Archief per maand:
Archief per jaar:

‘Gemeente Alkmaar liegt over spookloket’

Geen loket, wel mooi licht in het stadskantoor.

Geen loket, wel mooi licht in het stadskantoor.

De gemeente Alkmaar liegt over het prostitutieloket. “Dat bestaat helemaal niet, en daardoor kunnen de exploitanten van de Achterdam in grote problemen komen”, zegt Frans Snel die de politiek hierover heeft ingeseind.

Vanmorgen (10 november) bracht kamerverhuurder Snel een brief (zie onder) rond, waarin hij de vertegenwoordigers van de politieke partijen in Alkmaar oproept vragen over ‘het spookloket’ te stellen in de eerstvolgende gemeenteraad.

Snel cs mogen alleen kamers verhuren aan prostituees die een registratiebewijs hebben. Het prostitutieloket in het Stadskantoor geeft die papieren uit, als blijkt dat de vrouw geen slachtoffer is van mensenhandel. Negeren de exploitanten dit voorschrift, raken ze hun vergunning kwijt. De desbetreffende ambtelijke instantie is echter helemaal niet te vinden, heeft Snel zelf kunnen vaststellen. De ambtenaar belast met de vergunninguitgifte bevestigt dit schriftelijk aan de ondernemer.

Opzet

“Dat betekent dus dat de gemeente leugens verspreidt, onder meer via www.veiligheidshuizen.nl  waar te lezen valt dat het loket al sinds maart 2010 open is”, aldus de verhuurder. Hij vermoedt dat er sprake is van boze opzet, voortkomend uit de wens van burgemeester Piet Bruinooge om Alkmaar te verlossen van prostitutie in het algemeen en de Achterdam in het bijzonder. “Omdat wij zogenaamd verhuren aan dames zonder bewijs, zijn wij in overtreding en dreigen we onze vergunning kwijt te raken.”

“Ik hoop daarom dat de politici opstaan en aantonen dat de leugen regeert in Alkmaar.”

Achterdam bestaat, maar prostitutieloket?

Achterdam bestaat, maar prostitutieloket?

Geacht gemeenteraadslid,

                                                    Wist u dat de gemeente Alkmaar al jarenlang liegt? Dat er een spookloket bestaat in onze mooie gemeente? Dat als gevolg van deze ambtelijke en bestuurlijke leugen hardwerkende exploitanten/beheerders zoals ik hun vergunning (voor de exploitatie van seksinrichtingen) kunnen kwijtraken?

Ik kan me voorstellen dat u verrast bent. Daarom de volgende uitleg. Om een vergunning te krijgen en te houden moet een exploitant zich houden aan een groot aantal regels en voorschriften. 

In dit geval gaat het om punt 16 van de vergunning, verwijzend naar de ‘nadere regels voor seksinrichtingen, ingevolge artikel 3.1.3 van de algemene plaatselijke verordening (APV) in Alkmaar’. Van belang zijn punt 5 tot en met 8. Daarin staat, kort gezegd: “De exploitant mag, op straffe van intrekking van zijn vergunning, alleen kamers  verhuren aan prostituees die een registratiebewijs van het prostitutieloket hebben.”

Heeft Alkmaar dan zo’n prostitutieloket? Ja, althans volgens www.veiligheidshuizen.nl wel. Deze site meldt, ongetwijfeld op basis van door ambtenaren en bestuur van de gemeente aangeleverde informatie: “1 maart 2010. Alkmaar heeft sinds vandaag  een prostitutieloket.(…) De prostituee mag niet eerder aan het werd in Alkmaar nadat zij zich heeft gemeld bij het ‘prostitutieloket’ in het Stadskantoor.”

Ik wilde dit loket met eigen ogen zien en heb mij daarom op de middag van 6 november 2014  vervoegd bij het Stadskantoor. De ambtenaar die ik aansprak wist van toeten noch blazen, waarop zij de mij bekende ambtenaar vergunningen om uitkomst vroeg. Zij heeft vervolgens tegenover mij verklaard: “Het prostitutieloket is er (nog) niet.” Ik heb een uitdraai van de genoemde webpagina met daarop die verklaring op schrift.

Toch werken er ‘getrainde ambtenaren’ bij dit spookloket, als we burgemeester Piet Bruinooge mogen geloven. In zijn brief aan de Tweede Kamer, over de wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche dd 3-3-2011, schrijft de burgemeester: “Eind 2010 zijn onze baliemedewerkers getraind op het signaleren en melden van uitbuiting. Een dertigtal meldingen binnen 3 maanden laat zien dat deze gemeentelijke medewerkers, die dagelijks contact hebben met Oost-Europese migranten, in staat zijn om signalen van uitbuiting te herkennen.”

Om in de volgende alinea aan te geven dat deze gemeentelijke medewerkers werken bij ‘het registratieloket’.  Dit is, mijns inziens, de formele benaming van wat in de volksmond is gaan heten ‘het prostitutieloket’. Het spookloket, zoals we het voortaan moeten noemen, want, zoals geconstateerd, is het loket er (nog) niet. NB: let ook op de tijdsaanduiding: eind 2010, terwijl het loket al sinds maart van dat jaar open zou zijn. Zes maanden ongetraind aan het werk?

Dat leidt tot de volgende conclusies:

  • veiligheidshuizen.nl liegt in commissie met de gemeente Alkmaar;
  • De gemeente Alkmaar liegt;
  • De gemeente Alkmaar beschikt over een spookloket;
  • De gemeente Alkmaar kan elke vergunning intrekken, omdat de prostituee die in de gemeente werkzaam zijn niet over een registratiebewijs van het spookloket kunnen beschikken;
  • Het werkt wordt de ondernemers in de seksindustrie onmogelijk gemaakt. Dat gebeurt met opzet, want het is een feit van algemene bekendheid dat burgemeester Piet Bruinooge de prostitutie, te beginnen met de Achterdam, de nek wil omdraaien. Hij zadelt ons weer met hoge kosten op, doordat de exploitanten voor de zoveelste keer advocaten moeten inschakelen om bezwaar te maken. Saillant detail in deze: we maken al jaren bezwaar tegen iets dat niet bestaat.

Ik ga er van uit dat uw partij snel een einde wil maken aan deze uiterst onverkwikkelijke situatie.  Door in de eerstvolgende raadsvergadering vragen te stellen over de bovengenoemde leugenachtige praktijken, kunt u er aan bijdragen om deze smet op het blazoen van onze gemeente permanent te verwijderen.

Ik reken op u.

Met vriendelijke groet,

Frans Snel