Archief per maand:
Archief per jaar:

Drie jaar cel voor corrupte ambtenaar

steekpenningen aangenomen. Foto: commons.wikimedia.org

steekpenningen aangenomen. Foto: commons.wikimedia.org

De rechtbank in Haarlem heeft ambtenaar R.D. van de gemeente Haarlemmermeer veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor aannemen van steekpenningen en opmaken van valse facturen.

De eigenaar van het bedrijf dat de steekpenningen gaf, E. de M., is ook veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, in zijn geval van twee jaar. Ondernemer T.B. heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar met een proeftijd van twee jaar en een taakstraf van 240 uur tegen zich horen uitspreken. Hij gaf steekpenningen aan deze clustermanager van beheer en onderhoud van de Haarlemmermeer en maakte valse facturen op.

Directeur N.W. van het bedrijf De Waterwolf is voor opmaken van valse facturen veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden met een proeftijd van twee jaar en een taakstraf van 150 uur.

Voorkeursbehandeling

Ambtenaar R.D. heeft via zijn eigen bedrijven giften aangenomen, in ruil waarvoor hij als clustermanager anderen opdrachten gunde dan wel een voorkeursbehandeling verleende. In totaal heeft hij in anderhalf jaar tijd ruim 355.000 euro aan steekpenningen aangenomen. Daarnaast heeft hij dertien facturen vals op gemaakt, waarin hij werkzaamheden factureerde die niet als serieus zijn aan te merken. Door deze wijze van facturering heeft hij de ambtelijke corruptie weten te verhullen. Tevens heeft de rechtbank bewezen verklaard dat hij het ontslagbesluit van zijn vorige werkgever, gemeente Son en Breugel, heeft vervalst.

E. de M. heeft via zijn consultantsbedrijven dertien giften aan de clustermanager betaald, waarbij deze giften gemaskeerd werden als betalingen voor door R.D. geleverde prestaties. Deze steekpenningen van in totaal 250.000 euro hadden tot doel dat de clustermanager aan zijn bedrijven adviesopdrachten verstrekte en van hem personeel inhuurde. Daarnaast heeft hij valse facturen gemaakt en deze verzonden naar De Waterwolf. De hoogte van de op deze facturen in rekening gebrachte uren stond in geen verhouding met de geleverde prestatie, als er al een prestatie was geleverd.

N.W., de directeur van De Waterwolf, is vrijgesproken van het grootste verwijt, te weten  goedkeuring en opname in de administratie van een groot deel van de door E. de M. aangeleverde valse facturen. Bij een kritische beschouwing had de directeur moeten concluderen dat de facturen niet klopten en valt hem in die zin wel een verwijt te maken.

Nu hij zelf geen voordeel heeft gehad bij zijn handelen en er ook geen harde aanwijzingen zijn voor afspraken daaromtrent tussen W. en E. de M., is de conclusie dat hij opzettelijk heeft gehandeld een stap te ver. Wel is bewezen verklaard dat hij zes valse facturen heeft opgemaakt voor werkzaamheden die niet dan wel niet volledig zijn verricht. Ook is bewezen verklaard dat hij werkzaamheden in zijn tuin heeft laten verrichten voor rekening van De Waterwolf. N.W. moet deze kosten, ruim 7500 euro, terug betalen aan de Staat.

T.B., eigenaar van een weg- en waterbouwbedrijf, heeft aan R.D. 105.000 euro aan steekpenningen betaald in ruil voor opdrachten van de gemeente Haarlemmermeer. Ook hier werden de giften gemaskeerd door te doen alsof de betalingen betrekking hadden op door R.D. verrichte werkzaamheden, hetgeen niet het geval was. Ook T.B. heeft facturen opgemaakt, terwijl de daarin genoemde werkzaamheden niet waren uitgevoerd.

 Geraffineerd

De rechtbank heeft bij de bepaling van de straf meegewogen dat R.D. bij de gemeente Haarlemmermeer een hoge en verantwoordelijke functie had en hij zijn daaraan verbonden bevoegdheden op ernstige wijze heeft misbruikt. De wijze waarop dit heeft plaatsgevonden, samen met de medeverdachten, was zeer geraffineerd en er op gericht de schijn op te houden dat het ging om eerlijke transacties. De integriteit van en het vertrouwen in de overheid is hiermee door verdachten ernstig aangetast. Opmaken van valse facturen wordt de verdachten ook zwaar aangerekend omdat deze in het maatschappelijk verkeer een belangrijke rol spelen en derden op de juistheid daarvan moeten kunnen vertrouwen.