Archief per maand:
Archief per jaar:

Criminelen geplukt voor ruim 400 miljoen euro

Criminelen zijn in 2016 geplukt voor 402.081.905 euro. Dat is bijna drie keer zoveel als in 2015. De grote klapper vorig jaar was die van de sjoemelende internationale telecomprovider Vimpelcom: 167.500.000 dollar.

Pak criminelen hun Porsches en Audi’s af en raak ze in de portemonnee. (Foto: OM)

In 2015 was er ruim 143 miljoen afgepakt, in 2014 bijna 136 miljoen euro. Het openbaar ministerie en zijn partners zoals Fiod en politie hebben de ontneming van misdaadvermogen geïntensiveerd. “Het streven is dat vanaf het begin van een onderzoek het crimineel vermogen in kaart wordt gebracht en dat er wordt nagedacht hoe dit het effectiefst afgepakt kan worden”, aldus het OM.

“Concreet betekent het dat als crimineel vermogen het snelst en efficiëntst kan worden teruggehaald via de fiscus, dan handelt de belastingdienst de zaak af. We zoeken per geval steeds de beste oplossing. Daarbij kunnen we kiezen uit een breed palet aan instrumenten: boetes, transacties, ontnemingen, verbeurdverklaring. Een speerpunt bij de intensivering dit jaar is de corruptie- en witwasbestrijding.” Want criminelen zitten ook niet stil. Ze bedenken steeds iets nieuws om geld weg te maken.

Grootste

Het grootste afpakresultaat kwam afgelopen jaar van Vimpelcom. De internationale telecomprovider Vimpelcom Ltd en haar dochterbedrijf Silkway Holding BV hebben een door het 0penbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van in totaal 397.500.000 US dollar geaccepteerd. Daarvan is 167.500.000 miljoen ontneming.

Het in Amsterdam gevestigde Vimpelcom heeft zich schuldig gemaakt aan corruptie (ambtelijke omkoping) en valsheid in geschrifte rondom en na de toetreding tot de Oezbeekse telecommarkt. Het gaat om de periode 2006 tot en met 2012. Uit het strafrechtelijk onderzoek komt naar voren, dat Vimpelcom steekpenningen aan Oezbeekse overheidsfunctionarissen heeft betaald. Dat gebeurde om in 2006 tot de Oezbeekse telecommarkt toe te treden.

Na de toetreding zijn rond de periodes van uitbreidingen van telecomlicenties, nummerblokken en 3G- en 4G-frequenties wederom steekpenningen aan overheidsfunctionarissen betaald. Naast betalingen van in totaal 114.500.000 US dollar betaalde Vimpelcom nog eens 30.000.000 US dollar aan liefdadigheidsdoelen waarvan een aantal gelieerd was aan Oezbeekse overheidsfunctionarissen.

“Maar de resultaten in kleinere zaken zijn net zo belangrijk. We laten zo zien dat misdaad niet loont. Zodat mensen in een wijk zien dat hun buurtgenoot niet langer dikke auto’s rijdt of dure horloges draagt, betaald met crimineel geld.”

Portemonnee

“Een groot deel van alle criminaliteit wordt gepleegd met het oog op snel financieel gewin. Of het nu gaat om drugshandel, diefstal of fraude: in alle gevallen is geld de drijfveer van criminelen. Door dit geld van de criminelen af te pakken, raken we hen op een plek waar het pijn doet: in de portemonnee.”

“Doorgewinterde criminelen calculeren een eventuele celstraf in als beroepsrisico. Door hun vermogen af te pakken verliezen daders hun status in het criminele milieu en verliezen zij het investeringsbudget om nieuwe misdaadavonturen aan te gaan. Bovendien draagt afpakken bij aan herstel van het rechtsgevoel in de maatschappij. Het is goed als burgers zien dat de dubieuze dure auto van criminele types wordt afgepakt. We willen niet dat eerlijke bedrijven over de kop gaan omdat criminele bedrijven de markt verzieken door concurrentievervalsing.”