Archief per maand:
Archief per jaar:

De droomwereld van de officier van justitie

Mijn klaagzang dd 6 maart gelezen over de boete op de A2? We gaan gewoon door. Want zoals te verwachten viel, werd mijn beroep afgewezen. De officier van justitie leeft in een droomwereld, en het wordt tijd dat we hem wakker schudden.

We? Ja. Powned, bekeurde medeweggebruikers, sta op tegen dit staaltje graaien door de overheid. Ik ben vast begonnen, zie onder, door beroep in te stellen bij de kantonrechter. Als we me deze keer niet vergeten op te roepen voor de zitting (lees mijn columns over de boete bij de Velsertunnel), zal ik u tijdig verwittigen. 

trajectcontrole A2: gekmakend.

trajectcontrole A2: gekmakend.

Ik stel beroep in tegen de beslissing van de officier van justitie dd 14 maart 2014 om mijn beroep tegen de sanctie onder het bovengemelde CJIB-nummer af te wijzen. Het betreft een boete van 47 euro plus administratiekosten 7 euro = 54 euro voor een vermeende overtreding op de A2 links thv Baambrugge.

Ik reed daar op 22-02-2014, om 20.41 uur, met een door de KLPD gemeten snelheid van 112 km/u, gecorrigeerd naar 108. De toegestane snelheid zou daar 100 km/u zijn, volgens de beschikking. In zijn afwijzing zegt de OvJ precies datgene wat ik had voorspeld (zie bijlage 1): ‘Ongetwijfeld zult u verwijzen naar uw communicatie over de permanente snelheid van 100 km/u op een klein deel van de A2 thv Baambrugge’.

Want, schrijft de OvJ (zie bijlage 2): ‘Op basis van de bebording wordt u geacht op de hoogte te zijn van de geldende maximumsnelheid’. Tussen de fictie van de OvJ en de feiten gaapt een levensgroot gat. Ik heb ter plekke en op genoemd tijdstip NIET kunnen constateren dat ‘die locatie ligt buiten het gebied met de flexibele snelheidslimiet’.

De borden ivm de trajectcontrole geven (herhaald) aan dat de snelheid tussen 6 en 19 uur 100 km/u is. Tussen 19 en 6 is die 130 km/u. Als de OvJ zegt dat ik zou moeten weten dat op de pleeglocatie 24 uur per dag een maximumsnelheid van 100 km/u geldt’, dan zeg ik: als de overheid altijd zo slecht communiceert met de burgers, is het droevig gesteld met dit land.

Dat de officiële berichtgeving (bebording etc.) ten enen male onvoldoende en onduidelijk is, blijkt mijns inziens overduidelijk aan de vele reacties op de sociale media en de actie die Powned onderneemt om tot een beleidsaanpassing te komen.

In afwachting van uw antwoord,

Teken ik,

Met vriendelijke groet,

Arno Ruitenbeek.