Archief per maand:

Detailhandel

Vakantie met het hart

Ook wij zitten thuis te kniezen tijdens deze lockdown. Wat ons op de been houdt, is de gedachte aan Italië en dan vooral aan Park Residence Il Gabbiano.

We komen al vele jaren in dit bungalowpark in Moniga del Garda bij het Gardameer. De woningen zijn licht, ruim, hebben airconditioning en alle moderne faciliteiten.

Minstens zo belangrijk zijn de beide zwembaden, het restaurant en niet in de laatste plaats het fantastische personeel.

Over een paar maanden is het weer zover. Geboekt hebben we al en we twijfelen er niet over dat we gaan.

Wie meer wil weten over Il Gabbiano, of een van de schitterende glampings van de familie Van de Loo, moet een kijkje nemen op www.vacanzecolcuore.com/. Voor de goede orde: Vacanze col cuore is het bedrijf, en dat betekent Vakantie met het hart. Wat klopt als een bus.

Sekswerkwet discriminerend en schendt de privacy

De wet regulering sekswerk (wrs) is discriminerend en schaadt de privacy van prostituees. Bovendien kunnen banken ook onder de nieuwe wet een prostituee, lees ondernemer met vergunning, financiële steun weigeren.

“Want daarover wordt in het wetsvoorstel met geen woord gerept”, aldus Frans Snel van het gelijknamige kamerverhuurbedrijf op de Achterdam in Alkmaar. Snel heeft de consultatieversie van de wet regulering sekswerk, zoals staatssecretaris van justitie en veiligheid Ankie Broekers-Knol die medio oktober heeft gepubliceerd, regel voor regel doorgenomen.

De wettelijke, uniforme vergunningplicht voor alle prostituees en exploitanten van seksbedrijf is volgens Broekers-Knol bedoeld om de seksbranche te reguleren en misstanden tegen te gaan. De conclusie van Snel: “Een slecht voorstel, niet beter dan de door de Eerste Kamer terecht afgeschoten wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (wrp).”

De Eerste Kamer haalde een streep door dit geautomatiseerd landelijk registratiesysteem, ‘omdat aan het nut, de noodzaak en de juridische houdbaarheid van de registratieplicht werd getwijfeld.* Volgens de Senaat zijn tal van andere, minder ingrijpende wegen te bewandelen voor de informatievoorziening. Daarnaast kan een combinatie van intensivering van hulpverlening, toezicht en handhaving en een versterking van de rechtspositie van prostituees helpen zicht en grip op de branche te krijgen.

Ingrijpend

Snel: “Ook acht de Eerste Kamer de kans klein dat zo’n registratiesysteem er daadwerkelijk toe bijdraagt dat mensenhandel en gedwongen prostitutie vaker worden opgespoord klein geacht.” Niet in de laatste plaats is de wrp gestrand op een gebrek aan zwaarwegend algemeen belang. Anders gezegd: er is geen dringende maatschappelijke noodzaak die de ingrijpende beperking van het recht op de privacy van alle sekswerkers in Nederland zou kunnen rechtvaardigen.

“Artikel 1 van de Grondwet: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. De wrs doet niet anders dan prostituees ongelijk behandelen.”

“De prostituee moet 21 jaar zijn. Volwassen ben je in Nederland met achttien, dan mag je ook vechten (en soms sneuvelen) voor je land. De prostituee moet de vergunning mondeling aanvragen bij een door de burgemeester aangewezen ambtenaar en daarbij haar paspoort overleggen. Noem mij een zzp’er of ondernemer die daar ook toe verplicht is; houd daarbij in het oog dat prostitutie al heel lang een legaal beroep is.”

“De minister van justitie en veiligheid kan nadere regels stellen over de wijze van indiening van de aanvraag stellen en óverige gegevens of bescheiden die nodig zijn voor de beoordeling van de aanvraag. Een vergunning kan worden geweigerd als de burgemeester vindt dat de aanvrager niet genoeg zelfredzaam is, of de burgemeester het ernstige vermoeden heeft dat de aanvrager wordt gedwongen de hoer te spelen.”

“Let wel: vermoeden. De woorden bewijs of feit komen in de wetstekst niet voor. Er belt iemand naar de politie die zegt dat mevrouw X in de gaten wordt gehouden door een Oost-Europeaan en je hebt de poppen aan het dansen. De overheid krijgt carte blanche voor de overheid zeker felle anti-prostitutieburgemeesters als de Alkmaarse (Piet Bruinooge) mogen zich profileren politieagent, rechter en beul. Een gesprekje met een ambtenaar volstaat blijkbaar ook voor de burgemeester om te beslissen of iemand een vergunning krijgt, dan we – zoals in de praktijk gebeurt – in de illegaliteit duikt.”

Toneel

“Is een geregistreerde prostituee per definitie geen slachtoffer van mensenhandel? Knap als je dat na een gesprek durft te zeggen. Misschien speelt de vrouw wel heelt goed toneel, of ontbreekt het de ambtenaar aan kennis, ervaring en inzicht om tot een goed advies te komen. Ze kunnen de prostituee het hemd van het lijf vragen en als de antwoorden ze niet aanstaan, is ze de klos.”

“Het is een utopie om te denken dat registratie van prostituees helpt bij bestrijding van, ik zeg met nadruk vermeende misstanden in de seksbranche. In de gemeente Utrecht hebben ze een plaatselijke registratieplicht. Daar erkennen ze dat het lastig is signalen van mensenhandel te ontdekken en dat het vrijwel onmogelijk is om in een registratiegesprek van een uur te beoordelen of iemand daar slachtoffer van is. En enkel signaleren van uitbuiting of mensenhandel is wat anders dan die misstanden daadwerkelijk bestrijden.”

De aanzienlijke schending van de privacy door de wrs is wat Snel betreft net zo’n belangrijke reden om het voorstel af te schieten als de schending van artikel 1. “Inzake de privacy wordt de  subsidiariteit naar de prullenbak verwezen.”**

Subsidiariteit wil zeggen dat het doel (verwerking van de persoonsgegevens) ook op een andere wijze kan worden bereikt, waardoor de inbreuk op de privacy van de prostituee zo min mogelijk wordt geschaad. “Zoals de Senaat zei, zijn tal van andere, minder ingrijpende wegen te bewandelen voor de informatievoorziening. Schriftelijke aanvraag, belangrijkste persoonlijke en zakelijke gegevens, inschrijving Kamer van Koophandel, verklaring omtrent gedrag eventueel en klaar.”

Snel heeft slechte ervaringen met de gemeente Alkmaar, die de intiemste dingen wilde weten van vrouwen die op de Achterdam gingen werken. In de regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen uit de algemene plaatselijke verordening (Apv) staat dat Snel (en de overige exploitanten) de naam, leeftijd, nationaliteit, (werkelijk) adres en woonplaats van elke prostituee moeten registreren.

Hierbij hoort ook opgave van het sofi- cq burgerservicenummer. De vergunninghouders moeten goedgelijkende kleurenkopieën van de identiteits- en verblijfsdocumenten maken en zeven jaar bewaren. Snel: “Maar in de praktijk is het nog erger. De gemeente wil de intiemste dingen weten. Hoe vaak ze het doen, met of zonder condoom. Te gek. Dat gaat ze geen snars aan.”

De kamerverhuurder kaartte de kwestie aan bij de waakhond Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan. In mei van dit jaar kreeg hij het gelijk aan zijn zijde. De AP heeft een half jaar geleden de ‘functionaris gegevensbescherming van de gemeente Alkmaar’  een ondubbelzinnige brief gestuurd. “De AP heeft al eerder het standpunt ingenomen dat het verwerken van persoonsgegevens van sekswerkers gezien dient te worden als het verwerken van gegevens over het seksuele leven van personen.”

Risico

Dan is de uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming (Uavg) van toepassing, “Een gemeentelijke verordening biedt geen uitzonderingsmogelijkheid op het verbod op het verwerken van bijzondere categorieën van persoonsgegevens. In het algemeen gesteld kan worden dat het verwerken van volledige kopieën van identiteitsbewijzen privacyrisico’s met zich mee brengt, zo is er het risico op identiteitsfraude.”

Daarnaast mag het burgerservicenummer alleen worden verwerkt als bij wet is vastgelegd dat dit verplicht is. Een gemeentelijke verordening is geen wet, dus over en uit. De gemeente Alkmaar wist hoe laat het is en beloofde de nadere regels voor seksinrichtingen, het prostitutiebeleid Alkmaar 2016 en de vergunningsvoorwaarden op deze punten aan te passen voor het einde van het jaar.

———-

Bronnen:

*De lokale registratieplicht voor prostituees in het licht van het Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche. Post, C., Brouwer, J. & Vols, M., 10-May-2016, In : Jurisprudentie voor Gemeenten. 2016, 5, p. 103-107 5 p.

**Privacy in de praktijk- proportionaliteit en subsidiariteit; Ploum Rotterdam Law Firm, Dorien van Straten en Kim Prooij

‘Folders heel populair’

“Papieren folders zijn populair bij een heel grote groep consumenten en dat zien we aan onze gestage groei”, zegt oprichter-directeur Aldo Breed van Kiesjefolders.

“Deelnemende retailers merken het ook; wekelijks moeten wij onze prognoses ten aanzien van het benodigde aantal folders bijstellen. Kiesjefolders is inmiddels gestegen naar 85.013 deelnemers. “

Zekerheid

Consumenten die de zekerheid willen hebben dat ze de folders van hun favoriete winkels ontvangen, komen uit bij Kiesjefolders.nl. Zij gaan naar de site www.kiesjefolders.nl en selecteren de folders die zij willen ontvangen. De folders worden wekelijks en gratis door Sandd thuisbezorgd op naam in een eigen pakket.

Breed: “Alle inschrijvers bij Kiesjefolders stellen we de vraag ‘ontvangt u nu folders?’. Zij reageren als volgt: Ja (maar ik mis folders) 27 procent; Ja, maar te veel 22 procent; Nee, ik heb een nee-sticker negen procent; Nee, de bezorging is niet optimaal 42 procent (veelal buitengebied).”

“Deelnemers aan Kiesjefolders willen vooral graag de papieren folders ontvangen die zij eerder juist misten. Ze kiezen gericht alleen voor hen relevante folders. Winkels die voor hen niet interessant zijn laten zij buiten hun pakketkeuze.
 

Aantal gekozen folders per deelnemer  
6 tot 10 51%
11 tot 15 34%
16 tot 20 11%
21 tot 25 4%
26 tot 30 1%
Totaal 100%

Studio voor nieuwe ideeën

Brainblurb opent dezer dagen in Alkmaar de allereerste startup studio. Doel is ‘het innovatief ondernemerschap in de regio verder te ondersteunen’.

Het Alkmaarse Brainblurb.com is het geesteskind van Dave Bibo en Sinan Gul. Zij verzamelen (potentiële) ondernemers om zich heen, die samen met andere ondernemers een team willen vormen om aan een vernieuwend idee te werken. Bibo en Gul cs zijn gevestigd aan de Langestraat, in het mooie historische gebouw ‘t Hooge Huys.

Bibo: “De term startup-studio is ontstaan in de Verenigde Staten. Waar in een studio normaal gesproken muziek wordt geproduceerd, produceren wij innovatieve startups.” Gul: “Met Brainblurb richten wij ons op het creëren van een community van co-founders. De bij Brainblurb aangesloten ondernemers brengen geen geld in, maar investeren tijd, energie en vaardigheden.”

“Het principe werkt als volgt. Een ondernemer presenteert een innovatief idee binnen de online community van Brainblurb met als doel andere co-founders te vinden. Op basis van deze presentatie worden de teams gevormd. In de meeste gevallen zijn dit teams van drie of vier co-founders met verschillende achtergronden.”

“Veel voorkomende rollen zijn software-engineer, UX-designer en marketeer. Na een initiële kennismakingsperiode tekenen de co-founders een overeenkomst om een aantal belangrijke zaken vast te leggen. Hierna start een nieuwe onderneming, waar de co-founders aandeelhouders van zijn.”

Op donderdag 26 september tussen 18 en 21 uur is er een informatieve bijeenkomst in ’t Hooge Huys.

Studio voor vernieuwende ideeën in ’t Hooge Huys.

Wuite: antecedenten nog weinig onderzocht

“Rotte appels in uw bedrijf zijn te voorkomen door de nieuwe werknemer na te trekken”, aldus Gerard Wuite van het gelijknamige recherche- en incassobureau uit Zwaag. Hij verbaast zich er over dat maar weinig ondernemers een antecedentenonderzoek doet of door specialisten als Wuite laat doen.


In de nieuwste editie van de digitale nieuwsbrief van Gerard Wuites bureau (www.wuiterechercheenincasso.nl ) vertelt hij boeiend over dit onderwerp. “Uit onderzoek onder 154 ondernemers en leidinggevenden blijkt dat slechts dertien procent van de kleine werkgevers standaard een antecedentenonderzoek doet bij de werving van nieuwe werknemers. Ruim 27 procent weet niet eens wat een antecedentenonderzoek is.”

Fraude

”Uit ervaring weten we dat je uit een persoonlijk gesprek niet kunt meten of je de juiste persoon binnen haalt. Door een antecedentenonderzoek uit te voeren voorkom je achteraf teleurstellingen zoals bedrijfsfraude. Ook bespaar je onnodige kosten om wederom een vacature uit te zetten, brieven te lezen en sollicitatiegesprekken te voeren.”

“Voor veel bedrijven nemen wij de screening van het personeel en vrijwilligers over. Gesjoemel met geld of het lekken van informatie kan een organisatie flinke (imago)schade toebrengen. Daarom willen onze opdrachtgevers graag weten hoe integer de nieuwe persoon in kwestie is.

Tijdens het antecedentenonderzoek naar personen checken Wuite en zijn mensen onder meer de beschreven functies en bijbehorende verantwoordelijkheden, identiteitsgegevens, diploma’s en certificaten, gedrag op social media, schulden en opgegeven referenties. “Ook een huisbezoek behoort tot de mogelijkheden tijdens deze screening.”

“Ik maakte tijdens een antecedentenonderzoek mee dat iemand een vriendin had opgegeven als referent met haar mobiele telefoonnummer. Na het telefoongesprek toetsten wij nog even of zij via het algemene nummer van het bedrijf ook nog bereikbaar was of tenminste bekend was bij het bedrijf. Wat bleek, ze hadden bij het bedrijf nog nooit van deze dame gehoord.”

Gedrag

“Als recherchebureau kunnen wij geen strafrechtelijk verleden controleren. Deze informatie is te achterhalen door een verklaring omtrent gedrag (VOG) te eisen. Deze verklaring geeft de gemeente af als de desbetreffende inwoner geen recente strafbare feiten heeftgepleegd. Indien er wel strafbare feiten staan genoteerd, dan wordt beoordeeld of deze relevant zijn ten opzichte van het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Dit document is een waardevolle aanvulling op het antecedentenonderzoek.

Ook een bedrijf waarmee een individu zaken gaat doen, kan Wuite screenen. “Cijfers zeggen veel, maar niet alles. Wij hebben ruime ervaring in achtergrondonderzoeken naar bedrijven, overnames en/of fusies. Dankzij ons antecedentenonderzoek weet de opdrachtgever in ieder geval hoe het bedrijf in elkaar steekt en of degene met wie hij afspraken maakt, handelsbevoegd is. We proberen helder te krijgen wat je risico’s zijn.“

Bol.com weigert kapotte koelkast te vervangen

Bol.com heeft zich deze dagen van de slechtste kant laten zien. Zoon Glenn en vriendin Evelien zitten met een bij dit bedrijf gekochte (nieuwe) koelkast, die binnen 2,5 maand al in verregaande staat van ontbinding was.

In plaats van de logische stap, onder garantie: kapotte inruilen voor nieuwe, blijft bol.com monteurs optrommelen voor een (zinloze) reparatie. Pogingen de verwarde Ahold-dochter tot inzicht van haar feilen te brengen, zijn mislukt.

De verjaardag van Evelien viel bijkans in het water, doordat taart, bier en limonade niet gekoeld konden worden. Een veel kleiner, oud beestje bracht op het laatst enige uitkomst. Bol.com blijft desondanks in zijn foute handelwijze volharden en probeert Evelien en Glenn af te schepen met een cadeaubon van 25 euro.

Treurig, maar de hedendaagse realiteit. Hoogste tijd om de buitenwereld kond te doen van deze bespottelijke klantontvriendelijkheid. Hieronder een deel uit de mailwisseling tussen Glenn en de medewerkers van bol.com. Conclusie: ze moeten zich doodschamen.

Beste BOL,

Ik kan een lang verhaal kort gaan maken, maar we laten het lekker lang.
Op 21 mei jl. heb ik een koelkast bij jullie gekocht (2335754280). Na een paar maanden (lees: 2,5) is de koelkast gaan protesteren, en uiteindelijk heeft hij het leven gegeven. Hiervoor heb ik jullie gebeld op 5 augustus. Toen zouden jullie ervoor zorgen dat de melding uitgezet werd bij de reparatieservice. Na kleine week niks gehoord te hebben, heb ik deze service zelf maar gebeld.
Met hen een afspraak gemaakt voor de 13e van augustus.
De monteur die toen kwam, heeft het probleem geconstateerd, en is, tot mijn verbazing, vertrokken met de mededeling dat er een nieuwe afspraak voor de daadwerkelijke reparatie gedaan moest worden.
Deze reparatie vond plaats op 21 augustus. De radiator werd ontlucht en bijgevuld. De desbetreffende monteur (ik zal geen namen noemen) meldde mijn vriendin dat dit waarschijnlijk een fabrieksfout betrof en dat wij het ‘maar in de gaten moesten houden’, omdat het probleem zich weer voor zou kunnen doen.
En waarempel, 1,5 dag later hield het kreng het er mee op.
Hiervoor heb ik jullie weer gebeld op vrijdag, ben ik geholpen door een lieve dame van de helpdesk, die mij doorverbond met een minder behulpzame meneer van de groot huishoudelijke apparaten.
Na wederom het hele verhaal uitgelegd te hebben, en hem op het hart gedrukt te hebben een oplossing te bedenken, was zijn enige antwoord: Ik moet het aanmelden bij de reparatieservice en zij gaan er over beslissen. Hij zou de melding doorzetten, en in het desbetreffende, bevestigende mailtje stond dat we binnen een werkdag (en dat is voor die service pas maandags) iets zouden vernemen.
En natuurlijk mocht ik het zelf weer doen. Vandaag contact gehad en een afspraak gemaakt, maar toch jullie even teruggebeld, want ik ben niet blij met de gang van zaken.
Ik heb van jullie 2 jaar garantie gekregen op dit apparaat, en hij weigert het te doen, zelfs na de reparatie. Ik heb jullie nogmaals vriendelijk verzocht om met een passende oplossing te komen, en weer word ik doorverwezen naar de reparatieservice. Ik ben van mening dat jullie je taak als leverancier en winkel niet serieus nemen, als jullie je klanten al 3 weken zonder werkende koelkast laten zitten, en daar wordt nog minstens 1 week aan vastgeplakt.
Zeker in dit warme weer, is het natuurlijk niet te doen, te leven zonder een fatsoenlijke koelkast.
Als kers op de taart, hebben wij in de afgelopen weken heel wat boodschappen weg moeten gooien, omdat de koelkast het had moeten doen, en het niet deed. En na de reparatie gewoon een spreekwoordelijke middelvinger naar ons opstak en zei: zoek het maar even lekker uit.
Ik verwacht dan nu ook van jullie, dat er als de wiedeweerga een passende(!) oplossing komt. Wij zouden het fijn vinden als wij gecompenseerd worden voor de afgelopen weken, verspilde tijd en verspild geld.

Glenn en Evelien

Antwoord Bol: We begrijpen dat je ons ook via deze weg een bericht stuurt, Glenn. Het is uiteraard niet fijn om zonder koelkast te zitten, en zeker niet tijdens een hittegolf. We hadden dit dan ook graag anders gezien. We moeten op dit moment alleen bij het antwoord van onze collega’s blijven. Als er na deze tweede reparatie blijkt dat er nog steeds iets niet goed is, dan willen we graag kijken hoe we dit anders kunnen oplossen. Maar voor nu hebben we er vertrouwen in dat de reparatie slaagt. Wel hebben we een cadeaubon in je account gezet, ter compensatie voor de verspilling in deze hitte. Als je nog met vragen zit, dan kun je ons het beste een privebericht sturen!

Mijn reactie: een privébericht zodat niemand het meer kan lezen?

Om op het inhoudelijke deel te reageren: jullie snappen toch wel, dat het onvermijdelijke oordeel van de monteur gaat zijn dat deze koelkast (2,5 maand oud) gewoon defect is en vervangen zal moeten worden. Een tweede reparatie is zinloos.
Daarnaast is de manier waarop dit probleem opgelost wordt natuurlijk belachelijk, en biedt een cadeaubon (waar we blijkbaar ook o zo blij mee moeten zijn) geen soelaas.
Dit apparaat had vorige week al geretourneerd, vervangen of vergoed moeten worden.
Inadequaat handelen is blijkbaar nog een van de richtlijnen van Bol.com.

Het gewraakte apparaat. Bol.com? Koop er niet.

Only for Men naar Alkmaar

Herenmodeconcern Only for Men komt naar Alkmaar. Medio oktober opent dit filiaal in Ringers Winkelcentrum, voorheen Noorder Arcade op Overstad.

Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM verhuurt Only for Men – dat al zestien  vestigingen heeft in het land – circa 1500 vierkante meter winkeloppervlak.

Op dit moment wordt de voormalige Noorder Arcade uitgebreid met het naastgelegen winkelcentrum Ringerspassage (waaronder de oude chocoladefabriek). Dat betekent meer winkel, parkeergelegenheid, maar ook de komst van horeca. Eind 2019 gaat het vernieuwde deel van Ringers Winkelcentrum open.

Van Ringerspassage en Noorder Arcade tot Ringers Winkelcentrum.

Elektrische motorfietsen bij Renses Alkmaar

Renses Alkmaar is dealer geworden van Zero Motorcycles. De stoere motorfietsen van de Amerikaanse fabrikant zijn 100 procent elektrisch. En zakelijk te rijden voor enkele tientjes per maand.

In 2006 verruilden de eerste prototypes van Zero in 2006 de thuisbasis in Santa Cruz, Californië, voor de  weg. Sindsdien is de producent uitgegroeid tot een wereldspeler op de markt van elektrisch aangedreven motoren. “Alles klopt aan deze motoren”, aldus directeur André Renses van het gelijknamige bedrijf.

“Zero is de geslaagde combinatie van de conventionele motorfiets met geavanceerde aandrijftechnologie. Krachtig, fel accelererend en tegelijk fluisterstil, stoer en licht in gewicht door het speciaal ontworpen frame. Een garantie voor rijplezier. Wij zijn er trots op de diverse modellen van Zero nu aan het Noord-Hollandse publiek te kunnen presenteren.”

Volgens fabrieksopgave is de actieradius 359 kilometer. Voor menig forens, die dagelijks van huis naar werk vice versa rijdt, komt zo de overstap van brandstofmotor of zelfs -auto naar deze elektrische Amerikaan een flinke stap dichterbij.

Ideaal

“Voor de zakelijke rijder is een Zero ideaal. Naast vier procent bijtelling geldt voor de Zero de milieu-investeringsaftrek (MIA). Dat betekent probleem vervoer voor een paar tientjes per maand.”

Renses Alkmaar is sinds kort gevestigd aan de Parelweg 11 in Alkmaar, bij het AZ-stadion. Tegelijk met de verhuizing is de omvorming afgerond van een traditioneel autobedrijf (ruim 75 jaar oud) naar een onderneming gericht op energietransitie.

Onder het, inmiddels landelijk bekende label Go!Green heeft Renses zich ontwikkeld tot specialist in hybride en elektrische auto’s en sinds nu dus ook van elektrische motoren.

Supersnelladers bij Renses

Snel, sneller, snelst. Renses Alkmaar, specialist in hybride en elektrische mobiliteit, heeft nu supersnelladers. Niet alleen voor klanten, maar voor alle elektrische rijders uit de wijde omgeving.

Renses Alkmaar is sinds kort gevestigd aan de Parelweg 11 in Alkmaar, bij het AZ-stadion. Tegelijk met de verhuizing is de omvorming afgerond van een traditioneel autobedrijf (ruim 75 jaar oud) naar een onderneming gericht op energietransitie.

Onder het, inmiddels landelijk bekende label Go!Green heeft Renses zich ontwikkeld tot specialist in hybride en elektrische auto’s en sinds 2 april ook van elektrische motoren. Directeur André Renses: “Om onze vooraanstaande positie in duurzaam vervoer te blijven behouden, is constante vernieuwing vereist.

Daarom heeft Renses zogenoemde 50 kw/u-supersnelladers aangeschaft. “We zijn de enigen in de regio die de Ecotap EV DC snelladers aanbieden. We vinden het niet meer dan normaal dat iedereen met een auto of motor met de aansluiting CHAdeMO, CCS of AC type-2 die kan gebruiken.”

De supersnelladers zijn gebruiksvriendelijk en veilig. “Je kiest eenvoudig de juiste laadkabel en koppelt deze aan je auto of motor. Nog even identificeren met de, bij ons verkrijgbare laadpas en laden maar.”

Haarlemmers beginnen bedrijf voor taalreizen

Steffen Beumer (27) en Devin van Gelder (25) uit Haarlem zijn begonnen met een compleet nieuw initiatief in de markt van taalreizen. Extralingo is de eerste boekingswebsite in Nederland die zich volledig richt op taalcursussen in het buitenland.

Een nieuwe taal leren en daarmee een cultuur ontdekken is populairder dan ooit. Steeds meer mensen zien een taalreis als de perfecte combinatie van zelfontplooiing en vakantie in een. Steffen Beumer licht toe: “Meertaligen hebben gewoonweg een grote voorsprong op de arbeidsmarkt. Je beheerst niet alleen een extra taal, het laat ook zien dat je leergierig en nieuwsgierig bent.”

Het was tot nu toe alleen niet gemakkelijk een goede taalschool in het buitenland te vinden. Daar is Extralingo voor. Devin van Gelder: “Wanneer je op internet naar taalreizen zoekt, krijg je een wirwar aan resultaten. De huidige markt bestaat veelal uit grote spelers met relatief hoge prijzen voor lessen en accommodaties en kleine spelers met onduidelijke websites, die kwalitatief minstens net zo goed zijn als de marktleiders.

Extralingo is het eerste platform dat een breed scala aan taalscholen samenbrengt, waardoor vergelijken en boeken van een taalcursus nog nooit zo makkelijk is geweest. De consument kan zorgeloos en gemakkelijk een taalschool kiezen die bij hem of haar past.”

Goedkoper

De twee jonge ondernemers hebben de website en het bedrijfsplan zo ontwikkeld dat Extralingo goedkoper is dan wanneer je boekt bij een taalschool zelf. Steffen: “We zijn minimaal vijf procent goedkoper dan de rest van de markt. Daarbij is iedereen automatisch gratis verzekerd. We willen dat iemand die een taalcursus boekt niet wordt verrast met onverwachte kosten, maar dat alles bij het boeken direct duidelijk is.”

De jonge ondernemers en hun investeerders.

Om geld bij elkaar te krijgen voor de ontwikkeling van het platform zaten Steffen en Devin om tafel met Dick Hakkenbroek en Dries Veen, de oprichters van vakantiewoningverhuurder Belvilla. Zij zagen potentie in het platform, dat vaak wordt omschreven als de booking.com voor taalreizen, en de unieke positie die Extralingo in de markt claimt. De investeerders deden al twee keer een investering in het bedrijf.

Extralingo werkt met taalscholen voor iedere doelgroep, van achttienjarigen tot 50-plussers. Momenteel richt de innovatieve startup zich op Europa, er zijn 138 taalscholen aangesloten uit Spanje, Malta en het Verenigd Koninkrijk. Het aanbod zal zich op korte termijn uitbreiden met Franse, Duitse en Italiaanse scholen. Op de lange termijn zijn de ondernemers vastbesloten taalcursussen over de hele wereld aan te bieden.