Archief per maand:

Crematorium Westrand op herhaling

Tweede kans voor crematorium. Foto: eigen foto

Tweede kans voor crematorium op deze plek. Foto: eigen foto

Het college van B & W wil toch een crematorium in de Westrand. Een onderzoek door een extern bureau moet aantonen dat zo’n voorziening wel degelijk in een behoefte voorziet.

De rechtbank heeft op 2 juni de beroepen tegen de omgevingsvergunning voor de bouw van een crematorium aan de Meerweg gegrond verklaard. De vergunning is vernietigd. De rechtbank oordeelt  dat onvoldoende is onderbouwd dat in de regio Alkmaar behoefte bestaat aan een nieuw crematorium. De provincie mocht om die reden niet concluderen dat de noodzaak van het project is aangetoond.

Deze gebreken kunnen worden hersteld, zodat opnieuw een vergunning kan worden verleend. Het college laat daarom de actuele regionale behoefte extern aantonen. Daarnaast heeft het college de raad verzocht alsnog een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven. Er lag alleen een ontwerpverklaring. Het bouwplan is ongewijzigd.  Zodra beide problemen zijn opgelost, kan het plan opnieuw worden voorgelegd aan de provincie.