf het water, dat vond ook de Firma Van den Heerink in 1948. Naar aanleiding van een prijsvraag, destijds uitgeschreven door de VVV-Alkmaar om meer bezoekers naar de kaasmarkt te trekken, werd Grachtenrondvaart Alkmaar opgericht.
Het bedrijf is een belangrijke attractie voor de vele toeristen die Alkmaar jaarlijks bezoeken. Een rondvaart door de grachten van Alkmaar is vanwege de lage bruggetjes een heel avontuur. Het bedrijf kende verschillende eigenaren. Zo werd het in 1967 overgenomen en verder uitgebreid en vernieuwd door ‘opa’ Woltheus.
In 1989 splitste het bedrijf op en zijn René en Carla Woltheus verder gegaan met Grachtenrondvaart Alkmaar. De familietraditie zet zich voort nu ook dochter Nicolet en schoonzoon Frans het bedrijf versterken met de intentie om Grachtenrondvaart Alkmaar volgend jaar over te nemen. Dit jaar viert Grachtenrondvaart Alkmaar haar 70-jarig jubileum.

Onveilige Victoriebrug tot jaar dicht

De Alkmaarse Victoriebrug over het Noord-Hollandsch Kanaal is tussen een half en een jaar dicht. Omdat de oevers instabiel zijn, kortom: gevaar voor de fietsers en voetgangers die er dagelijks gebruik van maakten.
Eerder waren er al problemen:de Victoriebrug kwam bij warm weer kleme zitten. De aflopen jaren is vaker gezocht naar de oorzaak hiervan. Onder meer door met regelmaat te meten of de landhoofden zich verplaatsten. De bevindingen van deze metingen waren aanleiding om verder onderzoek te doen naar de stabiliteit.
Het recentstee onderzoek toont aan dat de oevers instabiel zijn. De veiligheid van de gebruikers wordt vooropgesteld en daarom is nu besloten om de brug preventief te sluiten. Zij kunnen gebruikmaken van de Tesselsebrug en voetgangers kunnen ook nog via de Spoorbrug het kanaal oversteken.
De oplossing voor dit probleem is plaatsingn van stalen damwanden die voorkomen dat de oevers verschuiven. Zo snel als mogelijk zullen de voorbereidende werkzaamheden hiervoor in gang worden gezet. Als tijdelijke noodmaatregel zullen de bestrating van het fiets- en voetpad verwijderd worden. Daarnaast worden er grote zakken gevuld met zand in het kanaal geplaatst om te voorkomen dat de houten damwanden bezwijken.

Bouwverbod voor Leeghwaterbrug

De gemeente Alkmaar heeft een tijdelijk bouwverbod opgelegd voor de Leeghwaterbrug. Diverse constructieve tekeningen en berekeningen van de aannemer voldoen nog niet aan de norm. Dat kan betekenen dat het verkeer nòg langer last heeft van vertraging.

In verband met veiligheid heeft de gemeente daarom als vergunningverlener bepaald dat de nieuwbouwwerkzaamheden aan het brugdeel, die op korte termijn zouden beginnen, voorlopig niet kunnen starten. Het tijdelijke bouwverbod geldt voor de realisatie van de fundering van de brug, tot het moment dat de aannemer goedkeuring heeft gekregen op de nog aan te leveren plannen.

Het is nog niet duidelijk welke gevolgen de bouwstop heeft op de planning en de einddatum van het project. Het streven van de aannemer, gemeente Alkmaar en provincie Noord-Holland blijft er op gericht de werkzaamheden in maart 2019 af te ronden en de brug te openen.

De Leeghwaterbrug in de N242 te Alkmaar is een belangrijke schakel in de bereikbaarheid van Noord-Holland. Daarom heeft provincie Noord-Holland besloten tot een grootscheepse en kostbare renovatie en nieuwbouw. Het brugdeel richting Alkmaar stamde uit de jaren vijftig van de vorige eeuw en was aan het einde van zijn levensduur. Het werk bestaat uit de sloop van de complete constructie, fundering en de brug zelf. Alles wordt nieuw gebouwd. Met deze nieuwe brug is de bereikbaarheid van Noord-Holland voor de komende 50 jaar weer verzekerd.

Het verkeer gaat nu over het reeds vernieuwde brugdeel. In beide richtingen zijn twee, smalle rijstroken beschikbaar. Veel automobilisten hebben daar problemen mee. De maximumsnelheid is verlaagd naar 50 km per uur. Deze verkeerssituatie blijft hetzelfde tot de werkzaamheden zijn afgerond.

Nieuw station Alkmaar-Noord

Station Alkmaar-Noord gaat finaal op de schop. In 2021 geven een nieuw stationsgebouw en een tunnel onder het spoor ook goed toegang voor mindervalide reizigers.
Het plan voorziet in een station met royale perronoverkappingen met dezelfde uitstraling als de traverse van het hoofdstation van Alkmaar. De nieuwe glazen liften komen straks uit in de vernieuwde tunnel. Zij bieden toegang tot de perrons voor mindervalide reizigers.
NS en ProRail zijn nog in overleg over het definitieve ontwerp. De gemeente Alkmaar draagt 500.000 euro bij, waarvan 200.000 euro subsidie zal worden aangevraagd bij de provincie. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel van het college wordt er een projectovereenkomst opgesteld tussen de gemeente, ProRail en NS.

Artist’s impression van nieuwe station.

Leeghwaterbrug twee nachten afgesloten

De belijning van de deels afgesloten Leeghwaterbrug bij Alkmaar (N242) wordt vernieuwd. Daartoe is de brug in een rijrichting afgesloten in de nachten van 14 en 15 mei van 20 uur tot 5 uur.

De huidige tijdelijke gele en oude witte belijning wordt er afgehaald. Daar voor in de plaats komt er een opnieuw tijdelijke, maar ‘duurzame’’ gele belijning, die tot het einde van de werkzaamheden (begin 2019) blijft liggen.

Daarnaast worden er iets bredere rijstroken gecreëerd, door de barrières in de middenberm tussen de rijrichtingen te verplaatsen. Het gaat om aanpassingen van enkele decimeters. Dat alles bevordert de veiligheid en doorstroming, hoopt de provincie Noord-Holland.

Onnodig

Menig automobilist veroorzaakt nu onnodige opstopping en vertraging, door over de bestaande belijning te rijden en passeren daardoor onmogelijk te maken.

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, moet de weg gedeeltelijk afgesloten worden. De weg is op maandag 14 mei vanaf 20 uur tot 15 mei 5 uur vanuit Alkmaar richting Heerhugowaard afgesloten. Vanaf dinsdag 15 op woensdag 16 mei gedurende dezelfde periode is de weg van Heerhugowaard richting Alkmaar afgesloten.
Woensdagnacht 16 en donderdagnacht 17 mei staan ingepland voor eventuele uitloop van het werk en als reservedata, indien het weer roet in het eten gooit.

Tijdens de afsluiting geldt de reguliere omleidingsroute via de westelijke randweg en N9. Deze omleiding staat ook ter plaatse aangegeven.