Archief per maand:
Archief per jaar:

Geen Jehova’s meer aan de deur? Even bellen

Sinds enkele maanden komen er om de paar weken Jehova’s Getuigen aan de deur. Mijn vrouw heeft ooit eens een blaadje De Wachttoren aangenomen, en sindsdien komen deze fanatieke gelovigen bij ons aan de deur.
Cover van Watchtower, 1907. Fotot: commons.wikipedia.org

Cover van Watchtower, 1907. Fotot: commons.wikipedia.org

Een poosje geleden heb ik duidelijk te kennen gegeven dat noch ik noch mijn vrouw behoefte hebben aan een gesprek en christelijke lectuur. Ik heb een aantal keren heel duidelijk aangegeven dat ik respect heb voor alle geloofsovertuigingen (ben
namelijk zelf religiewetenschapper), maar dat het een mission impossible is dat noch ik noch mijn vrouw zich tot de Jehova’s Getuigen zullen bekeren.
Hoewel ik meermalen op respectvolle wijze duidelijk heb gemaakt geen behoefte te hebben aan telkens die bezoekjes aan de deur, blijven dezelfde Jehova’s Getuigen maar aanbellen. Vanochtend was het weer raak en toen heb ik gezegd dat ik het zat ben.
Om zeker te weten dat ze niet nog eens aan de deur komen heb ik contact opgenomen met de secretaris van de Alkmaarse Jehova’s Getuigen, de heer Thesing. Hij zei dat de Jehova’s Getuigen een lijst bijhouden bij wie ze wel en niet kunnen aanbellen. Hij vond het goed dat ik belde en mijn verzoek om geen bezoek meer te ontvangen zou doorgeven. Thesing zei
dat iedereen hem kan bellen als er klachten zijn van mensen die geen bezoek meer willen ontvangen. ‘Hier hebben wij afspraken over en dit moeten onze mensen respecteren.’ Dus mensen die geen bezoek meer aan de deur willen kunnen bellen met de heer Thesing op telefoonnummer 072 – 5400115.
Pieter Bliek (gastcolumnist)