Archief per maand:

Archief per jaar:

Detailhandel

Kiesjefolders.nl ideale oplossing voor ja-ja-sticker

De ja-ja-sticker komt er aan. Wie niet zo’n plakker op de voordeur heeft, ontvangt geen folders van favoriete winkels meer. Onder anderen voor deze consumenten is Kiesjefolders.nl de ideale oplossing.

Onder meer Amsterdam, Utrecht en Leiden bereiden de invoering van de ja-ja-sticker voor. “Zonder sticker geen acties en aanbiedingen meer in de brievenbus”, waarschuwt marketing- en detailhandelsspecialist Aldo Breed, de man achter Kiesjefolders.nl. “De gemeente Amsterdam gaat vanaf 1 januari de sticker invoeren.” Voor de mededeling van de gemeente, klik op de link https://www.amsterdam.nl/afval/nieuws/ja-ja/.

“En als er een schaap over de dam is, volgen er meer. In Leiden en Utrecht lijkt de kogel ook door de kerk. In andere gemeenten zoals Zaanstad is er inmiddels over gesproken.”

Zekerheid

Consumenten die de zekerheid willen hebben dat ze de folders van hun favoriete winkels ontvangen, komen uit bij Kiesjefolders.nl. In de afgelopen vijf maanden hebben maar liefst 23.000 mensen die keuze al gemaakt. Zij gingen naar de site www.kiesjefolders.nl en selecteerden de folders die zij wilden ontvangen. De folders worden wekelijks en gratis door Sandd thuisbezorgd op naam in een eigen pakket.

“Ik zie aan het grote aantal deelnemers in korte tijd dat er bij de consument een enorme behoefte is aan een zelf gekozen folderpakket. We krijgen dan ook veel complimenten. Consumenten ontvangen en lezen graag de folders van de eigen favoriete retailers. Folders leveren voordeel op maar zijn ook gezellig om te lezen.”

“Veel van onze deelnemers wonen overigens in gebieden buiten de bebouwde kom, waar de standaard folderpakketten niet of nauwelijks worden bezorgd. Zij willen echter wel graag de folders van favoriete winkels ontvangen. De meeste deelnemers komen uit Amsterdam, waar we eind januari zijn begonnen.”

In Denemarken is het vanaf 2013 al mogelijk voor consumenten om zelf te kiezen welke folders hij wil ontvangen. Ruim 25 procent van de Deense huishoudens maakt hier gebruik van.

 

Slipper(tje)

Een slippertje op het strand maken kan vanaf nu bij strandtent Rapa Nui in Bloemendaal. Dat biedt gasten verkoeling met de Havaianas-douche.
In Spanje, Frankrijk, Italië en België konden strandgangers het zand al van zich afspoelen onder de gigantische slipper. Om vervolgens te genieten van een lekker drankje of hapje bij Rapa Nui.

 

Deka en Dirk wassen varkentje bij rechter

DRG knort het uit.

De rechtbank heeft afwijzend beslist op de vorderingen van de stichtingen Varkens in Nood en Dier & Recht tegen Detailresult Groep NV (DRG) om te stoppen met in- en verkoop van gangbaar varkensvlees en te zorgen dat minstens 90 procent van het varkensvleesaanbod duurzaam is.

Onder DRG vallen de supermarkten Dirk en Dekamarkt. Een gedeelte van het door hen verkochte varkensvlees is gangbaar. Dat wil zeggen dat het niet voldoet aan de bovenwettelijke eisen, zoals het ‘Beter Leven Keurmerk 1 ster’, maar uitsluitend aan de wettelijke minimumeisen.
Beide supermarkten zijn partner bij het verbond van Den Bosch van 1 september 2011, dat zich ten doel heeft gesteld uiterlijk in 2020 tot verduurzaming van de productie van vlees te komen. Daarbij is een aantal criteria van belang, onder meer over de hoeveelheid stalruimte voor de varkens en slijpen van de tanden.

Rapport

In 2015 heeft Varkens in Nood een misstandenrapport gepubliceerd: bij de productie van gangbaar vlees is nog altijd sprake van structurele misstanden ten koste van het dierenwelzijn. Daarbij wordt gedoeld op handel in strijd met de wet- en regelgeving, maar ook op ander ongerief voor de varkens.

Varkens in Nood is eind 2014 een briefwisseling met DRG gestart, omdat haar vleeswaren- en snackassortiment niet aan de wettelijke vereisten zou voldoen. DRG heeft telkens geantwoord dat zij dat niet constateert en heeft Varkens in Nood verzocht ‘man en paard (lees varken)’, dus concrete overtredingen door specifieke partijen in de keten te noemen. Volgens DRG is bekend van welke varkensboeren het varkensvlees afkomstig is. En men kan alleen tegen misstanden optreden, wanneer men concrete informatie krijgt.

Niet

Na bespreking van de voorgeschiedenis komt de rechtbank tot haar oordeel over de verschillende vorderingen van de eisers. In de eerste plaats zijn de eisers niet ontvankelijk in hun verzoek voor recht te verklaren dat DRG door de verkoop van gangbaar vlees onrechtmatig handelt. Een verklaring voor recht kan alleen gegeven worden, wanneer er sprake is van een rechtsverhouding tussen partijen. Er is een rechtsverhouding tussen enerzijds DRG en haar leveranciers en anderzijds DRG en haar afnemers, de consument, maar niet tussen DRG en de eisers.

Wat betreft de andere vorderingen volgt de rechtbank het standpunt van DRG. Op basis van gesignaleerde misstanden in de varkenshouderij in zijn algemeenheid kan niet zonder meer aangenomen worden dat ook Dirk en Dekamarkt vlees verkopen dat onrechtmatig is geproduceerd of dat zij het risico daartoe nemen.

De eisers hebben geen enkele schakel in de varkensvleesproductieketen van Dirk of Dekamarkt genoemd of kunnen noemen die zich schuldig maakt aan de gesignaleerde misstanden. Bovendien, en dat is ook niet tegengesproken door de eisers, doet DRG al het mogelijke om de ketens waarvan zij gebruik maakt te monitoren. Zo wordt er uitsluitend ingekocht en geslacht bij slachterijen waarmee een langdurige relatie bestaat en waarmee is overeengekomen dat het vlees tenminste voldoet aan de regelgeving.

Tenslotte blijkt ook uit de monitor van de eisers dat DRG verantwoordelijkheid heeft genomen bij het verduurzamen van de vleesproductie. Zo’n 60 procent van al het varkensvlees voldoet aan de criteria van het ‘Beter Leven Keurmerk’.

 

10.000 Amsterdammers kiezen voor Kiesjefolders.nl

Kiesjefolders.nl heeft vandaag de 10.000e deelnemer ingeschreven. Mevrouw Ginger van Kuijk ontving een taart van initiatiefnemer Aldo Breed.

De consument selecteert op www.kiesjefolders.nl de folders die hij wil ontvangen. De folders worden wekelijks en gratis door Sandd thuisbezorgd op naam in een eigen pakket. “Geweldig dat in zo’n korte tijd zoveel mensen ons hebben ontdekt! Kiesjefolders blijkt voor iedereen van toegevoegde waarde. Mensen die aanvullende folders in hun huidige pakket missen en  mensen die slechts enkele folders willen ontvangen”, aldus marketing- en detailhandelspecialist Aldo Breed.

Hij is de man achter de succesvolle start-up. Uit de proef die sinds eind januari in Amsterdam wordt gehouden, blijkt dit concept enorm aan te slaan. Mevrouw Ginger van Kuijk zorgde vandaag voor een mijlpaal. Zij schreef zich als 10.000e in. Als dank ontving ze een taart uit handen van Aldo Breed. Net als veel anderen vindt mevrouw Van Kuijk Kiesjefolders een uitkomst: “Ik merkte dat veel folders ongelezen bij het oud papier belandde. Kiesjefolders zorgt ervoor dat ik toch de aanbiedingen van mijn favoriete winkels ontvang, zonder folders ongelezen weg te moeten gooien. De ideale oplossing.” Aldo Breed: “Ik word haast verlegen van de complimentjes.”

Milieu

Landelijke invoering is slechts een kwestie van tijd. “Dat is ook beter voor het milieu. Een consument ontvangt zonder sticker 36 kilo reclamedrukwerk per jaar, met een nee-sticker en als lid van Kiesjefolders wordt dat ongeveer twaalf kilo per jaar. Dat is dus 24 kilo papier per jaar minder per huishouden.”

Screeningbedrijf wil graag aanstaande politici doorlichten

Vergrootglas op verleden legt integriteitsrisico’s bloot

“Politieke affaires hollen vertrouwen in het bestuur uit”, trapt René Reijenga, algemeen directeur van van Screenen.com een open deur in. Maar hoe open ook, een screening vooraf van aanstaande gemeenteraads- en kamerleden is nog steeds geen usance bij politieke partijen. Terwijl ze veel beter Reijenga’s bedrijf kunnen inschakelen.  

Bij screening van politici wordt het risico van (toekomstig) wangedrag tot een minimum beperkt. Reijenga: “Vooraf screenen van kandidaten voor een politieke partij draagt bij aan de opbouw van een betrouwbaar imago, zodat de partij kan staan voor een integere keuze.”

Uit internationaal onderzoek blijkt dat Nederlandse burgers het wantrouwendst staan tegenover politici. De voornaamste redenen voor het wantrouwen in de overheid zijn fraude, incompetentie en het feit dat tientallen kamerleden zich niet aan de regels hielden bij de melding van bijverdiensten en nevenfuncties

“Een democratische samenleving wenst integere politici. Integer houdt in dat de politicus eerlijk is in zijn of haar verhaal, oprecht in zijn of haar gedrag en zich niet laat omkopen. Een verklaring omtrent gedrag (VOG) zegt weinig tot niets omtrent iemands integriteit, daar is een screening voor nodig. Bij een screening wordt gelet op de feiten zoals genoten opleiding en werkervaring, maar ook wordt in een persoonlijk gesprek doorgevraagd naar onder meer lacunes in het cv, worden referenten benaderd en wordt omgevingsonderzoek uitgevoerd.”

Partijen hadden zich heel wat kopzorgen kunnen besparen indien zij onderstaande kandidaten op de kieslijst vooraf hadden gescreend. Hieronder een paar voorbeelden, die Screening.com gebruikt om zijn diensten aan te bieden.

PvdA

1. Henk Lalji van de PvdA raakte tien jaar geleden in opspraak toen na onderzoek bleek dat hij zich verschillende keren schuldig had gemaakt aan belangenverstrengeling door zich te laten betalen door instellingen die door de gemeente werden gesubsidieerd, waardoor partijen voordeel hadden bij de besluitvorming. 

2. In 2002 heeft LPF’er Philomena Bijlhout slechts zeven uur haar positie in de kamer mogen bekleden. Bijlhout bleek – na de Decembermoorden in 1982 – nog lid te zijn geweest van de Volksmilitie van de Surinaamse legerleider Bouterse. Dit saillante detail heeft Bijlhout verzuimd te vertellen aan de toenmalige premier Balkenende. 

3. Voor misbruik van afbeeldingen van vrouwen op een Hongaarse datingsite, in beheer van Digitania, waar James Sharpe directeur was, raakte pornobaron Sharpe (PVV) eind 2010 in opspraak, toen bekend werd dat hij zich schuldig had gemaakt aan klantenmisleiding; de afgebeelde vrouwen hadden niets te maken met de site. Sharpe is daarvoor in Hongarije veroordeeld tot het betalen van een boete van € 256.000. 

4. Loek Duyn – voormalig CDA-Tweede Kamerlid – kwam eind jaren 80 herhaaldelijk in het nieuws. Zijn eerste verschijnen in de media had te maken met het gebruik van de verboden ‘geboortekrik’ voor kalfjes. Later is Loek Duyn gepakt met een slok op (alcoholpromillage van 1,71) en werd hij betrapt op het parkeren van zijn auto op een invalidenplek.

5. De burgemeester van Ommen, Marc-Jan Ahne (D66), is in 2015 op heterdaad betrapt bij het stelen van contant geld in een kledingwinkel. Ahne trof onmiddellijk een regeling met de eigenaar, maar eiste wel dat de zaak buiten de publiciteit zou blijven. In 2011 vergat Ahne ook enkele verfkwasten af te rekenen. In september van 2015 besluit Ahne ontslag te nemen als burgemeester. 

Doctorandus

6. Charl Schwietert raakte na zijn benoeming in opspraak toen bleek dat hij zichzelf een doctorandustitel had toegedicht. Ook beweerde hij luitenant te zijn geweest in het leger. Na zijn slechts driedaagse periode op het Ministerie van Defensie ontving Schwietert gedurende twee jaar ruim 80 procent van zijn salaris aan wachtgeld.

Twaalf jaar later beweerde Schwietert alsnog een doctorstitel te hebben behaald aan de Amerikaanse Hawthorne Universiteit; na een jaar werd bekend dat deze universiteit niet onder academische kringen erkend werd. Geruchten rondom vervalste documenten die zijn gebruikt voor toelating op de universiteit deden Schwietert besluiten zijn graad in 1998 weer in te leveren.

7.  Mariko Peters (GroenLinks) bracht in 2005 een positief advies uit betreffende een subsidieaanvraag van €38.000 van haar partner Robert Kluijver. Peters ontkende de relatie, totdat deze aan het licht kwam door de publicatie van een e-mailwisseling tussen Peter en Kluijver. 

De lijst van foute politici lijkt oneindig en zal ook dit jaar weer worden aangevuld. Bij nagenoeg alle partijen gaat het om vertrouwen. Screenen of bedrijfsrecherche vinden veel partijen overdreven, onnodig of te duur. Alleen VNL heeft zijn kandidaten gescreend voor de nieuwe regeerperiode, maar kwam (desondanks) niet in de Tweede Kamer.

 

Paay kan fluiten naar 108.000 euro

Patricia Paays voormalige zakenpartner Maarten Oostvogel hoeft haar geen 108.000 euro te betalen. De Haarlemse rechtbank heeft de vordering niet toewijsbaar geacht.

Volgens de vervroegde uitspraak heeft Paay recht op 7,5 procent van de omzet die Oostvogels bedrijf OVG Textiles BB met de verkoop van LaPaay-producten heeft behaald. Eind februari diende de door de zangeres aangespannen zaak achter gesloten deuren en werd het vonnis voor 12 april aangekondigd.

In 2015 kwam een mondelinge overeenkomst tussen Paay en OVG tot stand. Op grond van deze overeenkomst zou OVG ondergoed en panty’s onder de naam LaPaay verkopen. Paay zou op haar beurt promotieactiviteiten voor de LaPaay-producten verrichten. Paay stelde dat zij recht heeft op tien procent van de omzet die OVG met de verkoop van de LaPaay-producten heeft behaald.

Daarnaast was de vraag of OVG meer heeft omgezet met de verkoop van de LaPaay-producten dan op basis waarvan zij tot nu toe met Paay heeft afgerekend. Paay vorderde dat haar alsnog inzage wordt verleend in de boeken van OVG, zodat kan worden gecontroleerd of de betaalde bedragen conform de afspraken zijn. Om vast te stellen of er nog een bedrag moet worden betaald, bepaalde de rechtbank dat er een deskundige wordt benoemd die onderzoek gaat doen in de boeken van OVG.

Paay vermoedt dat haar buurman Oostvogel te maken heet met de plasseksvideo’s die onlangs opdoken. Oostvogel ontkent in alle toonaarden.

 

Kiesjefolders.nl ook in Bos en Lommer

De flyer van Kiesjefolders.nl is nu ook bezorgd in Bos en Lommer. Amsterdammers, wordt lid.

 

Amsterdammer kiest eigen folders

Amsterdammers kiezen zelf de folders die ze willen ontvangen. Ze omarmen dit even slimme als simpele idee achter Kiesjefolders. Dat blijkt uit de geslaagde proef van de, in Diemen gevestigde startup.

“Geadresseerde folderpakketten hebben echt de toekomst”, zegt detailhandel- en marketingspecialist Aldo Breed. Hij is de man achter het succesvolle, jonge bedrijf: “De reacties van de mensen zijn zoals verwacht. IJburg, waar we een maand geleden zijn begonnen, doet massaal mee. Ook in de andere wijken waar we nu via flyers laten weten wie we zijn en wat we doen, zijn de reacties positief.”

Doel is om in drie maanden 15.000 deelnemers te werven. “Gezien het aantal aanmeldingen dat we sinds eind januari al hebben bereikt, gaat dat zeker lukken.” Het gemak dient de mens. De consument gaat naar www.kiesjefolders.nl  en selecteert de folders die hij wil ontvangen. Deze folders worden dan wekelijks en gratis thuisbezorgd op naam in een eigen pakket.

Kilo’s

“Kiesjefolders zorgt er voor dat de consument de folders krijgt die hij wil. En ze niet mist, omdat de bezorger van die dikke huis-aan-huispakketten verstek laat gaan. Daarnaast hoeft de consument niet meer al die kilo’s ongewenste folders direct en ongelezen bij het oud papier te doen. Dat is zo zonde.”

Verder bestaat er nog zoiets als de nee/nee-sticker. ”Gebleken is dat de helft van de mensen die nu een nee-sticker op de voordeur hebben, wel degelijk de folders van hun favoriete winkels willen ontvangen. Dat kan nu met kies je folders.”

Het lijkt bovendien een kwestie van tijd dat de gemeente Amsterdam de ja/ja-sticker invoert. “Een flink aantal Amsterdammers neemt het zekere voor het onzekere en meldt zich daarom vast bij ons aan.”

 

Gepersonaliseerde aanbiedingen

Ahold USA heeft Verizon Enterprise Solutions ingeschakeld om 780 van zijn winkels om te vormen tot een smart store. In deze winkels wordt veel meer digitaal aangeboden dan alleen gratis wifi. Klanten die gebruikmaken van de app SCAN IT! Mobile, krijgen gepersonaliseerde aanbiedingen terwijl ze door de winkel lopen.

Ze kunnen de app ook gebruiken om producten te scannen en af te rekenen bij een selfservicebalie. Achter de schermen profiteren de medewerkers van krachtige netwerkconnectiviteit, zodat ze snel en veilig allerhande gegevens kunnen overdragen, van informatie over de voorraadbehoeften tot data van point of sale-transacties.

De verbouwing van de 780 winkels tot smart stores vroeg om de installatie van meer dan 14.000 draadloze access points, 1500 routers en 850 switches. Voor het project werd daarnaast voor meer dan 8000 kilometer aan kabels gelegd, werden apparatuur en draadloze diensten in 32 bedrijfsonderdelen opgewaardeerd en werden er in 100 winkels nieuwe telefoonsystemen geïnstalleerd.

Tenslotte werden er 9000 filialen bezocht voor installatie, tests en inbedrijfname van apparatuur.

 

World wide web grootste winkelcentrum Randstad

Inwoners van de Randstad besteden bijna twaalf van hun totale uitgaven aan producten die op internet worden aangeboden. Het world wide web is daarmee het grootste winkelcentrum van de Randstad. Dat is een van de conclusies uit het koopstromenonderzoek Randstad 2016 van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.

Met bijna 32.000 winkels is internet het grootste winkelgebied van Nederland. De bestedingen bij webwinkels zijn in vergelijking met 2011 bijna verdubbeld. Inwoners uit de Randstad besteden 11,9 procent van hun uitgaven aan producten bij webwinkels. Voor de dagelijkse boodschappen gaat het om 1,6 procent van de totale uitgaven. Dit was in 2011 nog de helft Voor de niet dagelijkse aankopen zoals kleding en elektronica groeide dit van elf in 2011 naar 21,6 procent in 2016. Naar verwachting zet deze groei door aangezien vooral jongeren relatief veel online kopen.

Alkmaars centrum moet concurreren met www.

Consumenten zijn hun dagelijkse boodschappen dichterbij huis gaan doen. Hiervan profiteren vooral de kleinere winkelcentra. Ondanks de toenemende rol van webwinkels, versterkten ook de grootste centra in de grote steden hun positie voor de niet-dagelijkse aankopen. De middelgrote winkelcentra, tussen de 40.000 en 60.000 vierkante meter winkelvloeroppervlak in wijken en stadsdelen, hebben het ‘t moeilijkst.

In het onderzoek zijn voor het eerst toeristische bestedingen in het onderzoek meegenomen. Daarbij valt op dat de extra winkelbestedingen die het toerisme oplevert relatief beperkt zijn. Het toeristische bestedingssaldo (€ 1,1 miljard) staat gelijk aan 2,6 procent van het totale bestedingspotentieel van de Randstad. Amsterdam is in haar eentje goed voor ongeveer de helft van het totale toeristische bestedingssaldo (€ 580 miljoen). Hiermee is Amsterdam de absolute en uitzonderlijke topper in de Randstad.