Archief per maand:
Archief per jaar:

Gemiddeld 33 minuten stroomstoring in 2015

Een huishouden had vorig jaar gemiddeld 32,9 minuten geen stroom als gevolg van een storing, meestal door graafwerk. 12,2 minuten komt voor rekening van de grote stroomstoring van 27 maart 2015 in Noord-Holland en Flevoland door uitval in hoogspanningsstation Diemen. Hiermee is de jaarlijkse uitvalduur 29 procent hoger dan het vijfjaarlijks gemiddelde.

Dat blijkt uit de jaarlijkse stroomstoringcijfers van brancheorganisatie Netbeheer Nederland. Een gemiddelde elektriciteitsstoring duurt 75,3 minuten. Het aantal elektriciteitsstoringen daalde in vergelijking met het vijfjaarlijks gemiddelde wel met drie procent.

 Foto: commons.wikimedia.org

Foto: commons.wikimedia.org

Ook het gemiddeld aantal getroffen klanten per onderbreking nam af (min tien procent), evenals de gemiddelde onderbrekingsduur van een stroomstoring ( min vijf procent). Het aantal storingsminuten voor gas is met 2,15 minuten 34 beter beter dan in 2014. Het cijfer in dat jaar werd sterk beïnvloed door een grote gasstoring in Apeldoorn.

Graafschade

Het Nederlandse energienet is een van de betrouwbaarste netten van Europa. De belangrijkste oorzaak van gas- en stroomstoringen is nog steeds graafschade. Op het laagspanningsnet zijn 4331 (26 procent) van de in totaal 16932 stroomstoringen hierdoor veroorzaakt.

Een sluimerende storing en veroudering of slijtage zijn andere belangrijke oorzaken. Sluimerende storingen worden vaak veroorzaakt door graafschades die in het verleden zijn opgetreden, maar pas later tot een storing leiden. Op het hele energienet is wel een daling van het aandeel graafschades in de storingen te zien. Dit is te danken aan de structurele gezamenlijke aandacht van alle partijen in de afgelopen jaren voor het voorkomen van graafschade.

Miljarden

Een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening vormt een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van de samenleving. De netbeheerders investeren jaarlijks ruim twee miljard euro in het energienet. Onder meer in nieuwe technologie, zoals storingssensoren die het mogelijk maken om een storing sneller te lokaliseren en zo duur en omvang van een eventuele storing te verkleinen. Daarnaast willen de netbeheerders het energienet klaarmaken voor een toekomst waarin steeds meer duurzame energiebronnen worden benut.