Archief per maand:
Archief per jaar:

Extra geld voor stolpen Schermer

Stolpsubsidie.

De Alkmaarse gemeenteraad stelt met ingang van 2018 extra geld beschikbaar voor onderhoud aan stolpen in Schermer.
Het agrarisch erfgoed in Schermer is bijzonder en er wordt zuinig mee omgesprongen. Het zijn veelal eeuwenoude stolpen die al meerdere generaties in het bezit zijn van dezelfde familie. Om eigenaren van stolpen te ondersteunen bij het onderhoud is het subsidiebudget aangevuld. Het is dan wel noodzakelijk dat de stolp staat geregistreerd als gemeentelijk monument. De stolp krijgt dan een beschermde status. Ongeveer 100 stolpen komen in aanmerking voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst.
Vooruitlopend op de aanmeldingen, is voor de eerder genoemde 100 panden een eerste waardering gemaakt aan de hand van een puntentelling. De eigenaren van deze panden hebben deze informatie per brief ontvangen. Dit is een aanzet voor een uitgebreider omschrijving, die nodig is voor de onderbouwing om stolpen op de lijst te plaatsen. Een deskundige komt na aanmelding ter plaatse beoordelen of de stolp wel of niet in aanmerking komt voor de gemeentelijke monumentenlijst.
Uiteraard is het voor de eigenaren van stolpen niet verplicht de stolp te laten beschermen als monument. Het is wel zo dat alleen stolpen die op de gemeentelijke monumentenlijst staan in aanmerking kunnen komen voor de bijhorende subsidieregeling van jaarlijks maximaal € 6000. En voor cascoherstel maximaal €12.000.