Archief per maand:
Archief per jaar:

Damherten mogen worden afgeschoten

Afschot kan beginnen. Foto: pixabay.com

Afschot kan beginnen. Foto: pixabay.com

Duizenden damherten in de Amsterdamse waterleidingduinen mogen toch worden afgeschoten.

De voorzieningenrechter in Haarlem heeft zojuist het verzoek afgewezen van de stichting Faunabescherming om de ontheffing te schorsen die het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (GS) heeft verleend aan de stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland voor het doden van damherten. Dat betekent dat de Faunabeheereenheid van de ontheffing gebruik mag maken.

GS heeft aan de Faunabeheereenheid ontheffing verleend om damherten in de Amsterdamse waterleidingduinen en nationaal park Zuid-Kennemerland (NPZK) te doden, om de populatie van momenteel zo’n 6000 stuks te verkleinen. Volgens GS blijkt uit het faunabeheerplan dat de damherten de flora en fauna in deze gebieden beschadigen en is de verkeersveiligheid in het geding vanwege aanrijdingen met damherten in het gebied.

Faunabescherming vindt dat er geen sprake is van schade aan flora en fauna door damherten. Maar de voorzieningenrechter vindt dat niet op voorhand aannemelijk is dat de ontheffing van GS in de bodemprocedure niet mocht worden verleend. Het debat over de rapporten die partijen over en weer aan hun standpunten ten grondslag hebben gelegd, zal in de bodemprocedure moeten worden gevoerd.

Op voorhand bieden de rapporten waar Faunabescherming zich op beroept, onvoldoende aanknopingspunten voor het oordeel dat GS de door de damherten veroorzaakte schade aan flora en fauna niet aan de ontheffing ten grondslag heeft mogen leggen. Verder vinden er volgens de voorzieningenrechter zo veel aanrijdingen met damherten plaats in het gebied dat de verkeersveiligheid in het geding is.

Voldoende

Volgens de voorzieningenrechter heeft GS vooralsnog ook voldoende onderbouwd dat er geen andere bevredigende oplossing mogelijk is voor de door de damherten veroorzaakte problemen. Met name biedt het verder plaatsen van rasters geen afdoende oplossing. Faunabescherming heeft nog aangevoerd dat de damherten schuw zullen worden door het afschot. Volgens de voorzieningenrechter worden echter bij de wijze van uitvoering van de ontheffing voldoende maatregelen genomen om de invloed van de jacht op het gedrag van de damherten te beperken.

Vanwege de door de damherten veroorzaakte schade aan flora en fauna en de verkeersonveiligheid weegt het van belang dat onmiddellijk van de verleende ontheffing gebruik kan worden gemaakt, het zwaarst.

De rechtbank zal de bodemprocedure over de ontheffing deze zomer behandelen. Met het afschot dat naar verwachting in de periode tot de uitspraak zal plaatsvinden, komt de gunstige staat van instandhouding van het damhert in de waterleidingduinen en het nationaal park volgens de voorzieningenrechter niet in gevaar.