Archief per maand:
Archief per jaar:

Drie ton voor weidevogels

Grutto.

De provincie Noord-Holland trekt dit jaar 300.000 euro uit voor weidevogels als de grutto, kievit en tureluur.

Noord-Holland telt een van de grootste weidevogelpopulaties van Nederland. Er is in het verleden veel geïnvesteerd. Toch zijn de weidevogelpopulaties afgelopen decennia fors gedaald, onder meer door intensivering van de landbouw en oprukkende bebouwing. Met gerichte subsidies kan het leefgebied van weidevogels beter worden ingericht en worden hun kansen vergroot.

Dat gebeurt door waterpeilen en minder bomen en struiken in het leefgebied van de dieren. Ook komt er een proef met kruidenrijk gras is belangrijk voor de kuikens. Zij vinden er voedsel en kunnen er schuilen. Ook de eieren zijn zo veiliger voor vossen en roofvogels. De verwachting is dat dit najaar graslanden worden ingezaaid met gras met inheemse kruiden.