Archief per maand:

Archief per jaar:

Diverse

Tom van ’t Hek leidt MKB-bijeenkomst

Tom van ’t Hek, tegenwoordig ondernemer maar vooral bekend als hockeyer en sportverslaggever, leidt op 15 november de MKB-bijeenkomst “Succesvol ondernemen op een krappe arbeidsmarkt”.

De – gratis – bijeenkomst op landgoed Groenendaal in Heemstede is louter bedoeld voor MKB-werkgevers uit de regio Haarlem en hun relaties. De inloop is om 15.45 uur. Einde 18 uur, met aansluitend een borrel. Aanmelding moet via info@slimwerkgeven.nl, onder vermelding van slim werkgeven Heemstede. Er is beperkt plek.

Tom van ’t Hek gaat in gesprek met enkele topondernemers uit de regio en praat met het publiek over stellingen, zoals ‘Ik hoef geen personeel te werven, want ze komen vanzelf naar mij toe’ en ‘Ik werk het liefst met mensen die op mij lijken’.

Daarnaast presenteren twee lokale ondernemers hun onderneming, hun worstelingen en successen: John Meulemans van influencer-marketingbureau 3sixtyfive en Machiel Roelse van Zandbergen Vleeswaren.

Aan de bak

Van der Starre aan de bak.

De Heerhugowaardse wethouder Jan van der Starre heeft het startschot gegeven voor de plaatselijke afvalscheidingscampagne ‘Aan de bak’.

Op dit moment wordt slechts 57 procent van het Heerhugowaardse huisvuil goed gescheiden. Mede door deze campagne en natuurlijk met de hulp van onze inwoners, wil de gemeente er in geval voor zorgen dat in 2021 driekwart van al het huisvuil goed wordt gescheiden.

Restafval gaat uiteindelijk de verbrandingsoven in. Het is dus zonde als daar nog herbruikbare grondstoffen in zitten zoals PMD, papier, gft of etensresten. Voor laagbouwwoningen komen er daarom aparte rolcontainers voor plastic, metaal (blik) en drankkartons (PMD). Deze bakken worden, net als restafval en gft, een keer per twee weken geleegd

Natuurfotografie in Museon

De winnende foto van Poldervaart.

De fototentoonstelling De groene camera is vanaf zaterdag 6 oktober in het Museon in Den Haag te zien. In de expositie worden in negen categorieën ruim 60 foto’s van landschappen, dieren in actie en kleurrijke insecten getoond.

De groene camera is een initiatief van Natuurfotografie Magazine en PiXFACTORY, twee leidende organisaties op het gebied van natuurfotografie. De tentoonstelling is gebaseerd op de winnende foto’s van de natuurfotografieprijs De groene camera, een initiatief van de gerenommeerde natuurfotografen Jan Vermeer en Daan Schoonhoven.

De expositie toont uitsluitend foto’s uit Nederland of België. Schoonhoven zegt hierover: “We willen graag de diversiteit en schoonheid van de natuur in onze directe omgeving laten zien. De groene camera is een gewaardeerd platform voor natuurfotografie. Alleen Nederland telt al zo’n 400.000 natuurfotografen. Velen van hen zijn geen professional, maar hun foto’s zijn wel van professioneel niveau. Dit verdient een eigen grote fotoprijs met een tentoonstelling.”

Natuurfotografen Olaf Kraak, Marijke Kodden, Bart Siebelink, Rollin Verlinde en Jan Vermeer beoordeelden de inzendingen. De winnaar is Nils Poldervaart. De jury zegt over zijn foto: “Een compositie met lef. Het onderwerp is niet een vos, maar een onwerkelijk aandoende situatie. Met grote trefzekerheid gevangen in een beeldrijm. Waarbij zowel de kracht van de grafische eenvoud als die van de sprekende details uitstekend tot zijn recht is gebracht.”

De tentoonstelling is te zien tot en met 3 maart 2019, in Museon aan de Stadhouderslaan 37 in Den Haag.

Houtribdijk afgesloten

Kruising bij Houtribdijk.

De Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad is van 31 augustus tot en met 3 september 2018 afgesloten voor al het verkeer.

Vanaf eind 2018 rijdt het verkeer tussen Alkmaar en Enkhuizen over de nieuwe N194 (Braken) en N307 (Westfrisiaweg). Dit verbetert de doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de regio. Ook bevordert het de economie en werkgelegenheid.

In het weekend van augustus op september laat de provincie Noord-Holland daarvoor werkzaamheden uitvoeren aan de kruising N302/N506 bij Enkhuizen, waardoor er geen verkeer over de Houtribdijk kan rijden. Het verkeer moet rekening houden met een aanzienlijke omleiding en extra reistijd. De werkzaamheden aan de kruising N302/N506 zijn onderdeel van het project N23 Westfrisiaweg.

Van vrijdag 31 augustus 19 uur tot en met maandag 3 september 5 uur zijn de kruising N302/N506 met De Dolfijn en de kruising N302 op de Voorland/Flevolaan afgesloten. De N506 is vanaf de Florasingel afgesloten tot aan de kruising N302/N506.

Door de werkzaamheden aan de kruising is de weg op de Houtribdijk (de N302, Markerwaarddijk) tussen Enkhuizen en Lelystad afgesloten in beide richtingen voor al het verkeer. Tijdens deze grootschalige afsluiting wordt het asfalt vervangen en wordt er gewerkt aan de kruising N302/N506. De provincie Flevoland voert tegelijkertijd met de werkzaamheden aan de kruising N302/N506 sanerings- en maaiwerkzaamheden uit aan de weg op de Houtribdijk.

Omleidingen

Verkeer tussen Enkhuizen en Lelystad wordt omgeleid via de A7, A8, A10, A1 en A6. Gemotoriseerd verkeer vanuit het noorden van Noord-Holland naar Enkhuizen en omgekeerd wordt omgeleid via de N302, in plaats van via de N506. (Brom-)fietsers tussen de N506 en Enkhuizen worden omgeleid via Westeinde en Broekerhavenweg.

‘Golfbaan’ tussen A8 en A9 beste

Puinbak bij Krommenie. Foto: (c) Michiel Wijnbergh

Om de bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied tussen de A8 en A9 te verbeteren en de UNESCO-waarden van de Stelling van Amsterdam te herstellen, is het Golfbaanalternatief de beste verbinding tussen beide snelwegen.
Tot die conclusie komen Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland op basis van de uitkomsten van diverse onderzoeken, gesprekken, aanbevelingen en ingediende zienswijzen.
Het gebrek aan een goede oost-westverbinding zorgt dagelijks voor files op de provinciale wegen N203 en N246. Dit leidt in Krommenie en Assendelft tot ernstige overlast. De provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen onderzoeken samen de mogelijkheden om de doorstroming en de leefbaarheid te verbeteren.

Alternatieven

Dit zijn de alternatieven (zie kaart). Het Nul-plusalternatief (paars): verbetering van de bestaande verbinding via de N246 en N203. Het Golfbaanalternatief (oranje): een nieuwe wegverbinding van de A8 naar de A9. En het Heemskerkalternatief (blauw): eveneens een nieuwe, maar andere wegverbinding van de A8 naar de A9.

Alle partijen vinden de aanleg van een verbinding van belang, maar over de wijze waarop bestaat geen unanimiteit. De Vervoerregio Amsterdam kiest voor het Golfbaanalternatief. Ook adviserend lid Rijkswaterstaat lijkt dit het beste alternatief. De gemeente Heemskerk en de gemeente Beverwijk kiezen voor het Heemskerkalternatief. De gemeente Velsen en de gemeente Uitgeest maken nu nog geen keuze. In de gemeente Zaanstad is geen draagvlak voor het Nul-plusalternatief; er is geen voorkeur voor het Golfbaanalternatief of het Heemskerkalternatief.
GS hebben na zorgvuldige studie, adviezen en onderzoek gekozen voor het Golfbaanalternatief. Het Nul-plusalternatief draagt volgens de prinvincie onvoldoende bij aan de doelstellingen van het project en is bovendien maatschappelijk onrendabel. In de afweging tussen het Golfbaanalternatief en het Heemskerkalternatief gaven de betere mogelijkheden om het Golfbaanalternatief in te passen in het landschap en de lagere kosten de doorslag. Het Golfbaanalternatief is 180 miljoen euro goedkoper dan het Heemskerkalternatief.

Broekpolder

In de keuze voor het Golfbaanalternatief hebben GS nadrukkelijk gekeken naar de resultaten van het geluidsonderzoek Broekpolder. Bewoners van deze woonwijk zijn bang voor meer geluidsoverlast van de A9 na aanleg van het Golfbaanalternatief. GS zijn daarom bereid om extra geluidsmaatregelen te nemen ten behoeve van de Broekpolder, gekoppeld aan de bijdragen van de gemeenten aan het project. Uitgangspunt is om de geluidsbelasting op de Broekpolder op hetzelfde niveau te krijgen als bij het Heemskerkalternatief.
Het besluit over het gekozen alternatief wordt begin juli ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten (PS). Na behandeling in PS wordt het besluit definitief. Het Golfbaanalternatief wordt in de volgende fase van het project nader uitgewerkt.
Voor het herstel van de waarden van de Stelling van Amsterdam en een goede inpassing van de weg in dat gebied wordt eerst een landschapsplan opgesteld.

 

Culinair met MuseumTV

MuseumTV (www.museumtv.nl) presenteert een culinaire verkenningstocht in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. De van ‘Heel Holland bakt’ bekende Janny van der Heijden neemt de kijker mee door de openluchttentoonstelling Vers van vroeger.

In deze MuseumTV-productie worden de culinaire aspecten van de regio verkend. Niet alleen de 100 jaar geleden bekende eetgewoonten komen aan bod, maar ook frisse en moderne gerechten die met traditionele ingrediënten worden bereid.

Om een goed beeld te krijgen van hoe het leven in Enkhuizen er rond 1920 uit moet hebben gezien, gaat Van der Heijden lunchen in een klassiek huishouden uit die tijd. Uiteraard staat er ook vis op het menu. Zo is er een proeverij van sprot in de ambachtelijke visrokerij.

Van der Heijden (links) in het Zuiderzeemuseum.

Rechter, officier en parkeerwachter staan voor schut

Alkmaarder wint in hoger beroep over ‘binnen vijf meter van kruispunt’

Een parkeerwachter, een officier van justitie en een kantonrechter staan voor schut. Het gerechtshof in Leeuwarden stelde Alkmaarder Frans Snel in het gelijk na een slepende procedure over een op het oog simpele verkeersovertreding.
Op 12 april 2016 constateert verbalisant Ramy A. dat met Snels Mercedes-Benz met het kenteken 91-LR-RP een verkeersovertreding is begaan op de Vijverlaan in Bergen. En wel ‘met een stilstaand voertuig niet de rijbaan gebruiken’; feitcode R315B. De bekeuring is 90 euro.
Snel gaat hiertegen in beroep bij de officier van justitie. De beslissing van de OvJ volgt een half jaar later. Snel wordt in het ongelijk gesteld. Hij heeft volgens de OvJ wel degelijk de overtreding ‘parkeren bij een kruispunt binnen 5 meter daarvan’; feitcode R397A.
Een geheel andere overtreding, maar de OvJ strijkt de plooien recht in zijn brief van 28 november 2016. Daarin stelt de officier dat, na aanpassing van de beschikking in verband met de fout van de verbalisant, de beschikking terecht en op juiste gronden is gegeven. 90 euro betalen, Snel.
De kantonrechter in Alkmaar volgt in mei 2017 dat standpunt klakkeloos. Hij luistert niet naar Snel en zijn communicatieadviseur Arno Ruitenbeek, die het verweer schrijft dat hij later in uitgebreide vorm ook bij het hof zal voorlezen, dat Snel ruim buiten de vijf meter van de hoek heeft geparkeerd. Want de afstand dient te worden gemeten vanaf het denkbeeldige snijpunt van de stoepranden van de kruisende wegen.

Reconstructie

Omdat hij vindt dat hij gelijk heeft en de kantonrechter ongelijk, gaat Snel in hoger beroep. Dat dient op 21 maart. Om beslagen ten ijs te komen, reconstrueren Snel en Ruitenbeek de periode van ruim zes maanden die ligt tussen de eerste en de tweede beschikking. Ze stuiten op het aanvullende proces-verbaal van de verbalisant, gemaakt op 28 oktober 2016, met drie bijlages.
Dat zijn drie foto’s, helaas van inferieure kwaliteit, van Snels Mercedes, staand op de Vijverlaan en genomen op de dag van de overtreding. Let wel, van de overtreding met code R315B. Want vanaf het punt waar deze opnames zijn gemaakt, is met de beste wil van de wereld niet te zien dat de auto binnen vijf meter van het kruispunt staat. De verbalisant wilde laten zien dat de Mercedes ‘een weghelft blokkeert’ aldus het proces-verbaal.
Foto’s van de overtreding ‘binnen vijf meter’ zijn er ook niet. Dat valt te lezen in de uitdraai van het digitaal loket van het ministerie van veiligheid en justitie van 10 december 2016. Dat de OvJ er toch 100 procent zeker van is dat Snel binnen vijf meter van het kruispunt staat, heeft Snel mogelijk zichzelf te verwijten. Hij liet, enige tijd nadat hij beroep is gegaan bij de kantonrechter met een drone foto’s van onder meer zijn wagen, geplaatst op de overtredingsplek, en op een ervan een meetlint om aan te geven dat hij ruim buiten de vijf meter heeft geparkeerd destijds.
“Onze voorzichtige conclusie is dat hier sprake is van een opzetje van de OvJ en de verbalisant. De laatste stelt zijn aanvankelijke verklaring bij, zodat de OvJ met de foto’s van Snel als ‘bewijs’ het beroep kan afwijzen. Lek gedicht, Snel de pineut”, aldus Ruitenbeek tijdens de zitting in de Friese hoofdstad, drie weken geleden.

Duidelijkheid

Over de overtreding valt inhoudelijk feitelijk weinig te vertellen. Met dank aan de advocaat-generaal, die in zijn schriftelijke visie op de kwestie uitdrukkelijk aan het hof vraagt een uitspraak te doen die duidelijkheid schetst over de definitie van ‘kruispunt’, en ‘het punt waar vandaan de vijf meter moet worden gemeten’.
Het is, toegegeven, een wazige tekst in de verkeerswet RVV 1990, artikel 24. Daar in staat dat de bestuurder zijn voertuig niet mag parkeren. bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan. De toelichting van het RVV 1990 vermeldt daarbij: RVV artikel 24 vervangt artikel 83 van de oude wet, RVV 1966.
“Vervangen, dat is iets heel anders dan dat de formulering al meer dan 25 jaar is afgeschaft zoals de AG zegt. Hij verzoekt uw hof niet voor niets om een uitspraak”, bepleit Ruitenbeek tijdens de zitting half maart. “Om beter te zien hoe we geacht worden die vijf-metergrens te zien, moeten we er dus het oude RVV 1966 nog even bij pakken. Artikel 83: parkeren is verboden bij kruisingen of splitsingen van wegen op een afstand van minder dan vijf meter van de rand van de rijbaan van de zijweg of van het verlengde daarvan

Rand

Hieruit volgt zonder meer dat er vanaf de rand van de rijbaan van de zijweg gemeten moet worden, en niet vanaf het einde van de afronding van de hoeken. “Mocht u nog twijfelen, dan wijs ik u graag op twee kruispunten in Alkmaar, waarvan ik foto’s heb genomen. Het gaat hier om de Herculesstraat en de Hertog Aalbrechtweg. Hier liggen de onderbroken strepen en de haaientanden in het verlengde van de rand en in het geval van de Herculesstraat zelfs zes klinkerbreedtes daarbuiten”, aldus Ruitenbeek als gemachtigde van Snel.

“In dit verband wil de heer Snel opmerken dat bij hem het ongemakkelijke gevoel is opgekomen over de beslissing van de kantonrechter in Alkmaar op 19 mei 2017. Als u wordt gevraagd om duidelijkheid over wat een kruispunt is en vanaf welk punt de vijf meter moet worden berekend, dan was het toch voor die rechter ook niet duidelijk? Dan had hij Snel toch moeten vrijspreken?”

Het hof is het daar volkomen mee eens. Deze rechter heeft zijn huiswerk wel goed gedaan en komt met een arrest van 20 mei 1997 van de Hoge Raad over het begrip kruispunt in artikel 23 van het RVV 1990: “Indien hij (de kantonrechter, red.) heeft geoordeeld dat ingeval van een kruising of splitsing van wegen de afrondingen van de hoeken steeds tot het kruisingsvlak, te weten het weggedeelte dat aan die wegen gemeenschappelijk is, moeten worden gerekend, heeft hij miskend dat die opvatting in zijn algemeenheid niet als juist kan worden aanvaard. De vraag of een weggedeelte tot het kruisingsvlak behoort dient aan de hand van de strekking van art. 23 RVV 1990 te worden beantwoord en kan verschillen al naar gelang de ligging van de desbetreffende kruising of splitsing van wegen.”

De AG geeft ruiterlijk toe dat hij nog nooit van dit arrest heeft gehoord. De kantonrechter in Alkmaar was er blijkbaar ook niet van op de hoogte, laat staat de officier en om over de parkeerwachter maar niet te spreken. Zij zullen dan ook moeten slikken als ze de uitspraak lezen. “De gestelde gedraging is niet verricht, Snel heeft geen overtreding begaan. Het hof zal de beslissing van de kantonrechter daarom vernietigen en doen wat de kantonrechter had behoren te doen, te weten – met gegrondverklaring van het beroep daartegen – de beslissing van de officier van justitie en de inleidende beschikking vernietigen.”

Snel: “Au, dat doen pijn bij de kantonrechter, de officier en ook die parkeerwachter. Maar ik wist dat ik in mijn gelijk stond.”

Meineed

Snel krijgt de 90 euro terug, plus 250 euro in de tegemoetkoming van zijn kosten (voor onder meer de drone). “Ik heb natuurlijk veel meer betaald, maar dat maakt me niet uit. Dit was een principezaak en die heb ik gewonnen.” Een van de verliezers, parkeerwachter A., is echter nog niet klaar met Snel. “Ik bekijk met mijn advocaat of ik hem aanklaag wegens meineed.”

Dat zit zo. A. legt Snel dingen in de mond. Zo zou hij, enige tijd na de eerste bekeuring, tegen de parkeerwachter hebben dat hij zijn wagen expres zo heeft neergezet ‘om de politie te pesten’. In het latere aanvullende proces-verbaal heet het plotseling dat Snel dit deed om hufterig te doen. “De woorden politie en pesten komen nergens terug.”

“Het is mijn nee, tegen zijn ja”, aldus Snel, die volhoudt nooit zulke uitlatingen te hebben gedaan. “Bovendien spreekt hij zichzelf tegen. Hij gaf me de bekeuring voor ‘met een stilstaand voertuig niet de rijbaan gebruiken’, maar schrijft dat ik de uitlatingen zou hebben gedaan in verband met ‘parkeren binnen vijf meter van de kruising’. Als we elkaar al hadden gesproken, zou het toch niet over dat laatste gaan.”

“En daarmee komen we op de valsheid in geschrifte, gedaan op ambtseed en dat is volgens mij meineed. Want A. levert bij de originele bekeuring foto’s aan, die zijn gemaakt om aan te tonen dat ik buiten het parkeervak sta. Het kruispunt en de afstand ertoe komen niet in beeld. Dus liegt hij ronduit als hij, gedekt door de officier van justitie, later zegt dat hij dit wel bedoeld had, maar slechts de verkeerde feitcode heeft ingevuld.” Overigens heeft Snel een parkeervergunning en is hij daarom tegen de eerste, ‘verkeerde’ overtreding, in bezwaar gegaan bij de officier. Met het bovenbeschreven gevolg.

“Ik wil niet dat een parkeerwachter een loopje met de waarheid neemt en er mee weg komt. Daarom denk ik er sterk over om aangifte tegen hem te doen.”

Zaagpauze voor broedseizoen Waarderhout

Het werk in de Waarderhout in Heerhugowaard zit er voorlopig op. De laatste stapels gezaagd hout worden later dit jaar weggereden. Nu is er een pauze in verband met het broedseizoen.

Door het slechte, natte weer van afgelopen najaar en winter heeft het zaagwerk vertraging opgelopen. Inmiddels  is ’t wel afgerond, maar er liggen nog wat stapels hout die moeten worden opgeruimd. Dit gebeurt in de zomer, als Staatsbosbeheer ook de waterhuishouding verbetert. Oude waterlopen worden opgeknapt en verbonden door middel van nieuwe sloten. Samen zullen ze een nieuw onafhankelijk waterstelsel vormen. Hiermee wordt de waterkwaliteit van de Waarderhout verbeterd.

De paden die nu slecht begaanbaar zijn, worden daarna pas definitief opgeknapt. Tot die tijd worden de paden waar mogelijk geëgaliseerd, maar de grond bestaat uit natte klei en droogt daardoor langzaam op. Hierdoor blijven de paden voorlopig moeilijk begaanbaar voor recreanten met kinderwagens, rolstoelen en scootmobielen.

Samen met de participatieraad van de Waarderhout maakt Staatsbosbeheer plannen om de Waarderhout recreatief aantrekkelijker te maken. Zo komen er in de toekomst meer bankjes en komt er een waterspeelpomp in het speelbos.

Vier geruchtmakende seriemoorden op tv

Geruchtmakende seriemoorden komen, onder de titel Serial Killer Sundays, vanaf zondag 7 januari tot en met zondag 28 januari om 22 uur op tv, bij de zender Investigation Discovery (ID).

Uit de docu over Son of Sam. Foto: www.press.discovery.com

De documentaires gaan over vier gewetenloze seriemoordenaars, die soms jarenlang hun gang konden gaan en samen voor waarschijnlijk honderden moorden verantwoordelijk zijn.

De documentairefilm The Dating Game Killer, op 7 januari, vertelt het even gruwelijke als bizarre verhaal van seriemoordenaar Rodney Alcala die op het hoogtepunt van zijn moordpartijen in 1978 op televisie verscheen als deelnemer van het populaire datingprogramma The Dating Game (en won). Niemand wist toen precies van de gruweldaden die hij gepleegd had en nog zou plegen. Hij deed zich destijds voor als professioneel fotograaf en wist met zijn charme en mooie praatjes de nodige aantrekkelijke vrouwen zijn studio in te lokken om ze vervolgens om het leven te brengen. Hoewel het precieze aantal slachtoffers onbekend is, lopen de schattingen van zijn daden op tot maar liefst 130 doden.

Sam

Op 14 januari kijkt ID 40 jaar terug. Destijds werd New York City opgeschrikt door een brute seriemoordenaar die het gemunt had op jonge stelletjes in auto’s op parkeerplaatsen. Deze David Berkowitz vermoordde in korte tijd zes personen en verwondde er zeven. Terwijl de politie een grote
klopjacht ondernam, kondigde hij via brieven naar de pers en de politie nog meer moorden aan. Hij ondertekende zijn brieven met Son of Sam en verklaarde later te doden in opdracht van de hond van zijn buurman Sam.

In 2013 werd het lichaam opgegraven van Albert DeSalvo, de man die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van dertien vrouwen die begin jaren zestig in en om Boston werden vermoord. Justitie probeerde zijn DNA te matchen met DNA gevonden op het lichaam van Mary Sullivan, een van de slachtoffers uit deze 50 jaar oude zaak die altijd door mysteries is omgeven omdat er nooit echt direct bewijs is gevonden. Is DeSalvo nu echt de Boston Strangler. Of toch iemand anders? De twee uur durende documentaire op 21 januari reconstrueert deze geruchtmakende zaak vanaf het moment van de eerste moord in 1962 tot en met de analyse van DeSalvo’s DNA.

Chicago

Tijdens de Wereldtentoonstelling van Chicago in 1893 zaten de hotels vol met de vele bezoekers die de stad aandeden. Een van de opmerkelijkste gebouwen was het World’s Fair Hotel dat de apotheker dr. H.H. Holmes had laten bouwen en ook gebruikte voor zijn praktijk en het huisvesten van zijn personeel. Maar het gebouw bleek een sinister geheim te verbergen… Het was een doolhof waar geen ontsnappen aan was, met geheime gangen, geluidsdichte kamers zonder raam en zelfs gaskamers. Hoeveel vrouwen Holmes in zijn Murder Castle vermoord heeft, is onbekend omdat hij sporen uiterst nauwkeurig uitwiste met brandovens en ongebluste kalk. Maar het waren er beslist genoeg om van hem de eerste gedocumenteerde seriemoordenaar van Amerika te maken. Te zien op 28 januari.

Aanleveren vragen levert aandelen start-up op

De uit Haarlem afkomstige Nederlandse start-up Fracaz is een unieke actie begonnen, waarbij de aanlevering van trivia-vragen wordt beloond met aandelen in het bedrijf.

Met een database van meer dan een miljoen vragen willen de ondernemers in de loop van 2018 een wereldwijde quiz-app lanceren. Tevens wordt een deel van de vragen ter beschikking gesteld aan onderwijsinstellingen. ‘Fracaz wordt een trivia- en kennisquiz in een volledig nieuw, uitdagend format’, zegt Fracaz-CEO Martin Dieleman. ‘Fracaz wordt leerzaam en leuk.’

Maar voordat het zover is, roept de start-up de hulp in van het grote publiek. Vandaag lanceert Fracaz een internationale crowdfundingsactie. Anders dan de meeste start-ups zoekt Fracaz geen geld, maar kennis. De ondernemers willen een database opbouwen van een miljoen vragen en antwoorden. ‘We doen een beroep op de expertise van allerlei verschillende mensen’, licht Dieleman toe.

Waarde

Vanaf nu kan publiek uit binnen- en buitenland een onbeperkt aantal vragen en antwoorden inzenden. De inzendingen worden beoordeeld en per tien goedgekeurde Q&A’s wordt een aandeel ter waarde van een euro in de Fracaz Holding toegekend. ‘De database en de app die we zo gaan opbouwen, gaat een enorme waarde vertegenwoordigen’, aldus Dieleman.

‘Door mee te werken aan ons concept, krijgen inzenders de kans mede-eigenaar te worden van een start-up met een groot potentieel. Daarnaast bouwen we een kennisgemeenschap op, waar we later veel kanten mee uit kunnen.’

Niet alleen de inzenders profiteren van de crowdfundingsactie, maar ook diverse goede doelen. Zo zal bij het bereiken van een miljoen vragen een deel ervan ter beschikking worden gesteld aan het onderwijs, zodat leerlingen kunnen oefenen voor examens of overhoringen. Ook kunnen aandeelhouders kiezen hun aandelen schenken aan een stichting die online kennisbron Wikipedia financieel ondersteunt. Dieleman: ‘Fracaz wordt een app waaraan mensen veel plezier gaan beleven, maar die tegelijkertijd bijdraagt aan de verspreiding van kennis binnen de maatschappij.’

De app gaat vragen aanbieden in acht categorieën, waaronder entertainment, geschiedenis, sport, cultuur, wetenschap en wereld. Er bestaan mogelijkheden om grote hoeveelheden vragen in te kopen bij marktpartijen, maar daar wil Fracaz zich verre van houden. ‘Dat zou de originaliteit en de kwaliteit niet ten goede komen. Wij bouwen een triviaquiz van hoog niveau, die niet na een week alweer van de smartphone wordt verwijderd, maar die jarenlang blijft fascineren.’