Archief per maand:
Archief per jaar:

Dialoog: behoefte aan Nederlandse-taalhulp groot

De  behoefte aan Nederlandse-taalhulp is groot. De nieuwe vereniging Dialoog uit Alkmaar heeft in de luttele weken sinds haar oprichting al bijna 40 taalbegeleiders en ruim 40 anderstaligen ingeschreven.

“Deze aantallen groeien elke week”, aldus coördinator Tilly Bestevaar, die voorheen hetzelfde deed voor en bij Gilde Alkmaar en nu mede aan de wieg staat van Dialoog. “Het doel van onze vrijwilligersvereniging is de zelfredzaamheid van anderstaligen te vergroten door samen met vrijwilligers aan de slag te gaan met de Nederlandse taal. We richten ons met name op taalhulp voor anderstaligen die (al) redelijk Nederlands spreken.”

De taalhulp wordt anderhalf tot twee uur in de week gegeven en in onderling overleg wordt besproken voor hoe lang. “Anderstaligen kunnen dankzij de taalondersteuning beter meedoen in de maatschappij en er ontstaat meer begrip en verbinding tussen anderstaligen en Nederlanders. Taalondersteuning kan een verschil in iemands leven betekenen, met name op het gebied van zelfvertrouwen, vriendschap, werk en integratie.”

Als lid van de vereniging betalen de taalbegeleiders geen contributie. De onkosten worden betaald uit donaties en (lage) inschrijfgelden van de anderstaligen. Dialoog is aangesloten bij de landelijke organisatie ’Het begint met taal’ en is partner van het bondgenootschap geletterdheid van bibliotheek Kennermerwaard.

Meer informatie over onze vereniging is te vinden op de website www.dialoog-taalhulp.nl. Wie belangstelling heeft om taalhulp te geven of te krijgen, of meer informatie wilt ontvangen over onze nieuwe vereniging, kan contact opnemen met Tilly Bestevaar, telefoon 06-45544957, mail dialoog.taalhulp@gmail.com.