Archief per maand:
Archief per jaar:

Gilde Alkmaar begint gemengde taalkring

Voor het eerst sinds 2006 discussiëren ook mannen mee

Gilde Alkmaar is begonnen met iets nieuws: een gemengde taalkring. Anderstalige vrouwen èn nu ook mannen discussiëren in het Nederlands over uiteenlopende onderwerpen. Gilde is ook present op de vrijwilligersmarkt op 14 september.

Gilde Alkmaar houdt sinds 2006 een taalkring, waar vrouwen van buitenlandse afkomst elke twee weken bij elkaar komen om te discussiëren over de Nederlandse samenleving en hun rol daarin. Dat gebeurt onder deskundige leiding van vrijwilligers van het onderdeel Gilde SamenSpraak. Het doel van de kring is niet alleen dat anderstaligen (nog beter) Nederlands leren spreken. De taalkring is er op gericht dat ze ideeën en meningen uitwisselen over hun nieuwe vaderland. De bijeenkomsten hebben een sociaal karakter en zijn zo populair, dat een wachtlijst is ontstaan.

SamenSpraak heeft daarom besloten met een tweede groep te beginnen. Maar in tegenstelling tot voorheen, zijn niet alleen vrouwen welkom. Omdat gebleken is dat anderstalige mannen ook zeer geïnteresseerd zijn in verdieping van hun kennis van Nederland en de Nederlandse taal, heeft SamenSpraak besloten dit seizoen voor het eerst een gemengde groep te introduceren. Om de veertien dagen komen vijftien tot 20 mannen en vrouwen samen in de bibliotheek aan de  Gasthuisstraat 2 in de Alkmaarse binnenstad. Dat gebeurt op woensdagen, van 20 tot 22 uur. De kringleden mogen gebruik maken van alle faciliteiten van de bibliotheek, zoals iPads. Bij specifieke onderwerpen wordt een spreker uitgenodigd. De deelname is gratis.

Markt

Zaterdag 14 september heeft in winkelcentrum De Mare in Alkmaar-Noord de vrijwilligersmarkt plaats. Tussen 10 en 17 uur presenteren zich de Alkmaarse vrijwilligersorganisaties. Gilde Alkmaar is ook present met een kraam om zijn vele activiteiten te tonen. Gildeleden geven tekst en uitleg.

Gilde

Gilde Nederland is een overkoepelend orgaan van lokale verbanden van vrijwilligers die na of naast hun loopbaan actief maatschappelijk betrokken willen zijn. Zij dragen belangeloos hun kennis, kunde en (levens-)ervaring over aan medeburgers.

Gilde Alkmaar, opgericht op 6 augustus 1991, biedt aan begeleide stadswandelingen en fietstochten, praktische taalhulp aan anderstaligen (SamenSpraak) en deskundige ondersteuning van leerlingen die de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs moeilijk vinden (Coach4you). Over al deze activiteiten is op de website www.gildealkmaar.nl meer informatie te vinden.