Archief per maand:
Archief per jaar:

Dieetgoeroe Bakker wint plagiaatstrijd van concurrent Pols

‘Dieetgoeroe’ Sonja Bakker heeft het kort geding over plagiaat, dat concurrent Bea Pols tegen haar had aangespannen, gewonnen. De rechter zegt dat Bakker er eind 2015 op mocht vertrouwen dat Pols geen proces meer tegen haar zou starten. Dit, omdat het een oude aangelegenheid betreft en Pols in 2011 publiekelijk uitlatingen heeft gedaan dat zij de strijd tegen Bakker zou staken.

Maar ook inhoudelijk krijgt Pols van de rechter geen gelijk: Sonja Bakker heeft geen plagiaat gepleegd. Naar hun aard lijken dieetboeken op elkaar, beiden hebben bovendien in dezelfde tijd hun opleiding tot gewichtsconsulente en voedingscoach gevolgd en dus dezelfde kennis opgedaan. Pols wordt in de kosten van de procedure veroordeeld.

food-1146822_1920

In de kort gedingprocedure van Bea Pols tegen Sonja Bakker, beiden gewichtsconsulente en voedingscoach, staat centraal de beschuldiging van Pols dat Bakker plagiaat gepleegd zou hebben. Bakker zou plagiaat hebben gepleegd dat door stukken uit het boek van Pols, ‘Ontwikkel weer liefde & Respect voor je lichaam’ uit 2003 over te nemen in haar boek ‘Bereik je ideale gewicht’ uit 2005. In ieder geval zou er volgens Pols van slaafse nabootsing sprake zijn geweest.

In 2006 begon Pols deze beschuldigingen te uiten. In 2011 heeft Pols het boek ‘Zonder strijd geen waarheid’ uitgegeven. Daarin heeft Pols haar conflict met Bakker uit de doeken gedaan. Zij verklaarde toen, ook in interviews, dat zij hiermee een punt zette achter de strijd.

In oktober 2014 beschuldigde Pols Sonja Bakker via haar advocaat echter opnieuw van plagiaat. Volgens Pols deed zij dat, omdat Bakker beloftes die de ex van Bakker in een gesprek met Pols had gedaan, niet nakwam. Bakker wist dat er een gesprek tussen haar ex en Pols was geweest maar wist niet wat er besproken was. Zij stond ook niet achter de beloftes van een bloemetje of excuses.  Bakker ontkent dat zij plagiaat heeft gepleegd.

Ongelijk

In de kortgedingprocedure heeft Pols haar eis nog vermeerderd door te stellen dat Bakker ook in andere boeken plagiaat heeft gepleegd. Van de rechter mocht Pols dit doen, ook al was dat amper nader toegelicht. Maar uiteindelijk heeft de rechtbank Pols volledig in het ongelijk gesteld.

De rechtbank stelt voorop dat Pols onvoldoende duidelijk heeft kunnen maken waarom het, na haar uitlatingen in 2011 de strijd te staken, gerechtvaardigd zou zijn alsnog een procedure tegen Bakker te starten, terwijl het ook nog eens een oude kwestie betreft. Bakker mocht op die uitlatingen vertrouwen en zou anders ook in haar bewijspositie geschaad zijn.

De kortgedingrechter gaat ook nog inhoudelijk op de kwestie in, om te proberen zo een einde te maken aan deze al lang durende strijd, die telkens weer oplaait. Daarbij is het volgende van belang. Op het boek van Pols rust auteursrecht. Maar dieetboeken worden in het algemeen op een zelfde, vergelijkbare wijze opgebouwd. Dat zijn stijlaspecten. Deze worden niet door het auteursrecht beschermd, de totaalindruk die een boek maakt wel.

Verschillend

De totaalindruk van de beide boeken is totaal verschillend, zo oordeelt de rechtbank. En Pols heeft onvoldoende onderbouwd dat Bakker zinnen uit haar boek heeft overgenomen in haar eigen boek. Enige gelijkenis is mogelijk, maar dat valt te verklaren. Het zijn beide dieetboeken, beide dames hebben in dezelfde periode dezelfde cursus gevolgd, hadden in dezelfde regio een praktijk en kregen van hun klanten feedback over hun methode. Ook heeft Pols onvoldoende concreet kunnen maken dat haar dieetmethode zo vernieuwend was dat het niet anders kan dan dat Bakker die heeft nagebootst. Er is dus geen sprake van een inbreuk op het auteursrecht. En in dat geval kan, volgens vaste jurisprudentie, ook niet met een beroep op slaafse nabootsing alsnog bescherming gekregen worden. Dus Pols krijgt ook via die weg van de rechter geen gelijk.