Archief per maand:
Archief per jaar:

Geen crisisheffing over incidenteel loon

 

 

Geen crisisheffing verschuldigd.

Geen crisisheffing verschuldigd.

Er is geen crisisheffing verschuldigd over incidenteel loon, dat is betaald op een moment dat deze heffing nog niet voorzienbaar was. Dat heeft de rechtbank Noord-Holland bepaald.

Vijf fracties in de Tweede Kamer hebben op 26 april 2012 het begrotingsakkoord 2013 gesloten. Op basis van dit akkoord is een pseudo-eindheffing hoog loon ingevoerd, de zogenoemde crisisheffing. Die houdt in dat de werkgever in maart 2013 over in 2012 betaald loon boven € 150.000 een eenmalige, extra heffing van zestien procent moet betalen.

In de zaak waarover de rechtbank nu uitspraak deed, was de werkgever de crisisheffing verschuldigd over regulier en incidenteel loon uitbetaald aan haar werknemer. De rechtbank heeft geoordeeld dat de crisisheffing niet verschuldigd was over de incidentele loonbetaling. De reden hiervoor is dat toen deze betaling in februari 2012 werd gedaan, de invoering van de crisisheffing nog niet was te voorzien.

De rechtbank heeft ook beslist dat de crisisheffing als regel niet in strijd is met het internationale recht of met de wet op de loonbelasting 1964. De crisisheffing die in dit geval is betaald over het reguliere loon in 2012 laat de rechtbank dan ook in stand.