Archief per maand:
Archief per jaar:

Geen bewijs voor overlast door Achterdam

Achterdam 3-5: toch vierde kamer?

Achterdam 3-5: toch vierde kamer?

Frans Snel wil nog steeds vierde kamer

Er is geen bewijs voor overlast door prostitutiestraat Achterdam. Dus is de weigering van de gemeente om Frans Snel vergunning voor een vierde peeskamer te geven, nergens op gebaseerd.

Dat zegt Vera Platteeuw, de advocaat van kamerverhuurder Snel, vanochtend (10 juli) bij de Alkmaarse rechtbank. Ondernemer Snel strijdt al vier jaar tegen de gemeente over de vergunning voor de vierde kamer in het pand Achterdam 3-5. Tot nu tevergeefs.

Maar nu ziet hij een reële mogelijkheid om de al jaren leegstaande vierde kamer toch te kunnen exploiteren. Want de doorslaggevende weigeringsgrond dat de hoerenbuurt, lees de cliëntèle, het woon- en leefklimaat aantast in dit deel van de Alkmaarse binnenstad, is niet onderbouwd met feiten.

Platteeuw vroeg bij de politie de meldingen van overlast op of door de Achterdam op. 2010: twee meldingen. 2011: nul. 2012: vier. “Teken daarbij aan dat tot najaar 2011 er meer dan 130 kamers zijn en daarna het aantal vergunningen is gesteld op maximaal 69. Dus als de gemeente zegt dat dóór de halvering van het aantal kamers de overlast de helft minder is geworden, is dat in deze cijfers niet terug te vinden.”

De advocaat van de gemeente werpt tijdens de zitting tegen dat er bij de gemeente ook meldingen van overlast zijn binnengekomen. Ze kan dat echter niet aantonen met stukken. Het kamp-Snel weet dat allang. Eerder is officieel verzocht om documenten zoals handhavingsbesluiten waaruit de overlast blijkt en de gemeente heeft geantwoord niet over zulke bescheiden te beschikken.

Snel weet wat er achter zit. “CDA-burgemeester Bruinooge is tegen prostitutie. Daarom heeft hij de helft van de kamers al laten sluiten. Het liefst zou hij de rest ook dichtgooien, maar zolang dat niet lukt wil hij hoe dan ook niet meer dan 69 kamers. Dus wordt er hard en veel geroepen over overlast. Ik ben daar boos over. Al 30 jaar zorgen wij als ondernemers ervoor dat de Achterdam schoon en veilig is.”

De uitspraak is over zes weken.